Sử dụng thẻ tín dụng hoặc khắc phục vấn đề với thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán tự động (thanh toán sau khi quảng cáo của bạn chạy) hoặc thanh toán thủ công (thanh toán trước khi quảng cáo của bạn chạy). Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình.

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng với tùy chọn cài đặt thanh toán này, bạn chỉ cần thêm thẻ này vào tài khoản Google Ads của mình và đặt thẻ này làm phương thức thanh toán chính. Hãy nhấp vào một trong các đường liên kết bên dưới để xem các bước sau:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán từ trình đơn bên trái.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức thanh toán này làm phương thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp vào hộp bên cạnh Đặt phương thức thanh toán này làm phương thức thanh toán của tôi trong tương lai. Nếu không được chỉ định, phương thức thanh toán này sẽ không được sử dụng.
 7. Nhấp vào nút Lưu
Truy cập vào Google Ads
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Nhấp vào đường liên kết Phương thức thanh toán từ trình đơn bên trái.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn cập nhật và nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhập thông tin mới của bạn, sau đó nhấp vào nút Lưu
Truy cập vào Google Ads

Thanh toán thủ công

Để sử dụng thẻ tín dụng với cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán".
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Sử dụng menu thả xuống để chọn Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Truy cập vào Google Ads
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán".
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất giao dịch thanh toán của bạn.
Truy cập vào Google Ads

Ủy quyền thanh toán

Khi bạn thực hiện một thanh toán, trước tiên, chúng tôi ủy quyền số tiền tính phí trong thẻ của bạn. Điều này có nghĩa là hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra với nhà cung cấp thẻ tín dụng để đảm bảo rằng thẻ của bạn có đủ tín dụng để thanh toán. Sau đó, số dư sẽ cập nhật và quảng cáo thường sẽ bắt đầu chạy lại nếu quảng cáo đã ngừng.

Có thể mất đến 24 giờ trước khi xử lý xong khoản thanh toán.

Ủy quyền thanh toán có thể hiển thị trên bản sao kê thẻ tín dụng của bạn, nhưng đó không phải là khoản phí thực tế. Ủy quyền này sẽ tự động bị xóa.

Lưu ý: Nếu ở Khu vực kinh tế Châu Âu, công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu bạn trải qua quy trình xác thực bổ sung, chẳng hạn như gửi mã một lần đến điện thoại để xác minh quyền sở hữu thẻ của bạn.  Công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn có thể yêu cầu thực hiện quy trình xác minh bổ sung này khi bạn thanh toán, thêm thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ mới hoặc theo quyết định của nhà phát hành thẻ/ngân hàng. 

Google tuân thủ các yêu cầu bảo mật mới áp dụng đối với các ngân hàng và công ty xử lý thanh toán theo Chỉ thị dịch vụ thanh toán 2 (PSD2) trong Khu vực kinh tế Châu Âu. Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn. 

Cách hiển thị các khoản phí Google Ads trên bảng sao kê ngân hàng

Cách hiển thị các khoản phí Google Ads trên thẻ tín dụng hoặc bảng sao kê ngân hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào thẻ tín dụng mà bạn đang sử dụng. Thông thường, dưới đây là những điều bạn cần biết nếu đang sử dụng các phương thức thanh toán sau:

Visa hoặc MasterCard

Nếu đã bị Google Ads tính phí và bạn đang sử dụng Visa hoặc MasterCard để thanh toán, thì bạn có thể thấy bất kỳ khoản phí nào sau đây trên bảng sao kê ngân hàng:

 • GOOGLE ADS. CC@GOOGLE.COM
 • GOOGLE*GOOG[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • GOOGLE*SVCS[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • GOOGLE*ADWS[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]

Nếu bạn thấy có nhiều mã khách hàng trên bảng sao kê, thì có thể là bạn có nhiều tài khoản Google Ads được liên kết với phương thức thanh toán đó.

American Express

Nếu bị Google Ads tính phí và đang sử dụng American Express để thanh toán, bạn có thể thấy bất kỳ khoản phí nào sau đây trên bảng sao kê:

 • GOOGLE LTD. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE INC. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE*SVCS[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • GOOGLE*ADWS[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]

Nếu bạn thấy có nhiều mã khách hàng trên bảng sao kê, thì có thể là bạn có nhiều tài khoản Google Ads được liên kết với phương thức thanh toán đó.

Tài khoản ngân hàng (ghi nợ trực tiếp)

Nếu đã bị Google Ads tính phí và bạn đang sử dụng phương thức ghi nợ trực tiếp để thanh toán, thì bạn có thể thấy bất kỳ khoản phí nào sau đây trên bảng sao kê ngân hàng:

 • Goog_[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • Google_[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • Google[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • GOOGLE[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • GOOOGLE_A[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • GOOGLE_[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 • GOOGLE ADS[Mã khách hàng Google Ads gồm 10 chữ số]
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false