Всичко за разширените опции за местоположение

Насочването по местоположение въз основа на дохода на домакинство в момента се прехвърля автоматично от насочване по местоположение към насочване по демографски признак. За да направите промени в насочването въз основа на дохода на домакинство или да видите отчетите си, посетете раздела „Демографски данни“ в профила си в Google Ads.

Опциите за местоположение Ви позволяват да включвате или изключвате хора въз основа на:

  • мястото, където вероятно се намират редовно или постоянно;
  • местата, към които са проявили интерес.

По подразбиране насочването по местоположение включва както физически местоположения, така и такива, които представляват интерес. Опитните рекламодатели обаче могат да използват тези опции, за да ограничат насочването си до подмножество от тези категории. Тази статия разглежда разширените опции за насочване по местоположение и изключване на местоположение. Имайте предвид, че разширените опции за местоположение се отнасят само за реклами в мрежата за търсене и дисплейната мрежа.

Сравнение между опциите за насочване по местоположение

По подразбиране ще можете да достигате до хора, които вероятно се намират в целевите Ви географски области или редовно ги посещават, както и до такива, които проявяват интерес към тези области. Хората могат да проявяват интерес посредством термини, които използват в заявките си за търсене, скорошното си присъствие в дадено местоположение или чрез съдържанието, което разглеждат във връзка с местоположението (като например страници или сайтове).

Районите, към които хората проявяват интерес, се наричат още местоположения, представляващи интерес. Те се определят независимо от местоположението на използвания за търсенето домейн на Google. Научете повече за това, как определяме географското местоположение и местоположенията, представляващи интерес.

Можете да имате опция за превключване към различен начин на насочване. Нека разгледаме наличните опции за насочване.

Достигане до хората, които се намират в целевите Ви местоположения, редовно ги посещават или са проявили интерес към тях (присъствие или интерес)

Тази стандартна и препоръчителна опция Ви позволява да достигате до хора, които е вероятно да се намират в целевото Ви местоположение или редовно го посещават, както и до хора, които са проявили интерес към него.

Ако например притежавате пекарна в Пловдив и изберете Пловдив като целево местоположение, рекламите Ви могат да се показват на хора, които са в Пловдив, намират се редовно в Пловдив или са проявили интерес към пекарните в Пловдив (сега или в миналото). Можете също така да използвате други опции за местоположението, за да ограничите типовете местоположения, към които насочвате.

В повечето кампании импресиите ще намалеят, когато опцията за насочване бъде изменена спрямо стандартната. Предлагаме Ви да промените опцията си за насочване само ако искате да прецизирате трафика на кампанията си.

Достигане до хората, които се намират в целевите Ви местоположения или редовно ги посещават (присъствие)

Тази опция Ви дава възможност да показвате рекламите си на хора, които е вероятно да се намират в целевите местоположения или редовно да ги посещават.

Достигане до хората, които търсят целевите Ви местоположения (интерес при търсене)

Тази опция Ви дава възможност да показвате рекламите си на всеки, който търси с Google целевото Ви местоположение. Ако потребителят не посочи местоположение в търсенето си, за насочване системата използва местоположението, където вероятно се намира той.Тази опция е налице само за кампании в мрежата за търсене.

Сравнете опциите за изключване на местоположение

По подразбиране хората, които вероятно се намират в изключените Ви местоположения, са изключени.

Имате възможност да промените настройката по подразбиране, така че да бъдат изключени хората, които е вероятно да се намират в изключените местоположения, които редовно ги посещават или които са проявили интерес към тях. Да разгледаме наличните опции за изключване и да видим как те биха функционирали с примерни кампании.

Рекламите не се показват на хора в изключените Ви местоположения (присъствие)

С тази опция рекламите Ви не се показват на хора, които е вероятно да се намират в областите, които сте изключили. Хората извън тези области може да виждат рекламите Ви.

Рекламите не се показват на хора, които са в изключените Ви местоположения, намират се редовно в тях или проявяват интерес към тях (присъствие или интерес)

С тази опция няма да показваме рекламите Ви на хора, които е вероятно да се намират в изключените Ви местоположения ИЛИ редовно се намират в тях, ИЛИ са проявили интерес към тях.

Имайте предвид следното
Насочването по местоположение се извършва въз основа на различни сигнали, включително настройките, устройствата и поведението на потребителите в платформата ни, и представлява възможно най-добрият резултат от опита на Google да показва реклами на потребителите. които отговарят на настройките Ви за местоположение. Тъй като тези сигнали са различни, не гарантираме 100% точност във всяка ситуация. Както винаги, проверявайте общите показатели за ефективността, за да знаете дали настройките Ви отговарят на рекламните Ви цели и при необходимост да ги промените.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си