Giới thiệu về lợi tức đầu tư (ROI)

Cho dù bạn sử dụng Google Ads để tăng doanh số, tạo khách hàng tiềm năng hay thúc đẩy hoạt động khách hàng có giá trị khác, thì bạn cũng nên đo lường lợi tức đầu tư (ROI) của mình. Việc biết ROI sẽ giúp bạn đánh giá xem liệu số tiền bạn chi tiêu vào quảng cáo Google Ads có đúng mục đích hay không, đó là: lợi nhuận cao cho doanh nghiệp của bạn.

Cách hoạt động của ROI

ROI là tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí của bạn. Thông thường, đây là số liệu quan trọng nhất đối với nhà quảng cáo, bởi vì số liệu này dựa trên các mục tiêu quảng cáo cụ thể và cho thấy ảnh hưởng thực tế của nỗ lực quảng cáo lên việc kinh doanh của bạn. Phương pháp chính xác mà bạn sử dụng để tính ROI tùy thuộc vào các mục tiêu chiến dịch của bạn.

Một cách để xác định lợi tức đầu là:

    (Doanh thu - Chi phí hàng bán) / Chi phí hàng bán

Giả sử bạn có một sản phẩm có chi phí sản xuất là $100 và được bán với giá $200. Bạn bán được 6 sản phẩm nhờ quảng cáo trên Google Ads, vì vậy tổng chi phí của bạn là $600 và tổng doanh thu của bạn là $1200. Giả sử chi phí Google Ads của bạn là $200 trong tổng chi phí là $800. ROI của bạn sẽ là:

    ($1.200 - $800) / $800

    = $400 / $800

    = 50%

Trong ví dụ này, bạn kiếm được lợi tức đầu tư 50%. Với mỗi 1 đô la bạn bỏ ra, bạn thu về được 1,5 đô la.

Đối với những sản phẩm vật chất, chi phí bán hàng bằng chi phí sản xuất của tất cả các mặt hàng bạn bán cộng với chi phí quảng cáo của bạn và doanh thu là số tiền bạn kiếm được từ việc bán các sản phẩm này. Số tiền bạn chi cho mỗi lần bán hàng được gọi là giá mỗi chuyển đổi.

Nếu doanh nghiệp của bạn tạo ra khách hàng tiềm năng, chi phí bán hàng chỉ là chi phí quảng cáo và doanh thu là số tiền bạn thu được từ một khách hàng tiềm năng điển hình. Ví dụ: nếu bạn thường có được 1 lần bán hàng cho mỗi 10 khách hàng tiềm năng và mỗi lần bán hàng thường có doanh số là 20 đô la, thì trung bình mỗi khách hàng tiềm năng tạo ra doanh thu 2 đô la. Số tiền mà bạn phải trả để có được một khách hàng tiềm năng được gọi là giá mỗi hành động (CPA).

Lý do ROI quan trọng

Sau khi tính ROI của mình, bạn có thể tìm ra số tiền bạn đã kiếm được khi quảng cáo với Google Ads. Bạn cũng có thể sử dụng ROI để giúp quyết định cách chi tiêu ngân sách của mình. Ví dụ: nếu bạn thấy rằng một chiến dịch nhất định tạo ra ROI cao hơn so với những chiến dịch khác, thì bạn có thể sử dụng mức ngân sách cao hơn cho chiến dịch hoạt động thành công và mức ngân sách thấp hơn cho những chiến dịch hoạt động không hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu ROI để cố gắng cải thiện hiệu quả hoạt động của các chiến dịch ít thành công hơn.

Sử dụng số lượt chuyển đổi để đo lường ROI

Để xác định ROI của mình, trước tiên bạn cần đo lường số lượt chuyển đổi. Lượt chuyển đổi là những hành động của khách hàng mà bạn tin là có giá trị, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký, truy cập trang web hoặc khách hàng tiềm năng. Trong Google Ads, bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi miễn phí để giúp theo dõi số lượt nhấp dẫn đến hành động chuyển đổi. Việc theo dõi chuyển đổi cũng có thể giúp bạn xác định lợi nhuận của một từ khóa hoặc quảng cáo và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi cũng như giá mỗi chuyển đổi.

Mẹo

Nhiều nhà quảng cáo Google sử dụng Google Analytics để theo dõi hành động chuyển đổi. Đây là một công cụ phân tích trang web miễn phí, giúp bạn tìm hiểu cách khách hàng tương tác với trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về nhập chuyển đổi từ Google Analytics..

Sau khi bắt đầu đo lường số lượt chuyển đổi, bạn cũng có thể bắt đầu đánh giá ROI của mình. Giá trị của mỗi hành động chuyển đổi phải lớn hơn số tiền mà bạn chi tiêu để có được lượt chuyển đổi đó. Ví dụ: nếu bạn chi tiêu $10 cho các lượt nhấp để bán hàng và nhận $15 từ giao dịch đó, thì bạn đã kiếm được tiền ($5) và nhận được lợi tức cao từ khoản đầu tư vào Google Ads của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067
false