Tasud ja teie keskmine päevaeelarve

Interneti-liiklus on nagu ookean. Mõnel päeval on lained väiksed. Teisel päeval on need aga hiiglasuured. Niisiis, kui vahel ei kuvata teie reklaame vähese liikluse tõttu eriti sageli, kompenseerime seda nii, et kuvame neid tiheda liikluse korral rohkem.

Seetõttu lubame kampaaniatel (mille korral ei maksta konversioonide eest) saada mõnel päeval kaks korda enam klikke, kui teie keskmine päevaeelarve seda lubaks. Seda nimetatakse üleedastuseks. Sellest on teile kasu, sest kui näitame teie reklaami liiga palju, nii et teie kulud kujunevad suuremaks, kui teie keskmine päevaeelarve arveldustsükli jooksul lubab, anname teile ülekulu ulatuses krediiti.

Üleedastus ja teie keskmine päevaeelarve

Nagu mainisime, võite märgata, et teie reklaamikulud on iga päev teie määratud keskmisest päevaeelarvest pisut suuremad või väiksemad. Igatahes pole muretsemiseks põhjust – kuupikkuse arveldustsükli jooksul ei võeta teilt rohkem tasu, kui teie keskmine päevaeelarve 30,4 päeva jooksul võimaldaks.

Selgitame teile seda numbrit.

30,4 on päevade keskmine arv kuus (365 päeva aastas / 12 kuud = 30,417). Google korrutab selle numbri teie keskmise päevaeelarvega ja saab teada, milline oleks teie kuueelarve.

Näide

Oletame, et määrate päevaeelarveks 5 eurot ja teie arveldustsükkel on 30 päeva. Märkate, et kuu jooksul teie kulud kõiguvad. Ühel päeval võetakse tasu 2 eurot ja teisel 10 eurot. Kuid kuu lõpus ei ületa teie kulu 152 eurot (see on 30,4 korrutatud teie 5-eurose eelarvega). Nii et ehkki teie kampaania kulud olid mõni päev suuremad ja mõni päev väiksemad teie määratud 5-eurosest eelarvest, siis kuu lõpus ei võeta teilt ikkagi eelarvest suuremat tasu.

Interneti-liikluse lainete tõttu võivad teie kulud kasvada või kahaneda, aga hoolimata nendest muutlikest lainetest leiate kuu lõpus, et kulud vastavad teie prognoosidele.

Üleedastuse kontrollimine

Mõnikord edastame rohkem, kui teie kuueelarve lubab. Sellisel juhul lisame üleedastuse kulu krediidina. Kui soovite vaadata, kas oleme teile andnud üleedastuse krediiti, siis tehke järgmist.

  1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
  2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas aruandeikoonil .
  3. Tehke rippmenüüs „Eelmääratud aruanded (Dimensioonid)” valik Muu, seejärel klõpsake valikul Lõpphind.

Kuvatakse aruanne, kus esitatakse iga kampaania kohta esituskulu ja lõpphind. Üleedastuse arvutamiseks lahutage väärtusest „Esituskulu“ väärtus „Lõpphind“. Kui soovite need arvutused hulgi teha, klikkige aruande paremas ülanurgas allalaadimisikoonil ja salvestage aruanne CSV-failina.

Vaikimisi kuvatakse andmed päevapõhiselt ja sorditakse esituskulu järgi. Kui soovite vaadata konkreetset kuupäevavahemikku, eemaldage filter „Päev” ja määrake tabeli kohal ülemises paremas nurgas kuupäevavahemik.

Külastage Google Adsi

Levinud küsimused üleedastuse kohta

Kas minu keskmise päevaeelarve ületamine ja üleedastus suurendavad maksimumtasu, mida minult kuu eest küsida võib?

Ei. See ei muuda kuu debiteerimislimiiti. Kui mõnel päeval on kulu suurem, tasakaalustatakse üleedastus kuu nendel päevadel, kui kulu jääb keskmisest päevaeelarvest väiksemaks.

Millal täpselt kulu minu keskmise päevaeelarve ületab?

Kuupõhist kulu prioritiseerimist pole muudetud. Google Ads optimeerib jätkuvalt teie kulu päevaste liikluse kõikumiste, kuu eelmiste päevade kulu ja muude tegurite põhjal.

Üldjuhul võib kulu keskmist päevaeelarvet ületada nendel päevadel, kui klikkide ja konversioonide saamine on tõenäolisem.

Kui minu kampaaniad pole eelarvega piiratud, siis kas üleedastus mõjutab minu kulu?

Kui teie kampaania pole eelarvega piiratud, siis jääb teie igakuine kulu samaks. Eelarvepiiranguta kampaaniate tööpõhimõtteid pole muudetud.

Kui teie kampaaniad on eelarvega piiratud vähemalt ühel päeval kuus, võib päevane kulu varieeruda. Teilt ei võeta aga kunagi suuremat tasu kui teie kuu debiteerimislimiit. Eelarve paindlikkus aitab tasakaalustada vähese liiklusega päevi, suurendades kulu nendel päevadel, kui klikkide ja konversioonide saamine on tõenäolisem.

Lugege lisateavet selle kohta, mida tähendab eelarvega piiratud.

Mis saab siis, kui kuu kestel keskmist päevaeelarvet korrigeerida?

Me pole teinud muudatusi selles, kuidas eelarve korrigeerimine mõjutab ülejäänud kuu eest võetavat tasu. Nagu varemgi, ei ületa teie ülejäänud kuu kulu eelarve muutmise korral teie uut keskmist päevaeelarvet korrutatuna kuu järelejäänud päevade arvuga.

Oletame näiteks, et määrate septembri esimesel päeval keskmiseks päevaeelarveks 10 eurot ja sama kuu 16. päeval määrate uueks päevaeelarveks 20 eurot. Esimese 15 päeva jooksul on teie kulude piiriks kuu debiteerimislimiit, mis arvutatakse tehtega 10 eurot × 30 (septembris olev päevade arv). Pärast seda, kui määrate uueks keskmiseks päevaeelarveks 20 eurot, on ülejäänud kuu kulu 20 eurot korrutatuna ülejäänud päevade arvuga, milleks on antud juhul 15.

Kuu esimese 15 päeva jooksul võib kuluda rohkem kui pool kuu debiteerimislimiidi summast. Nii võib juhtuda selle tõttu, et mõnel neist päevadest võib kulu kujuneda teie keskmisest päevaeelarvest suuremaks. Kui aga oma eelarvet muudate, ei võeta teilt tasu rohkem kui summas, mis võrdub 20 euro ja kuu ülejäänud päevade arvu korrutisega. Kui teil oli enne eelarve muutmist 16. septembril juba kogunenud reklaamikulusid, võib kogukulu vahemikus 16.–30. september olla pisut üle 300 euro.

Lugege lisateavet selle kohta, miks võivad kulud ületada teie keskmist päevaeelarvet.

Kas üleedastusest on võimalik loobuda?

Loobumine ei ole võimalik. Üleedastus aitab teil kulu optimeerida kuu nendel päevadel, kui klikkide ja konversioonide saamise tõenäosus on suurem.

Kas ma saan päevast kulu piirata?

Ei. Kampaania keskmise päevaeelarvega ei saa päevast kulu piirata.

Kas ma saan määrata kuueelarve?

Praegu ei saa Google Adsis kuueelarvet määrata. Küll aga saate oma kuu kulud arvutada nii, et korrutate keskmise päevaeelarve kuu päevade arvuga. Lugege lisateavet kampaaniaeelarvete kohta.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Otsingu sulgemine
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false