Chọn cài đặt vị trí và ngôn ngữ của bạn

Giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tiếp cận những khách hàng mong muốn bằng cách sử dụng cài đặt vị trí và ngôn ngữ. Bài viết này hướng dẫn bạn cách chọn các cài đặt này cho một chiến dịch mới.

Với cài đặt vị trí, bạn có thể nhắm mục tiêu khu vực địa lý nơi quảng cáo của mình có thể xuất hiện. Cài đặt ngôn ngữ cho phép bạn đặt quảng cáo của mình trên các sản phẩm của Google và các trang web của bên thứ ba bằng ngôn ngữ mà khách hàng của bạn nói.

Ví dụ

Giả sử bạn sở hữu một doanh nghiệp ở Na Uy và bạn đã nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến quốc gia Na Uy, đồng thời đặt ngôn ngữ đích thành tiếng Na Uy. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên Google cho khách hàng ở Na Uy đã đặt tiếng Na Uy làm ngôn ngữ máy tính của họ.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút + Chiến dịch.
 4. Bạn sẽ được đưa đến trang nơi bạn có thể cập nhật cài đặt chiến dịch của mình. Hãy tìm phần có tiêu đề "Vị trí và ngôn ngữ".
 5. Để nhắm mục tiêu theo vị trí, bạn có tùy chọn để:
  • Chọn vị trí từ các tùy chọn được liệt kê...
  •  Hoặc nhập vị trí vào hộp tìm kiếm. Select locations
 6. Để chỉnh sửa ngôn ngữ mục tiêu, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong phần "Ngôn ngữ". Edit languages
 7. Chọn hộp bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn nhắm mục tiêu. Select languages
 8. Sau khi bạn chọn phần còn lại của cài đặt chiến dịch của mình, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Đặt ngôn ngữ cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

Để đặt ngôn ngữ cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 3. Nhấp vào tab phụ Cài đặt.
 4. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn thay đổi.
 5. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Cài đặt nâng cao > Ngôn ngữ….
 6. Trong hộp xuất hiện, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn cho các chiến dịch đã chọn.
 7. Tùy chọn: Chúng tôi khuyên bạn nhấp vào Xem trước thay đổi để xem ngôn ngữ của các chiến dịch của bạn sẽ thay đổi như thế nào.
 8. Nhấp vào Thực hiện thay đổi.

Mẹo

Trong khi ở trên tab cài đặt chiến dịch, bạn có thể nhấp vào Bộ lọc để chỉ hiển thị các chiến dịch khớp với các tiêu chí cụ thể. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi thực hiện thay đổi hàng loạt đối với các một số chiến dịch.

Đặt nhắm mục tiêu theo vị trí cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

Dưới đây là cách đặt nhắm mục tiêu theo vị trí cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 • Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 • Nhấp vào tab phụ Cài đặt.
 • Chọn hộp bên cạnh bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn thay đổi.
 • Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Vị trí….
 • Trong hộp xuất hiện, hãy chọn xem bạn muốn thêm vị trí vào các chiến dịch đã chọn hay thay thế vị trí của các chiến dịch đó.
 • Sau đó, nhập vị trí trong trường văn bản. Sau khi bạn chọn vị trí, trường văn bản bổ sung sẽ xuất hiện để bạn có thể thêm các vị trí khác.
 • Tùy chọn: Chúng tôi khuyên bạn nên nhấp vào Xem trước thay đổi để xem vị trí của chiến dịch sẽ thay đổi như thế nào.
 • Nhấp vào Thực hiện thay đổi.

Mẹo

Trong khi ở trên tab cài đặt chiến dịch, bạn có thể nhấp vào Bộ lọc để chỉ hiển thị các chiến dịch khớp với các tiêu chí cụ thể. Điều này có thể giúp bạn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với một số chiến dịch một cách dễ dàng hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?