Návratnost investic

Měření návratnosti investic je výhodné bez ohledu na to, zda službu Google Ads používáte ke zvyšování objemu prodeje, získávání potenciálních zákazníků nebo k podpoře jiných přínosných aktivit zákazníků. Pokud návratnost investic znáte, můžete lépe posoudit, jestli vám peníze vynaložené za službu Google Ads přinášejí užitek a přiměřený zisk.

Jak návratnost investic funguje

Návratnost investic je poměr čistého zisku k nákladům. Pro inzerenta je to zpravidla nejdůležitější parametr, protože vychází z konkrétních reklamních cílů a vyjadřuje skutečný dopad inzerce na jeho firmu. Přesný způsob výpočtu návratnosti investic závisí na cílech kampaně.

Zde je jedna z možných definic návratnosti investic:

    (tržby - náklady na prodané zboží) / náklady na prodané zboží

Řekněme, že máte produkt, jehož výrobní náklady jsou 2000 Kč a prodává se za 4000 Kč. Díky inzerci ve službě Google Ads se vám podaří šest těchto produktů prodat. Vaše celkové náklady jsou tedy 12 000 Kč a celkové tržby 24 000 Kč. Řekněme, že náklady na inzerci v Google Ads jsou 4000 Kč. Vaše celkové náklady tím dosáhnou částky 16 000 Kč. Návratnost investic se vypočítá takto:

    (24 000 Kč - 16 000 Kč) / 16 000 Kč

    = 8000 Kč / 16 000 Kč

    = 50%

V tomto případě tak budete mít 50% návratnost investic Za každých vynaložených 100 Kč získáte zpět 150 Kč.

U fyzických produktů odpovídají náklady na prodané zboží součtu výrobních nákladů všech prodaných položek a nákladů na inzerci. Tržby označují částku získanou prodejem těchto produktů. Částka vynaložená na jeden prodej se označuje jako cena za konverzi.

Pokud vaše firma využívá AdWords k získávání potenciálních zákazníků, náklady na prodané zboží jsou tvořeny pouze částkou utracenou za inzerci a tržby představují částku, kterou na vyděláte na typickém potenciálním zákazníkovi. Pokud obvykle uskutečníte například jeden prodej na 10 potenciálních zákazníků a hodnota obvyklého prodeje je 400 Kč, každý potenciální zákazník vám přinese v průměru 40 Kč tržeb. Částka vynaložená na získání potenciálního zákazníka se označuje jako cena za akci (CPA).

Proč je návratnost investic důležitá

Na základě výpočtu návratnosti investic lze určit, kolik peněz jste vydělali díky inzerci v Google Ads. Údaje o návratnosti investic vám mohou pomoci i při rozhodování o rozpočtu. Pokud například zjistíte, že některá z kampaní dosahuje vyšší návratnosti investic než ostatní, můžete jí přidělit z celkového rozpočtu vyšší částku a kampaním s horšími výsledky naopak peníze ubrat. Díky údajům o návratnosti investic se můžete snažit zlepšit výkon méně úspěšných kampaní.

Měření návratnosti investic na základě konverzí

Chcete-li získat údaje o návratnosti investic, ze všeho nejdříve je potřeba začít měřit konverze, tedy akce zákazníků, které považujete za přínosné (například nákup, registrace, návštěva webové stránky nebo získání potenciálního zákazníka). Ve službě Google Ads k tomu můžete využít bezplatný nástroj, který vám pomůže sledovat, kolik kliknutí vedlo až ke konverzi. Měření konverzí vám může pomoci také určit míru ziskovosti klíčových slov nebo reklam a měřit konverzní poměr a náklady na konverzi.

Tip

Mnoho inzerentů měří konverze pomocí služby Google Analytics. Jedná se o bezplatný nástroj pro analýzu webu, který poskytuje informace o interakci zákazníků s vašimi stránkami. Přečtěte si další informace o importu konverzí ze služby Google Analytics.

Jakmile začnete měřit konverze, můžete se pustit do vyhodnocení návratnosti investic. Hodnota každé konverze by měla být vyšší než částka, kterou vynaložíte na její získání. Pokud například vynaložíte 200 Kč na kliknutí, která povedou k prodeji, a prodejem získáte 300 Kč, vydělali jste (100 Kč) a investice do Google Ads se tak vyplácí.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory