Nastavení měření konverzí

Měření konverzí v Google Ads vám může pomoci zjistit, s jakou efektivitou vedou kliknutí na vaši reklamu k žádoucím aktivitám zákazníků – například k nákupům na webu, telefonátům, stažením aplikací, registracím k odběru informačního bulletinu atd. Postup nastavení se liší podle typu měřené konverze. Prvním krokem při nastavování měření konverzí je proto volba zdroje konverzí.

V tomto článku probereme různé zdroje konverzí. Poté můžete použít pokyny pro druh měření konverzí, který chcete nastavit.

Než začnete

Pokud se chcete dozvědět více informací o přínosech měření konverzí a o principu jeho fungování, přečtěte si článek Měření konverzí.

Měřte své výsledky ve službě AdWords pomocí měření konverzí

Volba zdroje konverzí

Pomocí měření konverzí můžete zjistit, kdy vaše reklamy vedou ke konverzím z níže uvedených zdrojů. Kliknutím na příslušné odkazy si zobrazíte pokyny, jak nastavit druh konverzí, který chcete měřit.

Weby

Význam: Měří se, když zákazník na vašem webu vykoná nějakou akci. To může být například provedení nákupu, přihlášení k odběru informačního bulletinu, kliknutí na tlačítko nebo libovolná jiná žádoucí akce.

Pokyny:

Aplikace

Co to znamená: Měří se, když si zákazník nainstaluje vaši aplikaci nebo když v ní provede nějakou akci (například nákup). Přečtěte si další informace o měření konverzí u mobilních aplikací.

Pokyny:

Volání

Význam: Měří se, když zákazník z telefonu zavolá na telefonní číslo ve vaší reklamě nebo na telefonní číslo na vašem webu, případně když klikne na telefonní číslo na vašem mobilním webu. Přečtěte si další informace o měření konverzí z volání.

Pokyny:

Importy

Význam: Měří se, když kliknutí na reklamu vede k konverzi mimo internet, jako je například prodej ve firemní pobočce nebo přes telefon. Pokud chcete používat toto měření, musíte své konverze importovat do Google Ads, ať už nahráním souboru nebo přenosem dat prostřednictvím našeho rozhraní API.

Pokyny:

Tip: Měření více druhů konverzí

Chcete měřit více druhů konverzí z výše uvedeného seznamu? Jednoduše si pro každý z nich nastavte samostatnou konverzní akci. Můžete si například nastavit jednu konverzní akci pro měření nákupů na vašem webu a jinou pro měření volání z vašich reklam.

Pro jednotlivé zdroje konverzí si také můžete nastavit více konverzních akcí. Dejme tomu, že na svém webu chcete měřit dvě různé akce: nákupy a registrace k odběru informačních bulletinů. V takovém případě si nastavte dvě konverzní akce: jednu pro nákupy a jednu pro registrace.

Pokud měříte několik konverzních akcí, doporučujeme použít nastavení „Zahrnout do sloupce Konverze“ a zvolit konverze, které chcete zahrnout do sloupce přehledů Konverze. Další informace

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?