Sledování reklam a klíčových slov

Pokud chcete být ve službě Google Ads skutečně úspěšní, je třeba pravidelně kontrolovat a optimalizovat výkon svého účtu. Zejména je potřebné sledovat stav a výkon reklam a jejich klíčových slov. Tento článek popisuje, ve které části účtu údaje o výkonu najdete a jak je lze interpretovat.

Jak zobrazit výkon reklam

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. Na levé straně klikněte v nabídce stránek na Reklamy a rozšíření.

Výkon reklam lze sledovat prostřednictvím následujících sloupců v tabulce:

  • Stav: Ukazuje, zda jsou reklamy aktivní. Například stav Aktivní znamená, že se reklamy mohou zobrazovat. Prohlédněte si seznam stavů a jejich definic.
  • CTR (míra prokliku): Jeden z hlavních indikátorů výkonu reklamy. Tento údaj ukazuje, jak často lidé na reklamu kliknou, když ji uvidí. Obecně se lze řídit pravidlem, že CTR ve Vyhledávací síti nižší než 1 % naznačuje, že reklamy necílí na relevantní cílové publikum. Pokud zjistíte, že je vaše CTR nižší než 1 %, zkuste reklamy vylepšit pomocí následujících tipů.
  • Prům. CPC (cena za proklik): Nezaměňovat s maximální CPC. Tato metrika uvádí průměrnou částku, kterou zaplatíte, když někdo klikne na vaši reklamu. Průměrná cena za proklik se rovná součtu cen za všechna kliknutí vydělenému počtem kliknutí. Příklad: Pokud reklama zaznamená dva prokliky, jeden za 4 Kč a jeden za 8 Kč, průměrná CPC za tyto prokliky činí 6 Kč.

Jak zobrazit výkon klíčových slov

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. Na levé straně klikněte v nabídce stránek na Klíčová slova.

Výkon klíčových slov lze sledovat prostřednictvím následujících sloupců v tabulce:

  • Stav: Ukazuje, zda jsou klíčová slova aktivní. Například stav Aktivní znamená, že klíčové slovo může spouštět reklamy. Umístíte-li kurzor nad stav daného klíčového slova, zobrazíte podrobnosti o jeho výkonu, například skóre kvality.
  • CTR (míra prokliku): Jeden z hlavních indikátorů výkonu klíčového slova. Klíčová slova, která jsou příliš obecná a vykazují ve vyhledávací síti míru CTR nižší než 1 %, lze často vylepšit. Klíčová slova s nízkým výkonem odstraňte nebo vylepšete a přidejte specifičtější a lépe cílená klíčová slova.
  • Skóre kvality: Udává skóre kvality klíčového slova. V nových účtech není ve výchozím nastavení sloupec Skóre kvality vidět. Chcete-li ho v tabulce zobrazit, klikněte na ikonu sloupců (ID úryvku: 6383731) a vyberte Upravit sloupce. V nastavení Atributy povolte „Skóre kvality“ a klikněte na Použít.

Tip

Výkon reklam a klíčových slov se může průběžně měnit. Internetový provoz je každý den jiný a toto kolísání se může odrazit na výkonu kampaně. Počet zaznamenaných zobrazení a kliknutí mohou navíc zásadně ovlivnit aktuální události.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory