Vytvoření a správa několika kampaní

Věděli jste, že každý účet Google Ads může mít až 10 000 kampaní (včetně aktivních a pozastavených), každá kampaň až 20 000 reklamních sestav a každá reklamní sestava až 50 textových reklam? To je opravdu hodně! Naštěstí můžete své kampaně a reklamní sestavy spravovat pomocí stránek Kampaně a Reklamy a rozšíření reklam. Můžete dokonce upravovat nastavení u více kampaní zároveň a vytvářet nové reklamy, které vycházejí z těch stávajících.

Většina uživatelů už své účty spravuje jen v novém prostředí Google Ads. Automatické cílení je k dispozici pouze v tomto novém prostředí.

 

Možnosti karet Kampaně a Reklamy

Stránky KampaněReklamy jsou dvě místa, kde budete nejspíš trávit hodně času.

Několik příkladů činností, které zde můžete provádět:

 • snadno zobrazovat všechny informace – od nákladů po údaje o kliknutích,
 • řadit kampaně a reklamy podle rozpočtu, počtu kliknutí a dalších statistik,
 • provádět přímé změny v kampaních a reklamách po kliknutí na ikonu tužky,
 • ponořit se do podrobných nastavení nebo klíčových slov jednotlivých kampaní či reklam, 
 • provádět úpravy více kampaní či reklam prostřednictvím rozbalovací nabídky Upravit.

Kopírování kampaní

Pokud jste již vytvořili úspěšnou kampaň, můžete ji využít jako základ pro vytvoření další kampaně. Kampaň jednoduše zkopírujte a jednu kopii upravte. Můžete tak začít práci se stejnou strukturou a nastavením pro všechny reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova.

Jak duplikovat kampaň

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Zaškrtněte políčko vedle kampaně, jejíž duplikát chcete vytvořit.
 4. V nabídce Upravit klikněte na možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac))
 5. Poté v nabídce Upravit klikněte na možnost Vložit (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
 6. Volitelné: Pokud v dialogovém okně, které se zobrazí, zaškrtnete políčko „Pozastavit nové kampaně po kopírování“, budou nově vytvořené kampaně pozastaveny. V opačném případě se zachová stav případných aktivních kampaní i po vložení.
 7. Klikněte na tlačítko Vložit.

Nová kampaň bude mít stejnou strukturu a nastavení jako původní kampaň. Nebude však mít žádnou historii kampaně, klíčových slov ani reklam. Pokud chcete, aby zůstaly aktivní obě kampaně, doporučujeme nechat původní kampaň běžet (takže bude pokračovat s tou historií, kterou již vygenerovala) a úpravy provádět na nové kampani.

Změna nastavení v několika kampaních současně

Na kartě Kampaně můžete upravovat jednotlivé kampaně, ale také změnit nastavení několika kampaní najednou. Tady jsou nastavení, která lze měnit u několika kampaní současně:

 • stav,
 • geografické cílení,
 • rozpočet,
 • datum ukončení kampaně,
 • střídání reklam,
 • způsob zobrazování,
 • jazyk,
 • časový rozvrh reklam.

Jak změnit nastavení několika kampaní současně

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Na stránce Všechny kampaně klikněte na kartu Nastavení.
 3. Zaškrtněte políčka u kampaní, jejichž nastavení chcete změnit.
   

Tip


Můžete si vytvořit filtr, kterým zobrazíte jen kampaně obsahující nastavení, jež chcete změnit. Jednoduše klikněte na rozbalovací nabídku Filtr, vyberte nastavení, podle kterých chcete filtrovat, a klikněte na volbu Použít. Poté můžete zaškrtnutím políčka v levém horním rohu tabulky vybrat všechny filtrované kampaně najednou.
 1. V horní části tabulky klikněte na rozbalovací nabídku Upravit.
 2. Vyberte nastavení, které chcete ve vybraných kampaních změnit. Další možnosti zobrazíte, když se přesunete do části Další nastavení.
 3. Ve zobrazeném dialogovém okně zadejte změny vybraného nastavení. Kliknutím na volbu Zobrazit náhled změn si můžete prohlédnout změny, které se chystáte udělat. Až budete spokojeni, klikněte na volbu Provést změny.

Jak změnit stav kampaně pro více kampaní současně

 1. Na stránce Všechny kampaně zaškrtněte políčka vedle těch kampaní, které chcete upravit.
 2. V horní části tabulky klikněte na rozbalovací nabídku Upravit.
 1. Vyberte nový stav. 

VYZKOUŠET

Postup kopírování reklam do jiné reklamní sestavy:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Přejděte na kartu Reklamy.
 4. Zaškrtněte políčka vedle reklam, které chcete kopírovat. Poté v rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac)).
 5. Přejděte na kartu Reklamní sestavy.
 6. Klikněte na reklamní sestavu, do které chcete zkopírované reklamy vložit.
 7. V rozbalovací nabídce Upravit vyberte Vložit (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
 8. Volitelné: Mají-li být nově vytvořené reklamy pozastaveny, zaškrtněte v dialogovém okně, které se zobrazí, políčko vedle možnosti „Pozastavit nové reklamy po zkopírování“. V opačném případě se zachová stav případných aktivních reklam i po vložení.
 9. Klikněte na tlačítko Vložit.

Řazení kampaní a reklam

Kliknutím na záhlaví sloupce můžete kampaně či reklamy podle tohoto sloupce seřadit. Sloupce se řadí podle různých pravidel.  Když například kliknete na sloupec Kampaně, seřadí se kampaně vzestupně nebo sestupně v abecedním pořadí. Pokud kliknete na sloupce, které obsahují číselné hodnoty, seřadí se od nejnižší po nejvyšší hodnotu nebo obráceně.

 

 

Jaké možnosti nabízí stránky Kampaně a Reklamy a rozšíření reklam

Stránky Kampaně a Reklamy a rozšíření reklam jsou dvě místa, kde nejspíš budete trávit hodně času. Tyto stránky můžete zobrazit kliknutím na položku Kampaně nebo Reklamy a rozšíření reklam v nabídce stránek vlevo. 

Tady je jen několik z řady věcí, které na stránkách Kampaně a Reklamy a rozšíření reklam můžete dělat:

 • snadno zobrazovat všechny informace – od nákladů po údaje o kliknutích,
 • řadit kampaně a reklamy podle rozpočtu, počtu kliknutí a dalších statistik,
 • provádět přímé úpravy kampaní a reklam,
 • ponořit se do podrobných nastavení nebo klíčových slov jednotlivých kampaní či reklam, 
 • provádět hromadné úpravy více kampaní či reklam.

Kopírování kampaní

Pokud jste již vytvořili úspěšnou kampaň, můžete ji použít jako šablonu při vytváření další kampaně. Pokud to chcete udělat, vytvořte si kopii kampaně a pak jednu kopii upravte. Můžete tak práci začít se stejnou strukturou a nastavením pro všechny reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova.

Jak duplikovat kampaň

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Zaškrtněte políčko vedle kampaně, jejíž duplikát chcete vytvořit.
 4. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit a v ní vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac)).
 5. Znovu klikněte na nabídku Upravit a v ní vyberte možnost Vložit (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
  • Volitelné: Zaškrtnete-li políčko vedle volby „Pozastavit novou kampaň po jejím vložení“ vytvoříte kampaň, která bude ve výchozím stavu pozastavená. V opačném případě se zachová stav případných aktivních kampaní i po vložení.
 6. Klikněte na tlačítko Vložit.

Nyní máte novou kampaň, jejíž struktura a nastavení jsou stejné jako u původní kampaně. Nemá však žádnou historii kampaně, klíčových slov ani reklam. Jestliže chcete ponechat obě kampaně aktivní, nechte svou původní kampaň běžet (takže bude pokračovat s tou historií, kterou již vygenerovala) a úpravy provádějte na nové kampani.

Změna nastavení v několika kampaních současně

Na kartě Kampaně můžete upravovat jednotlivé kampaně nebo také měnit nastavení několika kampaní současně. Tady jsou nastavení, která lze měnit u několika kampaní současně:

 • stav,
 • geografické cílení,
 • rozpočet,
 • datum ukončení kampaně,
 • střídání reklam,
 • způsob zobrazování,
 • jazyk,
 • časový rozvrh reklam.

Jak změnit nastavení několika kampaní současně

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na stránce Všechny kampaně klikněte v nabídce stránek vlevo na položku Nastavení.
 3. Vyberte zaškrtávací políčka vedle té kampaně (nebo těch kampaní), jejichž nastavení chcete upravit.
  • Tip: Vytvořte si filtr, který vám zobrazí pouze kampaně s těmi nastaveními, která chcete změnit. Jednoduše klikněte na rozbalovací nabídku Filtr, vyberte nastavení, podle kterých chcete filtrovat, a klikněte na volbu Použít. Poté můžete zaškrtnutím políčka v levém horním rohu tabulky vybrat všechny filtrované kampaně najednou.
 4. V horní části tabulky klikněte na rozbalovací nabídku Upravit.
 5. Vyberte nastavení, které chcete ve vybraných kampaních změnit. 
 6. Zadejte konkrétní úpravy pro vybrané nastavení. Klikněte na položku Náhled a zkontrolujte úpravy, které se chystáte provést. Až budete připraveni požadované změny provést, klikněte na volbu Použít.

Jak změnit stav kampaně pro více kampaní současně

 1. Na stránce Všechny kampaně zaškrtněte políčka vedle těch kampaní, které chcete upravit.
 2. V horní části tabulky klikněte na rozbalovací nabídku Upravit.
 3. Vyberte nový stav.

Kopírování reklam

Postup kopírování reklam do jiné reklamní sestavy:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na stránce Všechny kampaně klikněte v nabídce stránek vlevo na položku Reklamy a rozšíření reklam.
 3. Zaškrtněte políčka vedle těch reklam, které chcete zkopírovat, a pak v rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Commant+C (na počítači Mac)).
 4. V nabídce stránek vlevo klikněte na položku Reklamní sestavy
 5. Klikněte na reklamní sestavu, do které chcete vložit zkopírované reklamy.
 6. V rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Vložit (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
  1. V dialogovém okně zaškrtněte políčko vedle možnosti „Pozastavit nové reklamy po vložení“, aby byly nové reklamy po vytvoření pozastavené. V opačném případě se zachová stav případných aktivních reklam i po vložení.
  2. Jedna nebo více reklam, které jste právě zkopírovali, může již být součástí této reklamní sestavy. Chcete-li vytvořit duplicitní kopie těchto reklam, zaškrtněte políčko vedle možnosti „Pokud reklama v cíli již existuje, vytvořit duplicitní kopii“. 
 7. Klikněte na tlačítko Vložit.

Řazení kampaní a reklam

Kliknutím na záhlaví sloupce můžete kampaně či reklamy podle tohoto sloupce seřadit. Mějte na paměti, že různé sloupce mohou mít různá pravidla řazení. Když například kliknete na sloupec Kampaně, seřadí se kampaně vzestupně nebo sestupně v abecedním pořadí. Pokud kliknete na sloupce, které obsahují číselné hodnoty, seřadí se od nejnižší po nejvyšší hodnotu nebo obráceně.

 

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory