เปลี่ยนแปลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

เมื่อใช้การชําระเงินอัตโนมัติ เราจะเรียกเก็บเงินทุกครั้งที่บัญชีของคุณมีค่าใช้จ่ายถึงจํานวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์การชําระเงิน หรือในวันเดียวกันของเดือนตามการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้าย ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน โปรดทราบว่า: หากการชําระเงินครั้งก่อนตรงกับวันที่ 29, 30 หรือ 31 ของเดือน การชําระเงินอัตโนมัติของเดือนถัดไปอาจเร็วขึ้นสำหรับเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่า

เกณฑ์การชําระเงินอาจสูงขึ้นหากคุณมีแนวโน้มจะถึงเกณฑ์ก่อนการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งต่อไป ยกตัวอย่าง หากเกณฑ์ของคุณคือ 1,500 บาท และคุณใช้จ่ายถึงจำนวนนั้นหลายครั้ง เกณฑ์อาจเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 บาทหรือมากกว่านั้น

ค้นหาเกณฑ์การชำระเงินของบัญชี

ดูเกณฑ์การชำระเงินของบัญชีได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] แล้วเลือกสรุปในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ระบบจะพาคุณไปยังหน้า "สรุปการเรียกเก็บเงิน" ซึ่งจะแสดงยอดดุลปัจจุบันของคุณ
  3. คุณจะเห็นเกณฑ์และจำนวนเงินที่บัญชีใช้ไปแล้วในแถบความคืบหน้าสีเทา
ไปที่ Google Ads

เปลี่ยนแปลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ

หากต้องการให้ระบบเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือด้วยความถี่ที่น้อยลง สิ่งที่คุณทำได้มีดังนี้

  • ชำระเงินให้ครอบคลุมระยะเวลาที่นานขึ้น

    การชำระเงินด้วยตนเองจะช่วยควบคุมระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งต่อไป หากคุณชำระด้วยจำนวนเงินที่มากพอ เงินจำนวนนั้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคุณเป็นเวลานานขึ้น โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้ 

This video will explain how you can change how often you’re charged for your Google Ads.

สมมติว่าคุณมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงินเท่ากับ 15,000 บาทและมีค่าใช้จ่ายการโฆษณาเกิดขึ้น 12,000 บาท หากคุณชําระเงินด้วยตัวเอง 30,000 บาท หมายความว่าคุณมีเงินอีก 18,000 บาทเพิ่มขึ้นในบัญชีและทําให้มีค่าใช้จ่ายได้ 18,000 บาทก่อนที่จะมีค่าใช้จ่ายและระบบเรียกเก็บเงินอัตโนมัติจากคุณอีกครั้งในวันเดียวกันกับการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติในเดือนที่แล้ว หากคุณชำระเงินด้วยตัวเอง 30,000 บาท หมายความว่าคุณมีเงินอีก 18,000 บาทเพิ่มขึ้นในบัญชีและทำให้มีค่าใช้จ่ายได้ 18,000 บาทก่อนจะมีการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติครั้งถัดไป

โปรดทราบว่า: หากคุณมีค่าใช้จ่ายค้างชําระใดๆ ระบบจะยังคงเรียกเก็บเงินจากคุณในวันเดียวกันในแต่ละเดือนตามการชําระเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด แม้ว่าคุณจะยังใช้จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ก็ตาม 

  • ติดต่อเราเพื่อเพิ่มเกณฑ์

    คุณยังติดต่อเราเพื่อขอเพิ่มเกณฑ์การชำระเงินได้ด้วย หากบัญชีของคุณตรงกับข้อกำหนดของเราในด้านการใช้จ่าย เราอาจดำเนินการให้คุณได้ เราจะติดต่อคุณหลังจากทีมการเงินของเราตรวจสอบใบสมัครของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์ หากคุณผ่านการอนุมัติ ระบบจะเรียกเก็บเงินทุกเดือนในวันเดียวกันกับการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งล่าสุด หรือเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชําระเงินใหม่ แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว