Overvåk annonser og søkeord

Hvis du virkelig skal lykkes med Google Ads, må du regelmessig gjennomgå resultatene du oppnår med kontoen din, og finstemme innstillingene i ettertid. Det er spesielt viktig at du overvåker statusen og fremdriften for annonsene dine og de tilknyttede søkeordene. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvor du finner – og hvordan du bør tolke – resultatdataene i kontoen din.

Slik kan du se annonseresultater

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre.

Du kan se resultatene for annonsene dine i følgende kolonner i tabellen:

  • Status: Her kan du sjekke at annonsene dine kjører. Eksempelvis betyr statusen «Kvalifisert» at annonsene kan vises. Se en liste over annonsestatuser og hva de betyr
  • CTR (klikkfrekvens): Dette er en av de viktigste indikatorene for annonsekvalitet. CTR viser hvor ofte brukerne som ser en annonse, klikker på annonsen. Tommelfingerregelen er at en klikkfrekvens på under én prosent i Søkenettverket indikerer at annonsene dine ikke er målrettet mot en relevant målgruppe. Hvis du ser at klikkfrekvensen er lavere enn 1 prosent, bør du prøve å forbedre annonsene dine ved hjelp av annonsetipsene våre.
  • Gj.sn. CPC (kostnad per klikk): Dette er det gjennomsnittlige beløpet du betaler hver gang noen klikker på annonsen din. Må ikke forveksles med maks. CPC. Du finner den gjennomsnittlige CPC-en ved å legge sammen kostnadene for alle klikkene og dele resultatet på antallet klikk. Eksempel: Hvis en annonse får to klikk – ett til NOK 2 og ett til NOK 4 – er den gjennomsnittlige CPC-en for disse klikkene NOK 3.

Slik kan du se søkeordresultater

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Søkeord i sidemenyen til venstre.

Du kan se resultatene for søkeordene dine i følgende kolonner i tabellen:

  • Status: Her kan du sjekke at søkeordene dine kjører. Eksempelvis betyr «Kvalifisert»-statusen at et søkeord kan utløse annonser. Hold markøren over statusen for hvert søkeord for å se mer detaljerte resultater, for eksempel kvalitetspoeng.
  • CTR (klikkfrekvens): Dette er en av de viktigste indikatorene for søkeordkvalitet. Søkeord som er for generelle og gir en klikkfrekvens som er lavere enn én prosent i Søkenettverket, kan ofte forbedres. Fjern eller rediger søkeordene som ikke gir gode resultater, og legg til mer spesifikke og målrettede søkeord.
  • Kvalitetspoeng: Med denne kolonnen kan du overvåke kvalitetspoengene til søkeord. I nye kontoer er Kvalitetspoeng-kolonnen slått av som standard. Du kan imidlertid gjøre den synlig i tabellen din ved å klikke på kolonneikonet (kodebit-ID: 6383731) og velge Endre kolonner. Slå på «Kvalitetspoeng» i attributtinnstillingene, og klikk deretter på Bruk.

Tips

Husk at resultatene for annonsene og søkeordene dine kan variere. Nettrafikken varierer fra dag til dag. Den forventede variasjonen kan påvirke resultatene for kampanjen din. Dessuten kan aktuelle hendelser ha dramatisk innvirkning på hvor mange visninger og klikk du får.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false