Åtgärda ett problem med överföring av pengar

 

Överföring av pengar är en metod att sätta in pengar på ditt Google Ads-konto genom att överföra pengar till Google. Nedan beskriver vi hur ställer in och gör en överföring, vad du kan förvänta dig och vad du kan göra om överföringen tar för lång tid.

 

Om du använder den nya Google Ads-upplevelsen ser du inte kugghjulsikonen i ditt konto. I stället klickar du på verktygsikonen uppe i det högra hörnet. Du hittar Fakturering och betalningar under Inställningar.

 

Överföring av pengar

Gör så här

Så här ställer du in eller gör en inbetalning via överföring:

För att inbetalningen ska kunna bearbetas måste du ange ditt unika referensnummer i bankens överföringsformulär. Vi använder referensnumret för att matcha överföringen mot ditt Google Ads-konto. Se det som ett fingeravtryck som hjälper oss att identifiera din betalning.

Om det inte finns plats för hela numret i fältet Anmärkningar eller Referensnummer i formuläret kan du skriva numret i fältet Namn före eller i stället för ditt namn. (Kom ihåg att referensnumret finns på det överföringsinformationsformulär som du genererade på ditt Google Ads-konto. Numret motsvarar inte ditt Google Ads-kund-id.) Du måste generera ett nytt referensnummer för varje inbetalning du gör – vi kan inte behandla din betalning om du använder ett referensnummer mer än en gång.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Obs! Om det inte finns något alternativ för överföring kan du klicka på länken Lägg till en ny betalningsmetod och välja Överföring av pengar.
 4. Klicka på Fortsätt för att göra inbetalningen.
 5. Ange beloppet du vill överföra till ditt Google Ads-konto. Tänk på att det kan finnas krav på minimibelopp i ditt land och med din valuta. Klicka på Fortsätt till granskning.
 6. Kontrollera att betalningsuppgifterna stämmer och klicka på Bekräfta betalning för att skapa ett formulär med överföringsinformation. Formuläret innehåller alla uppgifter du behöver för att göra överföringen, bland annat ett unikt referensnummer om detta är obligatoriskt i ditt land.
 7. Skriv ut formuläret eller anteckna informationen.
 8. Följ anvisningarna i formuläret för att initiera överföringen. Hur det går till varierar från bank till bank, så be banken om specifika anvisningar.
Vad du kan vänta dig

Vi meddelar dig via e-post när vi har tagit emot pengarna. Då börjar dina annonser visas om de tidigare hade stoppats eller om det här är din första inbetalning. Om du har fyllt på ditt saldo fortsätter dina annonser att visas.

Bearbetningstid: mellan två och fem arbetsdagar beroende på var du befinner dig. Anledningen är att överföringen påverkas av lokala bankrutiner och andra faktorer.

Tips

 • Ett referensnummer är inte samma sak som ditt kund-id.
 • Du kan generera upp till fem referensnummer utan att föra över några pengar. Efter det måste du använda något av de befintliga referensnumren för att generera ett nytt.
 • Var noga med att inte använda ett referensnummer mer än en gång. Annars kan vi inte genomföra din betalning.
 • Kontakta din bank innan du gör en överföring. Ta reda på hur processen går till och om de tar någon avgift (Google lämnar ingen ersättning för dina bankkostnader).
 • Inkludera alltid ett referensnummer med överföringen – det är som ett fingeravtryck som vi använder för att identifiera betalningen och stämma av den mot ditt konto.
 • Om banköverföringsformuläret inte innehåller något utrymme för referensnummer anger du numret framför fältet där du skriver ditt namn eller anger numret i stället för ditt namn.
 • Google kanske inte nämns i namnet på den bank som du skickar betalningen till. Vi samarbetar med AFS (Arvato Finance Services) för behandlingen av betalningar och det kan vara detta namn som visas som kontoinnehavare. 
 • Om ditt konto är inställt på manuell betalning upphör dina annonser att visas när pengarna har förbrukats. Kontrollera saldot regelbundet. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig när du har lite pengar kvar på kontot och när saldot är noll.
Fördröjningar

Om du tycker att överföringen tar för lång tid kan du kontrollera inbetalningen på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om du inte ser inbetalningen två veckor efter att du påbörjade överföringen kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis.

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • betalningsmottagare (Google Ads)
  • Namn på ansvarig bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra alla känsliga uppgifter på ditt konto- eller kreditkortsutdrag oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.
Om jag glömmer att ange ett referensnummer för min inbetalning

Ingen fara, sådant händer. Så här kan du hjälpa oss att identifiera din betalning om du har glömt att ange referensnumret:

 1. Kontrollera att det överförda beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta annars din bank.
 2. Kontrollera med din bank att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara detsamma som det som angavs i de ursprungliga betalningsanvisningarna – det utskrivbara formuläret som du skapade vid överföringen och som innehåller referensnumret.
 3. Använd detta formulär när du kontaktar oss. Var noga med att använda ett betalningsbevis som inte går att ändra.

Bearbetningstid: Vi tittar på betalningen när vi har tagit emot den. Om du upptäcker att du har glömt att ange referensnumret ber vi dig avvakta tio dagar innan du kontaktar oss. Det kan ta upp till 30 dagar att behandla en överföring av pengar utan ett referensnummer. När vi har identifierat din betalning matchar vi den mot ditt konto och kontaktar dig. Om du vill att dina annonser ska visas medan du väntar på att detta ska ske, kan du kanske göra en betalning med kreditkort.

Överföring av pengar

Överföring av pengar är inte längre tillgängligt för nya konton i landet. Välj en annan betalningsmetod om du inte ser detta alternativ i ditt konto.
Gör så här

Så här ställer du in eller gör en inbetalning via överföring:

För att inbetalningen ska kunna bearbetas måste du ange ditt unika referensnummer i bankens överföringsformulär. Vi använder referensnumret för att matcha överföringen mot ditt Google Ads-konto. Se det som ett fingeravtryck som hjälper oss att identifiera din betalning.

Om det inte finns plats för hela numret i fältet Anmärkningar eller Referensnummer i formuläret kan du skriva numret i fältet Namn före eller i stället för ditt namn. (Kom ihåg att referensnumret finns på det överföringsinformationsformulär som du genererade på ditt Google Ads-konto. Numret motsvarar inte ditt Google Ads-kund-id.) Du måste generera ett nytt referensnummer för varje inbetalning du gör – vi kan inte behandla din betalning om du använder ett referensnummer mer än en gång.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Obs! Om det inte finns något alternativ för överföring kan du klicka på länken Lägg till en ny betalningsmetod och välja Överföring av pengar.
 4. Klicka på Fortsätt för att göra inbetalningen.
 5. Ange beloppet du vill överföra till ditt Google Ads-konto. Tänk på att det kan finnas krav på minimibelopp i ditt land och med din valuta. Klicka på Fortsätt till granskning.
 6. Kontrollera att betalningsuppgifterna stämmer och klicka på Bekräfta betalning för att skapa ett formulär med överföringsinformation. Formuläret innehåller alla uppgifter du behöver för att göra överföringen, bland annat ett unikt referensnummer om detta är obligatoriskt i ditt land.
 7. Skriv ut formuläret eller anteckna informationen.
 8. Följ anvisningarna i formuläret för att initiera överföringen. Hur det går till varierar från bank till bank, så be banken om specifika anvisningar.
Vad du kan vänta dig

Vi meddelar dig via e-post när vi har tagit emot pengarna. Då börjar dina annonser visas om de tidigare hade stoppats eller om det här är din första inbetalning. Om du har fyllt på ditt saldo fortsätter dina annonser att visas.

Bearbetningstid: mellan två och fem arbetsdagar beroende på var du befinner dig. Anledningen är att överföringen påverkas av lokala bankrutiner och andra faktorer.

Tips

 • Ett referensnummer är inte samma sak som ditt kund-id.
 • Du kan generera upp till fem referensnummer utan att föra över några pengar. Efter det måste du använda något av de befintliga referensnumren för att generera ett nytt.
 • Var noga med att inte använda ett referensnummer mer än en gång. Annars kan vi inte genomföra din betalning.
 • Kontakta din bank innan du gör en överföring. Ta reda på hur processen går till och om de tar någon avgift (Google lämnar ingen ersättning för dina bankkostnader).
 • Inkludera alltid ett referensnummer med överföringen – det är som ett fingeravtryck som vi använder för att identifiera betalningen och stämma av den mot ditt konto.
 • Om banköverföringsformuläret inte innehåller något utrymme för referensnummer anger du numret framför fältet där du skriver ditt namn eller anger numret i stället för ditt namn.
 • Google kanske inte nämns i namnet på den bank som du skickar betalningen till. Vi samarbetar med AFS (Arvato Finance Services) för behandlingen av betalningar och det kan vara detta namn som visas som kontoinnehavare. 
 • Om ditt konto är inställt på manuell betalning upphör dina annonser att visas när pengarna har förbrukats. Kontrollera saldot regelbundet. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig när du har lite pengar kvar på kontot och när saldot är noll.
Fördröjningar

Om du tycker att överföringen tar för lång tid kan du kontrollera inbetalningen på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om du inte ser inbetalningen två veckor efter att du påbörjade överföringen kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis.

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • betalningsmottagare (Google Ads)
  • Namn på ansvarig bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra alla känsliga uppgifter på ditt konto- eller kreditkortsutdrag oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.
Om jag glömmer att ange ett referensnummer för min inbetalning

Ingen fara, sådant händer. Så här kan du hjälpa oss att identifiera din betalning om du har glömt att ange referensnumret:

 1. Kontrollera att det överförda beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta annars din bank.
 2. Kontrollera med din bank att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara detsamma som det som angavs i de ursprungliga betalningsanvisningarna – det utskrivbara formuläret som du skapade vid överföringen och som innehåller referensnumret.
 3. Använd detta formulär när du kontaktar oss. Var noga med att använda ett betalningsbevis som inte går att ändra.

Bearbetningstid: Vi tittar på betalningen när vi har tagit emot den. Om du upptäcker att du har glömt att ange referensnumret ber vi dig avvakta tio dagar innan du kontaktar oss. Det kan ta upp till 30 dagar att behandla en överföring av pengar utan ett referensnummer. När vi har identifierat din betalning matchar vi den mot ditt konto och kontaktar dig. Om du vill att dina annonser ska visas medan du väntar på att detta ska ske, kan du kanske göra en betalning med kreditkort.

Överföring av pengar

Gör så här

Så här ställer du in eller gör en inbetalning via överföring:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Obs! Om det inte finns något alternativ för överföring kan du klicka på länken Lägg till en ny betalningsmetod och välja Överföring av pengar.
 4. Klicka på Fortsätt för att göra inbetalningen.
 5. Ange beloppet du vill överföra till ditt Google Ads-konto. Tänk på att det kan finnas krav på minimibelopp i ditt land och med din valuta. Klicka på Fortsätt till granskning.
 6. Kontrollera att betalningsuppgifterna stämmer och klicka på Bekräfta betalning för att skapa ett formulär med överföringsinformation. Formuläret innehåller alla uppgifter du behöver för att göra överföringen, bland annat ett unikt referensnummer om detta är obligatoriskt i ditt land.
 7. Skriv ut formuläret eller anteckna informationen.
 8. Följ anvisningarna i formuläret för att initiera överföringen. Hur det går till varierar från bank till bank, så be banken om specifika anvisningar.

Obs!

Det är viktigt att du gör alla inbetalningar via elektronisk överföring av pengar till mottagarkontot som anges på sidan Faktureringsinställningar. Annars kanske vi inte kan ta emot din betalning eller koppla inbetalningen till ditt Google Ads-konto. Leta reda på mottagarens kontonummer genom att klicka på kugghjulet och sedan på Fakturering och betalningar. Klicka på Faktureringsinställningar och leta reda på fältet Betalningsmottagarens kontonummer.

Vad du kan vänta dig

Vi meddelar dig via e-post när vi har tagit emot pengarna. Då börjar dina annonser visas om de tidigare hade stoppats eller om det här är din första inbetalning. Om du har fyllt på ditt saldo fortsätter dina annonser att visas.

Bearbetningstid: mellan två och fem arbetsdagar beroende på var du befinner dig. Anledningen är att överföringen påverkas av lokala bankrutiner och andra faktorer.

Tips

 • Kontakta din bank innan du gör en överföring. Ta reda på hur processen går till och om de tar någon avgift (Google lämnar ingen ersättning för dina bankkostnader).
 • Google kanske inte nämns i namnet på den bank som du skickar betalningen till. Vi samarbetar med AFS (Arvato Finance Services) för behandlingen av betalningar och det kan vara detta namn som visas som kontoinnehavare.
 • Om ditt konto är inställt på manuell betalning upphör dina annonser att visas när pengarna har förbrukats. Kontrollera saldot regelbundet. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig när du har lite pengar kvar på kontot och när saldot är noll.
Fördröjningar

Om du tycker att överföringen tar för lång tid kan du kontrollera inbetalningen på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om du inte ser inbetalningen två veckor efter att du påbörjade överföringen kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis.

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • betalningsmottagare (Google Ads)
  • Namn på ansvarig bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra alla känsliga uppgifter på ditt konto- eller kreditkortsutdrag oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Överföring av pengar

Överföring av pengar är en metod att sätta in pengar på ditt Google Ads-konto genom att överföra pengar från ditt bankkonto. Nedan beskriver vi hur ställer in och gör en överföring, vad du kan förvänta dig och vad du kan göra om överföringen tar för lång tid.

Gör så här

Så här ställer du in eller gör en inbetalning via överföring:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning.
 4. Se till att Elektronisk överföring av pengar är markerat och klicka sedan på Granska betalning.
 5. Du ser då banknamn, unikt virtuellt bankkontonummer och mottagare. Skriv ut informationen på den här sidan och ta med den till banken för att slutföra den elektroniska överföringen.

Om du vill kan du även slutföra banköverföringen online genom att besöka din banks webbplats och föra över pengar till det unika virtuella bankkontonumret.

Obs!

Det är viktigt att du gör alla banköverföringar till det unika virtuella bankkontonumret på sidan Faktureringsinställningar. Annars kanske vi inte kan ta emot din betalning eller koppla inbetalningen till ditt Google Ads-konto. Leta reda på det unika virtuella bankkontonumret genom att klicka på kugghjulet och välja Fakturering och betalningar. Klicka sedan på Faktureringsinställningar och leta reda på fältet Virtuellt kontonummer.

Tips

 • Kontakta din bank innan du gör en överföring. Ta reda på hur processen går till och om de tar ut någon avgift (Google lämnar ingen ersättning för dina bankkostnader).
 • Google kanske inte nämns i namnet på den bank som du skickar betalningen till. Vi samarbetar med AFS (Arvato Finance Services) för behandlingen av betalningar och det kan vara detta namn som visas som kontoinnehavare.
 • När de pengar du betalat in är slut, slutar dina annonser visas. Kontrollera saldot regelbundet. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig när du har lite pengar kvar på kontot och när saldot är noll.
Vad du kan förvänta dig

Det tar oftast två till fem arbetsdagar att behandla din överföring beroende på vilken bank du använder. Behåll all betalningsinformation tills du ser att pengarna har kommit in på ditt Google Ads-konto.

Vi meddelar dig via e-post när vi har tagit emot pengarna. Därefter börjar dina annonser visas om de inte redan gör det.

Fördröjningar

Om det har gått över en vecka sedan du gjorde inbetalningen och du inte ser den i ditt konto kan du kontakta oss – vi hjälper dig gärna. Vi behöver följande information:

 • betalningsbevis från din bank eller kopia av kontoutdrag som visar överföringen
 • det 26-siffriga Google-bankkontonummer som visas på sidan Gör inbetalningar i ditt Google Ads-konto
 • E-postadressen i ditt Google Ads-konto och det kund-id som visas längst upp i Google Ads-kontot

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Det måste vara i ett format som inte går att redigera, t.ex. .jpg, .gif eller .png.
 • Följande information måste anges i betalningsbeviset:
  • Datumet då överföringen gjordes. Helst ska alla transaktioner som gjorts fem dagar innan och fem dagar efter inbetalningen synas.
  • Inbetalningsbeloppet och valutan.
  • Betalningsmottagaren.
  • Namnet på banken du använde.

För din egen säkerhet bör du stryka över alla känsliga uppgifter på kontoutdraget, framförallt ditt fullständiga kontonummer.

Banköverföring med Giropay

Med banköverföring via GiroPay gör du en inbetalning via din internetbank. Saldot på ditt Google Ads uppdateras vanligtvis inom ett par timmar.

Krav

För att kunna använda denna betalningsmetod behöver du ett bankkonto som är kopplat till GiroPay. Dessutom behöver du ett Google Ads-konto med en företagsadress i Tyskland och med euro (EUR) som valuta.

Gör så här

Så här gör du en betalning till ditt Google Ads-konto med GiroPay:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning.
 4. Välj Banköverföring med GiroPay. Om du inte ser detta alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till det.
 5. Klicka på Fortsätt för att göra inbetalningen.
 6. Ange det belopp som du vill överföra till ditt Google Ads-konto. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 10 euro.
 7. Klicka på Fortsätt till granskning.
 8. Kontrollera beloppet och bekräfta genom att klicka på Gör inbetalning.
 9. Du omdirigeras till webbplatsen som tillhör vår inbetalningspartner, GlobalCollect. Där slutför du inbetalningen via GiroPay-nätverkets säkra gränssnitt.
Vad du kan vänta dig

Betalningen sätts vanligtvis in på ditt Google Ads-konto inom två timmar, men ibland kan det ta längre tid. Behåll all betalningsinformation och alla kvitton tills du är säker på att pengarna har kommit in på ditt Google Ads-konto.

Bearbetningstid: normalt två timmar. Överföringen beror på faktorer som exempelvis bankens rutiner.

Fördröjningar

Om du tycker att inbetalningen tar för lång tid kan du kontrollera den på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om du inte ser inbetalningen tre dagar efter att du påbörjade överföringen kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis:

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • Betalningsmottagare (Google Ads).
  • namn på överförande bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra alla känsliga uppgifter på konto- eller kreditkortsutdraget oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Banköverföring med iDEAL

Med banköverföring via iDEAL gör du en inbetalning via din internetbank. Google Ads-kontot uppdateras vanligtvis inom två timmar.

Krav

För att kunna använda denna betalningsmetod måste du uppfylla följande krav:

 • Företagsadressen i ditt Google Ads-konto måste finnas i Nederländerna.
 • Valutan i ditt Google Ads-konto måste vara euro.
 • Du måste ha ett bankkonto på en bank som ingår i iDEAL-nätverket.
Gör så här

Så här gör du en betalning till ditt Google Ads-konto med hjälp iDEAL:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning.
 4. Välj Banköverföring med iDEAL. Om iDEAL inte visas som ett alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod.
 5. Klicka på Fortsätt för att göra inbetalningen.
 6. Ange det belopp som du vill överföra till ditt Google Ads-konto. Det lägsta inbetalningsbeloppet är tio euro (EUR). Klicka på Fortsätt till granskning.
 7. Kontrollera beloppet och bekräfta genom att klicka på Gör inbetalning.
 8. Du omdirigeras till webbplatsen som tillhör vår inbetalningspartner, GlobalCollect. Där slutför du inbetalningen via iDEAL-nätverkets säkra gränssnitt.
Vad du kan vänta dig

Betalningen sätts vanligtvis in på ditt Google Ads-konto inom två timmar, men ibland kan det ta längre tid. Behåll all betalningsinformation och alla kvitton tills du är säker på att pengarna har kommit in på ditt Google Ads-konto.

Fördröjningar

Om du tycker att inbetalningen tar för lång tid kan du kontrollera den på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om du inte ser inbetalningen tre dagar efter att du påbörjade överföringen kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis:

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • Betalningsmottagare (Google Ads).
  • namn på överförande bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra alla känsliga uppgifter på konto- eller kreditkortsutdraget oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.
Anslutningsproblem och betalningar

Om det inbetalade beloppet inte har satts in på ditt konto efter två eller tre timmar kan det hända att anslutningen mellan banken och GlobalCollect avbröts. Detta kan tyvärr inträffa ibland. Klicka i så fall på länken nedan om du vill få mer information:

Mer information om avbruten anslutning

Det här är vad du kan förvänta dig beroende på om anslutningen avbröts tillfälligt eller permanent:

 • Tillfälligt avbrott: GlobalCollect fick en betalningsavisering från din bank men anslutningen till Google avbröts. Du får inget felmeddelande men inbetalningen sätts in på ditt Google Ads-konto när den har bearbetats. Detta kan ta upp till fem arbetsdagar.
 • Permanent avbrott: Du får ett felmeddelande om att inbetalningen misslyckades. Om du vill kan du göra en banköverföring till GlobalCollect. Det tar mellan fem och tio arbetsdagar innan beloppet har satts in på ditt konto.

BPAY

BPAY är en betalningsmetod som kan användas tillsammans med manuella betalningar. Med BPAY kan du göra inbetalningar online eller via telefon och beloppet sätts vanligtvis in på ditt Google Ads-konto inom två eller tre arbetsdagar.

Krav

För att kunna använda denna betalningsmetod måste du ha ett bankkonto som är kopplat till BPAY. Dessutom behöver du ett Google Ads-konto med en företagsadress i Australien och med australiska dollar (AUD) som valuta.

Gör en inbetalning
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalningar.
 4. Välj BPAY. Om BPAY inte finns med bland alternativen klickar du på + vid Eller lägg till en ny betalningsmetod. Välj sedan BPAY.
 5. Anteckna fakturautställarens kod och referensnumret.
 6. Logga in på din internetbank eller använd bankens telefontjänst.
 7. Välj alternativet för BPAY eller fakturabetalning och gör inbetalningen enligt anvisningarna. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 10 AUD.
 8. Anteckna kvittonumret när du är klar. Spara numret tills beloppet har satts in på ditt Google Ads-konto, vilket vanligtvis tar två eller tre arbetsdagar.
Vad du kan vänta dig

Den manuella betalningen bör synas på ditt Google Ads-konto inom två eller tre arbetsdagar. Om beloppet inte har satts in efter tre arbetsdagar kan du läsa felsökningstipsen i avsnittet nedan.

Fördröjningar

Om du tycker att inbetalningen tar för lång tid kan du kontrollera den på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om det har gått mer än två arbetsdagar sedan du påbörjade överföringen och du fortfarande inte ser din betalning kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis:

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • Betalningsmottagare (Google Ads).
  • namn på överförande bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra all känslig information på konto- eller kreditkortsutdraget oläslig, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Boleto bancário

Med boleto bancário kan du betala dina Google Ads-kostnader manuellt.

Krav

Om du vill använda denna betalningsmetod behöver du ett Google Ads-konto med en företagsadress i Brasilien. Som kontovaluta måste du ha valt brasiliansk real (BRL).

Gör så här

Om du vill göra en inbetalning till ditt Google Ads-konto med boleto bancário följer du stegen nedan efter att du har skapat ett konto.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Det lägsta betalningsbeloppet är 40 BRL.
 4. Välj Boleto bancário. Om du inte ser detta alternativ kan du lägga till det genom att klicka på länken Lägg till en ny betalningsmetod.
 5. Välj Boleto. Ange sedan hur stor betalning du vill göra i avsnittet Ange betalningsbeloppet.
 6. Klicka på Skapa Boleto. Då skapas en boleto som du kan skriva ut eller skicka med e-post.
Vad du kan vänta dig

Du kan betala boleton samma dag som den skapades eller schemalägga betalningen till ett annat datum – men tänk på att den bara gäller i åtta dagar. Om du inte hinner betala under den perioden kan du skapa en ny boleto och ignorera den gamla.

När du har lämnat in din boleto på banken eller på bankens sida för boleto-betalning online ska din betalning bearbetas inom cirka tre arbetsdagar. Om du gör din första betalning eller om det saknas pengar på kontot kommer dina annonser antagligen att börja visas nu. Fortsätt att göra betalningar efter behov. Du kan utfärda och betala boletor i valfria belopp över 40 BRL.

Fakturor och kvitton

 • Fakturor: Du får månadsfakturor för kostnaderna som ditt konto samlar på sig varje kalendermånad. Eftersom du bara debiteras för klick på dina annonser under en given månad kan fakturabeloppet vara lägre än det belopp du har betalat via boleto. Om det finns pengar kvar på kontot kan de användas under efterföljande månader.
 • Kvitton: Ditt kvitto utfärdas sista dagen i månaden och skickas till den e-postadress som är angiven som Google Ads-kontots kontaktadress mellan den femte och tionde arbetsdagen efterföljande månad.

Du får ett e-postmeddelande med information om att ett kvitto har utfärdats och att det finns på den lokala myndighetens webbplats. Meddelandet innehåller länken, tjänsteleverantörens CNPJ-nummer (företagsnummer), kvittonumret och verifieringskoden som du kan använda för att få åtkomst till kvittot. För att undvika problem med e-postleveransen är det viktigt att du ser till att din registreringsinformation är aktuell.

Begär en värdekupong

Kvitton gäller de tjänster som har tillhandahållits under en viss månad och inte betalningen av en viss boleto. Varje kvitto utfärdas för insamling av de skatter gäller för den tillhandahållna tjänsten.

Detta kan leda till att beloppet skiljer sig från det belopp som har betalats med en boleto. De pengar som fortfarande finns på ditt konto kan emellertid användas under följande månader och kommer att tas med på kvitton för det datum när tjänsten tillhandahölls.

Om du vill ha en värdekupong för det totala beloppet som har betalats gör du följande:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på länken Transaktionshistorik på menyn till vänster. (Om du vill se faktureringsöversikten för en viss period väljer du motsvarande månader och år på rullgardinsmenyn längst upp på sidan och klickar på OK.)
 4. Klicka på Betalning mottagen på en rad som visar en debitering på ditt konto.
 5. Välj Arkiv och Skriv ut på webbläsarmenyn.
 6. Klicka på Skriv ut.
Fördröjningar

Vanligtvis behandlas alla betalda boletor inom tre arbetsdagar. Om betalningen inte visas på kontot efter tre dagar ber vi dig kontakta oss och bifoga digitala kopior av betalningsbevis och motsvarande boleto. Dokumentet måste vara läsbart och innehålla ditt kund-id och namn. När vi har fått ditt betalningsbevis undersöker vi problemet.

Viktigt att tänka på
 • Kontrollera ditt förskottsbetalda kontosaldo regelbundet så att pengarna inte tar slut. Gör fler inbetalningar efter behov. När det förskottsbetalda Google Ads-beloppet håller på att ta slut får du ett e-postmeddelande om att det är dags att göra en ny inbetalning.
 • Du kan eventuellt göra inbetalningar hos din bank eller online. På vissa bankers webbplatser kan du göra boletobetalningar med hjälp av boletoreferensnumret. Kontakta din bank för att se vilka möjligheter du har att betala via boleto.
 • Banken bör inte ta ut någon administrationsavgift. Om din bank av någon anledning lägger på en avgift eller inte kan utföra transaktionen kanske en annan lokal bank kan erbjuda lämpligare alternativ.

Överföring av pengar

Med överföring av pengar kan du göra en manuell betalning via en uttagsautomat eller på banken. Beloppet sätts vanligtvis in på ditt konto inom tre arbetsdagar.

Krav

Om du vill använda den här betalningsmetoden måste du ha ett Google Ads-konto med en företagsadress i Japan och med japanska yen (JPY) som valuta.

Gör så här

Så här gör du en inbetalning till ditt Google Ads-konto via överföring av pengar:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 1 000 yen.
 4. Välj Överföring av pengar. Om du inte ser detta alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till det.
 5. Följ bankens anvisningar för att utföra inbetalningen via uttagsautomat eller överföring, antingen personligen eller via din internetbank.

När du gör en banköverföring kommer pengarna vanligtvis in på ditt konto inom tre arbetsdagar. För att hanteringen ska gå snabbare har vi tilldelat ditt Google Ads-konto ett unikt bankkontonummer. Betalningen måste skickas till detta unika bankkontonummer varje gång du gör en banköverföring eller betalning via uttagsautomat. Du hittar bankkontouppgifterna på sidan Faktureringsinställningar, i fälten markerade Betalningsmottagarens kontonummer och Bankkontorets nummer i ditt Google Ads-konto.

Vad du kan förvänta dig

Betalningen sätts vanligtvis in på ditt Google Ads-konto inom tre arbetsdagar, men det kan ibland ta längre tid. Behåll all betalningsinformation och alla kvitton tills du är säker på att pengarna har kommit in på ditt Google Ads-konto.

Bearbetningstid: vanligtvis tre arbetsdagar, men det kan ta längre tid. Anledningen är att överföringen beror på lokala bankrutiner och andra faktorer.

Fördröjningar

Om du tycker att inbetalningen tar för lång tid kan du kontrollera den på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om det har gått mer än fem arbetsdagar sedan du påbörjade överföringen och du fortfarande inte ser din betalning kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis:

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • Betalningsmottagare (Google Ads).
  • namn på överförande bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra all känslig information på konto- eller kreditkortsutdraget oläslig, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Närbutik eller Pay Easy

Med det här alternativet kan du göra manuella betalningar i ett stort antal närbutikskedjor, via Pay Easy-uttagsautomater eller via banköverföring genom vår betrodda betalningspartner Wellnet. Betalningen sätts vanligtvis in på ditt konto inom tre arbetsdagar.

Krav

Om du vill använda den här betalningsmetoden måste du ha ett Google Ads-konto med en företagsadress i Japan och med japanska yen (JPY) som valuta.

Göra en inbetalning

Om du vill göra en inbetalning till ditt Google Ads-konto kan du klicka på länkarna nedan för att få detaljerade anvisningar om varje metod:

Närbutik: Lawson och Family Mart
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 1 000 yen.
 4. Välj Närbutik eller Pay Easy. Om du inte ser detta alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till det.
 5. Skriv in det belopp du vill betala och klicka på Kör.
 6. Du omdirigeras till vår betalningspartners säkra webbplats. Välj Lawson and Family Mart.
 7. Anteckna eller skriv ut det elvasiffriga numret i fältet Pay ID. Du måste ange numret när du gör en inbetalning så att vi kan matcha beloppet mot ditt Google Ads-konto.
 8. Besök en Lawson-butik med en Loppi-terminal eller en Family Mart-butik med Famiport. Skriv ut ett registreringskort enligt anvisningarna på terminalen. Du måste ange ditt elvasiffriga betalnings-id i fältet Customer number.
 9. Ta med dig registreringskortet till kassan och betala inom 30 minuter. Spara kvittot.
Närbutik: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki oc, and Yamazaki Daily Store
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 1 000 yen.
 4. Välj Närbutik eller Pay Easy. Om du inte ser detta alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till det.
 5. Skriv in det belopp du vill betala och klicka på Kör.
 6. Du omdirigeras till vår betalningspartners säkra webbplats. Välj Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Anteckna eller skriv ut det elvasiffriga numret i fältet Pay ID. Du måste ange numret när du gör en inbetalning så att vi kan matcha beloppet mot ditt Google Ads-konto.
 8. Besök Circle K Sunkus, Daily Yamazaki eller Yamazaki Daily Store och säg till i kassan att du vill göra en inbetalning.
 9. Om du är hos Circle K Sunkus skriver du in ditt betalnings-id i fältet Keitai Kessai Number. Om du är hos Daily Yamazaki eller Yamazaki Daily Store heter fältet Online Kessai Number.
 10. Kontrollera att uppgifterna stämmer och gör inbetalningen. Kom ihåg att spara kvittot.
Rakuten Bank/Japan Net Bank
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 1 000 yen.
 4. Välj Närbutik eller Pay Easy. Om du inte ser detta alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till det.
 5. Skriv in det belopp du vill betala och klicka på Kör.
 6. Du omdirigeras till vår betalningspartners säkra webbplats. Välj Rakuten Bank/Japan Net Bank.
 7. Välj Rakuten Bank eller Japan Net Bank beroende på var du har ett konto.
 8. Logga in på ditt konto via din internetbank och följ anvisningarna för att slutföra inbetalningen.
Pay Easy-uttagsautomat
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 1 000 yen.
 4. Välj Närbutik eller Pay Easy. Om du inte ser detta alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till det.
 5. Skriv in det belopp du vill betala och klicka på Kör.
 6. Du omdirigeras till vår betalningspartners säkra webbplats. Välj ATM.
 7. Skriv ut anvisningarna.
 8. Besök en uttagsautomat med Pay Easy-logotyp som tillhör någon av följande banker: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank och Postal Saving. Ange uppgifterna som du skrev ut tidigare och betala kontant eller via bankkort. Kom ihåg att spara kvittot.
Banköverföring med Pay Easy
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Det lägsta inbetalningsbeloppet är 1 000 yen.
 4. Välj Närbutik eller Pay Easy. Om du inte ser detta alternativ klickar du på länken Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till det.
 5. Skriv in det belopp du vill betala och klicka på Kör.
 6. Du omdirigeras till vår betalningspartners säkra webbplats. Välj Internet banking.
 7. Välj den bank där du har ditt konto. Banken måste vara ansluten till Pay Easy-systemet.
 8. Logga in på ditt konto och följ anvisningarna för att slutföra inbetalningen.

Betalningsbelopp

Tänk på följande riktlinjer när du använder betalningsmetoderna ovan:

 • Det lägsta beloppet vid manuell betalning är 1 000 yen.
 • Det högsta beloppet för kontantinbetalningar via Pay Easy-uttagsautomater är 100 000 yen.
 • Det högsta beloppet vid betalning i närbutik är 300 000 yen.
Vad du kan vänta dig

Betalningen sätts vanligtvis in på ditt konto inom tre arbetsdagar. Behåll all betalningsinformation tills du är säker på att pengarna har kommit in på ditt Google Ads-konto

Fördröjningar

Om det har gått mer än en arbetsdag sedan du påbörjade överföringen och du fortfarande inte ser din betalning kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis:

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • Betalningsmottagare (Google Ads).
  • Namn på överförande bank.
 • Tänk på att skydda dig genom att göra alla känsliga uppgifter på konto- eller kreditkortsutdraget oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

NetBanking

NetBanking är en betalningsmetod som du kan använda för manuella betalningar. Med NetBanking gör du inbetalningen via banköverföring innan dina annonser visas. Den här typen av inbetalningar utförs via vår betrodda betalningspartner TimesofMoney.

Krav och säkerhet

Du kan använda NetBanking vid manuell betalning om följande gäller:

 • Du har en faktureringsadress och ett bankkonto i Indien.
 • Du har valt indiska rupier (INR) som Google Ads-valuta.
 • Din bank är ansluten till vår betalningspartner TimesofMoney.
Se en lista över banker som är anslutna till TimesofMoney
Bankens namn Typ av konto som stöds
Kotak Bank Sparkonto
Bank of Bahrain and Kuwait Sparkonto
Bank of India Företagskonto och sparkonto
Citi Bank Företagskonto och sparkonto
Corporation Bank Sparkonto
Deutsche Bank Företagskonto och sparkonto
Development Credit Bank Sparkonto
Federal Bank Företagskonto och sparkonto
HDFC Bank Företagskonto och sparkonto
ICICI Bank Sparkonto
Indian Overseas Bank Sparkonto
Jammu & Kashmir Bank Företagskonto och sparkonto
Karnataka Bank Ltd Sparkonto
Karur Vysya Bank Företagskonto och sparkonto
Laxmi Vilas Bank – Corporate Net Banking Sparkonto
State Bank of Hyderabad Sparkonto
State Bank of India Företagskonto och sparkonto
State Bank of Bikaner & Jaipur Sparkonto
State Bank of Mysore Sparkonto
South Indian Bank Sparkonto
Union Bank of India Företagskonto och sparkonto
United Bank of India Företagskonto och sparkonto
Vijaya Bank Företagskonto och sparkonto
Industrial Development Bank of India Sparkonto

Elektronisk överföring av pengar skyddas på två sätt:

 • Du loggar in på ditt internetbankkonto med användarnamn och lösenord.
 • Din betalningsorder bearbetas via en säker server hos TimesofMoney.

Om du gör en inbetalning via HDFC och IDBI Bank måste du aktivera Secure Access. Om du inte aktiverar Secure Access inträffar ett transaktionsfel. Besök HDFC:s webbplats om du vill läsa om hur du aktiverar Secure Access.

Göra en inbetalning

Du kan göra en inbetalning när som helst. Se bara till att du har lagt till NetBanking som betalningsmetod i ditt konto. Det kan du göra genom att logga in på ditt Google Ads-konto, klicka på kugghjulet och välja Fakturering och betalningar. Klicka sedan på Gör en inbetalning. Så här gör du en inbetalning:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com/select/.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning.
 4. Ange betalningsbeloppet i fältet. Det lägsta inbetalningsbeloppet vid manuell betalning är 500 rupier.
 5. Klicka på Kör.
 6. Ett fönster öppnas och du omdirigeras till webbplatsen för TimesOfMoney. Välj din bank på rullgardinsmenyn och klicka på Submit.
 7. Du omdirigeras till bankens webbplats. Följ anvisningarna för att göra en inbetalning.

Tänk på att göra en ny inbetalning innan beloppet från den manuella betalningen är slut. Vi skickar ett e-postmeddelande när 30 % av ditt saldo återstår så att du kan sätta in mer pengar innan annonserna slutar visas.

Vad du kan förvänta dig

Ditt kontosaldo uppdateras vanligtvis inom 24 timmar efter att du har gjort en inbetalning. När saldot har uppdaterats kommer dina annonser antagligen att börja visas, om de inte redan visas.

Fördröjningar

Om du tycker att inbetalningen tar för lång tid kan du kontrollera den på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om det har gått mer än fem arbetsdagar sedan du påbörjade överföringen och du fortfarande inte ser din betalning kan du kontakta oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis:

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • Betalningsmottagare (Google Ads).
  • namn på överförande bank
 • Tänk på att skydda dig genom att göra all känslig information på konto- eller kreditkortsutdraget oläslig, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Check och postväxel

Check och postväxel är betalningsmetoder som du kan använda om du vill göra en manuell betalning. Dessa betalningsmetoder genomförs med hjälp av vår betalningspartner Citigroup.

När du använder den här betalningsmetoden skickar du din check eller postväxel till ett Citigroup-kontor via bud eller lämnar den på ett sådant kontor personligen. Du kan se en lista med kontoren i ditt konto eller genom att klicka på länken nedan:

Adresser dit du kan skicka checken eller postväxeln
Brevlåda
Citigroup Global Services Ltd
Nirlon Knowledge Park
2nd Floor, Building B3, Nirlon Complex
Goregaon (East)
Mumbai - 400063
För New Delhi:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
124, Cannaught Circus,
4th Floor, Jeevan Bharti,
New Delhi - 110001
För Kolkata:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
Kanak Building,
1st Floor,
41, Chowringhee Road,
Kolkata - 700071
För Chennai:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
ICG customer lobby
Ground Floor, 163, Anna Salai,
Chennai - 600002
För Bangalore:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
506, Prestige meridian II,
No 30, MG Road,
Bangalore - 560001
För Hyderabad:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
1st Floor, Queens Plaza
S.P.Road, Begumpet
Secunderabad - 500003
För Ahmedabad:
Citibank N.A.
1st Floor, Kalapurnam Building,
Near Municipal Market, C.G. Road,
Ahmedabad – 380 009
För Aurangabad:
Citibank N.A.
1st Floor, Cts No.4798
Saraswati Sankul,
Nirala Bazar,Opp. S.B. College,
Aurangapura,
Aurangabad – 431 001.
För Baroda:
Citibank N.A.
Pelican, 1st Floor, Opp. Race Course Towers,
Gotri Road,
Baroda 390007
För Bhopal:
Citibank N.A.
Mezzanine Floor, Kay Kay Business Centre,
133, Zone-1, M.P.Nagar,
Bhopal 462011.
För Bhubaneswar:
Citibank N.A. 98,
Janpath, 1st Floor Unit III,
Bhubaneswar 751001
För Chandigarh:
Citibank N.A.First Floor,
Sco 132-34,Sector 9 C,
Madhya Marg.
Chandigarh-160017
För Cochin:
Citibank N.A. 1st Floor,
38/1581 Ravis Arcade, Padma Junction,
M G Road, Emakulam,
Kochi 682035.
For Coimbatore:
Citibank N.A .1st Floor,
Tristar Towers, 657
Avinashi Road,
Coimbatore 641 037
För Gurgaon:
Citibank N.A.5th Floor,
DLF Square, M Block, Jacaranda Marg,
DLF City, Phase II,
Gurgaon - 122002
För Indore:
Citibank N.A., UG 101,
Apollo Square 7/2 Race Course Road, Opp. Narayan Kothi,
Sawarkar Prathima Chouraha,
Indore, M.P. - 452 007
För Jaipur:
Citibank N.A.2nd Floor,
Bhagwati Bhawan, Govt. Hostel Crossing, M.I Road,
Jaipur - 302001
För Jalandhar:
Citibank N.A.1st Floor,
36, Gobind Niwas, G T Road,
Jalandhar 144 001
För Lucknow:
Citibank N.A. 17/1
Ashok Marg,
Lucknow 226 001
För Ludhiana:
Citibank N.A.Ground Floor,
Ludhiana Stock Exchange Building,
Feroz Gandhi Market,
Ludhiana 141 001
För Nasik:
Citibank N.A.ICG Dept.,
Mezzanine Floor, Plot No 52 & 53,
Rushiraj Presidency, D' Souza Colony,
Opp. Bhosla Military School, College Road,
Nasik – 422 005.
För Pondicherry:
Citibank N.A.No. 22,
Rue Bussy Street, (Lal Bahadur Shastri Street)
Pondicherry 605 001
För Pune:
Citibank N.A.1st Floor,
Onyx Tower, Near Westin Hotel,
North Main Road, Koregaon Park,
Pune 411 001
För Surat:
Citibank N.A.1st Floor, 14, Adarsh Society,
Opp. Kakadia Complex,
Ghod Dod Road,
Surat 395008
För Vapi:
Citibank N.A.First Floor,
Emperor Building,Vapi - Daman Road,Chala,
Vapi - 396191.
För Nanded:
Citibank N.A.GUT No 120,
Malegaon Road, Taroda (Khurd),
Nanded - 431605
För Akola:
Citibank N.A.Yamuna Tarang Complex,
Plot No-2, N.H.-6,
Akola - 444004
För Nandyal:
Citibank N.A.Door No-25-427/3,
Railway Station Road,
Nandyal - 518501
   
Krav

Du kan använda den här betalningsmetoden om du har en faktureringsadress och ett bankkonto i Indien och har valt indisk rupie (INR) som valuta i Google Ads.

Ställa in och göra inbetalningar

Klicka på länkarna nedan om du vill läsa anvisningar om följande:

Ställa in betalning med check eller postväxel i ditt konto
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Faktureringsinställningar.
 4. Välj Indien på rullgardinsmenyn.
 5. Fyll i den andra sidan och klicka på Fortsätt.
 6. Läs och godkänn villkoren. Klicka på Fortsätt.
 7. Fyll i alla obligatoriska fält.
 8. Klicka på Spara och aktivera.

Dina annonser visas när du har gjort din första inbetalning. Kom ihåg att regelbundet kontrollera kontosaldot när annonserna börjar visas. När saldot är på väg att ta slut (cirka 30 % av beloppet återstår) skickar vi en påminnelse via e-post om att du bör göra en ny inbetalning.

Gör en inbetalning med check eller postväxel

Utan referensnumret kan dina inbetalningar inte sättas in på ditt konto och dina annonser kanske stoppas. Du hittar det genom att klicka på kugghjulet och välja Fakturering och betalningar, klicka på länken Faktureringsinställningar till vänster och leta reda på din check. Det tiosiffriga referensnumret anges bredvid fältet Ställ ut checkar till.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalningar.
 4. Skriv ut en check eller postväxel på det belopp som du vill sätta in på ditt Google Ads-konto. Det lägsta inbetalningsbeloppet vid manuell betalning är 500 rupier.
 5. Ställ ut checken eller postväxeln på namnet i fältet Betalningsmottagare. Kom ihåg att ange det tiosiffriga referensnumret (VAN-numret) efter Google India Pvt Ltd.
 6. Skicka checken eller postväxeln med bud eller lämna den personligen på någon av adresserna nedan eller på sidan Gör inbetalningar. Kom ihåg att bifoga utskriften.
 7. När Citibank har tagit emot checken bearbetas den och matchas med ditt Google Ads-konto. Ditt kontosaldo uppdateras så snart beloppet har satts in på ditt konto. Du får ett meddelande via e-post när detta har skett.

Hitta ditt referensnummer (VAN-nummer)
Klicka på länken nedan om du vill ta reda på ditt Google Ads-referensnummer:

Så här hittar du ditt referensnummer (VAN-nummer)
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Faktureringsinställningar i sidonavigeringsfältet.
 4. Leta reda på fältet PAY. Ditt referensnummer är det tiosiffriga numret efter Google India Pvt Ltd.

Kom ihåg att ange referensnumret efter "Google India Pvt Ltd" vid alla inbetalningar med check eller postväxel. I annat fall kan vi inte matcha inbetalningen mot ditt Google Ads-konto. Kom också ihåg att bifoga din utskrift med betalningen.

Vad du kan förvänta dig

När vi har fått din check tar det mellan 10 och 15 arbetsdagar innan den har behandlats. Ditt kontosaldo uppdateras med inbetalningen. Därefter börjar dina annonser vanligtvis visas om de inte redan visas.

Kom ihåg att ange ditt unika referensnummer (VAN-nummer) när du skickar checken eller postväxeln.

Göra en inbetalning med överföring av pengar
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Gör inbetalning. Se till att Överföring av pengar är markerat och klicka sedan på Gör en inbetalning.
 4. Du ser alternativ för två olika typer av överföring av pengar: banköverföringar via uttagsautomat eller online samt banköverföringar offline.
 5. Om du gör en banköverföring online eller via en uttagsautomat anger du det unika virtuella bankkontonumret och clearingnummer i anvisningarna för alternativ 1. Betalningar via uttagsautomat har en gräns på 30 000 NT$ per dag eller transaktion, beroende på uttagsautomaten.
 6. Om du genomför banköverföringen offline (genom att gå till ett bankkontor) anger du kundnamn, unikt virtuellt bankkontonummer, mottagarnamn, mottagarbank och bankkontorets namn i anvisningarna för alternativ 2.

Det är viktigt att du genomför alla banköverföringar med den exakta information som anges i anvisningarna. Annars kanske vi inte kan ta emot din betalning eller koppla inbetalningen till ditt Google Ads-konto.

Vad du kan vänta dig

Vi meddelar dig via e-post när vi har tagit emot pengarna. Då börjar dina annonser visas om de tidigare hade stoppats eller om det här är din första inbetalning. Om du har fyllt på ditt saldo fortsätter dina annonser visas.

Bearbetningstiden är mellan två och fem arbetsdagar beroende på var du befinner dig. I vissa fall kan det ta upp till 30 dagar. Anledningen är att överföringen påverkas av lokala bankrutiner och andra faktorer. Behåll alla betalningsuppgifter tills du är säker på att pengarna har kommit in på ditt Google Ads-konto.

Fördröjningar

Om du tycker att överföringen tar för lång tid kan du kontrollera inbetalningen på ett par olika sätt:

 • Kontrollera att beloppet har dragits från ditt bankkonto. Kontakta banken i annat fall.
 • Hör med banken att pengarna har överförts till rätt konto. Kontonumret måste vara identiskt med kontonumret i våra betalningsanvisningar (som du fick när du gjorde överföringen i ditt Google Ads-konto).

Om det har gått mer än en vecka sedan du gjorde inbetalningen och den fortfarande inte syns på ditt konto kontaktar du oss. Du måste bifoga ett giltigt betalningsbevis i kontaktformuläret (klicka på Välj fil). Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om giltiga betalningsbevis.

Bifoga ett giltigt betalningsbevis

Giltiga betalningsbevis kännetecknas av följande:

 • Betalningsbeviset kan vara en skannad kopia av ditt kvitto eller en skärmdump av ditt kontoutdrag.
 • Beviset måste vara i ett format som inte går att redigera (till exempel .gif, .jpg eller .png).
 • Det måste innehålla följande uppgifter:
  • datumet då överföringen gjordes, helst ska alla transaktioner som har gjorts fem dagar före och efter inbetalningen framgå
  • inbetalningsbelopp och valuta
  • betalningsmottagare (Google Ads)
  • namn på överförande bank
 • För din egen säkerhet ber vi dig att göra alla känsliga uppgifter på konto- eller kreditkortsutdraget oläsliga, framför allt ditt fullständiga kontonummer eller de mellersta åtta siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Obs!

Beklagar. Vi kunde inte fastställa ditt faktureringsland.

Om du vill läsa om överföringar av pengar för ditt land väljer du ditt land på rullgardinsmenyn ovan. Du kan också använda denna meny för att läsa om överföring av pengar i andra länder.

 
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt