Ladattujen Display-mainosten tekniset tiedot

Display-mainoksilla voit kiinnittää käyttäjien huomion Google Display ‑verkostossa, joka kattaa noin kaksi miljoonaa sivustoa ja sovellusta. Voit luoda Google Adsissa responsiivisia Display-mainoksia ja omia ladattuja Display-mainoksia useilla eri tavoilla. Tässä artikkelissa kerrotaan, minkä kokoisia mainoksia Display-verkostoon voi ladata. Lue lisää omien Display-mainosten lataamisesta.

Ennen kuin aloitat

Mieti, onko omien Display-mainosten lataaminen sinulle paras vaihtoehto. Jos näin ei ole, voit luoda myös responsiivisia Display-mainoksia, jotka sopivat lähes mihin tahansa paikkaan Display-verkostossa. Jos lataat omia mainoksia, sinun kannattaa silti ladata sisältöä myös responsiivisia Display-mainoksia varten, jotka voivat näkyä siellä, mihin omat Display-mainoksesi eivät sovi. Lue lisää responsiivisen Display-mainoksen luomisesta.

Muista, että samalla Google Ads ‑tilillä ja joskus jopa samassa kampanjassa voi käyttää Display-mainosten lisäksi monenlaisia mainoksia. Lue lisää eri kampanjatyypeissä käytettävistä mainosmuodoista.

Vinkki: Jotkin mainoskoot voivat näkyä vain tietyillä alueilla. Lue lisää täältä.

Tekniset tiedot

Animoidut ja ei-animoidut kuvamainokset

Tiedostotyypit

 
Muodot GIF, JPG, PNG
Enimmäiskoko 150 kt

Mainoskoot

 
Neliö ja suorakaide  
200 × 200 Pieni neliö
240 × 400 Pystysuorakaide
250 × 250 Neliö
250 × 360 Kolminkertainen laajeneva mainos
300 × 250 Upotettu suorakaide
336 × 280 Suuri suorakaide
580 × 400 Verkkobanneri
Torni  
120 × 600 Torni
160 × 600 Leveä torni
300 × 600 Puolen sivun mainos
300 × 1050 Pysty
Leaderboard  
468 × 60 Banneri
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Yläbanneri
970 × 90 Suuri leaderboard
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panoraama
Mobiili  
300 × 50 Mobiilibanneri
320 × 50 Mobiilibanneri
320 × 100 Suuri mobiilibanneri
*Animoidut mainokset (GIF) Animaation pituus ja nopeus:
Animaation pituus voi olla enintään 30 sekuntia.
Animaatiot voi ketjuttaa, mutta niiden on päätyttävä 30 sekunnin kuluttua.
Animoitujen GIF-mainosten kuvataajuuden on oltava alle 5 kuvaa sekunnissa.

AMP-HTML-mainokset

Voit luoda mainoksia Accelerated Mobile Pages ‑sivujen (AMP) avulla. AMP-HTML-mainokset latautuvat nopeammin kuin tavalliset mainokset, joten ne sopivat hyvin mobiililaitteille. Lue lisää AMP-HTML-mainoksista.

Google Web Designerilla luodut AMP-HTML-mainokset

Mitat/sisällönkuvauskentät

Kaikkien AMP-HTML-mainosten mitat on ilmoitettava <meta>-tagin avulla asiakirjan <head>-osiossa:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Tuetut mainoksen mitat ovat samat kuin HTML5-mainoksissa.

Ensisijaisen sisällön ZIP-tiedosto

Voit ladata ZIP-tiedoston, joka sisältää yksittäisen HTML-asiakirjan (eli ensisijaisen sisällön) sekä enintään 39 mediasisältökohdetta. Pakatun ZIP-tiedoston enimmäiskoko on 150 KiB (153 600 t).

Ensisijaista sisältöä koskevat säännöt Kaikkien AMP-HTML-mainosten on oltava AMP-HTML-mainosmuotoa koskevien sääntöjen mukaisia. Vahvista mainoksesi julkisella AMP Validatorilla.
URL-osoitteet Kaikkien URL-osoitteiden on vastattava ZIP-tiedoston sisältöä seuraavaa kolmea poikkeusta lukuun ottamatta:
 • AMP-suoritusaika ja yksilöidyt elementit
 • yksilöidyt fontit <link rel="stylesheet">-elementin href-attribuutissa
 • upotettu data: URL-osoitteet. 

Suhteellisen polun on oltava suhteellinen ensisijaisen sisällön polkuun nähden ja noudatettava ZIP-tiedoston rakennetta. Absoluuttisia polkuja ei sallita.

Tuetut AMP-komponentit
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: Kuvien on oltava suhteellisia viittauksia ZIP-tiedoston sisältämiin sisältökohteisiin
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: CSS-luokkanimiä ei saa käyttää missään muussa asiakirjan osassa, eli esimerkiksi seuraava on kielletty:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: Kuvien on oltava suhteellisia viittauksia ZIP-tiedoston sisältökohteisiin
 • amp-layout
Yksilöidyt poistumiset Yksilöityjä poistumisia, joissa on käytössä joko <amp-ad-exit> tai <a href>, ei sallita. Koko mainoksesi on klikattava.
Kielletyt arvot Elementit eivät saa sisältää mitään seuraavista luokkanimistä:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

Tapahtuman toiminto ei voi käyttää AMP:tä tapahtuman kohteena. Esimerkiksi seuraava rakenne on kielletty:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Myös tap-tyyppiset tapahtumat ovat kiellettyjä.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

HTML5-mainokset

Voit luoda Google Display ‐verkostoon interaktiivisia Display-mainoksia HTML5:n avulla. HTML5-mainoksia voi liittää myös Sovelluskampanjoihin. Tutustu alla oleviin vaatimuksiin, niin näet, sopivatko HTML5-mainokset sinulle. Lue lisää Sovelluskampanjoiden HTML5-mainoksista ja pelattavista mainoksista.

HTML5-mainosten käyttöä koskevat vaatimukset

Pääset käyttämään HTML5-mainoksia Google Ads ‑tililläsi, kun tili täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Tili on ollut käytössä yli 90 päivää.
 • Mainontaan on käytetty tilin koko käyttöaikana yhteensä yli 9 000 USD.
 • Tilillä ei ole ollut käytäntörikkomuksia.

Muista, että yllä olevien vaatimusten täyttäminen ei aina takaa pääsyä HTML5-mainoksiin.

Jos HTML5-mainokset eivät ole käytettävissä tililläsi, voit hakea pääsyoikeutta tällä lomakkeella. Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että tilisi täyttää alla mainitut kelpoisuusehdot. Kerromme sinulle asian etenemisestä sähköpostitse seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä.

 • Tilillä ei ole sääntörikkomuksia.
 • Tilin maksuhistoria on moitteeton.
 • Mainontaan on käytetty tilin koko käyttöaikana yhteensä yli 1 000 USD.

Jotta HTML5-mainokset ovat aina käytettävissäsi, sinun tulee varmistaa, että tilisi pysyy käytäntöjen mukaisena myös jatkossa.

Odotellessasi ratkaisua hakemukseesi voit käyttää esimerkiksi ladattuja AMP-HTML-mainoksia tai responsiivisia Display-mainoksia.

Muista noudattaa Display-mainosten teknisiä tietoja.

Jos olet jo luonut HTML5-mainoksen, voit tarkistaa sen Google Adsin HTML5-tarkistustyökalulla.

Kaikki HTML5-mainokset

Tiedostotyypit

Tiedostomuodot: ZIP, johon sisältyy HTML ja vaihtoehtoisesti CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG ja SVG

Tuetut mainoskoot

 
Neliö ja suorakaide  
200 × 200 Pieni neliö
240 × 400 Pystysuorakaide
250 × 250 Neliö
250 × 360 Kolminkertainen laajeneva mainos
300 × 250 Upotettu suorakaide
336 × 280 Suuri suorakaide
580 × 400 Verkkobanneri
Torni  
120 × 600 Torni
160 × 600 Leveä torni
300 × 600 Puolen sivun mainos
300 × 1050 Pysty
Jättibanneri  
468 × 60 Banneri
728 × 90 Jättibanneri
930 × 180 Yläbanneri
970 × 90 Suuri jättibanneri
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panoraama
Mobiili  
300 × 50 Mobiilibanneri
320 × 50 Mobiilibanneri
320 × 100 Suuri mobiilibanneri
Tuettu tiedostokoko

Enintään 150 kt

Google Web Designerilla luodut HTML5-mainokset
Mainosympäristö Kun luot mainosta Google Web Designerilla, sinun on valittava Google Ads ‑ympäristö.
Staattiset ja dynaamiset mainokset

HTML5-mainokset voivat olla staattisia tai dynaamisia. Dynaamisissa mainoksissa käytetään datasyötteen tietoja näytettävän tekstin sekä näytettävien kuvien ja muiden tietojen määrittämiseen.

Jos haluat luoda dynaamisen mainoksen, sinun tulee ensin luoda mainos, jossa kullekin dynaamisesti luotavalle kuva- tai tekstikohteelle käytetään paikkamerkkielementtejä. Tämän jälkeen kuhunkin elementtiin liitetään dataobjekteja. Kun datasyöte muuttuu, muutokset näkyvät dataan liitetyissä elementeissä automaattisesti.

Tuetut osat
 • 360°-galleria
 • Karuselligalleria
 • Gallerioissa siirtyminen
 • iFrame
 • Kuvapainike
 • Kuvatehoste
 • Partikkelitehosteet
 • Spritesheet
 • Tähtiarviot
 • Pyyhkäisygalleria
 • Napautusalue
 • Siirtymägalleria
Julkaiseminen Google Adsiin Google Web Designerissa:
Rajoitukset
 • Kaikkien HTML5-mainoksissa käytettävien kuvien on oltava paikallisia kuvia (ei viittauksia kuviin), ja niiden on oltava mukana ZIP-tiedostossa.
 • Laajentuvia mainoksia ei tueta.
 • Ajastimia ja useita poistumisia ei tueta ympäristökohdistustoiminnoissa.
 • HTML5-mainoksissa ei voi käyttää paikallisia tallennusmenetelmiä.
 • Vain Googlen web-fontteja tuetaan.
   

Kaikki muut HTML5-mainokset

HTML-vaatimukset HTML5-mainoksiin liittyy seuraavia vaatimuksia:
 • <!DOCTYPE html>-deklaraatio
 • <html>-tagi
 • <body>-tagi
 • mainosmuodon koon sisällönkuvauskenttä <head>-tagin sisällä. Esimerkki:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Eksplisiittiset lopputagit (tekstitason lopputageja ei hyväksytä):

 • Esimerkki hyväksytystä lopputagin käytöstä: <path></path>
 • Esimerkkejä lopputageista, joita ei hyväksytä: <path> tai <path />

Vaihtoehtoisesti voit viedä tekstitason svg-elementin erilliseen tiedostoon.

Latausvaatimukset Kaikkien koodien ja sisältöjen viittauksissa on käytettävä suhteellista polkua ZIP-tiedoston sisältämiin materiaaleihin. Ulkoisia viittauksia ei saa olla seuraavia lukuun ottamatta:
 • Google-fontit
 • Googlen hostaama CreateJS
 • Googlen hostaama Greensock (tiedostojen pitää toimia kaikissa versioissa)
  • https://s0.2mdn.net/ads/studio/cached_libs/tweenlite_1.18.0_56fa823cfbbef1c2f4d4346f0f0e6c3c_min.js
  • https://s0.2mdn.net/ads/studio/cached_libs/tweenmax_1.18.0_499ba64a23378545748ff12d372e59e9_min.js
  • https://s0.2mdn.net/ads/studio/cached_libs/cssplugin_1.18.0_71489205621d46cbe88348eeb8fe493f_min.js
  • https://s0.2mdn.net/ads/studio/cached_libs/easepack_1.18.0_ed5816e732515f56d96a67f6a2a15ccb_min.js
  • https://s0.2mdn.net/ads/studio/cached_libs/timelinelite_1.19.0_13e3bd0e510d63fd5e5ef9bf9dac7017_min.js
  • https://s0.2mdn.net/ads/studio/cached_libs/
   timelinemax_1.19.0_4cba7b163d6263b39d53727ed4c7bb6f_min.js
 • Googlen hostaama jQuery

Muista, että ZIP-kansiossa voi olla enintään 40 tiedostoa.

Tärkeää: Muiden kuin ASCII-merkkien esittämiseen on käytettävä UTF-8-koodausta.

Alueellisesti käytettävissä olevat mainoskoot

Seuraavassa taulukossa on lisää kuvamainoskokoja, joita voi käyttää tietyillä mainostusalueilla.

Mainostyyppi Mitat Kokorajoitus Alueellinen käyttö
PL billboard 750 x 100 150 kt Puola
PL kaksinkertainen billboard 750 x 200 150 kt Puola
PL kolminkertainen billboard 750 x 300 150 kt Puola
Pystysuorakaide 240 x 400 150 kt Venäjä
Panoraama 980 x 120 150 kt Ruotsi
Yläbanneri 930 x 180 150 kt Tanska
Kolminkertainen laajeneva mainos 250 x 360 150 kt Ruotsi
Verkkobanneri 580 x 400 150 kt Norja
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false
false
false