Korzystanie z karty kredytowej i rozwiązywanie problemów z nią

Za pomocą karty kredytowej możesz dokonywać płatności automatycznych (zapłata po wyświetleniu reklam) lub płatności samodzielnych (zapłata przed wyświetleniem reklam). Zależnie od wybranego na koncie ustawienia płatności możesz to zrobić w następujący sposób:

Płatności automatyczne

Aby użyć karty kredytowej z tym ustawieniem płatności, dodaj ją do konta Google Ads i ustaw jako podstawową formę płatności. Kliknij jeden z linków poniżej, by dowiedzieć się, jak wykonać daną czynność:

Dodawanie nowej karty kredytowej do konta
 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij link Formy płatności.
 4. Kliknij Dodaj nową metodę płatności.
 5. Wybierz Karta kredytowa i wpisz informacje o swojej karcie.
 6. Aby ustawić tę opcję jako podstawową formę płatności, kliknij pole wyboru obok opcji W przyszłości chcę płacić w ten sposób. Jeśli nie przypiszesz tej formy płatności, nie będzie używana.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.
Wejdź na konto Google Ads
Edytowanie danych karty kredytowej dodanej wcześniej do konta
 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.
 3. W menu po lewej stronie kliknij link Formy płatności.
 4. Odszukaj formę płatności, którą chcesz zaktualizować, i kliknij Edytuj.
 5. Wpisz nowe informacje i kliknij przycisk Zapisz.
Wejdź na konto Google Ads

Płatności ręczne

Aby używać karty kredytowej razem z tym ustawieniem płatności, wykonaj poniższe czynności:

Płatność nową kartą kredytową
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 4. Z listy rozwijanej wybierz opcję Dodaj nową kartę kredytową lub debetową i wpisz dane swojej karty kredytowej.
 5. Wpisz odpowiednią kwotę płatności i kliknij przycisk Dokonaj płatności, by sprawdzić i zrealizować płatność.
Wejdź na konto Google Ads
Płatność kartą kredytową dodaną wcześniej do konta
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 4. Wybierz istniejącą formę płatności.
 5. Wpisz odpowiednią kwotę płatności i kliknij przycisk Dokonaj płatności, by sprawdzić i zrealizować płatność.
Wejdź na konto Google Ads

Autoryzacja płatności

Kiedy płacisz za pomocą karty kredytowej, musimy ją najpierw autoryzować, by obciążyć ją na daną kwotę. Oznacza to, że system kontaktuje się z wystawcą karty kredytowej, by sprawdzić, czy na karcie znajdują się środki wystarczające na pokrycie płatności. Następnie saldo konta zostanie zaktualizowane, a reklamy, jeśli je wcześniej wstrzymaliśmy, powinny zacząć wyświetlać się ponownie.

Pełna realizacja procesu płatności może potrwać maks. 24 godziny.

Autoryzacja płatności może pojawić się na wyciągu z karty kredytowej, ale nie jest to opłata. Zostanie ona automatycznie usunięta.

Uwaga: jeśli Twój bank lub wydawca karty znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, może zastosować dodatkowy mechanizm uwierzytelniania, np. jednorazowy kod wysłany na Twój telefon, by upewnić się, że karta jest Twoją własnością.  Taka dodatkowa weryfikacja może być wymagana podczas dokonywania płatności, po dodaniu nowej karty kredytowej lub debetowej lub w innych sytuacjach wedle uznania banku lub wydawcy karty. 

Google stosuje się do nowych wymagań bezpieczeństwa nałożonych na banki i firmy obsługujące płatności na mocy dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie dalszych pytań skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą karty lub bankiem. 

Jak wyglądają na wyciągu opłaty za Google Ads

Sposób przedstawiania opłat za Google Ads na wyciągu z karty kredytowej lub z rachunku bankowego zależy od formy płatności, której używasz. Zwykle w przypadku podanych niżej form płatności możesz się spodziewać takich pozycji:

Visa lub MasterCard

Jeśli zostały Ci naliczone opłaty za Google Ads i używasz karty Visa lub MasterCard, na wyciągu mogą być widoczne takie pozycje:

 • GOOGLE ADS. CC@GOOGLE.COM
 • GOOGLE*GOOG[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • GOOGLE*SVCS[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • GOOGLE*ADWS[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads].

Jeśli na wyciągu występuje więcej niż jeden identyfikator klienta, może to oznaczać, że z daną formą płatności masz powiązanych kilka kont Google Ads.

American Express

Jeśli zostały Ci naliczone opłaty za Google Ads i używasz karty American Express, na wyciągu mogą być widoczne takie pozycje:

 • GOOGLE LTD. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING,
 • GOOGLE INC. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING,
 • GOOGLE*SVCS[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • GOOGLE*ADWS[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads].

Jeśli na wyciągu występuje więcej niż jeden identyfikator klienta, może to oznaczać, że z daną formą płatności masz powiązanych kilka kont Google Ads.

Konto bankowe (polecenie zapłaty)

Jeśli zostały Ci naliczone opłaty za Google Ads i używasz polecenia zapłaty, na wyciągu mogą być widoczne takie pozycje:

 • Goog_[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • Google_[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • Google[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • GOOGLE[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • GOOOGLE_A[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • GOOGLE_[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads],
 • GOOGLE ADS[10-cyfrowy identyfikator klienta Google Ads].
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem