Poplatky a váš denný rozpočet

Od 4. októbra 2017 môžete v rámci kampaní minúť až dvojnásobok priemerného denného rozpočtu a dosiahnuť tak svoje reklamné ciele, ako sú kliknutia a konverzie.

Počas dní s vysokou návštevnosťou môžu vaše náklady predstavovať až dvojnásobok denného rozpočtu. Sú kompenzované dňami, kedy vaše výdavky nedosahujú denný rozpočet. Ak však v kampaniach platíte za konverzie, vaše denné výdavky môžu byť vyššie ako dvojnásobok priemerného denného rozpočtu.

Majte na pamäti, že pri účtovaní neprekročíme váš limit mesačných platieb, ktorý je súčinom priemerného počtu dní v mesiaci (30,4) a priemerného denného rozpočtu.

Návštevnosť na internete je ako oceán. Niekedy prídu malé vlny. Inokedy sú zas vlny naozaj veľké. Ak sa teda vaše reklamy príliš nezobrazujú v dôsledku nízkej návštevnosti, budeme to kompenzovať tak, že ich budeme zobrazovať častejšie, keď je návštevnosť vyššia.

Preto v prípade kampaní, v ktorých sa neplatí za konverzie, povoľujeme denne až dvakrát viac kliknutí, ako umožňuje váš denný rozpočet. Tento jav sa nazýva nadmerné zobrazovanie.  Má však svoje výhody. Ak sa vaša reklama zobrazuje príliš často, dokonca až tak často, že sa vám počas fakturačného cyklu nahromadia vyššie náklady, než umožňuje váš denný rozpočet, vrátime vám tieto zvýšené náklady vo forme kreditu.

Nadmerné zobrazovanie a váš denný rozpočet

Ako sme už uviedli, môžete si sami všimnúť, že vaše reklamné náklady sú každý deň o niečo vyššie alebo nižšie než je suma, ktorú nastavíte ako svoj denný rozpočet. Ak je to tak, nerobte si starosti, pretože za obdobie mesačného fakturačného cyklu vám nebudeme účtovať viac, než je suma zodpovedajúca 30,4-násobku denného rozpočtu.

Poďme si povedať viac o tomto čísle.

30,4 je v podstate priemerný počet dní v mesiaci (365 dní v roku / 12 mesiacov = 30,417). Google násobí sumu vášho denného rozpočtu týmto číslom, aby sme vedeli, aký má byť váš rozpočet na mesiac.

Príklad

Povedzme, že máte nastavený denný rozpočet vo výške 5 € a váš fakturačný cyklus je 30 dní. Počas mesiaca si môžete všimnúť, že vaše poplatky sú každý deň iné. Sú dni, keď vám účtujeme len 2 €, ale sú aj dni, keď vám účtujeme až 10 €. Na konci mesiaca však vaše náklady neprekročia 152 € (to je 30,4-násobok rozpočtu 5 €). Takže aj keď náklady vašej kampane počas niektorých dní prekročia alebo poklesnú pod sumu 5 €, na konci mesiaca vám nebudeme účtovať viac, než povoľuje váš rozpočet.

Vlny návštevnosti internetu môžu spôsobiť fluktuáciu vašich denných nákladov. Na konci mesiaca však aj napriek všetkým tým nepredvídateľným vlnám uvidíte, že vaše náklady sú presne také, ako očakávate.

Kontrola nadmerného zobrazovania

Vaše reklamy sa niekedy zobrazia častejšie, než to umožňuje váš mesačný rozpočet. V takýchto prípadoch vám poskytneme kredit za nadmerné zobrazovanie. Ak chcete zistiť, či sme vám pripísali kredity za nadmerné zobrazovanie, postupujte takto:

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

  1. Prihláste sa do účtu AdWords.
  2. Na paneli s ponukami v hornej časti kliknite na kartu Prehľady.
  3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Preddefinované prehľady, vyberte položku Iné a potom kliknite na položku Fakturovaná cena.

Zobrazí sa prehľad s nákladmi na reklamu a fakturovanou cenou pre každú kampaň. Ak chcete vypočítať nadmerné zobrazovanie, odpočítajte fakturovanú cenu od nákladov na reklamu. Ak chcete tieto výpočty vykonať hromadne, kliknite na ikonu sťahovania v pravej hornej časti prehľadu a uložte súbor do formátu .csv.

Údaje sa predvolene zobrazujú denne a sú zoradené podľa nákladov na reklamu. Ak chcete zobraziť údaje za určité obdobie, odstráňte filter Deň a nastavte obdobie v ľavej hornej časti tabuľky.

Od 30. septembra 2017 dôjde k vypnutiu odkazu na aktivitu kampane na stránkach Transakcie. Od tohto dňa nájdete cenu za doručené reklamy a fakturované náklady v sekcii Prehľady svojho účtu. V príslušnom prehľade budete môcť skontrolovať nadmerné zobrazovanie.

DÔLEŽITÉ: Po sprístupnení novej funkcie vytvárania prehľadov budú prehľady zobrazovať iba údaje od septembra 2015. Ak nechcete stratiť prístup k staršej aktivite kampane, uložte si tieto informácie použitím funkcie tlače. 

Prejsť do služby Google Ads

 

Bežné otázky o nadmernom zobrazovaní

Zvýši nadmerné zobrazovanie môjho denného rozpočtu maximálny poplatok, ktorý mi môžete za mesiac účtovať?

Nie. Limit mesačných platieb sa nezmení. Aj keď budú vaše výdavky v niektoré dni vyššie, toto nadmerné zobrazovanie sa v rámci mesiaca vyváži dňami, keď výdavky nedosiahli úroveň priemerného denného rozpočtu.

Kedy presne výdavky presiahnu môj denný rozpočet?

Spôsob, akým sa počas mesiaca stanovujú priority výdavkov, sa nemení. Google Ads bude aj naďalej optimalizovať vaše výdavky na základe denného kolísania návštevnosti, výdavkov za predchádzajúce dni v mesiaci a iných faktorov.

Vo všeobecnosti môžu vaše výdavky presiahnuť priemerný denný rozpočet v dni, keď je vyššia pravdepodobnosť, že získate kliknutia a konverzie.

Ovplyvní nadmerné zobrazovanie výdavky, ak moje kampane nie sú obmedzené rozpočtom?

Ak kampane nie sú obmedzené rozpočtom, vaše mesačné výdavky sa nezmenia. Spôsob fungovania kampaní, ktoré nie sú obmedzené rozpočtom, sa nemení.

Určité odchýlky v denných výdavkoch však uvidíte v prípade, že sú vaše kampane obmedzené rozpočtom aspoň na jeden deň v mesiaci. Napriek tomu vaše poplatky nepresiahnu limit mesačných platieb. Vďaka flexibilite vášho rozpočtu sa dni s nízkou návštevnosťou vyvážia zvýšením výdavkov v dni, keď pravdepodobne získate viac kliknutí a konverzií.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, čo znamená, že kampaň je obmedzená rozpočtom.

Môžem minúť celý svoj rozpočet už v prvej polovici mesiaca?

Je nepravdepodobné, že vaše výdavky budú niekoľko dní za sebou dvojnásobne vyššie ako váš denný rozpočet. V rámci štandardného zobrazovania reklám je zobrazenie optimalizované pomocou algoritmu Googlu pre rozpočet, a to na základe vašich minulých výdavkov vo fakturačnom cykle. Vďaka tomu sa vaše reklamy zobrazujú počas celého mesiaca. Prečítajte si ďalšie informácie o zobrazovaní reklám.

Čo sa stane, ak počas mesiaca upravím svoj denný rozpočet?

Spôsob, akým úprava rozpočtu ovplyvňuje poplatky, ktoré vám budú účtované po zvyšok mesiaca, sa nemení. Stále platí, že ak zmeníte svoj rozpočet, vaše výdavky po zvyšok mesiaca neprekročia váš nový priemerný denný rozpočet vynásobený zostávajúcim počtom dní v mesiaci.

Povedzme napríklad, že 1. septembra nastavíte priemerný denný rozpočet na 10 € a 16. septembra ho zmeníte na 20 €. Prvých 15 dní mesiaca budú vaše výdavky obmedzené limitom mesačných platieb, ktorý predstavuje sumu 10 € x 30 (počet dní mesiaca september). Po úprave priemerného denného rozpočtu na 20 € budú vaše výdavky po zvyšok mesiaca predstavovať sumu 20 € x 15 (zostávajúce dni mesiaca september).

Prvých 15 dní mesiaca môžu byť výdavky o viac než polovicu vyššie, ako je limit mesačných platieb. Výdavky totiž môžu v niektoré dni tohto obdobia presiahnuť denný rozpočet. Akonáhle však upravíte svoj rozpočet, nebudeme vám účtovať sumu vyššiu, ako je 20 € vynásobených zostávajúcimi dňami mesiaca. Ak ste 16. septembra mali výdavky na reklamu ešte pred úpravou rozpočtu, vaše celkové výdavky za obdobie od 16. do 30. septembra môžu mierne prekročiť sumu 300 €.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, prečo môžu náklady presiahnuť váš priemerný denný rozpočet.

Môžem nadmerné zobrazovanie deaktivovať?

Nadmerné zobrazovanie nie je možné deaktivovať. Pomáha vám optimalizovať výdavky pre dni v mesiaci, keď je vyššia pravdepodobnosť, že získate kliknutia a konverzie.

Môžem pre svoje denné výdavky nastaviť obmedzenie?

Nie. V rámci priemerného denného rozpočtu svojej kampane nebudete môcť nastaviť obmedzenie pre denné výdavky.

Ako funguje nadmerné zobrazovanie, ak používam zrýchlené zobrazovanie reklám?

Spôsob fungovania zrýchleného zobrazovania reklám sa nemení. Zrýchlené zobrazovanie reklám míňa váš denný rozpočet rýchlejšie. Z toho dôvodu sa vaše výdavky počas dňa nerozložia rovnomerne a je pravdepodobnejšie, že reklamy sa budú nadmerne zobrazovať. Ak chcete, aby sa vaše výdavky počas dňa rovnomerne rozložili, odporúčame vám, aby ste používali štandardné zobrazovanie.

Budem môcť nastaviť mesačný rozpočet?

V službe Google Ads momentálne nemôžete nastaviť mesačný rozpočet. Môžete si však vypočítať svoje mesačné výdavky. Stačí, ak svoj denný rozpočet vynásobíte počtom dní daného mesiaca. Prečítajte si ďalšie informácie o rozpočtoch kampaní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory