Насочване на реклами по географски местоположения

Насочването по местоположение в Google Ads дава възможност на рекламите Ви да се показват в избраните от Вас географски местоположения: държави, области в държава, радиус около местоположение, както и групи местоположения, които може да включват места, представляващи интерес, местоположенията на бизнеса Ви или многостепенни демографски данни.

Насочването по местоположение Ви помага да съсредоточите рекламирането си върху намирането на подходящи клиенти за бизнеса Ви. В резултат на това този конкретен тип насочване може да помогне за увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите Ви.

Забележка: Кампаниите в Реклами на хотели понастоящем не могат да се насочват по радиус.

В тази статия се обяснява как работи насочването по местоположение и как да го настроите в профила си.

Имайте предвид следното
Насочването по местоположение се извършва въз основа на различни сигнали, включително настройките, устройствата и поведението на потребителите в платформата ни, и представлява възможно най-добрият резултат от опита на Google да показва реклами на потребителите. които отговарят на настройките Ви за местоположение. Тъй като тези сигнали са различни, не гарантираме 100% точност във всяка ситуация. Както винаги, проверявайте общите показатели за ефективността, за да знаете дали настройките Ви отговарят на рекламните Ви цели и при необходимост да ги промените.

Насочване към подходящите местоположения за бизнеса Ви

Вижте как да изберете целевите местоположения, които са най-подходящи за бизнеса Ви.

Сравнение на типовете целеви местоположения: държави, области в държава или радиус

Вижте повече подробности за всяко ниво на насочване по местоположение и типовете бизнес, които може да са подходящи за него.

Целево местоположение Описание Типове бизнес, които могат да се възползват Типове бизнес, които може да нямат полза
Държави Насочването на рекламите Ви към една или няколко държави може да е подходящо, ако предлагате продукти и услуги в тези големи области. Този тип насочване Ви дава възможност да получите по-голямо рекламно присъствие в сравнение с насочването към отделни градове или региони в държава.
 • Бизнес с национален обхват, при който се обслужва цяла държава
 • Онлайн търговец на дребно, доставящ стоки по цял свят
 • Международен бизнес, при който се продава в няколко държави
Бизнес, при който не се обслужват всички региони или градове. В този случай може да насочвате реклами към отделни региони или градове.
Области в държава Ако бизнесът Ви не обслужва всички региони или градове или искате да съсредоточите рекламирането си върху определени области в държава, помислете дали да не изберете по-точно насочване. В зависимост от държавата можете да извършвате насочване по региони, градове или пощенски кодове.
 • Бизнес, при който се обслужва местен квартал
 • Бизнес със специални оферти само в избрани местоположения
 • Бизнес, при който се продават продукти в избрани региони или градове
Бизнес, при който се опитвате да достигате до повечето региони в държавата с известни изключения (например цяла България без Благоевградска област). В този случай може да е по-добре да насочите към цялата държава и след това да изключите другите области.
Радиус около местоположение Насочването в радиус (известно и като насочване по близост, или „Насочване по радиус“) Ви дава възможност да изберете рекламите Ви да се показват на клиенти в рамките на определено разстояние от бизнеса Ви, вместо да избирате отделни градове, региони или държави.
 • Бизнес, при който се извършват доставки в рамките на избран радиус
 • Местен бизнес, чиято клиентска база е в рамките на определен радиус около него.
Бизнес, при който искате да достигате само до конкретни градове, региони или държави.
Съвети за избор на подходящи местоположения за бизнеса Ви

Какво да имате предвид, когато избирате целеви местоположения:

 • Не забравяйте да насочвате към местоположенията, където са клиентите Ви – това не е непременно мястото, където се намира бизнесът Ви. Ако притежавате например фирма за електронна търговия, насочете към всички местоположения, докъдето доставяте, а не само където фирмата Ви се намира физически.
 • Ако насочвате реклами към област, в която не се намира бизнесът Ви, няма да можете да видите рекламата си, когато търсите с Google.bg. Можете обаче да я намерите с инструмента за визуализация и диагностика на реклами.
 • Ако насочвате в малък радиус или към много малко местоположение, рекламите Ви може да се показват от време на време или изобщо да не се показват. Това е така, защото насочванията с малки размери може да не отговарят на критериите ни за насочване.
 • Добре е освен това да съгласувате настройките за насочване по език и местоположение. Ако например целта Ви е англоговорящи потребители в Англия, не забравяйте да насочите рекламите си към английски език и те да са съставени на същия език.

Пример

Андрей иска да рекламира хотела си в България пред англоговорящи клиенти, живеещи в Англия. Той насочва рекламите си към Англия и ги съставя на английски език.

Настройване на насочване по местоположение

Кликнете върху една от опциите по-долу за инструкции за насочването по местоположение. Имайте предвид, че наличните типове целеви местоположения варират според държавата.

Очаквано време за задачата: 5 – 7 минути

Забележка: Google Ads допуска насочване само за местоположения, които спазват минималните прагове за поверителност, изискващи минимален район и минимален брой потребители. Ако желаното целево местоположение не спазва тези прагове за поверителност, няма да можете да насочвате към него в интерфейса на Google Ads.
Как да достигате до аудитории в цели държави
 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Кликнете върху името на кампанията, която искате да редактирате.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 4. Кликнете върху стрелката за падащо меню до „Местоположения“.
 5. Въведете името на държавата, към която искате да насочвате.
 6. Кликнете върху Запазване, за да добавите местоположението.
Как да достигате до аудитории в области в държава

Добре е да имате предвид, че при избирането на малко местоположение е възможно рекламите Ви да се показват рядко или изобщо да не се показват. Това е така, защото насочванията с малки размери може да не отговарят на критериите ни за насочване.

 1. В лявото странично меню кликнете върху Местоположения.
 2. Кликнете върху името на кампанията, която искате да редактирате.
 3. Кликнете върху синята икона на молив.
 4. Въведете името на местоположението, към което искате да насочвате. Ако въвеждате име на град, добавете и това на държавата. Не бихте искали да насочвате към Париж, Франция, ако се опитвате да продавате каубойски шапки на клиенти в Париж, щата Тексас.
 5. Кликнете върху Запазване, за да добавите местоположението.

Изпробване сега

Задаване на насочване по местоположение за няколко кампании наведнъж

Ето как да зададете насочване по местоположение едновременно за няколко кампании:

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании и след това – върху Настройки.
 2. Поставете отметка в квадратчето до кампаниите, които искате да промените.
 3. Кликнете върху падащото меню Редактиране и изберете Промяна на местоположенията.
 4. В показалото се поле изберете дали искате да зададете нови местоположения за избраните кампании, или да добавите нови, допълнителни местоположения към тях.
 5. След това в текстовото поле въведете местоположение. След като изберете такова, ще се покажат допълнителни текстови полета, в които можете да добавите още местоположения.
 6. По избор: Препоръчваме да кликнете върху Визуализация, за да видите как ще се промени местоположението на кампаниите Ви.
 7. Кликнете върху Прилагане.

Съвет

От страницата с настройки на кампаниите можете да кликнете върху иконата за филтриране Филтриране, за да се покажат само кампаниите, които отговарят на определени критерии. Това може да улесни груповото внасяне на промени в определени кампании.

Как да насочвате в радиус около местоположение

Избиране на радиус

Когато насочвате в радиус, е добре да имате предвид, че избирането на малък радиус може да означава, че рекламите Ви може да се показват само от време на време или изобщо да не се показват. Това е така, защото насочванията с малки размери може да не отговарят на критериите ни за насочване. 

 1. В лявото странично меню кликнете върху Местоположения
 2. Кликнете върху името на кампанията, която искате да редактирате.
 3. Кликнете върху синята икона на молив и изберете Радиус.
 4. В полето за търсене въведете адреса на местоположението, което искате да използвате за център. Въведете радиуса, в който искате да насочвате рекламите си, и изберете мерна единица от падащото меню. 
 5. Проверете картата, за да се уверите, че насочвате към правилната зона. Когато сте готови, кликнете върху Запазване, за да добавите насочването в радиус.
 6. Кликнете върху Запазване.

Разширена функция: Групово насочване към няколко местоположения

Google Ads Ви дава възможност да добавите групов списък с до 1000 целеви местоположения едновременно, вместо да добавяте местоположенията едно по едно. Предлагаме и инструменти за групово редактиране. Кликнете върху опция по-долу, за да разберете повече.

Как да добавите групово няколко целеви местоположения
 1. В лявото странично меню кликнете върху Местоположения.
 2. Кликнете върху името на кампанията, която искате да редактирате, и след това върху синята икона на молив.
 3. Поставете отметка в квадратчето до „Добавяне на няколко местоположения“.
 4. В полето поставете или въведете имената на до 1000 местоположения, към които искате да насочвате (като всяко местоположение трябва да е на отделен ред), и добавяйте местоположенията от една държава наведнъж. Вижте списъка с местоположения, към които може да се насочва.
  • За да насочвате към повече от 1000 местоположения, можете групово да добавите целеви местоположения няколко пъти. Ако например искате да насочите към 1200 местоположения, добавете първите 1000. Когато приключите, добавете останалите 200.
  • За да насочвате към град или пощенски код, включете също пълното име на държавата или щата – например Варна, България или 94103, Калифорния.
 5. Ако желаете да ограничите резултатите си до една държава, кликнете в полето под полето за въвеждане на местоположения и изберете желаната държава.
 6. Кликнете върху Търсене.
 7. В панела за преглед ще покажем всички местоположения, които съответстват на търсенето Ви. Прегледайте получените резултати, след което кликнете върху Насочване към всички, за да насочвате към всички местоположения, съответстващи на търсенето Ви, или върху Изключване на всички, за да изключите всички такива местоположения. За да насочвате към отделни местоположения от панела за преглед, кликнете върху Насочване до местоположението, което искате да добавите като цел.
  • Ако някои от търсените целеви местоположения не са намерени, ще ги видите в полето, в което сте въвели списъка с местоположения.
  • Кликването върху сивия бутон „х“ ще премахне всички местоположения от панела за преглед, както и от съществуващите Ви целеви или изключени местоположения.
 8. Под „Целеви местоположения“ ще видите целевите местоположения, които току-що сте добавили.
 9. Кликнете върху Запазване.

Изпробване сега

Как в кампаниите да насочвате по няколко местоположения

Шаблон за данни за насочване по местоположение (CSV файл за изтегляне)

Атрибут Спецификация Примерни стойности
Първи ред за адрес Пълен и точен адрес на местоположението (до 80 знака). Ул. „Крайбрежна“ №43
Втори ред за адрес Номер на пощенската кутия или апартамента – ако е необходим (до 80 знака). B3
Град Град на местоположението Несебър
Област Област на местоположението Бургаска област
Пощенски код Пощенски код на местоположението. Ако той започва с нула, уверете се, че форматирането на електронната Ви таблица не я премахва като първа цифра. 8230
Държава Код на държавата. Можете да използвате и кода на държавата по ISO 3166-1 alpha-2. BG

Използвайте таблицата за насочване по географско местоположение, за да намерите всички местоположения, по които можете да насочвате, и как трябва да ги посочвате в шаблона си.

Други опции за групово редактиране

Вижте ограниченията за насочване по местоположение за кампанията си.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си