Χρήση πιστωτικής κάρτας ή επίλυση προβλήματος σχετικά με πιστωτική κάρτα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για να εκτελέσετε αυτόματες πληρωμές (πληρωμή μετά την προβολή των διαφημίσεών σας) ή μη αυτόματες πληρωμές (πληρωμή πριν την προβολή των διαφημίσεών σας). Δείτε πώς γίνεται αυτό, ανάλογα με τη πληρωμής που έχετε επιλέξει για τον λογαριασμό σας.

Αυτόματες πληρωμές

Για να χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική κάρτα με αυτήν τη ρύθμιση πληρωμής, απλώς προσθέστε τη στον λογαριασμό σας Google Ads και ορίστε την ως τον κύριο τρόπο πληρωμής. Κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε τα βήματα για τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη νέας πιστωτικής κάρτας στον λογαριασμό σας
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Τρόποι πληρωμής από το μενού στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου τρόπου πληρωμής.
 5. Επιλέξτε Πιστωτική κάρτα και συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας.
 6. Για να ορίσετε αυτόν τον τρόπο ως κύριο τρόπο πληρωμής, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο Να γίνει αυτή η επιλογή μου για μελλοντικές πληρωμές. Αν δεν εκχωρήσετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, δεν θα χρησιμοποιηθεί.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Μετάβαση στο Google Ads
Επεξεργασία πληροφοριών για υπάρχουσα πιστωτική κάρτα στον λογαριασμό σας
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Τρόποι πληρωμής από το μενού στα αριστερά.
 4. Εντοπίστε τον τρόπο πληρωμής που θέλετε να ενημερώσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 5. Καταχωρίστε τα νέα στοιχεία και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Μετάβαση στο Google Ads

Μη αυτόματες πληρωμές

Για να χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική κάρτα με αυτήν τη ρύθμιση πληρωμής, δείτε τα παρακάτω βήματα:

Εκτέλεση πληρωμής με νέα πιστωτική κάρτα
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση πληρωμής.
 4. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε Προσθήκη νέας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και μετά καταχωρίστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.
 5. Καταχωρίστε το ποσό για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε πληρωμή και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση πληρωμής, για να ελέγξετε και να ολοκληρώσετε την πληρωμή.
Μετάβαση στο Google Ads
Εκτέλεση πληρωμής με πιστωτική κάρτα που υπάρχει στον λογαριασμό σας
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση πληρωμής.
 4. Επιλέξτε τον υπάρχοντα τρόπο πληρωμής.
 5. Καταχωρίστε το ποσό για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε πληρωμή και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση πληρωμής, για να ελέγξετε και να ολοκληρώσετε την πληρωμή.
Μετάβαση στο Google Ads

Εξουσιοδότηση πληρωμής

Όταν κάνετε μια πληρωμή, εξουσιοδοτούμε πρώτα της πιστωτική κάρτα σας για το ποσό της χρέωσης. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημά μας ελέγχει, σε συνεργασία με την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας, εάν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στην κάρτα για την κάλυψη της πληρωμής σας. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο θα ενημερωθεί και σε περίπτωση που η προβολή των διαφημίσεων είχε διακοπεί, κατά κανόνα θα ξεκινήσει ξανά.

Για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία μιας πληρωμής, ενδέχεται να απαιτηθούν έως 24 ώρες.

Η εξουσιοδότηση πληρωμής ενδέχεται να εμφανιστεί στην κίνηση της πιστωτικής σας κάρτας, αλλά δεν αποτελεί πραγματική χρέωση. Θα καταργηθεί αυτόματα.

Σημείωση: Αν ο εκδότης ή εκδότρια τράπεζα της κάρτας βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μπορεί να σας ζητηθεί η διενέργεια μιας πρόσθετης διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αποσταλεί στο τηλέφωνό σας ένας κωδικός μίας χρήσης, προκειμένου να επαληθευτεί ότι είστε ο κάτοχος της κάρτας.  Ο εκδότης ή η εκδότρια τράπεζα της κάρτας μπορεί να απαιτήσει αυτήν την επιπλέον επαλήθευση, όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή, όταν προσθέτετε μια νέα πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή και σε άλλες περιπτώσεις κατά την κρίση του εκδότη ή της εκδότριας τράπεζας της κάρτας. 

Η Google συμμορφώνεται με τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για τις τράπεζες και τους διεκπεραιωτές πληρωμών, σύμφωνα με τη δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με τον εκδότη ή την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. 

Πώς εμφανίζονται οι χρεώσεις του Google Ads στην κίνηση λογαριασμού σας

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι χρεώσεις του Google Ads στην κίνηση της πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε. Αν χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής, εμφανίζονται συνήθως ως εξής:

Visa ή MasterCard

Αν έχετε χρεωθεί από το Google Ads και χρησιμοποιείτε Visa ή MasterCard για να πληρώσετε, ενδέχεται να δείτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω χρεώσεις στην κίνηση του λογαριασμού σας:

 • Google Ads CC@GOOGLE.COM
 • GOOGLE*GOOG [Αναγνωριστικό πελάτη Google Ads 10 ψηφίων]
 • GOOGLE*SVCS [10-ψήφιο αναγνωριστικό πελάτη Google Ads]
 • GOOGLE*ADWS[Δεκαψήφιο αναγνωριστικό πελάτη Google Ads]

Εάν εντοπίσετε περισσότερα από ένα αναγνωριστικά πελάτη στην κίνηση λογαριασμού σας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε συσχετίσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google Ads με αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

American Express

Αν έχετε χρεωθεί από το Google Ads και χρησιμοποιείτε την υπηρεσία American Express για να πληρώσετε, ενδέχεται να δείτε οποιαδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία στην κίνηση του λογαριασμού σας:

 • GOOGLE LTD. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE INC. CC@GOOGLE.COM GOOGLE ADS ADVERTISING
 • GOOGLE*SVCS [10-ψήφιο αναγνωριστικό πελάτη Google Ads]
 • GOOGLE*ADWS[Δεκαψήφιο αναγνωριστικό πελάτη Google Ads]

Εάν εντοπίσετε περισσότερα από ένα αναγνωριστικά πελάτη στην κίνηση λογαριασμού σας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε συσχετίσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google Ads με αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

Τραπεζικός λογαριασμός (πάγια εντολή)

Αν έχετε χρεωθεί από το Google Ads και χρησιμοποιείτε πάγια εντολή πληρωμής, ενδέχεται να δείτε οποιαδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία στην κίνηση του λογαριασμού σας:

 • Goog_ [Αναγνωριστικό πελάτη Google Ads 10 ψηφίων]
 • Google_ [Αναγνωριστικό πελάτη 10-ψήφιο Google Ads]
 • Google [Αναγνωριστικό πελάτη 10-ψήφιου Google Ads]
 • GOOGLE [Αναγνωριστικό πελάτη 10-ψήφιο Google Ads]
 • GOOOGLE_A [Αναγνωριστικό πελάτη Google Ads 10 ψηφίων]
 • GOOGLE_ [Αναγνωριστικό πελάτη Google Ads 10 ψηφίων]
 • GOOGLE ADS [10-ψήφιο αναγνωριστικό πελάτη Google Ads]
 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας