Tietoja attribuutioraporteista

Kun olet ottanut konversioseurannan käyttöön, saat käyttöösi hyödyllisiä raportteja konversioistasi eli tärkeistä valinnoista, joita asiakkaat tekevät verkkosivustollasi (kuten ostoista ja sähköpostilistalle liittymisistä).

Attribuutioraportit näyttävät, miten asiakkaat päätyvät konversioon ja minkä eri mainosten, klikkausten ja tekijöiden ansioiksi konversiot luetaan.

Attribuutioraportit antavat yksityiskohtaisia tietoja reiteistä, joita pitkin asiakkaat päätyvät konversioihin yrityksessäsi. Raporteista näet, ovatko tietyt avainsanat avustaneet sellaisten konversioiden syntymisessä, jotka ovat lopulta syntyneet muiden avainsanojen kautta. Näin saat paremman kuvan potentiaalisten asiakkaidesi konversioreiteistä kuin tarkastelemalla ainoastaan viimeksi klikattua avainsanaa.

Seuraavassa kerrotaan, missä attribuutioraportit sijaitsevat ja mitä tietoja ne sisältävät.

Vinkki

Jos hoidat useita Google Ads ‑tilejä hallinnoijan tilillä (Omassa asiakaskeskuksessa), voit käyttää MCC-tilin alaista konversioseurantaa. Jos käytät MCC-tilin alaista konversioseurantaa, attribuutioraportteja kannattaa käyttää hallinnoijan tilillä. Niistä näet asiakkaiden konversioreitit useilla Google Ads ‑tileillä.

Huomioitavaa

Attribuutioraportit ovat käytettävissä vain hakuverkoston mainoksille. Ne eivät ole käytettävissä sovellusten eivätkä kivijalkakauppojen konversioille. Vain Toiminta eri laitteilla ‑raportit sisältävät eri laitteilla syntyneitä konversioita.

Tietoja raporteista

Attribuutioraporteista saat monipuolisen käsityksen konversiodatastasi.

Löydät attribuutioraportit seuraavasti:

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa oikean yläkulman työkalukuvaketta .
 3. Valitse Mittaus-kohdasta Hakuattribuutio.

Attribuution yleiskatsaus ‑raportti

Yleiskatsausraportista saat tarkkoja tietoja konversioreiteistä. Konversioiden määrän lisäksi näet raportista, montako päivää, mainoksen klikkausta ja näyttökertaa keskimäärin tarvittiin, ennen kuin käyttäjät tuottivat konversion. Saat siis arvokasta tietoa konversioreittien pituudesta.

Yleiskatsaus-sivulla voit tutkia historiaikkunan avulla 30:n, 60:n tai 90:n viime päivän aikana tapahtuneita konversioita. Tämä ominaisuus eroaa konversioikkuna-asetuksesta, jolla määritetään, milloin klikkaus lasketaan konversioksi.

Lue lisätietoja konversioikkunoista.

Konversiot-raportit

Jos olet määritellyt useita konversiotoimintoja, Parhaat konversiot ‑raporteista näet, montako konversiota kukin konversiotoiminto on saanut.

Avustetut konversiot ‑raportista näet niiden konversioiden määrän, joiden syntymiseen on vaikuttanut avustava toiminta.

Usein konversio luetaan kokonaan konversiota edeltäneen klikkauksen ansioksi. Muut klikkaukset ja näyttökerrat ovat kuitenkin saattaneet ohjata asiakkaita kyseiseen konversioon reitin varrella.  Seuraavien konversiotietojen avulla saat asiasta kokonaisvaltaisen kuvan:

 • Klikkausavusteiset konversiot: kunkin avainsanan kaikkien muiden klikkausten paitsi viimeisen klikkauksen avustamat konversiot.
 • Impressioavusteiset konversiot: konversiot, joiden syntyyn on vaikuttanut viimeistä klikkausta edeltänyt näyttökerta. Tästä raportista näet, miten monelle konversiolle kukin avainsana, mainosryhmä tai kampanja tuotti avustavan näyttökerran.

Tämä raportti on mainio apuväline, kun haluat tunnistaa nopeasti, mitkä avainsanat auttavat saamaan eniten konversioita. Saatat huomata, että jotkin avainsanat tuovat harvoin konversion viimeisen klikkauksen, mutta avustavat monessa konversiossa. Tällaisissa tapauksissa voit kokeilla sijoittaa lisää näihin avainsanoihin nähdäksesi, saatko yrityksellesi lisää konversioita.

Toiminta eri laitteilla ‑raportit

Laitteet-, Avustavat laitteet- ja Laitteiden reitit ‑raporteista näet, milloin asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa useiden mainosten kanssa ennen konversion syntymistä ja milloin näin tapahtuu useilla laitteilla. Saat siis arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat käyttävät konversioreitillä eri laitteita. Saat lisätietoja artikkelista Tietoja eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutiosta.

Reitit-raportit

Suosituimmat reitit ‑raportista näet yleisimmät reitit, joiden kautta asiakkaat päätyvät konversioon. Raportti näyttää tiedot sen perusteella, mitä mainoksia näytettiin ja/tai klikattiin ennen konversion syntymistä. Raportti sisältää tarkempia raportteja, joihin pääset avattavan valikon vaihtoehdoista. 

 • Mainosryhmän reitti (klikkaukset)‑, Kampanjan reitti (klikkaukset)‑ ja Avainsanan reitti (klikkaukset) ‑raporteissa näytetään konversion syntymistä edeltänyt asiakkaiden klikkausten sarja. Lisäksi raporteissa näkyy sarjan esiintymistiheys.
 • Mainosryhmän reitti (näyttökerrat)‑, Kampanjan reitti (näyttökerrat)‑ ja Avainsanan reitti (näyttökerrat) ‑raporteissa näytetään näyttökertojen sarja, jonka asiakkaat näkivät ennen konversion syntymistä. Tämä raportti katkaistaan 10 konversiota alittavalta osalta käyttäjien tietosuojan turvaamiseksi.
 • Siirtymäreittiraporteissa (klikkauksille ja impressioille avainsana-, mainosryhmä- ja kampanjatasoilla) näkyvät myös reitit, mutta sellaiset avainsanat on piilotettu, jotka esiintyvät reitillä monta kertaa. Raportista voi seurata konversioreittejä, jotka koostuvat eri avainsanoista, ja sitä, miten asiakkaat liikkuvat avainsanojen välillä.

Reitin pituus ‑raportin avulla saat tarkan kuvan vaiheista, joita asiakkaat käyvät läpi, tai sivuista, joita he katselevat, ennen konversion syntymistä.

Voit tarkastella Reitin pituus ‑raportin avulla klikkauksia. Jos esimerkiksi huomaat, että suurin osa konversioistasi syntyy useiden klikkausten jälkeen, sinun kannattaa ehkä tarkentaa avainsanojasi ja mainoksiasi. Huomaa, että raportti kuvaa vain tilisi avainsanoja ja mainoksia, joten klikkausreitit voivat tuntuvat odotettua lyhyemmiltä.

Voit tarkastella Reitin pituus ‑raportin avulla myös impressioita. Voit esimerkiksi katsoa, tapahtuvatko useimmat konversiosi asiakkaan usean haun jälkeen vai heti, kun asiakas näkee mainoksesi.

Viive tarkoittaa sitä, kuinka kauan asiakkaalla kestää konvertoitua, kun konversiota edeltävä tapahtuma on

 • Hakuverkoston mainoksen ensimmäinen impressio
 • verkkosivustosi ensimmäinen klikkaus
 • sivustosi viimeinen klikkaus.

Klikkausten analyysi ‑raportit

Ensimmäisten klikkausten analyysi on hyvä tapa selvittää, mitkä avainsanat tuovat asiakkaita sivustollesi. Viimeisten klikkausten analyysi auttaa näkemään, mikä sai aikaan konversion. Ne ovat kuin tavaratalon eri myyjiä: joku myyjä saattaa aloittaa keskustelun asiakkaan kanssa ja toinen myyjä viimeistellä kaupan.

Attribuutiomallinnus-raportti

Attribuutiomalli on sääntö tai sääntöjoukko, joka määrittää sen, miten konversiot luetaan konversioreittien vaiheiden ansioksi. Saat lisätietoja Attribuutiomallinnus-raportista ja attribuutiomallien käyttämisestä artikkelista Tietoja attribuutiomalleista.

Attribuutioon liittyviä termejä

Google Ads ‑tilisi tarjoaa valtavasti hyödyllistä tietoa. Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin muistat kaikki aiheeseen liittyvät termit, joten ne on lueteltu alla muistisi tueksi.

 • Mainoksen klikkaukset konversiota kohti: Mainoksen konversioreitillä keräämien klikkausten kokonaismäärä jaettuna konversioiden määrällä.
 • Mainoksen impressiot konversiota kohden: Mainoksen impressioiden kokonaismäärä konversioreitillä jaettuna konversioiden määrällä.
 • Avustetut konversiot: Tietyn kampanjan, mainosryhmän tai avainsanan avustamien konversioiden määrä. Avustetut konversiot eivät sisällä viimeisten klikkausten konversioita.
 • Attribuutio: Arvon määrittäminen asiakkaan konversioreitin eri vuorovaikutuksille.
 • Viimeiset klikkaukset: Mikä tahansa hakumainoksen klikkaus, joka tapahtui juuri ennen konversiota.
 • Viimeisen klikkauksen konversiot: Niiden konversioiden määrä, joiden välittömästi edeltävä hakumainoksen klikkaus liittyi tiettyyn kampanjaan, mainosryhmään tai avainsanaan.
 • Reitin pituus (impressiot): Konversiota edeltäneiden hakumainosten impressioiden kokonaismäärä. Näitä on voitu klikata tai jättää klikkaamatta.
 • Reitin pituus (klikkaukset): Konversiota edeltäneiden hakumainosten klikkausten (joihin sisältyy viimeinen klikkaus) kokonaismäärä.
 • Viive (edellisestä impressiosta): Kokonaisaika konversioon alkaen siitä, kun katselija ensi kertaa näkee jonkin hakumainoksistasi (riippumatta siitä klikkaako hän mainosta vai ei).
 • Viive (ensimmäisestä klikkauksesta): Kokonaisaika konversioon alkaen siitä, kun käyttäjä klikkaa ensimmäisen kerran jotakin hakumainoksistasi.
 • Viive (viimeisestä klikkauksesta): Kokonaisaika viimeisestä klikkauksesta konversioon. Viive viimeisestä klikkauksesta voi olla merkittävä, sillä Google Ads ottaa huomioon konversiot, jotka ovat tapahtuneet viimeisen klikkauksen jälkeen konversioikkunasi sisällä.
 • Suosituimmat reitit (klikkaukset): Kuvaa sellaisten hakumainosklikkausten sarjan, jotka johtivat konversioon. Voi olla avainsana-, mainosryhmä- tai kampanjatasolla.
 • Suosituimmat reitit (impressiot): Kuvaa konversioon johtaneiden hakumainoksen impressioiden sarjan. Voi olla avainsana-, mainosryhmä- tai kampanjatasolla.
 • Suosituimmat reitit (klikkaukset, vain siirtymä): Tiivistää konversioreitin peräkkäiset toistuvat klikkaukset.
 • Suosituimmat reitit (impressiot, vain siirtymä): Tiivistää peräkkäiset toistuvat konversioreitin näyttökerrat.

Ohjeet

Attribuutioraporttien löytäminen

 1. Klikkaa oikean yläkulman työkalukuvaketta .
 2. Valitse Mittaus-kohdasta Hakuattribuutio.

Attribuutiodatan lisääminen Kampanjat-sivun taulukoihin

 1. Valitse sivuvalikosta Kampanjat.
 2. Valitse suodatinkuvakkeen Suodatin avulla data, jonka haluat lisätä.
Huom. Kaikki attribuutiotiedot eivät ole käytettävissä Kampanjat-sivulla. Lue lisää raportointisarakkeidesi attribuutiomalleista.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun