Các khoản phí và ngân sách trung bình hằng ngày

Lưu lượng truy cập Internet giống như một đại dương. Sẽ có những con sóng nhỏ vào một số ngày. Sẽ có những con sóng cực kỳ lớn vào những ngày khác. Nếu quảng cáo của bạn hiển thị ít do lưu lượng truy cập thấp, chúng tôi sẽ bù lại bằng cách hiển thị các quảng cáo đó nhiều hơn vào những ngày có lưu lượng truy cập cao hơn.

Do đó, đối với những chiến dịch không sử dụng phương thức trả tiền cho lượt chuyển đổi, số lượt nhấp trong một ngày có thể nhiều hơn tối đa gấp 2 lần so với ngân sách trung bình hằng ngày. Tình trạng này được gọi là phân phối quá.  Đây là một lợi thế: nếu quảng cáo của bạn hiển thị quá nhiều (tới mức chi phí mà bạn tích lũy cao hơn ngân sách trung bình hằng ngày trong một chu kỳ thanh toán), thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một khoản tín dụng cho khoản chi phí thêm đó.

Phân phối quá và ngân sách trung bình hằng ngày

Như chúng tôi đã đề cập, bạn có thể thấy chi phí quảng cáo mỗi ngày cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với mức ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn đã đặt. Nếu trường hợp này xảy ra với bạn, thì bạn đừng lo lắng. Trong một chu kỳ thanh toán dài một tháng, Google sẽ không tính phí bạn nhiều hơn mức ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn cho phép trong hơn 30,4 ngày.

Hãy cùng tìm hiểu về con số đó.

Về cơ bản, 30,4 là số ngày trung bình trong một tháng (365 ngày trong một năm/12 tháng = 30,417). Google nhân con số này với ngân sách trung bình hằng ngày của bạn để tính ra ngân sách trong một tháng.

Ví dụ

Giả sử bạn đặt ngân sách của mình là $5 một ngày và chu kỳ thanh toán của bạn là 30 ngày. Qua một tháng, bạn nhận thấy rằng khoản phí của bạn thay đổi. Bạn bị tính phí 2 đô la vào một số ngày và 7 đô la vào một số ngày khác. Nhưng đến cuối tháng, các khoản phí của bạn sẽ không vượt quá 152 đô la (đó là 30,4 được nhân với ngân sách 5 đô la của bạn). Nên mặc dù chi phí chiến dịch của bạn đã vượt quá và giảm so với ngân sách $5 hàng ngày của bạn ngày này qua ngày khác, cuối tháng, bạn vẫn không bị tính phí nhiều hơn so với mức bạn đã dự toán.

Làn sóng lưu lượng truy cập Internet có thể làm tăng hoặc giảm chi phí hàng ngày của bạn. Nhưng vào cuối tháng, bất kể những con sóng không thể đoán trước, bạn có thể thấy chi phí của mình ở đúng mức mà bạn dự kiến.

Kiểm tra phân phối quá

Đôi khi, chúng tôi phân phối quá ngân sách hàng tháng của bạn. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ ghi nợ trở lại chi phí phân phối quá. Nếu bạn muốn biết liệu chúng tôi đã ghi có chi phí phân phối quá hay chưa, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng báo cáo .
  3. Trong menu thả xuống "Báo cáo xác định trước (Thứ nguyên)", hãy chọn Khác, sau đó nhấp vào Chi phí đã lập hóa đơn.

Bạn sẽ thấy một báo cáo liệt kê chi phí phân phát và chi phí đã lập hóa đơn cho mỗi chiến dịch. Để tính toán mức phân phối quá, hãy lấy "Chi phí phân phối" trừ đi "Chi phí được lập hóa đơn". Để thực hiện các tính toán này với số lượng lớn, hãy nhấp vào biểu tượng tải xuống ở trên cùng bên phải của báo cáo và lưu dưới dạng tệp .csv.

Theo mặc định, dữ liệu được hiển thị hàng ngày và được sắp xếp theo chi phí phân phối. Nếu bạn muốn xem dữ liệu trong một phạm vi ngày nhất định, hãy xóa bộ lọc “Ngày” và đặt phạm vi ngày ở phần trên bên phải của bảng.

 
Truy cập vào Google Ads

 

Câu hỏi thường gặp về phương thức phân phối quá

Việc phân phối quá ngân sách trung bình hằng ngày có làm tăng chi phí tối đa mà tôi phải trả trong một tháng không?

Không. Hạn mức tính phí hàng tháng của bạn không thay đổi. Mặc dù mức chi tiêu của bạn có thể cao hơn vào một số ngày, nhưng hệ thống sẽ cân bằng việc phân phối quá này với những ngày trong tháng mà mức chi tiêu của bạn thấp hơn ngân sách trung bình hằng ngày.

Chính xác thì khi nào mức chi tiêu của tôi sẽ vượt quá ngân sách trung bình hằng ngày?

Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách ưu tiên chi tiêu trong suốt tháng. Google Ads sẽ tiếp tục tối ưu hóa chi tiêu của bạn dựa trên những biến động hàng ngày về lưu lượng truy cập, mức chi tiêu vào các ngày trước đó của tháng và những yếu tố khác.

Nói chung, mức chi tiêu của bạn có thể vượt quá ngân sách hàng ngày trung bình vào những ngày có nhiều khả năng tăng lần nhấp và lượt chuyển đổi.

Nếu chiến dịch có ngân sách không giới hạn, việc phân phối quá có ảnh hưởng đến mức chi tiêu của tôi không?

Nếu chiến dịch có ngân sách không giới hạn, mức chi tiêu hàng tháng của bạn sẽ vẫn giữ nguyên. Không có gì thay đổi trong cách thức hoạt động của những chiến dịch có ngân sách không giới hạn.

Nếu chiến dịch có ngân sách giới hạn trong một hoặc một số ngày trong tháng, bạn sẽ thấy mức chi tiêu hàng ngày của mình có một chút khác biệt. Tuy nhiên, số tiền bạn phải trả không bao giờ vượt quá hạn mức tính phí hàng tháng. Sự linh hoạt trong việc phân bổ ngân sách giúp cân bằng cho những ngày có lưu lượng truy cập thấp bằng cách tăng chi tiêu vào những ngày có nhiều khả năng tăng số lượt nhấp và lượt chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc đặt ngân sách giới hạn.

Liệu có khả năng tôi sẽ chi tiêu toàn bộ ngân sách của mình trong nửa đầu tháng không?

Trường hợp bạn chi tiêu gấp đôi ngân sách trung bình hằng ngày trong nhiều ngày liên tiếp rất khó xảy ra. Đối với cách phân phối quảng cáo “Bình thường”, thuật toán phân bổ ngân sách của Google sẽ tối ưu hóa hoạt động phân phối dựa trên hoạt động chi tiêu trước đây của bạn trong chu kỳ thanh toán. Điều này giúp duy trì việc phân phối quảng cáo của bạn trong suốt cả tháng. Tìm hiểu thêm về hoạt động phân phối quảng cáo.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi điều chỉnh ngân sách trung bình hằng ngày trong tháng?

Khi bạn điều chỉnh ngân sách, cách tính chi phí bạn phải trả trong thời gian còn lại của tháng sẽ vẫn như cũ. Theo đó, khi bạn thay đổi ngân sách, mức chi tiêu trong thời gian còn lại của tháng sẽ không vượt quá ngân sách hàng ngày trung bình mới nhân với số ngày còn lại trong tháng.

Ví dụ: giả sử bạn đặt ngân sách hàng ngày trung bình là 10 đô la vào ngày 1 tháng 9 và bạn thay đổi thành 20 đô la vào ngày 16. Trong 15 ngày đầu tiên của tháng, mức chi tiêu của bạn sẽ có hạn mức tính phí hàng tháng bằng 10 đô la nhân với 30 (số ngày trong tháng 9). Sau khi thay đổi ngân sách hàng ngày trung bình thành 20 đô la, mức chi tiêu của bạn trong thời gian còn lại của tháng sẽ bằng 20 đô la nhân với 15 ngày còn lại.

Trong 15 ngày đầu tiên của tháng, mức chi tiêu của bạn có thể vượt quá một nửa giới hạn tính phí hằng tháng. Đó là do trong khoảng thời gian này, mức chi tiêu trong một số ngày có thể vượt quá ngân sách trung bình hằng ngày. Tuy nhiên, sau khi bạn thay đổi ngân sách, số tiền bạn phải trả sẽ không vượt quá số tiền được tính bằng cách lấy $20 nhân với số ngày còn lại trong tháng. Nếu bạn phát sinh khoản chi tiêu quảng cáo vào ngày 16 tháng 9 trước khi thay đổi ngân sách, tổng chi tiêu của bạn từ ngày 16 đến 30 tháng 9 có thể cao hơn 300 đô la một chút.

Tìm hiểu thêm về lý do chi phí có thể vượt quá ngân sách trung bình hàng ngày.

Tôi có thể chọn không tham gia phân phối quá không?

Hiện tại, Google chưa đưa ra tùy chọn không tham gia. Phân phối quá được thiết kế để giúp bạn tối ưu hóa chi tiêu trong các ngày của tháng mà bạn có nhiều khả năng tăng lần nhấp và lượt chuyển đổi hơn.

Tôi có thể đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày không?

Không. Bạn không thể đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày bằng cách sử dụng ngân sách trung bình hàng ngày của chiến dịch.

Phân phối quá sẽ hoạt động như thế nào nếu tôi chọn phương pháp phân phối quảng cáo “Nhanh”?

Cách phân phối quảng cáo “Nhanh” vẫn hoạt động như cũ. Cách phân phối quảng cáo “Nhanh” chi tiêu ngân sách trung bình hằng ngày của bạn nhanh hơn. Do đó, khoản chi tiêu của bạn sẽ không trải đều trong cả ngày và nhiều khả năng dẫn đến trường hợp phân phối quá. Bạn nên sử dụng phương pháp phân phối “Bình thường” nếu muốn đảm bảo khoản chi tiêu của mình trải đều trong cả ngày.

Tôi có thể đặt ngân sách hàng tháng không?

Hiện tại, bạn chưa thể đặt ngân sách hằng tháng trong Google Ads. Tuy nhiên, bạn có thể xác định mức chi tiêu hằng tháng bằng cách lấy ngân sách trung bình hằng ngày nhân với số ngày trong một tháng. Tìm hiểu thêm về ngân sách chiến dịch.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố