Om investeringsafkast

Uanset om du bruger Google Ads med det formål at generere kundeemner eller opnå øget salg eller andre former for værdifuld kundeaktivitet, er det en god idé at måle dit investeringsafkast. Når du kender dit investeringsafkast, kan du vurdere, om de penge, du bruger på Google Ads, går til et godt formål: Overskud i din virksomhed.

Definition af investeringsafkast

Investeringsafkastet angiver forholdet mellem din nettoindtjening og dine omkostninger. Dette er normalt den vigtigste måling for en annoncør, fordi den er baseret på dine specifikke annonceringsmål og viser den reelle effekt, som din annoncering har på din virksomhed. Den specifikke metode, du bruger til beregning af investeringsafkastet, afhænger af målene for din kampagne.

Investeringsafkastet kan blandt andet beregnes på følgende måde:

    (indtægt - omkostninger for solgte varer) / omkostninger for solgte varer

Lad os sige, at du har et produkt, der koster 100 DKK at producere, og som sælges for 200 DKK. Du sælger seks af disse produkter som et resultat af, at du har annonceret for dem i Google Ads, så dine samlede omkostninger er 600 DKK, og dit samlede salg er på 1200 DKK. Lad os sige, at dine Google Ads-omkostninger er 200 DKK, så dine samlede omkostninger er på 800 DKK. Dit investeringsafkast er:

    (1200 DKK - 800 DKK) / 800 DKK

    = 400 DKK / 800 DKK

    = 50 %

I dette eksempel er dit investeringsafkast på 50 %. For hver krone du bruger, får du 1,50 DKK igen.

For fysiske produkter svarer "omkostninger for solgte varer" til de samlede produktionsomkostninger for alle de varer, som du har solgt, plus annonceringsomkostningerne, og "indtægt" angiver, hvor mange penge du har fået ind ved salg af disse produkter. Det beløb, som du bruger til hvert salg, kaldes pris pr. konverteringThe amount you spend for each sale is known as cost per conversion.

Hvis din virksomhed genererer kundeemner, er "omkostninger for solgte varer" kun dine annonceringsomkostninger, og din "indtægt" er det beløb, som du typisk tjener på et kundeemne. Hvis du f.eks. typisk opnår ét salg for hvert 10. kundeemne, og dit typiske salg er på 120 DKK, genererer hvert kundeemne i gennemsnit en indtjening på 12 DKK. Det beløb, som det koster dig at få et kundeemne, kaldes pris pr. handling (CPA).

Hvorfor er investeringsafkast vigtigt?

Når du beregner dit investeringsafkast, kan du finde ud af, hvor mange penge du har tjent via annoncering med Google Ads. Du kan også bruge investeringsafkastet til at afgøre, hvordan du skal bruge dit budget. Hvis du f.eks. finder ud af, at en bestemt kampagne genererer et højere investeringsafkast end andre kampagner, kan du bruge en større del af dit budget på den mest effektive kampagne og en mindre del på de kampagner, der ikke er så effektive. Du kan også bruge oplysninger om investeringsafkast til at forsøge at forbedre effektiviteten af de kampagner, som ikke er helt så effektive.

Mål investeringsafkastet ved hjælp af konverteringer

Hvis du vil finde dit investeringsafkast, skal du først måle konverteringer, dvs. de kundehandlinger, du betragter som værdifulde. Det kan f.eks. være køb, tilmeldinger, websidebesøg eller kundeemner. I Google Ads kan du bruge det gratis konverteringssporingsværktøj til at spore, hvor mange klik der fører til konverteringer. Konverteringssporing kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor profitabelt et søgeord eller en annonce er, og spore konverteringsfrekvenser og pris. pr. konvertering.

Tip!

Mange Google-annoncører bruger Google Analytics til at spore konverteringer. Det er et gratis webanalyseværktøj, der hjælper dig med at finde ud af, hvordan dine kunder interagerer med dit website. Få flere oplysninger om import af konverteringer fra Google Analytics.

Når du er begyndt at måle konverteringer, kan du begynde at evaluere dit investeringsafkast. Værdien af den enkelte konvertering bør være større end det beløb, som du har brugt til at opnå konverteringen. Hvis du f.eks. bruger 60 DKK på klik for at opnå et salg, og du tjener 90 DKK på det pågældende salg, har du tjent penge (30 DKK) og opnået et godt investeringsafkast på din Google Ads-investering.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet