Ändra hur ofta du debiteras

Med automatiska betalningar debiteras du varje gång ditt konto når ett visst saldo, det vill säga utbetalningströskeln, eller samma dag i månaden som den senaste automatiska debiteringen skedde, beroende på vad som inträffar först. Viktigt att tänka på: Om din första betalning inföll den 29, 30 eller 31 i månaden blir ditt nästa betalningsdatum för automatiska betalningar den 28:e för att ta hänsyn till kortare månader.

Utbetalningströskeln kan höjas om du brukar nå den innan nästa automatiska debitering sker. Om tröskelbeloppet till exempel är 500 kronor och du når det beloppet upprepade gånger kan beloppet höjas till 2 000 kronor eller mer.

Ta reda på utbetalningströskeln för ditt konto

Så här tar du reda på utbetalningströskeln för ditt konto:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och välj Översikt under Fakturering. Då visas sidan Faktureringsöversikt där du hittar ditt aktuella saldo.
  3. Under den grå förloppsindikatorn visas din tröskel och beloppet som har nåtts.
Besök Google Ads

Ändra hur ofta du debiteras

Gör så här om du automatiskt vill debiteras mer sällan eller med större belopp:

  • Göra en inbetalning som täcker en längre tidsperiod

    Med en manuell inbetalning har du kontroll över när nästa automatiska debitering görs. Om du gör en tillräckligt stor inbetalning kan den täcka dina kostnader för en längre tidsperiod.Se följande exempel:

This video will explain how you can change how often you’re charged for your Google Ads.

Anta att du har en faktureringsgräns på 5 000 kronor och har 4 000 kronor i annonseringskostnader. Om du gör en manuell betalning på 10 000 kronor innebär det att du har 6 000 kronor extra på kontot. Du kan samla på dig 6 000 kronor i kostnader innan du är skyldig något och debiteras automatiskt igen (samma datum som den senaste månadens automatiska debitering skedde). Om du gör en manuell betalning på 10 000 kronor innebär det att du har 6 000 kronor extra på kontot. Du kan samla på dig 6 000 kronor i kostnader innan du debiteras automatiskt igen.

Kom ihåg: Om du har en innestående skuld kan du ändå komma att debiteras samma datum varje månad som din senaste automatiska betalning, även om du inte har nått betalningsgränsen ännu.

  • Kontakta oss om du vill höja ditt tröskelbelopp.

    Du kan också kontakta oss och begära en höjning av din utbetalningströskel. Om ditt konto uppfyller våra krav på utgifter kanske vi kan höja gränsbeloppet. Vi kontaktar dig när våra ekonomiansvariga har granskat din ansökan, vilket kan ta upp till en vecka. Om du blir godkänd faktureras du varje månad samma datum som din senaste automatiska debitering eller när dina kostnader når din nya utbetalningströskel, beroende på vad som inträffar först.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt