Om avanserte stedsalternativer

Stedsmålretting basert på husstandens inntekt overføres automatisk til demografisk målretting. Hvis du vil gjøre endringer i målretting basert på husstandens inntekt eller se rapportene dine, går du til Demografi-delen i Google Ads-kontoen din.

Ved hjelp av ulike stedsalternativer kan du inkludere eller ekskludere folk etter

  • hvor de sannsynligvis befinner seg
  • stedene de har vist interesse for

Som standard omfatter stedsmålretting både fysiske steder og interessesteder, men avanserte annonsører kan bruke disse alternativene for å begrense målrettingen til en undergruppe av disse kategoriene. I denne artikkelen tar vi for oss de avanserte alternativene for stedsmålretting og ekskludering av steder. Legg merke til at avanserte stedsalternativer bare gjelder for annonser i Søke- og Displaynettverket.

Sammenlign alternativer for stedsmålretting

Som standard kan du nå ut til folk som har vist interesse for – eller trolig befinner seg i – de geografiske områdene du målretter mot. Folk kan vise interesse gjennom termene de bruker i søkene sine, om de nylig har vært på et sted, eller gjennom innhold de har sett på som er relatert til det aktuelle stedet (f.eks. sider eller nettsteder).

Områder folk viser interesse for, kaller vi interessesteder. Vi identifiserer disse uavhengig av hvilket Google Søk-domene personen søker på. Finn ut mer om hvordan vi fastslår geografisk posisjon og interessesteder.

Du har muligheten til å bytte til en annen målrettingsmetode. Nå skal vi se på de tilgjengelige målrettingsalternativene.

Nå folk som befinner seg på – eller viser interesse for – de målrettede stedene dine

Med dette standardalternativet, som også er anbefalt, kan du nå personer som sannsynligvis befinner seg i – eller ofte besøker – det målrettede stedet. Du kan også nå personer som har vist interesse for det målrettede stedet.

Hvis du går bort fra å bruke standardalternativet for målretting, får kampanjene dine trolig færre visninger. Vi foreslår at du bare endrer målrettingsinnstillingen hvis du ønsker å avgrense trafikken i kampanjen.

Nå ut til folk som befinner seg i eller regelmessig besøker de målrettede stedene dine

Med dette alternativet kan du sørge for at annonsene dine vises til folk som sannsynligvis befinner seg i – eller ofte besøker – området du målretter mot. Dette omfatter ikke personer som har søkt etter de målrettede stedene dine, men befant seg utenfor det målrettede stedet da søket ble utført.

Nå folk som søker etter de målrettede stedene dine

Med dette alternativet kan du få annonsene dine vist til alle som søker på Google etter stedet du har målrettet mot. Hvis en person ikke spesifiserer et sted i søket, bruker systemet vedkommendes fysiske posisjon til målretting.

Sammenlign alternativer for ekskludering av steder

Som standard ekskluderer du personer som befinner seg på de ekskluderte stedene dine.

Du har muligheten til å endre standardinnstillingen slik at du bare ekskluderer personer som befinner seg på eller viser interesse for de ekskluderte stedene dine. Vi skal se nærmere på de tilgjengelige alternativene for ekskludering, og undersøke hvordan de fungerer i enkelte eksempelkampanjer.

Ikke vis annonser til folk som befinner seg innenfor de ekskluderte stedene dine

Med dette alternativet kan du hindre at annonsene dine vises til folk som sannsynligvis befinner seg på stedene du har ekskludert. Folk som befinner seg utenfor disse områdene, kan fortsatt se annonsene dine.

Ikke vis annonser til folk som befinner seg på eller viser interesse for de ekskluderte stedene dine

Når du bruker dette alternativet, viser vi ikke annonsene dine til folk som sannsynligvis befinner seg på ELLER har vist interesse for det ekskluderte stedet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt