Skapa och hantera flera kampanjer

Visste du att ett Google Ads-konto kan innehålla upp till 10 000 kampanjer (inbegripet aktiva och pausade kampanjer) per konto, 20 000 annonsgrupper per kampanj och 50 textannonser per annonsgrupp? Det är mycket att hantera! Lyckligtvis kan du hantera alla dina kampanjer och annonser på sidorna Kampanjer och Annonser och tillägg. Du kan även ändra inställningarna för flera kampanjer samtidigt och skapa nya annonser baserat på befintliga annonser.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Obs! Automatisk inriktning är endast tillgänglig i den nya Google Ads-upplevelsen.

 

Vad du kan göra på flikarna Kampanjer och Annonser

Flikarna Kampanjer och Annonser är två platser i ditt konto där du kommer att tillbringa mycket tid.

Här följer några exempel på vad du kan göra på de båda flikarna:

 • få en snabb överblick över allt från kostnader till klick
 • sortera kampanjer och annonser utifrån budget, klick och annan statistik
 • ändra dina kampanjer och annonser direkt genom att klicka på pennikonen
 • se detaljerad information om de inställningar eller sökord som har anknytning till en kampanj eller annons 
 • göra ändringar i flera kampanjer eller annonser samtidigt via rullgardinsmenyn Redigera

Kopiera kampanjer

Om du redan har skapat en framgångsrik kampanj kan du använda den som utgångspunkt för din nästa kampanj. Du gör det genom att kopiera kampanjen och sedan göra ändringar i en av kampanjerna. Du börjar då med samma struktur och inställningar för annonsgrupper, annonser och sökord.

Kopiera en kampanj

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Markera rutan vid kampanjen du vill kopiera.
 4. Klicka på menyn Redigera och sedan på Kopiera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 5. Välj Klistra in på menyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
 6. Valfritt: Markera rutan Pausa ny kampanj efter kopiering i dialogrutan som visas om du vill skapa nya pausade kampanjer. Annars blir alla kopior av kampanjer som var aktiva när de kopierades aktiva när de klistras in.
 7. Klicka på Klistra in.

Nu har du en ny kampanj med samma struktur och inställningar som den ursprungliga kampanjen. Den har däremot ingen kampanj-, sökords- eller annonshistorik. Om du vill behålla båda kampanjerna aktiva ska du fortsätta köra den ursprungliga kampanjen (så att den befintliga historiken behålls) och redigera den nya kampanjen.

Ändra inställningar för flera kampanjer samtidigt

På fliken Kampanjer kan du både redigera enskilda kampanjer direkt och ändra inställningarna för flera kampanjer samtidigt. Du kan ändra följande inställningar för flera kampanjer samtidigt:

 • Status
 • Platsinriktning
 • Budget
 • Kampanjens slutdatum
 • Annonsväxling
 • Visningsmetod
 • Språk
 • Annonsschema

Ändra inställningar för flera kampanjer samtidigt

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Öppna sidan Alla kampanjer och klicka på fliken Inställningar.
 3. Markera kryssrutorna vid kampanjen vars inställningar du vill ändra.
   

Tips


Tips! Skapa ett filter om du bara vill se kampanjer med de inställningar du vill ändra. Klicka på rullgardinsmenyn Filter, välj inställningarna du vill filtrera efter och klicka på Använd. Sedan kan du välja alla filtrerade kampanjer samtidigt genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 1. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera högst upp i tabellen.
 2. Välj inställningen du vill ändra för de valda kampanjerna. Rulla över Ytterligare inställningar för att se fler alternativ.
 3. Ange ändringarna för den valda inställningen i rutan som visas. Klicka på Förhandsgranska ändringar för att granska ändringarna. Klicka på Gör ändringar när du är klar.

Ändra kampanjstatusen för flera kampanjer samtidigt

 1. Öppna sidan Alla kampanjer och markera kryssrutorna vid kampanjerna du vill redigera.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera högst upp i tabellen.
 1. Välj den nya statusen. 

PROVA DET NU

Kopiera annonser till en annan annonsgrupp

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Klicka på fliken Annonser.
 4. Markera kryssrutorna vid annonserna du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 5. Klicka på fliken Annonsgrupper.
 6. Klicka på annonsgruppen där du vill lägga till de kopierade annonserna.
 7. Välj Klistra in på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
 8. Valfritt: Markera rutan Pausa nya annonser efter kopiering i dialogrutan som visas om du vill skapa nya pausade annonser. Annars kommer alla kopior av annonser som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 9. Klicka på Klistra in.

Sortera kampanjer och annonser

Du kan sortera dina kampanjer eller annonser genom att klicka på rubriken i kolumnen du vill sortera. Olika sorteringsregler kan gälla för olika kolumner.  När du till exempel klickar på kolumnen Kampanjer för att sortera dina kampanjer sorteras de i alfabetisk eller omvänd alfabetisk ordning. Om du klickar på kolumner som innehåller sifferuppgifter sorteras de i stigande eller fallande ordning.

 

 

Vad du kan göra på sidorna Kampanjer och Annonser och tillägg

Sidorna Kampanjer och Annonser och tillägg är två platser där du kommer att tillbringa mycket tid. Du kan öppna dem genom att klicka på Kampanjer eller Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster. 

Här följer några exempel på vad du kan göra på de båda sidorna:

 • få en snabb överblick över allt från kostnader till klick
 • sortera kampanjer och annonser utifrån budget, klick och annan statistik
 • göra ändringar direkt i dina kampanjer och annonser
 • se detaljerad information om de inställningar eller sökord som har anknytning till en kampanj eller annons 
 • göra ändringar i flera kampanjer eller annonser samtidigt

Kopiera kampanjer

Om du redan har skapat en framgångsrik kampanj kan du använda den som mall när du skapar din nästa kampanj. Kopiera helt enkelt kampanjen och redigera en av kopiorna. På så sätt börjar du med samma struktur och inställningar för dina annonsgrupper, annonser och sökord.

Kopiera en kampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster.
 3. Markera rutan vid kampanjen du vill kopiera.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och sedan på Kopiera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 5. Klicka på menyn Redigera igen och sedan på Klistra in (eller Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
  • Valfritt: Markera kryssrutan vid Pausa nya kampanjer efter inklistring om du vill att nya kampanjer ska vara pausade. Annars blir alla kopior av kampanjer som var aktiva när de kopierades aktiva när de klistras in.
 6. Klicka på Klistra in.

Nu har du en ny kampanj med samma struktur och inställningar som den ursprungliga kampanjen. Den har däremot ingen kampanj-, sökords- eller annonshistorik. Om du vill behålla båda kampanjerna aktiva ska du fortsätta köra den ursprungliga kampanjen (så att den befintliga historiken behålls) och redigera den nya kampanjen.

Ändra inställningar för flera kampanjer samtidigt

På fliken Kampanjer kan du redigera enskilda kampanjer eller ändra inställningarna för flera kampanjer samtidigt. Du kan ändra följande inställningar för flera kampanjer samtidigt:

 • Status
 • Platsinriktning
 • Budget
 • Kampanjens slutdatum
 • Annonsväxling
 • Visningsmetod
 • Språk
 • Annonsschema

Ändra inställningar för flera kampanjer samtidigt

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna sidan Alla kampanjer och klicka på Inställningar i sidmenyn till vänster.
 3. Markera kryssrutorna vid den eller de kampanjer vars inställningar du vill ändra.
  • Tips! Skapa ett filter om du bara vill se kampanjer med de inställningar du vill ändra. Klicka på rullgardinsmenyn Filter, välj inställningarna du vill filtrera efter och klicka på Använd. Sedan kan du välja alla filtrerade kampanjer samtidigt genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera högst upp i tabellen.
 5. Välj inställningen du vill ändra för de valda kampanjerna. 
 6. Gör önskade ändringar av den valda inställningen. Klicka på Förhandsgranska för att granska ändringarna. Klicka på Använd för att tillämpa dem.

Ändra kampanjstatusen för flera kampanjer samtidigt

 1. Markera kryssrutorna vid kampanjerna du vill redigera på sidan Alla kampanjer.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera högst upp i tabellen.
 3. Välj den nya statusen.

Kopiera annonser

Kopiera annonser till en annan annonsgrupp

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Öppna sidan Alla kampanjer och klicka på Annonser och tillägg i sidmenyn till vänster.
 3. Markera rutorna vid annonserna du vill kopiera och välj sedan Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller Ctrl+ C på PC eller Command+C på Mac).
 4. Klicka på Annonsgrupper på sidmenyn till vänster. 
 5. Klicka på annonsgruppen där du vill klistra in de kopierade annonserna.
 6. Välj Klistra in på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
  1. Markera kryssrutan vid Pausa nya annonser efter inklistring om du vill att nya annonser ska vara pausade. Annars kommer alla kopior av annonser som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
  2. En eller flera av annonserna som du just kopierade kanske redan ingår i den valda annonsgruppen. Markera rutan vid Om annonsen redan finns på målplatsen skapar du en dubblett om du vill skapa dubbletter av sådana annonser. 
 7. Klicka på Klistra in.

Sortera kampanjer och annonser

Du kan sortera dina kampanjer eller annonser genom att klicka på rubriken i kolumnen du vill sortera. Tänk på att olika kolumner kan ha olika sorteringsregler. När du till exempel klickar på kolumnen Kampanjer för att sortera dina kampanjer sorteras de i alfabetisk eller omvänd alfabetisk ordning. Om du klickar på kolumner som innehåller sifferuppgifter sorteras de i stigande eller fallande ordning.

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt