Specifikace nahraných obsahových reklam

V tomto článku jsou uvedeny specifikace velikostí a rozměrů reklam, které lze nahrát do Obsahové sítě Google.

Obsahové reklamy získávají pozornost lidí ve dvou milionech aplikací a webů v Obsahové síti Google. Služba Google Ads umožňuje obsahové reklamy vytvářet více způsoby – pomocí responzivních obsahových reklam, nebo nahraných obsahových reklam. Můžete tak nahrát vlastní obsahové reklamy, nebo použít responzivní reklamy.

Než začnete

Zvažte, zda je pro vás nahrání obsahových reklam vytvořených na míru skutečně tou nejlepší volbou. Pokud ne, máte možnost vytvořit pomocí responzivních reklam obsahové reklamy, které se svou velikostí hodí téměř kamkoli v Obsahové síti. I když nahrajete své vlastní reklamy, může být stále vhodné nahrát i podklady pro vytváření responzivních obsahových reklam tam, kam se vaše vlastní obsahové reklamy nevejdou.

Ze stejného účtu Google Ads, a v některých případech dokonce i ze stejné kampaně, můžete zobrazovat více typů reklam než jen obsahové. Seznamte se s různými typy kampaní a dostupnými formáty reklam.

Poznámka: Některé velikosti reklam se budou zobrazovat pouze v určitých oblastech.

Specifikace

Animované a neanimované grafické reklamy

Typy souborů

 
Formáty GIF, JPG, PNG
Maximální velikost 150 kB

Velikosti reklamy

 
Čtverec a obdélník  
200 × 200 Malý čtverec
240 × 400 Svislý obdélník
250 × 250 Čtverec
250 × 360 Trojnásobná širokoúhlá
300 × 250 Vložený obdélník
336 × 280 Velký obdélník
580 × 400 Netboard
Vysoký sloupec  
120 × 600 Vysoký sloupec
160 × 600 Široký sloupec
300 × 600 Půlstránková reklama
300 × 1050 Na výšku
Široký banner  
468 × 60 Banner
728 × 90 Široký banner
930 × 180 Horní banner
970 × 90 Velký široký banner
970 × 250 Reklamní panel
980 × 120 Panoráma
Mobilní  
300 × 50 Mobilní banner
320 × 50 Mobilní banner
320 × 100 Velký mobilní banner
* Animované reklamy (GIF) Délka a rychlost animace:
Délka animace nesmí přesáhnout 30 sekund.
Animace mohou využívat smyčku. Po 30 sekundách se však animace musí zastavit.
Snímková frekvence animovaných reklam ve formátu GIF může být maximálně 5 snímků za sekundu.

Reklamy AMP HTML

Při vytváření reklam můžete využít technologii AMP (Accelerated Mobile Pages). Reklamy ve formátu AMP HTML se načítají rychleji než běžné reklamy, takže se skvěle hodí zejména pro mobilní zařízení. Další informace

 

Reklamy AMP HTML vytvořené v nástroji Google Web Designer

Rozměry / metaznačky

Rozměry všech reklam AMP HTML je nutné deklarovat pomocí značky <meta>v dokumentu<head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Podporované rozměry jsou stejné jako rozměry podporované u reklam HTML5.

Zip balíček primárních podkladů

Můžete nahrát soubor ve formátu ZIP obsahující jeden dokument HTML (primární podklad) a až 39 multimediálních podkladů. Celková velikost komprimovaného souboru ZIP nesmí překročit 150 KiB (153600 B).

Pravidla primárních podkladů Všechny reklamy AMP HTML musí dodržovat pravidla formátu reklam AMP HTML. Pro validaci svých reklam použijte veřejně dostupný AMP validátor.
Adresy URL Všechny adresy URL musí odpovídat podkladům v balíčku. Výjimkou jsou tři případy:
 • běhová knihovna AMP a vlastní prvky,
 • vlastní fonty v parametru href prvku <link rel="stylesheet">,
 • vložená data: adresy URL. 

Relativní cesty musí odpovídat cestě k primárnímu podkladu a musí se řídit strukturou souboru ZIP. Absolutní cesty nejsou povoleny.

Podporované komponenty AMP
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: Obrázky musí mít formu relativních odkazů na podklady v ZIP balíčku.
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: Názvy tříd CSS nesmí být použity na jiném místě v dokumentu. Nesmíte například použít:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: Obrázky musí mít formu relativních odkazů na podklady v ZIP balíčku.
 • amp-layout
Vlastní ukončení Vlastní ukončení v podobě <amp-ad-exit> nebo <a href> nejsou povolena. Oblast pro kliknutí se rozšíří na celou reklamu.
Nedovolené hodnoty Prvky nesmí používat následující názvy tříd:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

Akce události nemůže jako cíl události používat AMP. Zakázáno je tedy například následující:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Zakázány jsou také události tap.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

 

Reklamy ve formátu HTML5

 

Podmínky používání reklam ve formátu HTML5

Jakmile váš účet vygeneruje dostatečnou historii na naší platformě a splní následující požadavky, měli byste mít možnost v účtu Google Ads získat přístup k reklamám ve formátu HTML5.

 • Účet je aktivní po dobu delší než 90 dní.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 9 000 USD.
 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad.

Splnění výše uvedených požadavků však samo o sobě nemusí vždy přístup k reklamám ve formátu HTML5 zaručit.

Pokud nemáte v účtu reklamy ve formátu HTML5 k dispozici, můžete požádat o jejich zpřístupnění pomocí tohoto formuláře. Před odesláním žádosti se ujistěte, že váš účet splňuje níže uvedená kritéria způsobilosti. Do 7 pracovních dnů od odeslání žádosti obdržíte e-mailové oznámení s aktualizací stavu.

 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad.
 • Účet má dobrou platební historii.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 1 000 USD.

Pokud si chcete zachovat trvalý přístup k reklamám ve formátu HTML5, musíte dodržovat naše zásady a mít v tomto směru velmi dobrou historii.

Prozatím můžete používat jiné typy reklam, například nahrané reklamy AMP HTML nebo responzivní obsahové reklamy.

Dbejte také, abyste dodržovali platné specifikace obsahových reklam.

 

Pokud tvoříte kampaň na aplikaci, přečtěte si článek o HTML5 v kampaních na aplikaci.

Své reklamy ověřujte pomocí validátoru HTML5 služby Google Ads.

Všechny reklamy HTML5

Typy souborů

Formáty: Soubor ZIP obsahující soubor HTML a volitelně i CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG nebo SVG

Podporované rozměry reklamy

 
Čtverec a obdélník  
200 × 200 Malý čtverec
240 × 400 Svislý obdélník
250 × 250 Čtverec
250 × 360 Trojnásobná širokoúhlá
300 × 250 Vložený obdélník
336 × 280 Velký obdélník
580 × 400 Netboard
Vysoký sloupec  
120 × 600 Vysoký sloupec
160 × 600 Široký sloupec
300 × 600 Půlstránková reklama
300 × 1050 Na výšku
Široký banner  
468 × 60 Banner
728 × 90 Široký banner
930 × 180 Horní banner
970 × 90 Velký široký banner
970 × 250 Reklamní panel
980 × 120 Panoráma
Mobilní  
300 × 50 Mobilní banner
320 × 50 Mobilní banner
320 × 100 Velký mobilní banner
Podporovaná velikost souboru
 • 150 kB nebo menší
Reklamy HTML5 vytvořené v nástroji Google Web Designer
Prostředí Při vytváření reklam v nástroji Google Web Designer je třeba jako prostředí zadat Google Ads.
Statické a dynamické reklamy

Reklamy HTML5 mohou být statické i dynamické. Dynamické reklamy využívají informace ze zdroje dat, na základě kterých určují, jaké obrázky, text a další informace se zobrazí.

Při vytváření dynamické reklamy pracujete se zástupnými prvky, které reprezentují každý obrázek nebo text, jenž se má dynamicky generovat, a následně se k jednotlivým prvkům přiřadí datové objekty. Změní-li se něco ve zdroji dat, příslušné změny se automaticky projeví v prvcích, které jsou vázány k příslušným datům.

Podporované komponenty
 • iFrame
 • Posouvací galerie
 • Otáčecí galerie
 • 360° galerie
 • Navigace galerie
 • Obrázkové tlačítko
 • Spritesheet
 • Částicové efekty
 • Galerie přechodů
 • Bodová hodnocení
 • Dotyková oblast
Publikování ve službě Google Ads V nástroji Google Web Designer:
 1. Klikněte na tlačítko Publikovat.
 2. Vyberte možnost Publikovat místně.
 3. Nahrajte výsledný archiv ZIP do služby Google Ads.
Omezení
 • Rozbalitelné reklamy nejsou podporovány.
 • Všechny obrázky použité v reklamách ve formátu HTML5 musí být místní obrázky, ne odkazy na obrázky, a měly by být součástí položek archivu ZIP.
 • Podporováno je pouze písmo pro web Google. Jiná písma pro web nejsou podporována.
 • Pro cílové akce v prostředí není podporován časovač ani více možností ukončení.
 • V reklamách ve formátu HTML5 nelze použít metody místního ukládání.

 

Všechny ostatní reklamy HTML5

Požadavky týkající se HTML Reklamy HTML5 musí obsahovat:
 • deklaraci <!DOCTYPE html>,
 • značku <html>,
 • značku <body>,
 • metaznačku velikosti formátu reklamy pod značkou <head>. Příklad:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Explicitní koncové značky (Vložené koncové značky nebudou přijaty.):

 • Příklad platných koncových značek: <path></path>
 • Příklady nepovoleného značení: <path> nebo <path />

Případně můžete rozbalit vloženou značku svg do samostatného souboru.

Požadavky na nahrání Na veškerý kód a podklady je třeba odkazovat pomocí relativních cest ke zdrojům v archivu ZIP. Nejsou povoleny žádné externí odkazy s výjimkou odkazů na:
 

Při nahrávání složky ve formátu ZIP je maximální počet souborů 40.

Důležité upozornění

Pro znaky mimo tabulku ASCII je třeba použít kódování UTF-8.

Regionálně dostupné velikosti reklam

Níže uvádíme další velikosti grafických reklam, které můžete použít v závislosti na regionu, kde se budou vaše reklamy zobrazovat. 

Typ reklamy Rozměr Max. velikost Region
PL – reklamní panel 750×100 150 kB Polsko
PL – dvojitý reklamní panel 750×200 150 kB Polsko
PL – trojitý reklamní panel 750×300 150 kB Polsko
Svislý obdélník 240×400 150 kB Rusko
Panoráma 980×120 150 kB Švédsko
Horní banner 930×180 150 kB Dánsko
Trojnásobná širokoúhlá 250×360 150 kB Švédsko
Netboard 580×400 150 kB Norsko
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false