Nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý

Tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí của Google Ads cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện ở các vị trí địa lý bạn chọn, chẳng hạn như quốc gia, các khu vực trong một quốc gia, bán kính xung quanh một vị trí, hoặc nhóm vị trí (có thể bao gồm các địa điểm được quan tâm, địa điểm doanh nghiệp của bạn hoặc thông tin nhân khẩu học được phân tầng).

Tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo tại các khu vực mà bạn sẽ tìm thấy khách hàng phù hợp và hạn chế quảng cáo ở các khu vực không có nhóm khách hàng này. Nhờ đó, kiểu nhắm mục tiêu cụ thể này có thể giúp tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhắm mục tiêu cho chiến dịch Quảng cáo khách sạn theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí và cách thiết lập tính năng này trong tài khoản của bạn.

Nhắm mục tiêu đến vị trí phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Nhận hướng dẫn về cách chọn các mục tiêu vị trí thích hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

So sánh các loại mục tiêu vị trí: quốc gia, các khu vực trong một quốc gia hoặc bán kính

Xem thêm chi tiết bên dưới về từng cấp nhắm mục tiêu theo vị trí và các loại doanh nghiệp có thể phù hợp.

Mục tiêu vị trí Mô tả Các loại doanh nghiệp có thể được hưởng lợi Các loại doanh nghiệp có thể không được hưởng lợi
Quốc gia Việc nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến một hoặc nhiều quốc gia có thể là ý tưởng hay nếu bạn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho những khu vực rộng lớn đó. Nhắm mục tiêu toàn bộ các quốc gia cho phép bạn nhận được nhiều hiển thị quảng cáo hơn so với nhắm mục tiêu một vài thành phố hoặc vùng riêng lẻ trong một quốc gia.
 • Doanh nghiệp quốc gia phân phát toàn bộ quốc gia
 • Nhà bán lẻ trực tuyến giao hàng trên toàn thế giới
 • Doanh nghiệp quốc tế bán hàng cho một số quốc gia
Doanh nghiệp không phục vụ tất cả các vùng hoặc thành phố. Trong trường hợp này, bạn có thể nhắm mục tiêu vùng hoặc thành phố riêng lẻ thay thế.
Các khu vực trong một quốc gia Xem xét sử dụng nhắm mục tiêu chính xác hơn nếu doanh nghiệp của bạn không phục vụ tất cả các vùng hoặc thành phố hoặc bạn muốn tập trung nỗ lực quảng cáo vào các khu vực nhất định trong quốc gia. Tùy thuộc vào quốc gia, bạn có thể nhắm mục tiêu các vùng, thành phố hoặc mã bưu điện.
 • Doanh nghiệp phục vụ vùng lân cận địa phương
 • Doanh nghiệp có phiếu mua hàng đặc biệt ở các vị trí đã chọn
 • Doanh nghiệp bán sản phẩm ở các vùng hoặc thành phố đã chọn
Doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận hầu hết các vùng trong một quốc gia, chỉ với một vài ngoại lệ (giả sử toàn bộ Hoa Kỳ ngoại trừ Alaska). Trong trường hợp này, tốt hơn nên nhắm mục tiêu trên cả nước và sau đó loại trừ các khu vực khác.
Bán kính xung quanh một vị trí Nhắm mục tiêu theo bán kính (còn được gọi là nhắm mục tiêu vùng lân cận hoặc "Nhắm mục tiêu bán kính") cho phép bạn chọn hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng trong một khoảng cách nhất định từ doanh nghiệp của bạn, thay vì chọn các thành phố, vùng hoặc quốc gia riêng lẻ.
 • Doanh nghiệp phân phối trong phạm vi bán kính đã chọn
 • Doanh nghiệp địa phương có cơ sở khách hàng nằm trong phạm vi bán kính xung quanh doanh nghiệp
Doanh nghiệp chỉ muốn tiếp cận các thành phố, vùng hoặc quốc gia cụ thể.
Mẹo để chọn vị trí phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Những điều cần xem xét khi chọn mục tiêu vị trí:

 • Hãy chắc chắn nhắm mục tiêu các vị trí nơi khách hàng của bạn đang sống -- không nhất thiết phải cùng vị trí với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu bạn sở hữu công ty thương mại điện tử, hãy nhắm mục tiêu tất cả các vị trí mà bạn giao hàng tới, chứ không chỉ vị trí thực tế của doanh nghiệp của bạn.
 • Nếu bạn nhắm mục tiêu đến khu vực mà doanh nghiệp của bạn không đặt ở đó, thì bạn sẽ không thể thấy quảng cáo của mình khi tìm kiếm trên Google.com. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo để tìm quảng cáo của mình.
 • Nếu bạn nhắm mục tiêu bán kính nhỏ, thì quảng cáo của bạn có thể chỉ hiển thị không liên tục hoặc hoàn toàn không hiển thị. Đó là vì các mục tiêu nhỏ có thể không đáp ứng tiêu chí nhắm mục tiêu của Google Ads.
 • Bạn cũng nên giữ cài đặt nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ và nhắm mục tiêu theo vị trí của mình nhất quán. Ví dụ: nếu bạn đang nhắm mục tiêu người dùng nói tiếng Anh ở Anh, hãy nhớ nhắm mục tiêu ngôn ngữ tiếng Anh và chắc chắn rằng quảng cáo của bạn được viết bằng tiếng Anh.

Ví dụ:

Adrian muốn quảng cáo khách sạn của mình ở Tây Ban Nha cho khách hàng nói tiếng Anh đang sống ở Anh. Adrian nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến Anh và viết quảng cáo của mình bằng tiếng Anh.

Thiết lập tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí


Nhấp vào tùy chọn bên dưới để xem hướng dẫn nhắm mục tiêu theo vị trí. Lưu ý rằng các loại mục tiêu vị trí khả dụng khác nhau theo quốc gia.

Thời gian đề xuất cho thao tác: 5-7 phút

Lưu ý: Google Ads chỉ cho phép nhắm mục tiêu đối với các vị trí tuân thủ các ngưỡng tối thiểu về quyền riêng tư. Đó là các vị trí đáp ứng yêu cầu về số lượng người dùng tối thiểu và diện tích tối thiểu. Nếu vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu không tuân thủ các ngưỡng về quyền riêng tư này thì bạn sẽ không thể nhắm mục tiêu vị trí đó trong giao diện Google Ads.
Cách tiếp cận đối tượng trong toàn bộ quốc gia
 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Từ trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào mục Cài đặt.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh "Vị trí".
 5. Nhập tên quốc gia mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 6. Nhấp vào Lưu để thêm vị trí.


Hướng dẫn tôi trong tài khoản: Thay đổi tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí

Cách tiếp cận đối tượng ở các khu vực trong một quốc gia
 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Vị trí.
 2. Nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì màu xanh lam.
 4. Nhập tên của vị trí bạn muốn nhắm mục tiêu. Nếu bạn nhập tên thành phố, hãy nhớ thêm cả tên quốc gia. Ví dụ: Bạn không muốn nhắm mục tiêu Paris, Pháp nếu bạn đang cố gắng bán mũ cao bồi cho khách hàng ở Paris, Texas.
 5. Nhấp vào Lưu để thêm vị trí.

Thử ngay

Đặt tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

Dưới đây là cách đặt nhắm mục tiêu theo vị trí cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 1. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch, sau đó nhấp vào Cài đặt.
 2. Đánh dấu hộp bên cạnh một chiến dịch bất kỳ mà bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào trình đơn thả xuống Chỉnh sửa, sau đó chọn Thay đổi vị trí.
 4. Trong hộp xuất hiện, hãy chọn xem bạn có muốn đặt vị trí mới cho các chiến dịch đã chọn hay thêm vị trí mới, bổ sung cho các chiến dịch đó.
 5. Nhập vị trí vào trường văn bản. Sau khi bạn chọn vị trí, trường văn bản bổ sung sẽ xuất hiện để bạn có thể thêm các vị trí khác.
 6. Không bắt buộc: Bạn nên nhấp vào Xem trước để xem vị trí của chiến dịch sẽ thay đổi như thế nào.
 7. Nhấp vào nút Áp dụng.

Mẹo

Trong khi ở trên trang cài đặt chiến dịch, bạn có thể nhấp vào biểu tượng bộ lọc Bộ lọc để chỉ hiển thị những chiến dịch khớp với các tiêu chí cụ thể. Điều này có thể giúp bạn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với một số chiến dịch một cách dễ dàng hơn.

Cách nhắm mục tiêu bán kính xung quanh một vị trí

Chọn bán kính

Khi nhắm mục tiêu bán kính nhỏ, bạn nên lưu ý rằng việc chọn bán kính nhỏ có thể có nghĩa là quảng cáo của bạn có thể chỉ hiển thị không liên tục hoặc hoàn toàn không hiển thị. Đó là vì các mục tiêu nhỏ có thể không đáp ứng tiêu chí nhắm mục tiêu của chúng tôi. 

 1. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Vị trí
 2. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì màu xanh lam, sau đó chọn Bán kính.
 4. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập địa chỉ của vị trí bạn muốn sử dụng làm tâm bán kính. Nhập bán kính bạn muốn nhắm mục tiêu và chọn đơn vị đo lường từ menu thả xuống. 
 5. Kiểm tra bản đồ để đảm bảo bạn đang nhắm mục tiêu đúng khu vực. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Lưu để thêm mục tiêu bán kính.
 6. Nhấp vào Lưu.

Nâng cao: Nhắm mục tiêu hàng loạt vị trí một lúc

Google Ads cho phép bạn thêm một danh sách hàng loạt lên tới 1000 mục tiêu vị trí cùng lúc, thay vì thêm từng vị trí một. Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ để chỉnh sửa hàng loạt. Nhấp vào tùy chọn bên dưới để tìm hiểu thêm.

Cách thêm nhiều mục tiêu vị trí một lúc
 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Vị trí.
 2. Nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì màu xanh lam.
 3. Chọn hộp bên cạnh "Thêm nhiều vị trí".
 4. Trong hộp, hãy dán hoặc nhập tên của tối đa 1000 vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu (mỗi vị trí trên một dòng riêng) và thêm các vị trí từ một quốc gia cùng một lúc. Xem danh sách các vị trí có thể được nhắm mục tiêu.
  • Để nhắm mục tiêu hơn 1000 vị trí, bạn có thể thêm hàng loạt mục tiêu vị trí nhiều lần. Ví dụ: nếu bạn muốn nhắm mục tiêu 1200 vị trí, hãy thêm 1000 mục tiêu vị trí đầu tiên. Khi bạn đã hoàn tất, hãy thêm 200 vị trí còn lại.
  • Để nhắm mục tiêu thành phố hoặc mã zip, hãy bao gồm tên đầy đủ của quốc gia hoặc tiểu bang — ví dụ: Oxford, Anh hoặc 94103, California.
 5. Nếu bạn muốn giới hạn kết quả của mình cho một quốc gia, hãy nhấp vào trường bên dưới hộp nhập vị trí và chọn quốc gia bạn muốn.
 6. Nhấp vào Tìm kiếm.
 7. Chúng tôi sẽ hiển thị tất cả vị trí khớp với nội dung tìm kiếm của bạn trong bảng xem lại. Hãy xem xét các kết quả của bạn, sau đó nhấp vào Nhắm mục tiêu tất cả để nhắm mục tiêu tất cả vị trí phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn hoặc Loại trừ tất cả để loại trừ tất cả vị trí khớp với tìm kiếm của bạn. Để nhắm mục tiêu các vị trí riêng lẻ từ bảng xem lại, hãy nhấp vào Nhắm mục tiêu bên cạnh vị trí mà bạn muốn thêm làm mục tiêu.
  • Nếu đã tìm kiếm bất kỳ mục tiêu vị trí nào chưa được tìm thấy, bạn sẽ thấy chúng trong hộp mà bạn đã nhập danh sách vị trí.
  • Thao tác nhấp vào nút “x” màu xám sẽ xóa tất cả các vị trí khỏi bảng điều khiển xem lại, cũng như khỏi mục tiêu vị trí hoặc quy tắc loại trừ vị trí hiện tại của bạn.
 8. Trong "Vị trí được nhắm mục tiêu", bạn sẽ thấy các mục tiêu vị trí mà bạn vừa thêm.
 9. Nhấp vào Lưu.

Thử ngay

Cách nhắm mục tiêu nhiều vị trí trên các chiến dịch

Mẫu dữ liệu nhắm mục tiêu theo vị trí (tải tệp CSV xuống)

Thuộc tính Thông số kỹ thuật Giá trị mẫu
Dòng địa chỉ 1 Địa chỉ đường đầy đủ và chính xác cho vị trí của bạn (tối đa 80 ký tự). 43 River Street
Dòng địa chỉ 2 Số căn hộ hoặc hộp thư, nếu cần (tối đa 80 ký tự). B3
Thành phố Thành phố của vị trí. San Francisco
Tiểu bang/tỉnh Tiểu bang hoặc tỉnh của vị trí. California
Mã bưu điện Mã bưu điện của vị trí. Nếu mã bưu điện bắt đầu bằng số không, hãy chắc chắn rằng việc định dạng bảng tính của bạn không xóa số không là số đầu tiên. 94102
Quốc gia Mã quốc gia. Bạn cũng có thể sử dụng mã quốc gia theo ISO 3166-1 alpha-2. Hoa Kỳ

Sử dụng bảng nhắm mục tiêu theo địa lý để tìm tất cả các vị trí mà bạn có thể nhắm mục tiêu và cách bạn nên tham chiếu tới các vị trí đó trong mẫu của mình.

Các tùy chọn chỉnh sửa hàng loạt khác

Xem các giới hạn về mục tiêu vị trí cho chiến dịch của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố