Opprett og administrer flere enn én kampanje

Visste du at Google Ads-kontoer kan inneholde opptil 10 000 kampanjer (innbefatter aktive kampanjer og kampanjer som er satt på pause) per konto, 20 000 annonsegrupper per kampanje og 50 tekstannonser per annonsegruppe? Det er mye å holde styr på. Heldigvis kan du administrere kampanjene og annonsene dine fra «Kampanjer»- og «Annonser og utvidelser»-sidene. Du kan til og med endre innstillingene for flere kampanjer samtidig og lage nye annonser med utgangspunkt i eksisterende annonser.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Merk deg at automatisk målretting bare er tilgjengelig i den nye utgaven av Google Ads.

 

Dette kan du gjøre på Kampanjer- og Annonser-fanen

Du kommer til å bruke mye av tiden din i kontoen på Kampanjer- og Annonser-fanen.

Her er noe av det du kan gjøre på disse stedene:

 • få en rask oversikt over all kontoinformasjonen, alt fra kostnadene til klikkene
 • sortere kampanjene og annonsene på bakgrunn av budsjett, klikk og annen statistikk
 • gjøre direkte endringer i kampanjene og annonsene ved å klikke på blyantikonet
 • gå videre til innstillingene eller søkeordene som er knyttet til kampanjer eller annonser 
 • gjøre endringer i flere kampanjer eller annonser via Endre-rullegardinmenyen

Kopiér kampanjer

Hvis du allerede har utformet en vellykket kampanje, kan du bruke den som utgangspunkt for den neste kampanjen din. Du kan i så fall gjøre dette ved å kopiere kampanjen, og så endre én av kopiene. På denne måten starter du med den samme strukturen og de samme innstillingene for søkeord, annonser og annonsegrupper.

Sånn kopierer du kampanjer

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Merk av ved siden av kampanjen du vil duplisere.
 4. Endre-menyen klikker du på Kopiér (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
 5. Klikk deretter på Lim innEndre-menyen (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
 6. Valgfritt: I dialogboksen som vises, kan du merke av ved siden av «Stopp ny kampanje midlertidig etter kopiering» for å opprette nye kampanjer som er satt på pause. Hvis du ikke gjør dette, er eventuelle kopier av kampanjene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 7. Klikk på Lim inn.

Du har nå en ny kampanje med samme struktur og innstillinger som den opprinnelige kampanjen. Den har imidlertid ingen kampanje-, søkeord- eller annonselogg. Hvis du ønsker at begge kampanjene skal være aktivert, anbefaler vi at du fortsetter å kjøre den opprinnelige kampanjen (og bygger videre på loggen som allerede er generert) og endrer den nye kampanjen (kopien).

Endre innstillingene for flere kampanjer samtidig

Kampanjer-fanen kan du redigere enkeltkampanjer direkte og endre innstillingene for flere kampanjer samtidig. Her er innstillingene som kan endres for flere kampanjer samtidig:

 • Status
 • Stedsmålretting
 • Budsjett
 • Sluttdato for kampanje
 • Annonserotasjon
 • Leveringsmåte
 • Språk
 • Annonseplan

Sånn endrer du innstillingene for flere kampanjer samtidig

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Innstillinger-fanen på Alle kampanjer-siden.
 3. Merk av ved siden av kampanjen du vil endre innstillingene for.
   

Tips


Opprett et filter for å vise bare de kampanjene du vil endre innstillinger for. Klikk på Filter-rullegardinmenyen, velg innstillingene du vil filtrere etter, og klikk så på Bruk. Deretter kan du velge alle de filtrerte kampanjene samtidig, ved å merke av i ruten øverst til venstre i tabellen.
 1. Klikk på Endre-rullegardinmenyen øverst i tabellen.
 2. Velg den innstillingen du ønsker å endre for kampanjene du har valgt. Hold markøren over «Flere innstillinger» for å se flere alternativer.
 3. Angi endringene i innstillingen du valgte i boksen som åpnes. Klikk på «Forhåndsvis endringene» for å se gjennom endringene du er i ferd med å gjøre. Klikk på «Gjør endringene» når du er klar.

Slik endrer du kampanjestatusen for flere kampanjer samtidig

 1. Alle kampanjer-siden merker du av ved siden av kampanjene du vil redigere.
 2. Klikk på Endre-rullegardinmenyen øverst i tabellen.
 1. Velg den nye statusen. 

PRØV NÅ

Sånn kopierer du annonser over i andre annonsegrupper

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Gå til Annonser-fanen.
 4. Merk av ved siden av annonsene du vil kopiere. Velg deretter KopiérEndre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter).
 5. Gå til Annonsegrupper-fanen.
 6. Klikk på annonsegruppen der du vil plassere de kopierte annonsene.
 7. Velg Lim innEndre-rullegardinmenyen (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
 8. Valgfritt: I dialogboksen som vises, kan du merke av ved siden av «Stopp nye annonser midlertidig etter kopiering» for å opprette nye annonser som er satt på pause. Hvis du ikke gjør dette, er eventuelle kopier av annonsene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 9. Klikk på Lim inn.

Sortér kampanjer og annonser

Hvis du vil sortere kampanjer eller annonser, klikker du på overskriften til kolonnen du vil sortere. Kolonner kan ha forskjellige sorteringsregler.  Når du for eksempel klikker på Kampanjer-kolonnen for å sortere kampanjene dine, sorteres den i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rekkefølge. Når du klikker på kolonner som inneholder numerisk statistikk, blir tallene sortert fra høyest til lavest eller omvendt.

 

 

Dette kan du gjøre på «Kampanjer»- og «Annonser og utvidelser»-siden

Du kommer til å bruke mye tid på «Kampanjer»- og «Annonser og utvidelser»-sidene. Du kan se disse sidene ved å klikke på «Kampanjer» eller «Annonser og utvidelser» i sidemenyen til venstre. 

Her er noe av det du kan gjøre på «Kampanjer»- og «Annonser og utvidelser»-sidene:

 • få en rask oversikt over all kontoinformasjonen, alt fra kostnadene til klikkene
 • sortere kampanjene og annonsene på bakgrunn av budsjett, klikk og annen statistikk
 • gjøre direkte endringer i kampanjer og annonser
 • gå videre til innstillingene eller søkeordene som er knyttet til kampanjer eller annonser 
 • gjøre endringer i flere kampanjer eller annonser

Kopiér kampanjer

Hvis du allerede har konfigurert en vellykket kampanje, kan du bruke den som en mal når du skal konfigurere den neste kampanjen din. Du kan gjøre dette ved å kopier kampanjen, og deretter redigere en av kopiene. På denne måten starter du med den samme strukturen og de samme innstillingene for søkeord, annonser og annonsegrupper.

Sånn kopierer du kampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Merk av ved siden av kampanjen du vil duplisere.
 4. Klikk på Endre-rullegardinmenyen og deretter på Kopiér (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter).
 5. Klikk på Endre-menyen på nytt og deretter på Lim inn (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
  • Valgfritt: Merk av for «Sett nye kampanjer på pause når du har limt dem inn» for å opprette nye kampanjer som er satt på pause. Hvis du ikke gjør dette, er eventuelle kopier av kampanjene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
 6. Klikk på Lim inn.

Du har nå en ny kampanje med samme struktur og innstillinger som den opprinnelige kampanjen. Den har imidlertid ikke noen kampanje-, søkeords- eller annonselogg. Hvis du ønsker at begge kampanjene skal være aktive, anbefaler vi at du fortsetter å kjøre den opprinnelige kampanjen (og bygger videre på loggen som allerede er generert) og endrer den nye kampanjen (kopien).

Endre innstillingene for flere kampanjer samtidig

På Kampanjer-fanen kan du redigere enkeltkampanjer eller endre innstillingene for flere kampanjer samtidig. Her er innstillingene som kan endres for flere kampanjer samtidig:

 • Status
 • Stedsmålretting
 • Budsjett
 • Sluttdato for kampanje
 • Annonserotasjon
 • Leveringsmåte
 • Språk
 • Annonseplan

Sånn endrer du innstillingene for flere kampanjer samtidig

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre på «Alle kampanjer»-siden.
 3. Merk av ved siden av kampanjen (eller kampanjene) du vil endre innstillingene for.
  • Tips: Opprett et filter for å vise bare de kampanjene du vil endre innstillinger for. Klikk på Filter-rullegardinmenyen, velg innstillingene du vil filtrere etter, og klikk så på Bruk. Deretter kan du velge alle de filtrerte kampanjene samtidig, ved å merke av i ruten øverst til venstre i tabellen.
 4. Klikk på Endre-rullegardinmenyen øverst i tabellen.
 5. Velg den innstillingen du ønsker å endre for kampanjene du har valgt. 
 6. Angi endringene for innstillingen du valgte. Klikk på Forhåndsvisning for å se gjennom endringene du skal gjøre. Når du er klar til å ta i bruk endringene, klikker du på Bruk.

Slik endrer du kampanjestatusen for flere kampanjer samtidig

 1. På «Alle kampanjer»-siden merker du av ved siden av kampanjene du vil redigere.
 2. Klikk på Endre-rullegardinmenyen øverst i tabellen.
 3. Velg den nye statusen.

Kopiér annonser

Sånn kopierer du annonser over i andre annonsegrupper

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre på «Alle kampanjer»-siden.
 3. Merk av ved siden av annonsene du vil kopiere, og velg deretter Kopiér (eller trykk på «Ctrl+C» på Windows-maskiner eller «Kommando+C» på Mac-enheter), på Endre-rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Annonsegrupper i sidemenyen til venstre. 
 5. Klikk på annonsegruppen du vil lime inn de kopierte annonsene i.
 6. Endre-rullegardinmenyen velger du Lim inn (eller trykk på «Ctrl+V» på Windows-maskiner eller «Kommando+V» på Mac-enheter).
  1. I dialogfeltet som vises, merker du av ved siden av «Stopp nye annonser midlertidig når du har limt dem inn» for å opprette nye annonser som er satt på pause. Hvis du ikke gjør dette, er eventuelle kopier av annonsene som var aktive da de ble kopiert, også aktive etter at de blir limt inn.
  2. En eller flere av annonsene du nettopp har kopiert, kan allerede være en del av annonsegruppen du valgte. Merk av ved siden av «Lag duplikat hvis annonsen allerede finnes på målplasseringen» hvis du vil duplisere disse annonsene. 
 7. Klikk på Lim inn.

Sortér kampanjer og annonser

Hvis du vil sortere kampanjer eller annonser, klikker du på overskriften til kolonnen du vil sortere. Husk at ulike kolonner kan ha forskjellige sorteringsregler. Når du for eksempel klikker på Kampanjer-kolonnen for å sortere kampanjene dine, sorteres den i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rekkefølge. Når du klikker på kolonner som inneholder numerisk statistikk, blir tallene sortert fra høyest til lavest eller omvendt.

 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false