Uw tag voor het bijhouden van conversies checken

Op deze pagina worden problemen met en oplossingen voor Google Ads-tags besproken. Als u Google Tag Manager zoekt, gaat u naar Problemen oplossen voor Google-tags.

Als u Conversies bijhouden van Google Ads heeft ingesteld om bij te houden wanneer uw advertenties resulteren in waardevolle acties, zoals online aankopen of gesprekken naar een telefoonnummer op uw website, kunt u op verschillende manieren nagaan of deze conversies correct worden vastgelegd. Als dit niet het geval is, lost u problemen op met uw tag voor het bijhouden van conversies (het codefragment dat u of uw webmaster op uw website heeft geplaatst).

 • U kunt verifiëren dat Google Ads uw tag kan 'zien' en conversies in uw account vastlegt.
 • U kunt andere tools en methoden gebruiken om te controleren of de tag zich op de juiste plaats bevindt en de juiste codeparameters gebruikt.
 • Als conversies niet correct worden vastgelegd, kunt u nagaan of er sprake is van een algemeen probleem.

De status voor het bijhouden van conversies controleren

Wellicht heeft u net een nieuwe conversieactie gemaakt en de tag voor het bijhouden van conversies op uw site geplaatst (voor websiteconversies en bepaalde oproepconversies waarvoor een tag is vereist). Of misschien wilt u een bestaande conversieactie controleren of problemen hiermee oplossen. In beide gevallen kunt u de status voor het bijhouden van conversies controleren op de pagina Conversies in uw Google Ads-account.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Zoek in de tabel 'Conversiesacties' in de kolom 'Naam' de conversieactie op die u wilt controleren en bekijk dan de kolom 'Status' in diezelfde rij.

De volgende statussen voor het bijhouden van conversies kunnen worden weergegeven:

 • Niet geverifieerd: We hebben nog niet geverifieerd of uw tag op uw website is geplaatst. Dit duurt enkele uren. Ga naar uw conversiepagina (bijvoorbeeld de pagina waarop een aankoop wordt bevestigd of waarop gebruikers zich aanmelden voor uw mailinglijst) om te controleren of uw tag zichtbaar is. Als er 24 uur zijn verstreken en deze status nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder naar het onderstaande gedeelte De tag voor het bijhouden van conversies controleren en verifiëren.
 • Geen recente conversies: We hebben uw tag voor het bijhouden van conversies gezien, maar er zijn in de afgelopen zeven dagen geen conversies vastgelegd. Dit komt waarschijnlijk doordat u geen advertenties heeft waarmee gebruikers worden doorgestuurd naar de pagina waarop u uw tag heeft geplaatst. Zorg ervoor dat al uw campagnes worden uitgevoerd en dat gebruikers die op uw advertenties klikken, naar de juiste webpagina worden geleid.
 • Conversies vastleggen: We hebben uw tag voor het bijhouden van conversies gezien en er zijn in de afgelopen zeven dagen conversies vastgelegd.
 • Tag inactief: We zien uw tag niet meer en er zijn in de afgelopen zeven dagen geen conversies vastgelegd. Voor meer informatie plaatst u de muisaanwijzer op de status voor het bijhouden van conversies. U ziet de datum waarop we uw tag voor het bijhouden van conversies het laatst hebben gezien, evenals de laatste datum waarop conversies zijn vastgelegd (als dit ooit is gebeurd).
  • Als er nooit conversies zijn vastgelegd, is het mogelijk dat de tag op de verkeerde webpagina is geplaatst of dat u nooit via uw advertenties verkeer op deze pagina heeft ontvangen.
  • Als we eerder conversies hebben vastgelegd, maar ze nu zijn gestopt, kan er iets zijn gewijzigd in uw website of advertentiecampagnes.
  • In beide gevallen kan er iets mis zijn met de manier waarop uw conversietag op uw site is geplaatst. Als uw advertenties gebruikers naar de juiste pagina leiden en u zeker weet dat die pagina verkeer ontvangt, bekijk dan het onderstaande gedeelte met oplossingen voor problemen.

Houd rekening met het volgende: Als u overstapt naar conversies bijhouden voor meerdere accounts, houden conversieacties die in uw beheerde accounts zijn ingesteld, geen conversies meer bij voor nieuwe klikken, ongeacht de status van uw tag. Binnen de gedefinieerde periode blijft de conversieactie echter wel conversies bijhouden voor klikken die plaatsvonden voordat u overschakelde. Als u zich aanmeldt voor conversies bijhouden voor meerdere accounts, kunt u alleen conversies bijhouden in het manageraccount.

 • Verwijderd: Deze conversieactie is verwijderd. U kunt de conversieactie weer toevoegen aan uw account door op de rode 'X' naast de naam van de conversieactie te klikken en Ingeschakeld te selecteren.

De tag voor het bijhouden van conversies controleren en verifiëren

Nadat u (of de beheerder van uw website) de tag voor het bijhouden van conversies op uw site heeft geplaatst, kunt u controleren of de tag zich op de juiste pagina bevindt en de tag verifiëren aan de hand van de onderstaande instructies.

Controleren of de tag zich op de juiste pagina bevindt
 1. Ga naar de website waarop u conversies wilt bijhouden en bezoek de conversiebevestigingspagina. Dit is de pagina die klanten te zien krijgen na het voltooien van een conversie, zoals een pagina 'Hartelijk dank' nadat ze een aankoop hebben gedaan of zich voor een nieuwsbrief hebben aangemeld.
 2. Controleer de broncode van de pagina. Klik in Google Chrome achtereenvolgens op Weergave, Ontwikkelaar en Bron weergeven. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Paginabron weergeven selecteren. Voor andere browsers zijn andere stappen vereist.
 3. Zoek nu de conversietagcode. Als de tag is geplaatst, ziet u de volgende commentaartag: <!-- Gebeurtenisfragment voor conversiepagina {Actienaam} -->. {Actienaam} moet de naam zijn die u eerder heeft ingevoerd in het veld 'Actienaam'.
 4. Als de tag zich niet op de pagina bevindt, moet u of de beheerder van uw website de instructies voor 'Conversies bijhouden' instellen volgen en de tag toevoegen.
De tag verifiëren

Hieronder worden enkele methoden beschreven waarmee u kunt verifiëren of 'Conversies bijhouden' en uw tag correct zijn ingesteld. U kunt het best een van de eerste twee opties gebruiken, aangezien u voor de andere optie op uw advertentie moet klikken en die klik in rekening wordt gebracht. (Als u bekend bent met websitecode, bekijkt u het onderstaande gedeelte Tools voor foutopsporing gebruiken. Daar vindt u een andere methode om na te gaan of 'Conversies bijhouden' werkt, waarvoor u niet op uw advertentie hoeft te klikken.)

 • Tag Assistant gebruiken
  Tag Assistant is een gratis Chrome-extensie die automatisch en in realtime Google-codefragmenten controleert op alle pagina's. De gevonden tags en fouten worden weergegeven, u wordt geholpen eventuele problemen op te lossen en er worden suggesties voor verbeteringen gegeven, waaronder updates voor de oude code. Download en installeer Tag Assistant via de Chrome Web Store of bezoek het Helpcentrum van Tag Assistant voor meer informatie. (alleen in het Engels)
 • Wachten tot er binnen 24 uur een conversie wordt weergegeven
  Als u weet dat een klik op uw advertentie tot een conversie heeft geleid en dat die klik heeft plaatsgevonden nadat u 'Conversies bijhouden' had ingeschakeld, wacht u tot de conversie in uw Google Ads-account wordt weergegeven.
 • Een testconversie uitvoeren op uw site en wachten totdat de conversie in Google Ads wordt weergegeven
  Voer via Google een zoekopdracht uit voor een van uw actieve zoekwoorden en klik op uw advertentie. U kunt vervolgens een testconversie uitvoeren op uw site. Nadat de conversie is voltooid, wordt deze binnen 24 uur weergegeven in uw Google Ads-account.

Nadat u de stappen voor een van deze opties heeft gevolgd, kunt u conversies bekijken in uw Google Ads-account. Klik hiervoor op Campagnes in het paginamenu aan de linkerkant, of klik op het gereedschapspictogram in de rechterbovenhoek van uw account en selecteer Conversies.

Voorbeeld van een correct geïmplementeerde tag

Een correcte tag voor het bijhouden van conversies hoort er als volgt uit te zien (behalve voor ID's, waarde en valuta (allemaal gemarkeerd) die er in uw tags anders uitzien):

Adverteerders die vanaf oktober 2017 in het nieuwe, verbeterde Google Ads een conversieactie voor websites maken, gebruiken een nieuwe tag voor het bijhouden van conversies die bestaat uit de algemene sitetag en het gebeurtenisfragment. Als de vorige conversietag op uw website is geïnstalleerd, werkt deze nog steeds. We raden u echter aan de nieuwe conversietag te gebruiken. Meer informatie over de voordelen van de nieuwe websiteconversietag.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-123456789');
</script>

<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': 1.0,
    'currency': 'USD'
  });
</script>

Problemen met uw tag voor het bijhouden van conversies oplossen

Nu u weet hoe de code eruit moet zien, beschrijven we hieronder enkele problemen die ertoe kunnen leiden dat er geen conversies in uw rapporten worden weergegeven.


Dynamische conversie in verkeerde indeling

De verkoopwaarde in uw tag mag geen valutavoorvoegsel () of komma's (,) bevatten. Als u bijvoorbeeld '€ 20,00' invoegt, ziet JavaScript dit als tekst en niet als een getal. Dit zou een fout veroorzaken, waardoor geen conversie of conversiewaarde wordt vastgelegd. Bekijk deze artikelen voor meer informatie over hoe u conversiewaarde en valuta opgeeft in uw tag en hoe u transactiespecifieke conversiewaarden bijhoudt.

Onjuist

<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': '$2,000.00',
    'currency': 'USD'
  });
</script>

		

Juist

<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': 2000.00,
    'currency': 'USD'
  });
</script> 		

Incorrecte parameter send_to

De parameter send_to in het gebeurtenisfragment moet exact overeenkomen met de waarde die u kopieert uit de Google Ads-interface.
Onjuist
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW123456789AbC-D_efGh1-2_34567',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Juist
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>

JavaScript-syntaxisfouten

Let op mogelijke syntaxisfouten die het onbedoelde gevolg kunnen zijn van het kopiëren en plakken van de tag uit de Google Ads-interface. Veel voorkomende syntaxisfouten zijn onder meer: 

Tekenreeksen zonder aanhalingstekens

Onjuist
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567,
  'value': 1.0,
  'currency': USD
 });
</script>
Juist
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>

Ongeldige aanhalingstekens

Onjuist
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': “AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567”,
  'value': 1.0,
  'currency': “USD”
 });
</script>
Juist
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script> 

Tip

De JavaScript-console waarschuwt u meestal voor onjuist opgemaakte JavaScript-code. U kunt toegang krijgen tot de console in Chrome door in de rechterbovenhoek van het browservenster op het pictogram met drie stippen te klikken en vervolgens Meer hulpprogramma's> Developer Tools te selecteren. Klik op het tabblad Console. Bij een onjuist opgemaakte conversietrackingcode wordt het bericht 'Niet-onderschepte syntaxisfout' weergegeven.

Tools voor foutopsporing gebruiken om te bekijken hoe uw tag communiceert met onze servers

Elke keer wanneer er een conversietag wordt uitgevoerd, wordt er een verzoek gemaakt voor de volgende URL, waarbij 'XXXXXX' uw conversie-ID is (de lengte van dit getal kan variëren):

http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/XXXXXXXX/

Het verzoek dat hier wordt verzonden, bevat een aantal parameters, of waarden. U kunt de verzoeken controleren die uw tag verstuurt om ervoor te zorgen dat deze correct werkt. Kijk in dat geval of de volgende elementen overeenkomen met de conversietag die is gegenereerd voor de conversieactie:

 • Conversie-ID: het unieke getal dat specifiek is voor uw Google Ads-account.
 • Conversielabel: het unieke label dat overeenkomt met de naam van de conversie in uw Google Ads-account.

Met een tool voor foutopsporing kunt u de gegevens zien die zijn verstuurd tussen uw webbrowser (ook wel 'client' genoemd) en de server. Op deze manier kunt u het door uw browser verzonden verzoek voor het bijhouden van conversies controleren, en vaststellen of het de juiste conversie-ID en het juiste conversielabel bevat.

Beschikbare tools voor het oplossen van problemen

Browser Tool
Alle Firebug Lite
Alle Charles
Chrome Ingebouwde Developer Tools (zoals Bronnen)
Firefox Live HTTP-headers
Firefox Firebug
Internet Explorer Fiddler
Safari Ingebouwd activiteitenvenster

Fouten opsporen met 'Developer Tools' van Chrome

 1. Open een nieuw tabblad in Chrome.
 2. Klik rechtsboven in het browservenster op het pictogram met drie stippen en selecteer vervolgens Meer hulpprogramma's > Developer Tools.
  Als u het Chrome-menu niet ziet, kunt u 'Developer Tools' openen door op de toetsen Control - Shift - I (in Windows) of Command - Option - I (op een Mac) te drukken.
 3. Klik op het tabblad Network. Chrome Inspector
 4. Laat het venster 'Developer Tools' open.
 5. Ga naar de pagina die de tag voor het bijhouden van conversies bevat.
 6. Zoek het volgende verzoek: www.googleadservices.com.
 7. Bekijk de onderdelen van het verzoek voor het bijhouden van conversies om te controleren of dit overeenkomt met uw account en de naam van de conversie.

Het conversieverzoek controleren

Alle verzoeken voor het bijhouden van conversies beginnen met dezelfde URL-structuur:

www.googleadservices.com/pagead/conversion/

Het volledige verzoek ziet er ongeveer als volgt uit:

   http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/123456789/
    
    ?

    random=1309518235472
    
    &cv=6    
    &fst=1309518235472
    &num=1
    &fmt=2
    &value=0    
    &label=AAAAAAAAAAAAAAAAAAA    
    &bg=ffffff
    &hl=it
    &guid=ON    
    &u_
    h=1200
    &u_w=1920
    &u_ah=1174&
    u_aw=1920
    &u_cd=24
    &u_his=2
		&u_tz=60
    &u_
		java=true
    &u_nplug=19
    &u_nmime=97
    &
		url=http%3A//www.example.com/conversion-page.html
		

Het getal na www.googleadservices.com/pagead/conversion/ moet overeenkomen met uw conversie-ID en de tekens na &label= moeten overeenkomen met uw conversielabel. Als dat niet het geval is, is deze tag hoogstwaarschijnlijk aan een andere conversieactie gekoppeld.

U kunt dit probleem oplossen door voor deze conversieactie een nieuwe conversietag te genereren en deze op uw site te plaatsen. Of informeer bij andere mensen die toegang hebben tot uw websitecode of ze voor een andere conversieactie een tag voor het bijhouden van conversies hebben geïnstalleerd.

Houd rekening met het volgende: Als u overstapt naar conversies bijhouden voor meerdere accounts, houden conversieacties die in uw beheerde accounts zijn ingesteld, geen conversies meer bij voor nieuwe klikken, ongeacht de status van uw tag. Binnen de gedefinieerde periode blijft de conversieactie echter wel conversies bijhouden voor klikken die plaatsvonden voordat u overschakelde. Als u zich aanmeldt voor conversies bijhouden voor meerdere accounts, kunt u alleen conversies bijhouden in het manageraccount.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen