Studievejledning til Search Advertising-vurdering

Om attributionsrapporter

Når du har opsat Konverteringssporing, har du adgang til en række nyttige rapporter om dine konverteringer (dvs. de vigtige handlinger, som dine kunder foretager på dit website, f.eks. et køb eller en tilmelding til et e-mailnyhedsbrev).

I rapporterne Attribution kan du se den "sti", som kunder følger på vejen mod en konvertering, og tilskrive konverteringen til forskellige annoncer, klik og faktorer undervejs.

I attributionsrapporterne kan du få udførlige oplysninger om de stier, folk følger på vejen mod konverteringer til gavn for din virksomhed. Du kan se, om bestemte søgeord har assisteret konverteringer, der fandt sted via andre søgeord. Det giver dig større indsigt i dine potentielle kunders konverteringsstier, end hvis du kun ser på det sidste søgeord, der blev klikket på.

I det følgende får du oplysninger om, hvor du finder attributionsrapporterne, og hvad du kan udlæse af dem.

Tip!

Hvis du administrerer flere Google Ads-konti via en managerkonto (MCC, My Client Center), kan du bruge konverteringssporing på tværs af konti. Hvis du bruger konverteringssporing på tværs af konti, skal du bruge tilskrivningsrapporterne på managerkontoen. Det giver dig mulighed for at se kundernes konverteringsstier på tværs af flere Google Ads-konti i dine attributionsrapporter.

Bemærk!

Tilskrivningsrapporter er kun tilgængelige for annoncer til søgenetværket og altså ikke for appkonverteringer og konverteringer i butikken. Kun rapporterne for "Aktivitet via en anden enhed" omfatter konverteringer på tværs af enheder.

Om rapporterne

Tilskrivningsrapporter hjælper dig med at forstå forskellige aspekter af dine konverteringsdata.

Sådan finder du tilskrivningsrapporter:

 • I den forrige AdWords-oplevelse skal du vælge Værktøjer og derefter Tilskrivning.
 • I den nye Google Ads-oplevelse skal du klikke på værktøjsikonet () øverst til højre. Under "Måling" skal du vælge tilskrivning på Søgenetværket.

Rapporten "Attributionsoversigt"

Oversigtsrapporten giver dig et overordnet overblik over dine konverteringsstier. Den fortæller dig ikke alene, hvor mange konverteringer du har modtaget, men også, hvor mange dage, annonceklik og annonceeksponeringer det tog brugerne at konvertere i gennemsnit. Dette giver en værdifuld indsigt i, hvor lange dine konverteringsstier er.

På oversigtssiden kan du bruge historikvinduet til at se tilbage på konverteringer, der har fundet sted inden for de sidste 30, 60 eller 90 dage. Denne funktionalitet adskiller sig fra indstillingen for konverteringsperiode, som bruges til at bestemme, hvornår et klik registreres som en konvertering.

Få flere oplysninger om konverteringsperioder

Rapporter for "Konverteringer"

Hvis du har flere konverteringshandlinger defineret, fortæller rapporten Topkonverteringer dig, hvor mange konverteringer, du har fået for hver konverteringshandling.

Rapporterne for Assisterede konverteringer viser antallet af konverteringer, som din annoncering har assisteret.

Ofte bliver det sidste klik før en konvertering krediteret for konverteringen. Undervejs kan andre klik og eksponeringer dog have vist kunderne i vejen til konverteringen.  To tal kan hjælpe dig med at få det fulde overblik:

 • Klikassisterede konverteringer: Alle klikassisterede konverteringer for hvert søgeord (hvor alle klik, bortset fra det sidste, medregnes).
 • Eksponeringsassisterede konverteringer: Konverteringer, der blev assisteret af eksponeringer før det sidste klik. Denne rapport giver dig mulighed for at se, hvor mange konverteringer hvert søgeord, hver annoncegruppe eller hver kampagne har assisteret med en eksponering.

Denne rapport er en nyttig ressource til hurtigt at identificere, hvilke søgeord der hjælper med at give flest konverteringer. Du finder muligvis ud af, at nogle søgeord kun fungerer som sidste klik for meget få konverteringer, men til gengæld har været assisterende ved mange konverteringer. I sådanne tilfælde kan du vælge at prøve med en større investering i disse søgeord for at se, om det kan sikre din virksomhed flere konverteringer.

Rapporter for "Aktivitet via en anden enhed"

Rapporterne Enheder, Assisterende enheder og Enhedsstier viser dig ikke kun, hvornår kunderne interagerer med flere annoncer, før de gennemfører en konvertering, men også hvornår de gør det på flere enheder. Dette giver dig værdifuld indsigt i, hvordan dine kunder bruger forskellige enheder på deres vej til konverteringen. Få flere oplysninger i Om attribution via anden enhed.

Rapporter for "Stier"

Topstier viser det mest almindelige stier, som kunderne følger, når de gennemfører en konvertering. Disse oplysninger vises på grundlag af de annoncer, der blev vist og/eller klikket på forud for en konvertering. I denne rapport kan du se mere specifikke rapporter ved at vælge valgmuligheder i rullemenuen. 

 • Annoncegruppesti (klik), Kampagnesti (klik) og Søgeordssti (klik) viser den sekvens af klik, som kunderne har foretaget, før de gennemførte en konvertering, og hvor ofte sekvensen er forekommet. 
 • Annoncegruppesti (eksponeringer), Kampagnesti (eksponeringer) og Søgeordssti (eksponeringer) viser den sekvens af eksponeringer, som kunderne så, før de gennemførte en konvertering. Denne rapport standser ved en frekvens på ti konverteringer eller færre af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Overgangsstirapporter (for klik og eksponeringer og på søgeords-, annoncegruppe- og kampagneniveau) viser også stier, men skjuler søgeord, der blev gentaget. Det er nyttigt, hvis du vil have vist konverteringsstier, der består af forskellige søgeord, og hvordan kunderne veksler mellem søgeord.

Stilængde giver et overordnet overblik over de trin, som dine kunder tager, eller de sider, de ser på deres vej til at gennemføre en konvertering.

Du kan bruge rapporten Stilængde til at se på klik. Hvis du f.eks. konstaterer, at størstedelen af dine konverteringer finder sted efter flere klik, kan der være muligheder for at justere dine søgeord og annoncer. Husk, at denne rapport kun afspejler søgeord og annoncer på din konto, hvilket forklarer, hvorfor disse klikstier muligvis virker kortere end forventet.

Du kan også bruge rapporten Stilængde til at se på eksponeringer. Du kan f.eks. se, om der sker flest konverteringer, når kunden har søgt flere gange, eller den første gang han eller hun ser din annonce.

Konverteringstid viser, hvor lang tid det tager for en kunde at fuldføre en konvertering efter følgende:

 • Den første eksponering af en annonce på Søgenetværket
 • Personens første klik på dit website
 • Personens sidste klik på dit website

Rapporter for "Klikanalyse"

Første klik-analyse er en god måde at finde ud af, hvilke søgeord der skaffer kunder til dit website, mens Sidste klik-analyse hjælper dig med at se, hvad der ledte til en konvertering. Tænk på disse som forskellige sælgere i et stormagasin: Én sælger er måske den første, der taler med kunden, mens en anden afslutter handlen.

Rapporten "Attribution-modellering"

En attributionsmodel er den regel eller det sæt af regler, der afgør, hvordan konverteringer attribueres til de enkelte trin i konverteringsstierne. Du kan få flere oplysninger om rapporten Attribution-modellering, og hvordan du bruger attributionsmodeller i Om attributionsmodeller.

Terminologi for attribution

Generelt kan du få mange nyttige data og oplysninger fra din Google Ads-konto. Det kan tage et stykke tid at lære det hele udenad, så i stedet kan du bruge oversigten nedenfor med alle ord og udtryk, som vi har nævnt her.

 • Annonceklik pr. konvertering: Det samlede antal annonceklik på konverteringsstier divideret med antallet af konverteringer.
 • Annonceeksponeringer pr. konvertering: Det samlede antal eksponeringer på konverteringsstier divideret med antallet af konverteringer.
 • Assisterede konverteringer: Det antal konverteringer, der blev assisteret af en bestemt kampagne eller annoncegruppe eller et bestemt søgeord. Assisterede konverteringer omfatter ikke sidste klik-konverteringer.
 • Attribution: Tilskrivning af værdi til de forskellige interaktioner på en kundes konverteringssti.
 • Sidste klik: Alle søgningsannonceklik, der forekom umiddelbart før en konvertering.
 • Sidste klik-konverteringer: Antallet af konverteringer, der havde en bestemt kampagne eller annoncegruppe eller et bestemt søgeord som det umiddelbart foregående søgeannonceklik.
 • Stilængde (eksponeringer): Det samlede antal søgningseksponeringer, der gik forud for en konvertering. Det kan både være eksponeringer, der blev klikket på, og eksponeringer, der ikke blev klikket på.
 • Stilængde (klik): Det samlede antal klik på søgeannoncer, herunder "sidste klik", der gik forud for en konvertering.
 • Konverteringstid (fra første eksponering): Den samlede tid fra det tidspunkt, en bruger første gang ser en af dine søgningsannoncer (hvad enten der klikkes på dem eller ej) og frem til konverteringen.
 • Konverteringstid (fra første klik): Den samlede tid fra det tidspunkt, en bruger første gang klikker på en af dine søgningsannoncer, og frem til konverteringen.
 • Konverteringstid (fra sidste klik): Den samlede tid fra "sidste klik" forekom og frem til konverteringen. Konverteringstiden fra sidste klik kan være lang, da Google Ads medregner en konvertering, der finder sted efter det sidste klik inden for din konverteringsperiode.
 • Topstier (klik): Beskriver rækkefølgen af klik på søgeannoncer, der fører til en konvertering. Kan være på søgeords-, annoncegruppe- og kampagneniveau.
 • Topstier (eksponeringer): Beskriver rækkefølgen af søgningseksponeringer, der fører til en konvertering. Kan være på søgeords-, annoncegruppe- og kampagneniveau.
 • Topstier (klik, kun overgang): Skjuler fortløbende "gentagne klik" på en konverteringssti.
 • Topstier (eksponeringer, kun overgang): Skjuler fortløbende "gentagne eksponeringer" på en konverteringssti.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Sådan finder du dine tilskrivningsrapporter

 1. Klik på fanen Værktøjer på din AdWords-konto, og vælg Tilskrivning. Selecting from the Tools menu
 2. Du ser nu en række rapporter, som du kan klikke på for at få flere oplysninger om dine klik og konverteringer.

Sådan føjer du tilskrivningsdata til tabeller på fanen Kampagner

Rundvisning: Tilskrivningskolonner

Klik på knappen "Vis mig hvordan" nedenfor for at gå til din konto og få en rundvisning, der viser dig, hvordan du føjer tilskrivningskolonner til dine rapporter. Du kan også vælge at læse nedenstående vejledning.Vis mig, hvordan jeg gør det
 1. Klik på knappen Kolonner på fanen Kampagner, og vælg Rediger kolonner.
 2. Du kan nu se de data, som du kan tilføje i din datatabel. Vælg de data, som du vil inkludere.

   Add Attribution columns in Modify columns.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye