Teave täpsemate asukohavalikute kohta

Leibkonna sissetulekul põhinev asukoha sihtimine viiakse asukoha sihtimiselt automaatselt üle demograafilisele sihtimisele. Leibkonna sissetulekute sihtimise muutmiseks või aruannete vaatamiseks avage Google Adsi kontol demograafilise teabe jaotis.

Asukohavalikud võimaldavad inimesi kaasata või välistada järgmiste näitajate alusel:

  • nende tõenäoline asukoht;
  • kohad, mille vastu nad huvi tundsid.

Vaikimisi hõlmab asukoha sihtimine nii füüsilisi asukohti kui ka huvipakkuvaid kohti, kuid kogenud reklaamijad saavad neid võimalusi kasutada, et piirata sihtimist. nende kategooriate alamhulgaga. Selles artiklis selgitatakse täpsemaid asukoha sihtimise ja asukoha välistamisevõimalusi. Pange tähele, et täpsemad asukohavalikud kehtivad ainult otsingu- ja Display-võrgustiku reklaamidele.

Asukoha sihtimise võimaluste võrdlus

Vaikimisi jõuate nii inimesteni, kes tõenäoliselt asuvad või tavaliselt asuvad teie sihitud asukohtades, kui ka nendeni, kes näitavad üles huvi teie sihitud geograafiliste piirkondade vastu. Inimesed saavad oma huvi üles näidata otsingutes kasutatavate terminite kaudu, hiljaaegu mõnes kindlas asukohas viibimisega või konkreetse asukohaga seotud sisu (lehti või saite) vaadates.

Kohti, millest inimesed on huvitatud, nimetatakse ka huvipakkuvateks asukohtadeks, mille tuvastame kasutatavast Google'i otsingu domeenist olenemata. Lugege lisateavet selle kohta, kuidas määrame geograafilise asukoha ja huvipakkuvad asukohad.

Teil võib olla võimalik lülituda erinevale sihtimise viisile. Vaatame saadaolevaid sihtimisvalikuid.

Inimesteni jõudmine, kes asuvad teie sihitud asukohtades või näitavad nende vastu üles huvi

See vaikimisi kasutatav ja soovitatav valik võimaldab jõuda nii inimesteni, kes tõenäoliselt asuvad või tavaliselt asuvad teie sihitud asukohtades, kui ka nendeni, kes näitavad üles huvi teie sihitud asukoha vastu.

Enamiku kampaaniate näitamiste arv väheneb, kui vaikesihtimisvaliku asemel võtta kasutusele mõni muu valik. Soovitame teil muuta sihtimisvalikut ainult juhul, kui soovite kampaania liiklust täpsustada.

Teie sihitud asukohtades asuvate või sageli viibivate inimesteni jõudmine

See valik võimaldab teil näidata reklaame ainult kasutajatele, kes asuvad tõenäoliselt või sageli teie sihitud piirkonnas. See ei hõlma inimesi, kes otsisid teie sihitud asukohti, kuid kes füüsiliselt asusid otsingu tegemise ajal väljaspool sihtasukohta.

Inimesteni jõudmine, kes otsivad teie sihitud asukohti

See valik võimaldab näidata reklaame inimestele, kes otsivad Google'is teie sihitud asukohta. Kui inimene otsingus asukohta ei määra, siis kasutab süsteem sihtimisel tema füüsilist asukohta. See valik on saadaval ainult otsingukampaaniate korral.

Asukohtade välistamise võimaluste võrdlus

Vaikimisi välistate inimesi, kes asuvad teie välistatud asukohtades.

Teil on võimalik muuta vaikesätteks võimalus välistada inimesi, kes asuvad teie välistatud asukohtades või näitavad nende vastu üles huvi. Vaatame saadaolevaid välistamisvalikuid ja uurime, kuidas need mõne näidiskampaaniaga töötavad.

Teie välistatud asukohtades asuvatele inimestele reklaamide mittenäitamine

Selle valiku puhul ei kuvata teie reklaame inimestele, kes asuvad teie välistatud asukohtades. Inimesed, kes asuvad väljaspool neid piirkondi, võivad siiski teie reklaame näha.

Reklaamide näitamise vältimine inimestele, kes asuvad teie välistatud asukohtades või näitavad nende vastu üles huvi

Selle valiku puhul ei kuvata teie reklaame kasutajatele, kes tõenäoliselt asuvad teie välistatud asukohtades VÕI näitavad nende vastu üles huvi.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse