Sử dụng thẻ tín dụng hoặc khắc phục vấn đề thẻ tín dụng

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán tự động (thanh toán sau khi quảng cáo của bạn chạy) hoặc thanh toán thủ công (thanh toán trước khi quảng cáo của bạn chạy). Dưới đây là cách thực hiện, dựa trên cài đặt thanh toán bạn đã chọn cho tài khoản của mình.

 

 

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy mục Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

 

Thanh toán tự động

Để sử dụng thẻ tín dụng với cài đặt thanh toán này, chỉ cần thêm thẻ tín dụng đó vào tài khoản Google Ads của bạn và đặt làm phương thức thanh toán chính. Nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để xem các bước sau:

Thêm thẻ tín dụng mới vào tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán từ menu ở bên trái.
 4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới.
 5. Chọn Thẻ tín dụng và điền thông tin thẻ của bạn.
 6. Để đặt phương thức thanh toán này làm phương thức thanh toán chính của bạn, hãy nhấp vào hộp bên cạnh Đặt phương thức thanh toán này làm phương thức thanh toán của tôi trong tương lai. Nếu không được chỉ định, phương thức thanh toán này sẽ không được sử dụng.
 7. Nhấp vào nút Lưu
Truy cập vào Google Ads
Chỉnh sửa thông tin cho thẻ tín dụng hiện tại trong tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Phương thức thanh toán từ menu ở bên trái.
 4. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn cập nhật và nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhập thông tin mới của bạn, sau đó nhấp vào nút Lưu
Truy cập vào Google Ads

Thanh toán thủ công

Để sử dụng thẻ tín dụng với cài đặt thanh toán này, hãy xem các bước bên dưới:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng mới
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Sử dụng menu thả xuống để chọn Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn.
Truy cập vào Google Ads
Thanh toán bằng thẻ tín dụng đã có trong tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.
 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán, sau đó nhấp vào nút Thanh toán để xem lại và hoàn tất thanh toán của bạn.
Truy cập vào Google Ads

Ủy quyền thanh toán

Khi bạn thực hiện một thanh toán, trước tiên, chúng tôi ủy quyền số tiền tính phí trong thẻ của bạn. Điều này có nghĩa là hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra với nhà cung cấp thẻ tín dụng để đảm bảo rằng thẻ của bạn có đủ tín dụng để thanh toán. Sau đó, số dư sẽ cập nhật và quảng cáo thường sẽ bắt đầu chạy lại nếu quảng cáo đã ngừng.

Có thể mất đến 24 giờ trước khi xử lý xong khoản thanh toán.

Ủy quyền thanh toán có thể hiển thị trên bản sao kê thẻ tín dụng của bạn, nhưng đó không phải là khoản phí thực tế. Nó sẽ được tự động xóa.

Các khoản phí Google Ads xuất hiện trên bảng sao kê như thế nào

Cách mà các khoản phí Google Ads xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào thẻ tín dụng mà bạn đang sử dụng. Thông thường, dưới đây là những gì bạn có thể muốn xem nếu bạn đang sử dụng các phương thức thanh toán sau:

Visa hoặc MasterCard

Nếu bạn đã bị Google Ads tính phí và bạn đang sử dụng Visa hay MasterCard để thanh toán, bạn có thể thấy bất kỳ khoản phí nào sau đây trên bảng sao kê của mình:

 • GOOGLE ADS. CC@GOOGLE.COM
 • GOOGLE*GOOG[10-digit Google Ads Customer ID]
 • GOOGLE*SVCS[10-digit Google Ads Customer ID]
 • GOOGLE ADS[10-digit Google Ads Customer ID]

Nếu bạn nhận thấy nhiều ID khách hàng trên bảng sao kê của mình, thì có thể là bạn có nhiều tài khoản Google Ads được liên kết với phương thức thanh toán đó.

American Express

Nếu bạn đã bị Google Ads tính phí và bạn đang sử dụng American Express để thanh toán, bạn có thể thấy bất kỳ khoản phí nào sau đây trên bảng sao kê của mình:

 • GOOGLE LTD. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE INC. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE*SVCS[10-digit Google Ads Customer ID]
 • GOOGLE ADS[10-digit Google Ads Customer ID]

Nếu bạn nhận thấy nhiều ID khách hàng trên bảng sao kê của mình, thì có thể là bạn có nhiều tài khoản Google Ads được liên kết với phương thức thanh toán đó.

Tài khoản ngân hàng (ghi nợ trực tiếp)

Nếu bạn đã bị Google Ads tính phí và bạn đang sử dụng ghi nợ trực tiếp để thanh toán, bạn có thể thấy bất kỳ khoản phí nào sau đây trên bảng sao kê của mình:

 • Goog_[10-digit Google Ads Customer ID]
 • Google_[10-digit Google Ads Customer ID]
 • Google[10-digit Google Ads Customer ID]
 • GOOGLE[10-digit Google Ads Customer ID]
 • GOOOGLE_A[10-digit Google Ads Customer ID]
 • GOOGLE_[10-digit Google Ads Customer ID]
 • GOOGLE ADS[10-digit Google Ads Customer ID]
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?