Всичко за разширените опции за местоположение

Насочването по местоположение въз основа на дохода на домакинство в момента се прехвърля автоматично от насочване по местоположение към насочване по демографски признак. За да направите промени в насочването въз основа на дохода на домакинство или да видите отчетите си, посетете раздела „Демографски данни“ в профила си в Google Ads.

Опциите за местоположение Ви позволяват да включвате или изключвате хора въз основа на:

  • вероятното им местоположение;
  • местата, към които са проявили интерес.

По подразбиране насочването по местоположение включва както физически местоположения, така и такива, които представляват интерес. Опитните рекламодатели обаче могат да използват тези опции, за да ограничат насочването си до подмножество от тези категории. Тази статия разглежда разширените опции за насочване по местоположение и изключване на местоположение. Имайте предвид, че разширените опции за местоположение се отнасят само за реклами в мрежата за търсене и дисплейната мрежа.

Сравнете опциите за насочване по местоположение

По подразбиране ще можете да достигнете до хора, които е вероятно да се намират или които редовно се намират в целевите Ви райони, както и до такива, които проявяват интерес към целевите Ви географски райони. Хората могат да проявяват интерес посредством термини, които използват в заявките си за търсене, скорошното си присъствие в дадено местоположение или чрез съдържанието, което разглеждат във връзка с местоположението (като например страници или сайтове).

Районите, към които хората проявяват интерес, се наричат още местоположения, представляващи интерес. Те се определят независимо от местоположението на използвания за търсенето домейн на Google. Научете повече за това, как определяме географското местоположение и местоположенията, представляващи интерес.

Можете да имате опция за превключване към различен начин на насочване. Нека разгледаме наличните опции за насочване.

Достигнете до хората, които се намират в целевите Ви местоположения или проявяват интерес към тях

Тази стандартна и препоръчителна опция Ви позволява да достигнете до хора, които е вероятно да се намират или които редовно се намират в целевото Ви местоположение, както и до хора, които са проявили интерес към него.

В повечето кампании импресиите ще намалеят, когато опцията за насочване бъде изменена спрямо стандартната. Предлагаме Ви да промените опцията си за насочване само ако искате да прецизирате трафика на кампанията си.

Достигнете до хората в целевите Ви местоположения или намиращи се редовно в тях

Тази опция Ви позволява да показвате рекламите си на хора, които е вероятно да се намират или които редовно се намират в целевия Ви район. Това не включва хора, които са търсили целевите Ви местоположения, но физическото им местоположение е било извън целевото по време на търсенето.

Достигнете до хора, които търсят целевите Ви местоположения

Тази опция Ви позволява да показвате рекламите си на всеки, който търси в Google целевото Ви местоположение. Ако някой не посочи местоположение в търсенето си, системата използва физическото му местоположение за насочване.

Сравнете опциите за изключване на местоположение

По подразбиране изключвате хората, които се намират в изключените Ви местоположения.

Имате възможност да промените настройката си по подразбиране, за да изключите хората, които се намират в изключените Ви местоположения или проявяват интерес към тях. Да разгледаме наличните опции за изключване и да видим как те биха функционирали с примерни кампании.

Рекламите не се показват на хора в изключените Ви местоположения

С тази опция рекламите Ви не се показват на хора, които е вероятно да се намират в районите, които сте изключили. Хората извън тези райони може да виждат рекламите Ви.

Рекламите не се показват на хора, които се намират в изключените Ви местоположения или проявяват интерес към тях

С тази опция няма да показваме рекламите Ви на хора, които е вероятно да се намират в изключеното Ви местоположение ИЛИ които са проявили интерес към него.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си