Thay đổi tần suất tính phí

Với lựa chọn thanh toán tự động, chúng tôi tính phí cho bạn bất cứ khi nào tài khoản của bạn đạt đến một số tiền nhất định, được gọi là ngưỡng thanh toán hoặc 30 ngày sau lần tính phí tự động gần nhất của bạn -- tùy điều kiện nào đến trước. Ngày mà bạn sẽ bị tính phí có thể thay đổi.

Ngưỡng thanh toán của bạn có thể tăng nếu bạn có xu hướng đạt tới giới hạn đó trước 30 ngày. Ví dụ: nếu ngưỡng của bạn là 50 đô la và bạn đạt đến số tiền đó nhiều lần, ngưỡng có thể tăng lên 200 đô la hoặc nhiều hơn.

Tìm ngưỡng thanh toán cho tài khoản của bạn

Bạn có thể tìm ngưỡng thanh toán của tài khoản bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và bên dưới mục "Thanh toán", hãy chọn Tóm tắt thông tin thanh toán. Bạn sẽ được đưa đến trang "Tóm tắt thông tin thanh toán" và bạn có thể xem số dư hiện tại của mình tại đây.
  3. Trong thanh tiến trình màu xám, bạn sẽ thấy ngưỡng thanh toán của mình và % của số tiền đã đạt đến.
Truy cập vào Google Ads

Thay đổi tần suất tính phí

Nếu bạn muốn được tự động tính phí với khoản tăng lớn hơn hoặc ít thường xuyên hơn, sau đây là những gì bạn có thể làm:

  • Thanh toán cho một khoảng thời gian dài hơn.

    Thanh toán thủ công giúp kiểm soát thời gian và số tiền bị tính phí của bạn. Nếu bạn thực hiện một khoản thanh toán đủ lớn, khoản này có thể trả cho các chi phí của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn và ngăn các khoản phí tự động đó. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu còn nợ bất kỳ chi phí nào, bạn vẫn sẽ bị tính phí 30 ngày sau lần thanh toán tự động gần nhất, ngay cả khi bạn chưa đạt đến ngưỡng. 

Ví dụ:

Giả sử bạn có ngưỡng thanh toán là 500 đô la và bạn đã tích lũy chi phí quảng cáo là 400 đô la. Nếu bạn thanh toán thủ công 1.000 đô la, thì điều này có nghĩa là tài khoản của bạn sẽ có thêm 600 đô la và có thể tích lũy chi phí là 600 đô la trước khi chúng tôi áp dụng chi phí mới cho khoản phí tự động tiếp theo của bạn.

  • Hãy liên hệ với chúng tôi để tăng ngưỡng của bạn.

    Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu tăng ngưỡng thanh toán của mình. Nếu tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu chi tiêu của chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện điều này cho bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sau khi nhóm tài chính của chúng tôi xem xét đơn của bạn, việc này có thể mất một tuần để xử lý. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ được lập hóa đơn 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng của bạn hoặc khi chi phí của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán mới, tùy điều kiện nào đến trước.

Bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố