Tab Công cụ

Tab Công cụ cung cấp liên kết trực tiếp đến nhiều công cụ tài khoản Google Ads khác nhau. Sử dụng những công cụ này để theo dõi và thực hiện các thay đổi đối với tài khoản, quảng cáo, nhóm quảng cáo và từ khóa của bạn.

Dưới đây là phần giải thích về các công cụ bạn sẽ gặp trong tab này. Chỉ cần nhấp vào tên của từng công cụ để biết tổng quan về những gì công cụ có thể làm cho bạn.

1. Lịch sử thay đổi

Công cụ Lịch sử thay đổi hiển thị các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tài khoản của mình trong hai năm qua. Với việc truy cập dễ dàng vào lịch sử tài khoản của mình, bạn có thể hiểu các thay đổi về hiệu suất và theo dõi cách bạn đã quản lý tài khoản của mình trong quá khứ.

Dùng thử ngay bây giờ

2. Chuyển đổi

Phần Chuyển đổi có thể hiển thị những gì sẽ xảy ra sau khi mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn. Họ có mua sản phẩm của bạn không? Hoặc đăng ký bản tin của bạn? Để theo dõi thông tin này, chỉ cần sử dụng công cụ miễn phí được gọi là theo dõi chuyển đổi. Bằng cách biết thêm về các chuyển đổi, bạn cũng sẽ hiểu được những từ khóa nào tốt cho doanh nghiệp của mình, do đó, bạn có thể đầu tư nhiều tiền hơn vào các từ tốt nhất và tăng ROI.

Sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt đầy đủ về dữ liệu chuyển đổi của mình tại đây nhằm bổ sung cho báo cáo mà bạn sẽ tìm thấy bên trong tab Chiến dịch.

Dùng thử ngay bây giờ

3. Phân bổ

Phân bổ là tập hợp báo cáo về chuyển đổi của bạn. Sau khi bạn thiết lập theo dõi chuyển đổi, báo cáo phân bổ hiển thị cho bạn những đường dẫn mà khách hàng sử dụng để hoàn thành một chuyển đổi và quy chuyển đổi cho các quảng cáo, lần nhấp và yếu tố khác trên đường dẫn. Với những thông tin chi tiết về hành vi khách hàng này, bạn có thể tối ưu hóa tốt hơn quảng cáo của mình để tiếp cận mọi người khi họ đang cân nhắc thực hiện hành động có giá trí với doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm về báo cáo phân bổ.

4. Google Analytics

Google Analytics cho bạn biết cách mọi người tìm thấy trang web của bạn và cách họ khám phá trang web. Bằng cách sử dụng thông tin này, bạn có thể cải thiện ROI của trang web, tăng chuyển đổi và tìm hiểu cách cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Với Analytics, bạn cũng có thể thiết lập mục tiêu (các trang trên trang web phân phát dưới dạng chuyển đổi cho trang web của bạn) và nhập chúng vào Google Ads. Một số ví dụ về trang chuyển đổi là trang "cảm ơn" sau khi người dùng đã gửi thông tin thông qua biểu mẫu hoặc trang xác nhận mua hàng.

5. Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Công cụ lập kế hoạch từ khóa giúp bạn xây dựng các chiến dịch Mạng tìm kiếm mới hoặc mở rộng các chiến dịch hiện tại. Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo và thậm chí xem danh sách từ khóa có thể có hiệu quả như thế nào. Điều đó quan trọng bởi vì các từ khóa bạn tạo cho nhóm quảng cáo nhất định được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến khách hàng tiềm năng. Nói cách khác, từ khóa tốt có thể giúp bạn hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng bạn muốn, khi bạn muốn. Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu và ngân sách cạnh tranh để sử dụng với các chiến dịch của bạn.

Dùng thử ngay bây giờ

6. Công cụ lập kế hoạch hiển thị

Công cụ lập kế hoạch hiển thị rất hữu hiệu nếu bạn đã chọn chạy quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google. Trên Mạng hiển thị, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo video hoặc quảng cáo đa phương tiện để hiển thị trên các trang web, trang, ứng dụng hoặc video cụ thể trên mạng. Công cụ lập kế hoạch hiển thị giúp bạn lập kế hoạch chiến dịch trên Mạng hiển thị của mình bằng cách đề xuất từ khóa, sở thích, chủ đề, vị trí, nhóm nhân khẩu học và danh sách tiếp thị lại để nhắm mục tiêu. Bên cạnh tất cả các ý tưởng mà công cụ này đề xuất, bạn sẽ thấy ước tính cho chi phí và phạm vi tiếp cận dựa trên dữ liệu lịch sử.

Dùng thử ngay bây giờ

7. Xem trước và chẩn đoán quảng cáo

Sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo để tìm kiếm quảng cáo của bạn giống như bạn sẽ làm trên trang kết quả tìm kiếm thông thường của Google. Đây là cách dễ dàng để kiểm tra xem quảng cáo của bạn xuất hiện như thế nào và bạn có thể nhận kết quả chính xác giống như tìm kiếm của Google mà không tích lũy bất kỳ lần hiển thị nào (vì vậy, bạn không mất chi phí). Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị, công cụ sẽ giải thích lý do cũng như cung cấp các bước để giúp bạn bắt đầu và chạy quảng cáo của mình.

Dùng thử ngay bây giờ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố