Om avanserte stedsalternativer

Stedsmålretting basert på husstandens inntekt overføres automatisk til demografisk målretting. Hvis du vil gjøre endringer i målretting basert på husstandens inntekt eller se rapportene dine, går du til Demografi-delen i Google Ads-kontoen din.

Med stedsalternativer kan du inkludere eller ekskludere folk basert på

  • hvor de sannsynligvis eller regelmessig befinner seg
  • stedene de har vist interesse for

Som standard omfatter stedsmålretting både fysiske steder og interessesteder, men avanserte annonsører kan bruke disse alternativene for å begrense målrettingen til en undergruppe av disse kategoriene. I denne artikkelen tar vi for oss de avanserte alternativene for stedsmålretting og ekskludering av steder. Legg merke til at avanserte stedsalternativer bare gjelder for annonser i Søke- og Displaynettverket.

Sammenlign de ulike alternativene for stedsmålretting

Du kan som standard nå ut til folk som trolig eller regelmessig befinner seg i de målrettede områdene dine, samt de som har vist interesse for de geografiske områdene annonsene er målrettet mot. Vi kan anse folk som interessert gjennom søkene de legger inn, hvis de nylig har besøkt et sted, eller på grunn av innhold relatert til det aktuelle stedet (f.eks. sider eller nettsteder) de har sett på.

Områder folk viser interesse for, kaller vi interessesteder. Vi identifiserer disse uavhengig av hvilket Google Søk-domene personen søker på. Finn ut mer om hvordan vi fastslår geografisk posisjon og interessesteder.

Du har muligheten til å bytte til en annen målrettingsmetode. Nå skal vi se på de ulike målrettingsalternativene du kan velge mellom.

Nå ut til folk som nå eller regelmessig befinner seg på – eller som har vist interesse for – de målrettede stedene dine (tilstedeværelse eller interesse)

Med dette standardalternativet, som også er anbefalt, kan du nå ut til personer som sannsynligvis befinner seg eller regelmessig befinner seg på det målrettede stedet, samt de som har vist interesse for de målrettede stedene dine.

Hvis du for eksempel eier et bakeri i Paris og velger Paris som målrettet sted, kan annonsene dine vises til folk som befinner seg i eller ofte besøker Paris, og til folk som har vist interesse for bakerier i Paris (nå eller tidligere). Du kan også velge å bruke andre stedsalternativer for å avgrense hvilke typer steder du skal målrette annonsene mot.

Hvis du går bort fra å bruke standardalternativet for målretting, får kampanjene dine trolig færre visninger. Vi foreslår at du bare endrer målrettingsinnstillingen hvis du ønsker å avgrense trafikken til kampanjen.

Nå ut til folk som befinner seg eller regelmessig befinner seg på de målrettede stedene dine (tilstedeværelse)

Med dette alternativet kan du vise annonsene dine til folk som sannsynligvis befinner seg eller regelmessig befinner seg på stedene du målretter annonsene mot. 

Nå ut til folk som søker etter de målrettede stedene dine (søkeinteresse)

Med dette alternativet kan du få annonsene dine vist til alle som søker på Google etter det målrettede stedet ditt. Hvis en person ikke spesifiserer noe sted i søket sitt, bruker systemet den posisjonen det er sannsynlig at brukeren befinner seg på, i målrettingen. Dette alternativet er bare tilgjengelig i søkekampanjer.

Sammenlign alternativer for ekskludering av steder

Som standard ekskluderer du personer som trolig befinner seg på stedene du har ekskludert.

Du kan endre standardinnstillingen slik at du ekskluderer folk som sannsynligvis eller regelmessig befinner seg på – eller som har vist interesse for – stedene du har ekskludert. La oss se nærmere på de tilgjengelige alternativene for ekskludering og undersøke hvordan de fungerer i noen eksempelkampanjer.

Ikke vis annonser til folk som befinner seg på de ekskluderte stedene dine (tilstedeværelse)

Med dette alternativet kan du hindre at annonsene dine vises til folk som sannsynligvis befinner seg på stedene du har ekskludert. Folk som befinner seg utenfor disse områdene, kan fortsatt se annonsene.

Ikke vis annonser til folk som regelmessig befinner seg eller regelmessig befinner seg på – eller som har vist interesse for – stedene du har ekskludert (tilstedeværelse eller interesse)

Med dette alternativet viser vi ikke annonsene dine til folk som trolig befinner seg ELLER regelmessig befinner seg på – ELLER som har vist interesse for – stedene du har ekskludert.

Vær oppmerksom på følgende
Stedsmålretting er tuftet på en rekke ulike signaler, deriblant brukernes innstillinger, enheter samt atferd på plattformen vår, og Googles fremste tiltak for at du skal få vist annonsene dine til de som matcher posisjonsinnstillingene dine. Disse signalene varierer, så 100 % nøyaktighet kan vi ikke garantere under alle omstendigheter. Du bør – som alltid –sjekke de samlede resultatberegningene for å påse at innstillingene er i tråd med annonseringsmålene du har satt deg, og endre dem hvis det ikke er tilfellet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt