Specifikacije naloženih prikaznih oglasov

V tem članku so opisane zahteve za velikost in razsežnost oglasov, ki jih lahko naložite v Google Prikazno omrežje.

Prikazni oglasi pritegnejo pozornost uporabnikov na dveh milijonih spletnih mest in aplikacij v Google Prikaznem omrežju. Google Ads ponuja več načinov ustvarjanja prikaznih oglasov – odzivni prikazni oglasi in naloženi prikazni oglasi. Naložite lahko prikazne oglase po meri ali uporabite odzivne oglase.

Preden začnete

Prepričajte se, da je nalaganje prikaznih oglasov po meri najboljša izbira za vas. Na voljo vam je tudi možnost, da ustvarite prikazne oglase, ki se prilegajo skoraj povsod v prikaznem omrežju, z odzivnimi prikaznimi oglasi. Če naložite lastne oglase, boste morda vseeno želeli naložiti elemente za ustvarjanje odzivnih prikaznih oglasov na tistih mestih, kjer se prikazni oglasi po meri morda ne prilegajo.

Upoštevajte, da lahko iz istega računa Google Ads, v nekaterih primerih pa tudi v okviru iste oglaševalske akcije, prikazujete več vrst oglasov, ne samo slikovne prikazne oglase. Preberite več o različnih vrstah oglaševalskih akcij in oblikah oglasov, ki so na voljo.

Opomba: nekatere velikosti oglasov bodo prikazane samo v določenih regijah.

Specifikacije

Animirani in neanimirani slikovni oglasi

Vrste datotek

 
Oblike GIF, JPG, PNG
Največja velikost 150 KB

Velikosti oglasov

 
Kvadratno in pravokotno  
200 × 200 Majhen kvadrat
240 × 400 Navpični pravokotnik
250 × 250 Kvadrat
250 × 360 Trojni široki zaslon
300 × 250 Pravokotnik z robovi
336 × 280 Velik pravokotnik
580 × 400 Mrežna plošča
Nebotičnik  
120 × 600 Nebotičnik
160 × 600 Širok nebotičnik
300 × 600 Oglas čez polovico strani
300 × 1050 Pokončno
Superoglasna pasica  
468 × 60 Pasice
728 × 90 Superoglasna pasica
930 × 180 Pasica na vrhu strani
970 × 90 Velika pasica
970 × 250 Oglasna deska
980 × 120 Panorama
Mobilni telefon  
300 × 50 Pasica za mobilne naprave
320 × 50 Pasica za mobilne naprave
320 × 100 Velika pasica za mobilne naprave
*Animirani oglasi (GIF) Dolžina in hitrost animacije:
Dolžina animacije ne sme presegati 30 sekund
Animacija se lahko ponavlja, vendar se mora po 30 sekundah končati
Hitrost animiranih oglasov v obliki GIF mora biti nižja od 5 sličic na sekundo

Oglasi AMPHTML

Ustvarite lahko oglase s standardom AMP (Accelerated Mobile Pages). Oglasi AMPHTML se naložijo hitreje kot običajni oglasi, zaradi česar so idealni za mobilne naprave.

 

Oglasi AMPHTML, ustvarjeni v orodju Google Web Designer

Razsežnosti/metaoznake

Razsežnosti vseh oglasov AMPHTML morate v dokumentu navesti z oznako  <meta> v razdelku <head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Podprte razsežnosti oglasov so enake kot tiste za HTML5.

Sveženj ZIP glavnega elementa

Naložite lahko datoteko ZIP, ki vsebuje en dokument HTML (»glavni element«) in največ 39 elementov predstavnosti. Skupna velikost stisnjene datoteke ZIP je lahko največ 150 KiB (153600 B).

Pravila za glavni element Vsi oglasi AMPHTML morajo biti skladni s pravili za oblike oglasov AMPHTML. Če želite preveriti oglase, uporabite javno dostopen preverjevalnik AMP.
URL-ji Vsi URL-ji morajo ustrezati elementom v svežnju, pri čemer obstajajo tri izjeme:
 • čas izvajanja strani AMP in elementi po meri,
 • pisave po meri v razdelku »href« elementa <link rel="stylesheet">,
 • vdelani podatki: URL-ji. 

Relativne poti morajo biti relativne glede na pot glavnega elementa in odražati morajo strukturo datoteke ZIP. Absolutne poti niso dovoljene.

Podprte komponente AMP
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: slike morajo biti relativni sklici na elemente v svežnju ZIP
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: imena razredov CSS ne smejo biti uporabljena nikjer drugje v dokumentu. Prepovedano je na primer to:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: slike morajo biti relativni sklici na elemente v svežnju ZIP
 • amp-layout
Izhodi po meri Izhodi po meri, ki uporabljajo <amp-ad-exit> ali <a href>, niso dovoljeni. Klikniti bo mogoče celoten oglas.
Nedovoljene vrednosti Elementi ne smejo vsebovati nobenega od teh imen razredov:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

Dejanje dogodka kot cilj dogodka ne sme uporabljati »AMP«. Primer:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Prepovedani so tudi dogodki »tap«.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

 

Oglasi HTML5

 

Zahteve za uporabo oglasov HTML5

Dostop do oglasov HTML5 v računu Google Ads boste dobili, ko račun ustvari zadostno zgodovino na naši platformi in izpolnjuje te zahteve:

 • račun je odprt več kot 90 dni;
 • v računu ste od začetka porabili več kot 9.000 USD;
 • račun ima dobro zgodovino skladnosti s pravilniki.

Upoštevajte, da izpolnjevanje zgoraj navedenih zahtev ne zagotavlja vedno dostopa do oglasov HTML5.

Če oglasi HTML5 niso na voljo v vašem računu, se za dostop lahko prijavite prek tega obrazca. Pred oddajo vloge se prepričajte, da račun izpolnjuje spodaj navedena merila za ustreznost. V roku 7 delovnih dni od vloge prijave boste prejeli e-poštno obvestilo o stanju.

 • račun ima dobro zgodovino skladnosti s pravilniki;
 • račun ima dobro zgodovino plačil;
 • v računu ste od začetka porabili več kot 1.000 USD.

Če želite ohraniti trajni dostop do oglasov HTML5, poskrbite, da ne kršite naših pravilnikov, in skrbite za dobro zgodovino skladnosti s pravilniki.

Medtem lahko uporabljate druge možnosti, kot so naloženi oglasi AMPHTML ali odzivni prikazni oglasi.

Poskrbite, da upoštevate pravilne specifikacije prikaznih oglasov.

 

Če ustvarjate oglaševalsko akcijo za aplikacije, preberite več o tehnologiji HTML5 za oglaševalske akcije za aplikacije.

Preglejte oglase s preverjevalnikom HTML5 za Google Ads.

Vsi oglasi HTML5

Vrste datotek

Oblike: ZIP, ki vsebuje HTML in izbirno tudi CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG ali SVG

Podprte velikosti oglasov

 
Kvadratno in pravokotno  
200 × 200 Majhen kvadrat
240 × 400 Navpični pravokotnik
250 × 250 Kvadrat
250 × 360 Trojni široki zaslon
300 × 250 Pravokotnik z robovi
336 × 280 Velik pravokotnik
580 × 400 Mrežna plošča
Nebotičnik  
120 × 600 Nebotičnik
160 × 600 Širok nebotičnik
300 × 600 Oglas čez polovico strani
300 × 1050 Pokončno
Superoglasna pasica  
468 × 60 Pasice
728 × 90 Superoglasna pasica
930 × 180 Pasica na vrhu strani
970 × 90 Velika pasica
970 × 250 Oglasna deska
980 × 120 Panorama
Mobilna naprava  
300 × 50 Pasica za mobilne naprave
320 × 50 Pasica za mobilne naprave
320 × 100 Velika pasica za mobilne naprave
Podprta velikost datoteke
 • 150 KB ali manj
Oglasi HTML5, ustvarjeni v orodju Google Web Designer
Okolje oglasa Kadar oglas ustvarite v orodju Google Web Designer, morate določiti okolje »Google Ads«.
Statični in dinamični oglasi

Oglasi HTML5 so lahko statični ali dinamični. Dinamični oglasi uporabljajo informacije v podatkovnem viru, da določijo, katere slike, besedilo in druge informacije bodo prikazani. 

Če želite ustvariti dinamični oglas, ustvarite oglas tako, da uporabite elemente nadomestnih znakov za vsak del slike ali besedila, ki ga želite dinamično ustvariti, nato pa povežite podatkovne predmete z vsakim elementom. Ko se vir podatkov spremeni, bodo elementi, vezani na podatke, samodejno odražali te spremembe.

Podprte komponente
 • iFrame
 • Galerija, po kateri se vleče
 • Galerija z vrtiljakom
 • 360-stopinjska galerija
 • Krmarjenje po galeriji
 • Slikovni gumb
 • Zlepek sličic
 • Učinki z delci
 • Galerija s prehodom
 • Ocene z zvezdicami
 • Območje za dotikanje
Objava za Google Ads V aplikaciji Google Web Designer:
 1. Kliknite gumb Objavi.
 2. Izberite Lokalna objava.
 3. Nastalo datoteko .ZIP naložite v Google Ads.
Omejitve
 • Razširljivi oglasi niso podprti.
 • Vse slike, uporabljene v oglasih HTML5, morajo biti lokalne slike, ne sklici na slike, in morajo biti del sredstev, ki sestavljajo datoteko ZIP.
 • Podprte so samo Googlove spletne pisave. Druge spletne pisave niso podprte.
 • Za ciljna dejanja okolja niso podprti izhodi s časovnikom ali večkratni izhodi.
 • V oglasih HTML5 ni mogoče uporabljati lokalnih načinov shranjevanja.

 

Vsi ostali oglasi HTML5

Zahteve glede HTML-ja Oglasi HTML5 morajo vključevati:
 • Navedbo <!DOCTYPE html>
 • Oznako <html>
 • Oznako <body>
 • Metaoznako za velikost oblike oglasa v oznaki <head>. Na primer:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Izključne končne oznake (končne oznake v vrstici niso podprte):

 • Primer veljavnih končnih oznak: <path></path>
 • Primer neveljavnih oznak: <path> ali <path />

Druga možnost je, da oznake svg v vrstici izvlečete v ločeno datoteko.

Zahteve glede nalaganja Sklic na vsako kodo in element mora potekati prek relativne poti do virov, vključenih v datoteko .ZIP. Dovoljeni niso nobeni zunanji sklici razen sklici na:
 

V mapo .zip, ki jo želite naložiti, lahko vključite največ 40 datotek.

Upoštevajte

Za znake, ki niso del nabora ASCII, je treba uporabiti obliko UTF-8

Območno razpoložljive velikosti oglasov

Tukaj je več velikosti slikovnih oglasov, ki jih lahko uporabite, odvisno od območja, kjer prikazujete oglas. 

Vrsta oglasa Mere Omejitev velikosti Območna uporaba
Oglasni pano PL 750 × 100 150 KB Poljska
Dvojni oglasni pano PL 750 × 200 150 KB Poljska
Trojni oglasni pano PL 750 × 300 150 KB Poljska
Navpični pravokotnik 240 × 400 150 KB Rusija
Panorama 980 x 120 150 KB Švedska
Pasica na vrhu strani 930 × 180 150 KB Danska
Trojni široki zaslon 250 × 360 150 KB Švedska
Mrežna plošča 580 × 400 150 KB Norveška
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave