Overvåkning av annonser og søkeord

Hvis du virkelig skal lykkes med Google Ads, må du regelmessig gjennomgå og finstemme resultatene for kontoen din. Det er spesielt viktig at du overvåker statusen og fremdriften for annonsene dine og de tilknyttede søkeordene. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvor du finner og hvordan du skal tolke resultatdataene i kontoen din.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Innføring i rapporter

Klikk på «Vis meg hvordan»-knappen nedenfor for å gå til kontoen din og få trinnvis veiledning om de viktigste resultatberegningene. På slutten får du også informasjon om hvordan du legger til nye, nyttige kolonner. Du kan eventuelt lese instruksjonene nedenfor.


Vis meg hvordan

Slik kan du se annonseresultater

Slik går du til Annonser-fanen:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på Annonser-fanen midt på siden.
Ads tab

Du kan se resultatene for annonsene dine ved å overvåke følgende kolonner på Annonser-fanen:

 • Status: Her kan du sjekke du at annonsene dine kjører. Eksempelvis betyr statusen «Kvalifisert» at annonsene kan vises. Se en liste over annonsestatuser og hva de betyr
 • CTR (klikkfrekvens): Dette er en av de viktigste indikatorene for annonsekvalitet. CTR viser hvor ofte brukerne som ser en annonse, klikker på annonsen. Tommelfingerregelen er at en klikkfrekvens på under én prosent i Søkenettverket indikerer at annonsene dine ikke er målrettet mot en relevant målgruppe. Hvis du ser at klikkfrekvensen er lavere enn 1 prosent, bør du prøve å forbedre annonsene dine ved hjelp av annonsetipsene våre.
 • Gj.sn. CPC (kostnad per klikk): Dette er det gjennomsnittlige beløpet du betaler hver gang noen klikker på annonsen din. Må ikke forveksles med maks. CPC. Du finner den gjennomsnittlige CPC-en ved å legge sammen kostnadene for alle klikkene og dele resultatet på antallet klikk. Eksempel: Hvis en annonse får to klikk – ett til NOK 2 og ett til NOK 4 – er den gjennomsnittlige CPC-en for disse klikkene NOK 3.

Slik kan du se søkeordresultater

Slik går du til Søkeord-fanen:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på Søkeord-fanen midt på siden.
Keywords tab

Du kan se resultatene for søkeordene dine ved å overvåke følgende kolonner på Søkeord-fanen:

 1. Status: Her finner du ut om søkeordene dine kjører. Eksempelvis betyr «Kvalifisert»-statusen at et søkeord kan utløse annonser. Klikk på snakkeboblen Snakkeboble ved siden av statusen for hvert søkeord for å se mer detaljerte resultater, som for eksempel kvalitetspoeng. For å se informasjon om mange søkeord samtidig, klikk på Søkeorddetaljer-rullegardinmenyen og velg Diagnostiser søkeord.
 2. CTR (klikkfrekvens): Dette er en av de viktigste indikatorene for søkeordkvalitet. Søkeord som er for generelle og gir en klikkfrekvens som er lavere enn én prosent i Søkenettverket, kan ofte forbedres. Fjern eller rediger søkeordene som ikke gir gode resultater, og legg til mer spesifikke og målrettede søkeord.
 3. Kvalitetspoeng: Med denne kolonnen kan du overvåke kvalitetspoengene til søkeord. I nye kontoer er Kvalitetspoeng-kolonnen slått av som standard. Du kan imidlertid gjøre den synlig i kontostatistikken ved å klikke på Endre kolonner og deretter slå på «Kval.poeng» i attributtinnstillingene.

Tips

Husk at resultatene for annonsene og søkeordene dine kan variere. Nettrafikken varierer fra dag til dag. Den forventede variasjonen kan påvirke resultatene for kampanjen din. Dessuten kan aktuelle hendelser ha dramatisk innvirkning på hvor mange visninger og klikk du får.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt