Σχετικά με τις σύνθετες επιλογές τοποθεσίας

Η γεωγραφική στόχευση βάσει οικογενειακού εισοδήματος μετεγκαθίσταται αυτόματα από τη γεωγραφική στόχευση στη στόχευση βάσει δημογραφικών στοιχείων. Μεταβείτε στην ενότητα Δημογραφικά στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google Ads, για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη στόχευση βάσει οικογενειακού εισοδήματος ή για να προβάλετε τις αναφορές σας.

Με τις επιλογές τοποθεσίας, μπορείτε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε χρήστες με βάση:

  • την τοποθεσία όπου είναι πιθανό να βρίσκονται
  • τα μέρη για τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

Από προεπιλογή, η γεωγραφική στόχευση περιλαμβάνει τόσο τις φυσικές τοποθεσίες όσο και τις τοποθεσίες ενδιαφέροντος. Ωστόσο, οι έμπειροι διαφημιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιλογές, για να περιορίσουν τη στόχευση σε ένα υποσύνολο αυτών των κατηγοριών. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι σύνθετες επιλογές γεωγραφικής στόχευσης και εξαίρεσης τοποθεσίας. Έχετε υπόψη ότι οι σύνθετες επιλογές τοποθεσίας ισχύουν μόνο για διαφημίσεις στα Δίκτυα αναζήτησης και προβολής.

Σύγκριση επιλογών γεωγραφικής στόχευσης

Από προεπιλογή, θα έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίσετε χρήστες που είναι πιθανό να βρίσκονται (τακτικά) στις στοχευμένες περιοχές, καθώς και χρήστες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές. Οι χρήστες μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω των όρων που χρησιμοποιούν στις αναζητήσεις τους, μέσω της πρόσφατης παρουσίας τους σε μια τοποθεσία ή μέσω του περιεχομένου που προβάλλουν σχετικά με την τοποθεσία (π.χ. σελίδες ή ιστοτόπους).

Οι περιοχές για τις οποίες οι χρήστες εκδηλώνουν ενδιαφέρον ονομάζονται και τοποθεσίες ενδιαφέροντος και προσδιορίζονται ανεξάρτητα από τον τομέα αναζήτησης Google στον οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση ο χρήστης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της γεωγραφικής τοποθεσίας και των τοποθεσιών ενδιαφέροντος.

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μέθοδο στόχευσης. Ας δούμε τις διαθέσιμες επιλογές στόχευσης.

Προσέγγιση χρηστών που βρίσκονται στις στοχευμένες τοποθεσίες ή εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αυτές

Χάρη σε αυτήν την προεπιλεγμένη και προτεινόμενη επιλογή, μπορείτε να προσεγγίζετε χρήστες που είναι πιθανό να βρίσκονται (τακτικά) στη στοχευμένη τοποθεσία, καθώς και χρήστες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη στοχευμένη τοποθεσία.

Στις περισσότερες καμπάνιες παρατηρείται κάποια μείωση στις εμφανίσεις, όταν γίνεται μετάβαση από την προεπιλεγμένη επιλογή στόχευσης. Προτείνουμε να αλλάξετε την επιλογή στόχευσης μόνο αν θέλετε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την επισκεψιμότητα της καμπάνιας σας.

Προσέγγιση χρηστών που βρίσκονται (τακτικά) στις στοχευμένες τοποθεσίες

Με αυτήν την επιλογή, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζετε τις διαφημίσεις σας σε χρήστες που είναι πιθανό να βρίσκονται (τακτικά) στη στοχευμένη περιοχή. Δεν περιλαμβάνονται οι χρήστες που αναζήτησαν τις στοχευόμενες τοποθεσίες, αλλά βρίσκονταν εκτός της στοχευόμενης τοποθεσίας τη στιγμή της αναζήτησης.

Προσέγγιση χρηστών που αναζητούν τις στοχευμένες τοποθεσίες

Με αυτήν την επιλογή, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζετε τις διαφημίσεις σας σε οποιονδήποτε αναζητά τη στοχευμένη τοποθεσία στο Google. Αν ένας χρήστης δεν προσδιορίζει μια τοποθεσία στην αναζήτησή του, τότε το σύστημα χρησιμοποιεί για τη στόχευση τη φυσική του τοποθεσία.

Σύγκριση επιλογών εξαίρεσης τοποθεσίας

Από προεπιλογή, θα εξαιρούνται χρήστες που βρίσκονται στις εξαιρούμενες τοποθεσίες.

Έχετε την επιλογή αλλαγής των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, ώστε να εξαιρούνται άτομα που βρίσκονται στις εξαιρούμενες τοποθεσίες σας ή εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αυτές. Ας δούμε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης και ας εξετάσουμε πώς αυτές λειτουργούν με μερικά παραδείγματα καμπανιών.

Να μην εμφανίζονται διαφημίσεις σε χρήστες που βρίσκονται στις εξαιρούμενες τοποθεσίες

Η επιλογή αυτή αποτρέπει την εμφάνιση των διαφημίσεών σας σε χρήστες που είναι πιθανό να βρίσκονται στις περιοχές τις οποίες έχετε εξαιρέσει. Οι χρήστες που βρίσκονται εκτός αυτών των περιοχών θα εξακολουθούν να βλέπουν τις διαφημίσεις σας.

Να μην εμφανίζονται διαφημίσεις σε χρήστες που βρίσκονται στις εξαιρούμενες τοποθεσίες ή εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αυτές

Με αυτήν την επιλογή, οι διαφημίσεις σας δεν θα εμφανίζονται σε χρήστες που είναι πιθανό να βρίσκονται στην εξαιρούμενη τοποθεσία Ή εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξαιρούμενη τοποθεσία.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας