Jak fungují pokročilé možnosti pro oblasti

Geografické cílení na základě příjmů domácností bude automaticky převedeno na demografické cílení. Budete-li v něm chtít provést změny nebo si zobrazit související přehledy, přejděte v účtu Google Ads do části Demografické údaje.

V rámci možností pro oblasti lze zahrnout nebo vyloučit uživatele:

  • na základě jejich pravděpodobné polohy,
  • podle míst, o která se zajímají.

Ve výchozím nastavení zahrnuje geografické cílení fyzickou polohu i oblasti zájmu, ale pokročilí inzerenti mohou pomocí těchto možností omezit cílení na podmnožiny těchto kategorií. V tomto článku se dočtete o pokročilých možnostech geografického cílenívyloučení oblastí. Tyto možnosti lze používat pouze u reklam ve Vyhledávací a Obsahové síti.

Porovnání možností geografického cílení

Ve výchozím nastavení se reklamy budou zobrazovat uživatelům, kteří se v cílených oblastech pravděpodobně nacházejí, pravidelně se v nich vyskytují nebo se o ně zajímají. Zájem mohou uživatelé projevit skladbou svých vyhledávacích dotazů, nedávnou návštěvou příslušné oblasti nebo prohlížením obsahu, který s danou oblastí souvisí (například stránek nebo webů).

Oblasti, o něž se uživatelé zajímají, se rovněž označují jako oblasti zájmu. Určujeme je bez ohledu na doménu Vyhledávání Google, kterou uživatelé používají. Přečtěte si další informace o tom, jak určujeme geografickou polohu a oblasti zájmu.

K dispozici ale můžete mít i další způsoby cílení. Představme si teď dostupné možnosti.

Oslovení uživatelů, kteří se nacházejí v cílových lokalitách nebo o ně projevili zájem

V rámci tohoto výchozího doporučeného nastavení se reklamy budou zobrazovat uživatelům, kteří se v cílových lokalitách pravděpodobně nacházejí, pravidelně se v nich vyskytují nebo se o ně zajímají.

Když tuto výchozí možnost cílení nevyberete a zvolíte jinou, u většiny kampaní klesne počet zobrazení. Změny doporučujeme pouze v případě, že budete chtít zpřesnit návštěvnost kampaně.

Oslovení uživatelů, kteří jsou v cílových lokalitách nebo se v nich nacházejí pravidelně

Reklamy se budou zobrazovat uživatelům, kteří v cílové oblasti pravděpodobně jsou nebo se v ní pravidelně pohybují, a nebudou se zobrazovat těm, kteří se při vyhledávání těchto oblastí nacházeli mimo ně.

Oslovení uživatelů, kteří cílové lokality hledají

Reklamy se zobrazí při zadání cílové lokality do vyhledávání na Googlu. Pokud daná osoba do vyhledávání příslušnou lokalitu nezadá, systém cílení vyhodnotí podle její fyzické polohy.

Porovnání možností vyloučení lokalit

Ve výchozím nastavení jsou uživatelé, kteří se nacházejí ve vyloučených lokalitách, vyloučeni.

Máte možnost výchozí nastavení možnost změnit a vyloučit uživatele, kteří se ve vyloučených lokalitách nacházejí nebo se o vyloučené lokality zajímají. Teď se na dostupné možnosti vyloučení podíváme podrobněji a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak v kampaních fungují.

Vyloučení uživatelů, kteří se ve vyloučených lokalitách vyskytují

Reklamy se nebudou zobrazovat lidem, kteří se ve vyloučených oblastech pravděpodobně nacházejí. Uživatelům mimo ně se zobrazovat budou.

Vyloučení uživatelů, kteří se ve vyloučených lokalitách nacházejí nebo o ně projevili zájem

Reklamy se nebudou zobrazovat uživatelům, kteří se ve vyloučených lokalitách pravděpodobně nacházejí NEBO o ně projevili zájem.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory