เกี่ยวกับตัวเลือกสถานที่ตั้งขั้นสูง

ระบบกำลังย้ายข้อมูลการกำหนดสถานที่เป้าหมายตามรายได้ครัวเรือนไปใช้การกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดเป้าหมายตามรายได้ครัวเรือนหรือดูรายงาน ให้ไปที่ส่วนข้อมูลประชากรในบัญชี Google Ads

ตัวเลือกสถานที่ตั้งให้คุณรวมหรือยกเว้นผู้ใช้ได้ตามหมวดหมู่ต่อไปนี้

  • สถานที่ที่น่าจะอยู่หรือปกติแล้วอยู่
  • สถานที่ที่สนใจ

โดยค่าเริ่มต้น การกำหนดสถานที่เป้าหมายจะรวมทั้งตำแหน่งและสถานที่ที่สนใจ แต่ผู้ลงโฆษณาขั้นสูงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อจำกัดการกำหนดเป้าหมายไว้ที่กลุ่มย่อยของหมวดหมู่เหล่านี้ได้ บทความนี้กล่าวถึงตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการกำหนดสถานที่เป้าหมายและการยกเว้นสถานที่ โปรดทราบว่าตัวเลือกสถานที่ตั้งขั้นสูงใช้ได้กับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาและเครือข่ายดิสเพลย์เท่านั้น

เปรียบเทียบตัวเลือกการกำหนดสถานที่เป้าหมาย

โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเข้าถึงผู้ที่น่าจะอยู่หรือปกติแล้วอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงผู้ที่สนใจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณกำหนดเป็นเป้าหมายได้ ผู้ใช้อาจแสดงความสนใจผ่านทางข้อความที่ใช้ในการค้นหา การอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ หรือผ่านเนื้อหาที่ดูซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ (เช่น หน้าเว็บหรือเว็บไซต์)

พื้นที่ที่ผู้ใช้แสดงความสนใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถานที่ที่สนใจ ซึ่งเราระบุโดยไม่คำนึงถึงโดเมนการค้นหาของ Google ที่บุคคลนั้นใช้ในการค้นหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้พิจารณาสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสถานที่ที่สนใจ

คุณเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้การกำหนดเป้าหมายวิธีอื่นได้ ลองมาดูตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่เรามี

เข้าถึงผู้ที่อยู่ ปกติแล้วอยู่ หรือสนใจสถานที่เป้าหมาย (การแสดงข้อมูลหรือความสนใจ)

ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่แนะนำ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ที่น่าจะอยู่หรือปกติแล้วอยู่ในสถานที่เป้าหมาย รวมถึงผู้ที่สนใจสถานที่ดังกล่าว

เช่น หากคุณเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ในชลบุรีและเลือกชลบุรีเป็นสถานที่เป้าหมาย โฆษณาจะแสดงต่อผู้ที่อยู่หรือปกติแล้วอยู่ในชลบุรี หรือผู้ที่สนใจ (หรือเคยแสดงความสนใจ) ร้านเบเกอรี่ในชลบุรี หรือคุณจะเลือกใช้ตัวเลือกสถานตั้งอื่นๆ เพื่อจำกัดประเภทสถานที่ที่จะกำหนดเป้าหมายก็ได้

แคมเปญส่วนใหญ่จะมีการแสดงผลลดลงเมื่อเปลี่ยนจากตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายเริ่มต้น เราจึงขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายในกรณีที่ต้องการปรับแต่งการเข้าชมของแคมเปญเท่านั้น

เข้าถึงผู้ที่อยู่หรือปกติแล้วอยู่ในสถานที่เป้าหมาย (การแสดงข้อมูล)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณแสดงโฆษณาต่อผู้ที่น่าจะอยู่หรือปกติแล้วอยู่ในสถานที่ที่คุณกําหนดเป้าหมาย 

เข้าถึงผู้ที่ค้นหาสถานที่เป้าหมาย (ความสนใจในการค้นหา)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณแสดงโฆษณาต่อทุกคนที่ค้นหาสถานที่เป้าหมายใน Google หากผู้ใช้ไม่ได้ระบุสถานที่ในการค้นหา ระบบจะใช้ตําแหน่งที่ผู้ใช้น่าจะอยู่ในการกำหนดเป้าหมาย ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น

เปรียบเทียบตัวเลือกการยกเว้นสถานที่

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะยกเว้นผู้ที่น่าจะอยู่ในสถานที่ที่ยกเว้น

คุณเลือกที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นให้ยกเว้นผู้ที่น่าจะอยู่ ปกติแล้วอยู่ หรือสนใจสถานที่ที่คุณยกเว้นได้ ลองมาดูตัวเลือกการยกเว้นที่เรามีและทำความเข้าใจวิธีการทำงานของตัวเลือกเหล่านั้นกับแคมเปญตัวอย่าง

อย่าแสดงโฆษณาต่อผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่ยกเว้น (การแสดงข้อมูล)

ตัวเลือกนี้ทำให้โฆษณาไม่ปรากฏต่อผู้ที่น่าจะอยู่ในพื้นที่ที่คุณยกเว้น ส่วนผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เหล่านี้อาจยังเห็นโฆษณาอยู่

อย่าแสดงโฆษณาต่อผู้ที่อยู่ ปกติแล้วอยู่ หรือสนใจสถานที่เป้าหมาย (การแสดงข้อมูลหรือความสนใจ)

เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ เราจะไม่แสดงโฆษณาต่อผู้ที่น่าจะอยู่ในหรือปกติแล้วอยู่ในสถานที่ที่ยกเว้น หรือผู้ที่สนใจสถานที่ที่ยกเว้น

โปรดทราบ
การกำหนดสถานที่เป้าหมายอิงตามสัญญาณต่างๆ เช่น การตั้งค่า อุปกรณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มของเรา และเป็นความพยายามที่ดีที่สุดของ Google ในการแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ที่ตรงกับการตั้งค่าตำแหน่งของคุณ อย่างไรก็ตาม เพราะสัญญาณเหล่านี้แตกต่างกันไป เราจึงไม่รับประกันว่าจะมีความแม่นยำ 100% ในทุกสถานการณ์

และเช่นเคย คุณควรตรวจสอบเมตริกประสิทธิภาพโดยรวมเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการโฆษณา และทำการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false