Chọn cài đặt vị trí và ngôn ngữ của bạn

Giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tiếp cận những khách hàng mong muốn bằng cách sử dụng cài đặt vị trí và ngôn ngữ. Bài viết này hướng dẫn bạn cách chọn các cài đặt này cho một chiến dịch mới.

Với cài đặt vị trí, bạn có thể nhắm mục tiêu khu vực địa lý nơi quảng cáo của mình có thể xuất hiện. Cài đặt ngôn ngữ cho phép bạn đặt quảng cáo của mình trên các sản phẩm của Google và các trang web của bên thứ ba bằng ngôn ngữ mà khách hàng của bạn nói.

Ví dụ

Giả sử bạn sở hữu một doanh nghiệp ở Na Uy và bạn đã nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến quốc gia Na Uy, đồng thời đặt ngôn ngữ đích thành tiếng Na Uy. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên Google cho khách hàng ở Na Uy đã đặt tiếng Na Uy làm ngôn ngữ máy tính của họ.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Trong menu trang ở bên trái, nhấp vào Chiến dịch để truy cập trang chiến dịch.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Chọn loại chiến dịch và mục tiêu, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 6. Để nhắm mục tiêu theo vị trí, bạn có tùy chọn để:
  • Chọn vị trí từ các tùy chọn được liệt kê...
  • Hoặc nhập vị trí vào hộp tìm kiếm.
 7. Để chỉnh sửa ngôn ngữ được nhắm mục tiêu của bạn, hãy nhập ngôn ngữ vào hộp tìm kiếm.
 8. Chọn hộp bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 9. Sau khi bạn chọn các tùy chọn cài đặt còn lại của chiến dịch, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Đặt ngôn ngữ cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

Để đặt ngôn ngữ cho nhiều chiến dịch cùng lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Trong menu trang ở bên trái, nhấp vào Cài đặt.
 4. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch bất kỳ bạn muốn thay đổi.
 5. Từ menu Chỉnh sửa, chọn Thay đổi ngôn ngữ.
 6. Nhập ngôn ngữ vào trường văn bản, sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn từ danh sách.
 7. Tùy chọn: Nhấp vào Xem trước để xem ngôn ngữ của chiến dịch sẽ thay đổi như thế nào.
 8. Nhấp vào Áp dụng.

Đặt nhắm mục tiêu theo vị trí cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

Để đặt tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí cho nhiều chiến dịch cùng lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Trong menu trang ở bên trái, nhấp vào Cài đặt.
 4. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch bất kỳ bạn muốn thay đổi.
 5. Từ menu Chỉnh sửa, chọn Thay đổi vị trí. Bạn có thể thực hiện một trong các hành động sau:
  • Thay thế vị trí hiện tại của chiến dịch bạn đã chọn
  • Giữ các vị trí hiện có, đồng thời thêm vị trí mới.
 6. Nhập vị trí vào trường văn bản, sau đó chọn vị trí bạn muốn từ danh sách.
 7. Tùy chọn: Nhấp vào Xem trước để xem vị trí của chiến dịch sẽ thay đổi như thế nào.
 8. Nhấp vào Áp dụng.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố