Ändra hur ofta du debiteras

Med automatiska betalningar debiteras du varje gång ditt konto når ett visst saldo, det vill säga utbetalningströskeln, eller 30 dagar efter din senaste automatiska debitering, beroende på vad som inträffar först. Vilken dag som debiteringen sker kan variera.

Utbetalningströskeln kan höjas om du brukar uppnå den före 30 dagar. Om utbetalningströskeln till exempel är 500 kronor och du når det beloppet upprepade gånger kan tröskelbeloppet höjas till 2 000 kronor eller mer.

Ta reda på utbetalningströskeln för ditt konto

Så här tar du reda på utbetalningströskeln för ditt konto:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Då visas sidan Faktureringsöversikt där du hittar ditt aktuella saldo.
  3. Under den grå förloppsindikatorn visas betalningsgränsen och hur många procent av beloppet som har nåtts.
Besök Google Ads

Ändra hur ofta du debiteras

Gör så här om du automatiskt vill debiteras mer sällan eller med större belopp:

  • Göra en inbetalning som täcker en längre tidsperiod

    Med en manuell inbetalning har du kontroll över när debiteringen görs och med vilket belopp. Om du gör en tillräckligt stor inbetalning kan den täcka dina kostnader för en längre tidsperiod och förhindra att du debiteras automatiskt. Tänk på att om du har en innestående skuld kan du ändå komma att debiteras 30 dagar efter den senaste automatiska betalningen, även om du inte har nått faktureringsgränsen. 

Exempel

Anta att du har en faktureringsgräns på 5 000 kronor och har 4 000 kronor i annonseringskostnader. Om du gör en manuell betalning på 10 000 kronor innebär det att du har 6 000 kronor extra på kontot. Du kan samla på dig 6 000 kronor i kostnader innan du är skyldig något och innan du kan debiteras automatiskt igen förrän 30 dagar efter den senaste automatiska debiteringen.

  • Kontakta oss om du vill höja din betalningsgräns.

    Du kan också kontakta oss och begära en höjning av din utbetalningströskel. Om ditt konto uppfyller våra krav på utgifter kanske vi kan höja gränsbeloppet. Vi kontaktar dig när våra ekonomiansvariga har granskat din ansökan, vilket kan ta upp till en vecka. Om du blir godkänd faktureras du var 30:e dag efter din senaste automatiska debitering eller när dina kostnader når den nya utbetalningströskeln, beroende på vad som inträffar först.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt