Par attiecinājuma pārskatiem

Kad būsiet iestatījis reklāmguvumu uzskaiti, varēsiet piekļūt attiecinājuma pārskatiem — vairākiem noderīgiem pārskatiem par saviem reklāmguvumiem (t.i., par nozīmīgām darbībām, ko klienti veic jūsu vietnē, piemēram, par pirkumiem vai reģistrēšanos jaunumu saņemšanai pa e-pastu).

Priekšrocības

Attiecinājuma pārskatos tiek rādīti klientu ceļi līdz reklāmguvuma nodrošināšanai un piedāvāti ieskati par to, kā jūsu dažādie reklamēšanas paņēmieni kopā palīdz radīt reklāmguvumus. Piemēram, varat uzzināt, vai konkrēti atslēgvārdi veicināja reklāmguvumus, kas vēlāk tika nodrošināti, izmantojot citus atslēgvārdus. Skatot šo informāciju, nevis tikai datus par pēdējiem atslēgvārdiem, uz kuriem noklikšķināts, varat labāk izprast potenciālo klientu reklāmguvumu ceļus.

Kā atrast attiecinājuma pārskatus

Attiecinājuma pārskati palīdz saprast dažādus jūsu reklāmguvumu datu aspektus. Attiecinājuma pārskati ir pieejami tikai meklēšanas tīkla reklāmām.

Lai atrastu attiecinājuma pārskatus, veiciet tālāk minētās darbības.

  1. Pierakstieties Google Ads kontā.
  2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
  3. Sadaļā “Novērtēšana” atlasiet Attiecinājums.

Padoms

Ja ar pārziņa kontu (KC) pārvaldāt vairākus Google Ads kontus, varat izmantot starpkontu reklāmguvumu uzskaiti. Kad būsiet iestatījis starpkontu reklāmguvumu uzskaiti, izmantojiet attiecinājuma pārskatus pārziņa kontā (KC). 

Kā izmantot pārskatu vadīklas 

Attiecinājuma pārskatos ir pieejamas tālāk norādītās pārskatu vadīklas. Izmantojiet tās, lai pielāgotu savus pārskatus un pārskatītu savam uzņēmumam vissvarīgākos datus.

Datumu diapazons

Atlasītais datumu diapazons nosaka pārskatā iekļaujamos reklāmguvumus. Lapas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz datumu diapazona, lai atjauninātu visa pārskata datumu diapazonu. Ja vēlaties salīdzināt datumu diapazonus, noklikšķiniet uz simboliem “< >”, kas redzami katrā slejā, lai izvērstu vajadzīgo sleju, un skatiet datus katrā datumu diapazonā.

Kategorija

Lapas augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Kategorija”, lai mainītu pārskatā redzamo datu segmentu. Lielākajā daļā pārskatu varat atlasīt Kampaņas, Reklāmu kopas, Atslēgvārdi vai Ierīces.

Reklāmguvuma darbība

Lai atlasītu pārskatā iekļaujamās reklāmguvumu darbības, lapas augšējā centrālajā daļā noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Reklāmguvuma darbība”. Pēc noklusējuma katrā pārskatā tiek iekļautas visas reklāmguvumu darbības, ko atlasījāt iestatījumā “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.

Retrospektīvā apskata periods

Izmantojiet vadīklu “Retrospektīvā apskata periods”, lai pielāgotu attiecinājuma pārskata retrospektīvā apskata periodu 30, 60 vai 90 dienām. Atverot lielāko daļu pārskatu, tiek rādīts 30 dienu retrospektīvā apskata periods.

Piezīme. Vadīkla “Retrospektīvā apskata periods” atšķiras no iestatījuma “Reklāmguvumu periods”.

Retrospektīvā apskata periods attiecinājuma pārskatos nosaka, cik ilgu laiku kopš reklāmguvuma nodrošināšanas reklāmas mijiedarbības gadījumi ir piemēroti attiecinājuma vērtības piešķiršanai. Piemēram, piešķirot vērtību reklāmguvumam, kas nodrošināts 30. janvārī, 30 dienu retrospektīvā apskata periods ņem vērā tos reklāmu mijiedarbības gadījumus, kas notikuši laikā no 31. decembra līdz 30. janvārim.

Reklāmguvumu periods ir laika periods pēc reklāmas mijiedarbības, kurā reklāmguvums tiek reģistrēts programmā Google Ads. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu periodiem.

Pārskatā “Modeļu salīdzinājums”, atšķirībā no citiem pārskatiem, ir pieejama vēl viena retrospektīvā apskata perioda opcija. Izmantojot noklusējuma opciju, pārskata retrospektīvā apskata periodam tiek iestatīts tāds pats dienu skaits, kādu atlasījāt katras reklāmguvuma darbības reklāmguvumu periodam sadaļā Rīki > Novērtēšana > Reklāmguvumi.

Pārskats “Kopsavilkums”

Pārskatā “Kopsavilkums” varat skatīt detalizētu informāciju par reklāmguvumu ceļiem. Pārskatā ir tāda informācija kā dienu un reklāmas mijiedarbības gadījumu skaits, kāds lietotājiem bija nepieciešams reklāmguvumu nodrošināšanai, reklāmguvumu skaits tādos reklāmu mijiedarbības gadījumos, kas notikuši vairākās ierīcēs, kā arī efektīvākās kampaņas, kas veicinājušas reklāmguvumus. Tas ir vērtīgs ieskats jūsu klientu ceļos uz reklāmguvumu nodrošināšanu.

Pārskats “Populārākie ceļi”

Pārskatā “Populārākie ceļi” ir norādīti ceļi, ko jūsu klienti visbiežāk izmanto reklāmguvuma nodrošināšanai. Šie dati atspoguļo informāciju par reklāmām, uz kurām klienti noklikšķināja pirms reklāmguvuma nodrošināšanas. Detalizētāku informāciju pārskatā varat iegūt, atlasot nolaižamajās izvēlnēs pieejamās opcijas.

Izvēlne “Skatīt”

Pēc noklusējuma pārskatā tiek rādīti ceļi, kas sniedz detalizētu informāciju par secību, kādā notikuši reklāmu mijiedarbības gadījumi pirms lietotāji nodrošinājuši reklāmguvumus. Secīgi reklāmu mijiedarbības gadījumi ar vienādu kategorijas vērtību tiek apvienoti vienā saziņas punktā, parādot atkārtotas mijiedarbības gadījumu skaitu.

Lai skatītu detalizētāku informāciju par secību, kādā notikuši reklāmu mijiedarbības gadījumi, pirms lietotāji nodrošinājuši reklāmguvumu, pārskata augšdaļā izvēlnē “Skatīt” atlasiet Pārejas ceļi. Pārejas ceļi apstrādā secīgus reklāmu mijiedarbības gadījumus, izmantojot tādu pašu kategorijas vērtību kā vienai mijiedarbībai. Tas ir noderīgi, lai noskaidrotu klientu pārvietošanos starp dažādiem atslēgvārdiem, reklāmu kopām vai kampaņām ceļā uz reklāmguvumu nodrošināšanu. 

Kategorija “Ierīces”

Atlasiet kategoriju Ierīces, lai skatītu ceļu sadalījumu pēc mērķauditorijas ierīcēm un iegūtu informāciju par ierīces veidu (galddators, planšetdators, mobilā ierīce). Divi blakus esoši elementi ceļā norāda uz dažādām ierīcēm, kas ne vienmēr ir atšķirīga veida ierīces. Šajā pārskatā varat izpētīt, kādā secībā lietotāji parasti izmanto dažādas ierīces pirms reklāmguvumu nodrošināšanas.

Pārskats “Ceļa rādītāji”

Pārskatā “Ceļa rādītāji” var noskaidrot, cik ilgs laiks un cik daudzi mijiedarbības gadījumi ir nepieciešami lietotājiem, lai nodrošinātu reklāmguvumus. Tajā ir redzams arī reklāmguvumu skaits, kas nodrošināts pēc noteikta dienu vai mijiedarbības gadījumu skaita, kā arī šo reklāmguvumu vērtība.

“Vid. dienas/stundas līdz reklāmguvumam”

Pēc noklusējuma pārskatā tiek rādīts skats “Vid. dienas līdz reklāmguvumam”. Šajā skatā varat uzzināt, cik ilgs laiks klientam ir nepieciešams, lai nodrošinātu reklāmguvumu; tiek rādīta viena rindiņa par katru dienu līdz reklāmguvumam kopš pēdējā reklāmas mijiedarbības gadījuma.

Izmantojiet nolaižamo izvēlni “Mērīšanas sākums”, lai skatītu laiku, kas mērīts kopš pirmā vai pēdējā reklāmas mijiedarbības gadījuma. Izmantojiet nolaižamo izvēlni “Mērīšanas iespējas”, lai atlasītuDienas vai Stundas.

Skats “Vid. dienas/stundas līdz reklāmguvumam” var sniegt ieskatu par jūsu tiešsaistes pārdošanas cikla garumu. Ja jūsu reklāmas aicina uz darbību nekavējoties, piemēram, vienas dienas izpārdošana vai reģistrēšanās pasākumam, līdz reklāmguvuma nodrošināšanai, visticamāk, vēlēsieties redzēt mazāku dienu/stundu skaitu. Ja jums ir zīmola atpazīstamības kampaņa, iespējams, piemērotāks būs ilgāks aizkavēšanās laiks (t.i., vairāk dienu/stundu līdz reklāmguvumam). Šī informācija var palīdzēt izprast, vai jūsu kampaņas darbojas tā, kā esat to paredzējis, un noteikt, kāds reklāmguvumu periods ir piemērotākais katrai reklāmguvuma darbībai.

“Vid. mijiedarbības gadījumi līdz reklāmguvumam”

Lai noskaidrotu, cik mijiedarbības gadījumi lietotājiem ir nepieciešami, lai nodrošinātu reklāmguvumus, izvēlieties cilni Vid. mijiedarbības gadījumi līdz reklāmguvumam. Varat izmantot šo skatu, lai noskaidrotu, kāds reklāmas rādīšanas biežums ir visvērtīgākais reklāmguvumu veicināšanai. Ņemiet vērā, ka šajā pārskatā ir atspoguļoti tikai jūsu Google Ads konta atslēgvārdi un reklāmas, tādēļ šie mijiedarbības ceļi var šķist īsāki, nekā būtu sagaidāms.

Pārskats “Veicinātie reklāmguvumi”

Šajā pārskatā tiek rādīts jūsu reklāmu veicināto reklāmguvumu skaits. Bieži vien vērtība tiek piešķirta tikai pēdējam klikšķim pirms reklāmguvuma. Tomēr ceļā ir arī citi reklāmas mijiedarbības gadījumi, kas, iespējams, ir palīdzējuši klientiem nodrošināt šos reklāmguvumus. Izmantojot sleju “Klikšķu veicināts reklāmguvums”, varat gūt plašāku informāciju. Tajā tiek rādīti visi katras kampaņas, reklāmu kopas, atslēgvārda vai ierīces reklāmguvumi, kurus veicinājuši klikšķi, izņemot pēdējo klikšķi.

Šis pārskats ir lielisks līdzeklis, kā varat ātri identificēt tos reklamēšanas pasākumus, kas palīdz nodrošināt visvairāk reklāmguvumu. Iespējams, pamanīsiet, ka daži atslēgvārdi nodrošina pēdējos klikšķus ļoti mazam skaitam reklāmguvumu, bet faktiski veicina daudz reklāmguvumu. Šādos gadījumos varat mēģināt palielināt ieguldījumus šajos atslēgvārdos, lai noskaidrotu, vai ir iespējams savam uzņēmumam nodrošināt vairāk reklāmguvumu.

Pārskats “Modeļu salīdzinājums”

Attiecinājuma modelis ir kārtula vai kārtulu kopa, kas nosaka, kā darbībām reklāmguvuma ceļā tiek piešķirta reklāmguvuma vērtība. Uzziniet vairāk par pārskatu “Modeļu salīdzinājums” un to, kā izmantot attiecinājuma modeļus, izlasot rakstu Par attiecinājuma modeļiem.

Reklāmguvumu dati attiecinājuma pārskatos un lapā “Kampaņas”

Reklāmguvumu dati attiecinājuma pārskatos un lapā “Kampaņas” var atšķirties. Tas ir saistīts ar reklāmguvumu uzskaites atšķirībām tīklos, darbības brīdī un reklāmguvumu avotos.

Izmantojot attiecinājuma pārskatus, varat novērtēt, kā izmaiņas attiecinājuma modelī varētu ietekmēt reklāmguvumu pārskatus. Reklāmguvumi lapā “Kampaņas” var palīdzēt novērtēt un optimizēt veiktspēju pēc attiecinājuma modeļa nomaiņas. Attiecinājuma pārskatos varat skatīt arī iepriekšējo veiktspēju, izmantojot slejas “pašreizējais modelis”.

Atšķirības pārskatos

Tālāk ir norādītas atšķirības reklāmguvumu uzskaitē attiecinājuma pārskatos un lapā “Kampaņas”.

  Attiecinājuma pārskati Lapa “Kampaņas”
Darbības brīdis Laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums Reklāmas vaicājuma laiks, pirms tika veikts klikšķis, kas nodrošināja reklāmguvumu
Tīkls Google meklēšanas tīkla datplūsma Meklēšanas (tostarp meklēšanas partneru) tīkls, reklāmas tīkls, YouTube
Reklāmguvumu avots Reklāmguvumi reklāmdevēja tīmekļa vietnē, tālruņa numuru klikšķu reklāmguvumi, no Analytics importētie mērķi/darījumi un importētie bezsaistes reklāmguvumi Visi avoti, tostarp bezsaistes reklāmguvumi, lietotņu reklāmguvumi, veikalu apmeklējumi u.c.

Darbības brīdis

Lapā “Kampaņas” esošajās galvenajās reklāmguvumu slejās tiek rādīti reklāmguvumi, pamatojoties nevis uz reklāmguvuma nodrošināšanas laiku, bet gan uz reklāmas seansa laiku, pirms tika veikts klikšķis, kas nodrošināja reklāmguvumu. Piemēram, ja lietotājs uz jūsu reklāmas noklikšķināja pagājušajā nedēļā, bet datplūsma par reklāmguvumu tika pārvērsta šonedēļ, tad gan klikšķis, gan reklāmguvums galvenajās reklāmguvumu slejās tiek uzskaitīts pagājušā nedēļā. Tādējādi varat precīzi novērtēt tādus rādītājus kā maksa par reklāmguvumu vai reklamēšanas tēriņu atdeve, jo arī reklamēšanas tēriņu atdeve tiek aprēķināta, pamatojoties uz klikšķa laiku.

Lai izveidotu pārskatu par reklāmguvumiem un reklāmguvumu vērtībām, pamatojoties uz reklāmguvuma nodrošināšanas laiku, lapai “Kampaņas” pievienojiet slejas “(pēc reklāmguv. laika)”. Uzziniet vairāk.

Tīkls

Attiecinājuma pārskatos tiek rādīti tikai meklēšanas tīkla datplūsmas dati, bet lapā “Kampaņas” tiek ietverti meklēšanas partneru tīkla datplūsmas dati, kā arī reklāmas tīkla un YouTube reklāmguvumi. Ņemiet vērā, ka pārskatos šo tīklu datplūsmu var ietvert, tikai pamatojoties uz pēdējo klikšķi.

Reklāmguvumu avots

Daži reklāmguvumu avoti tiek atbalstīti lapā “Kampaņas”, taču nav pieejami attiecinājuma pārskatos. Attiecinājuma pārskatos tiek uzskaitīti tikai vietņu reklāmguvumi, tālruņa numuru klikšķu reklāmguvumi, kā arī no Analytics importētie mērķi/darījumi. Attiecinājuma pārskatos netiek uzskaitīti citi avoti, piemēram, lietotņu reklāmguvumi un veikalu apmeklējumi. Importētie bezsaistes reklāmguvumi ir saderīgi ar attiecinājuma pārskatiem. Reklāmguvumus ieteicams augšupielādēt ik pēc vienas vai divām dienām. Augšupielādes brīdī reklāmguvumi nedrīkst būt vecāki par septiņām dienām. Lapā “Kampaņas” šie citi avoti tiek reģistrēti, bet pārskatos var tikt ietverti, tikai pamatojoties uz pēdējo klikšķi.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.