Riešenie problému s peňažným prevodom

 

Peňažný prevod predstavuje spôsob, ako pridať peniaze do vášho účtu Google Ads prevodom peňazí v prospech Googlu. Nižšie nájdete pokyny, ako si nastaviť a uskutočniť peňažný prevod. Dozviete sa tiež, čo pri prevode môžete očakávať a čo môžete urobiť, ak jeho spracovanie trvá príliš dlho.

 

Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

 

Peňažný prevod

Nastavenie

Ak chcete nastaviť alebo uskutočniť platbu prostredníctvom peňažného prevodu, postupujte takto:

Na spracovanie vašej platby je potrebné zahrnúť jedinečné referenčné číslo do formulára bankového prevodu. Referenčné číslo je údaj, ktorý používame na priradenie vašej platby peňažným prevodom k vášmu účtu Google Ads. Je to niečo ako odtlačok prsta, ktorý nám pomáha identifikovať vašu platbu.

Ak sa celé číslo nezmestí do poľa Poznámky ani do poľa Referenčné číslo vo formulári, zadajte ho do poľa Meno pred svoje meno, prípadne namiesto neho. (Referenčné číslo nájdete vo formulári s informáciami o prevode, ktorý ste vygenerovali vo svojom účte Google Ads. Toto číslo sa líši od vášho čísla zákazníka služby Google Ads.) Pre každú uskutočnenú platbu bude potrebné generovať nové referenčné číslo, pretože ak opakovane použijete svoje referenčné čísla, nebudeme môcť spracovať vašu platbu.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Poznámka: Ak sa ako jedna z možností nezobrazuje peňažný prevod, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby a potom vyberte položku Peňažný prevod.
 4. Ak chcete uskutočniť platbu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť na svoj účet Google Ads. Nezabúdajte, že pre vašu oblasť a menu by mohla byť nastavená minimálna suma. Kliknite na tlačidlo Pokračovať na kontrolu.
 6. Po overení správnosti platobných údajov kliknutím na tlačidlo Potvrdiť platbu vygenerujte formulár s informáciami o prevode. Tento formulár obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na uskutočnenie peňažného prevodu vrátane jedinečného referenčného čísla, ak sa požaduje pre vašu oblasť.
 7. Formulár si vytlačte alebo si príslušné informácie zapíšte.
 8. Peňažný prevod uskutočnite podľa pokynov vo formulári. Tento proces je v každej banke iný, preto svoju banku požiadajte o poskytnutie konkrétnych pokynov.
Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e-mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli pozastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, reklamy ostanú v prevádzke.

Trvanie spracovania: dva až päť pracovných dní (v závislosti od vašej oblasti). Je to spôsobené tým, že peňažný prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky.

Tipy

 • Referenčné číslo nie je totožné s identifikačným číslom zákazníka.
 • Môžete vygenerovať až päť referenčných čísel bez toho, aby ste uskutočnili platbu. Ak potom budete chcieť vygenerovať nové referenčné číslo, budete najprv musieť použiť niektoré z existujúcich referenčných čísiel.
 • Dajte pozor, aby ste referenčné čísla nepoužívali opakovane. Ak ich použijete opakovane, nebudeme môcť vašu platbu spracovať.
 • Pred uskutočnením peňažného prevodu kontaktujte svoju banku. Zistite, aký postup používa a či si účtuje nejaké poplatky (Google nerefunduje vaše bankové poplatky).
 • Pri prevode vždy uvádzajte aj svoje referenčné číslo, ktoré funguje ako odtlačok prsta, na identifikáciu vašej platby a na jej priradenie k vášmu účtu.
 • Ak formulár bankového prevodu neobsahuje pole na zadanie referenčného čísla, zadajte toto číslo pred svoje meno alebo namiesto neho.
 • Je možné, že spoločnosť Google nebude uvedená v názve banky, do ktorej posielate svoju platbu. Pri spracovaní platieb spolupracujeme so spoločnosťou Arvato Finance Services (AFS), ktorá môže byť uvedená ako majiteľ účtu. 
 • Ak vo svojom účte používate manuálne platby, po vyčerpaní zostatku sa vaše reklamy prestanú zobrazovať. Preto pravidelne kontrolujte svoj zostatok. Keď váš zostatok klesne pod určitú hranicu alebo keď ho vyčerpáte, pošleme vám e-mail.
Oneskorenia

Ak máte obavy, že peňažný prevod trvá príliš dlho, k dispozícii je niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od vykonania prevodu uplynuli už dva týždne a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie.

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov začiernite vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, a to najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.
Ak zabudnete uviesť referenčné číslo pri uskutočnení platby

To sa stáva, takže si nerobte starosti. Tu je postup, ako nám môžete pomôcť priradiť vašu platbu, ak ste zabudli zahrnúť referenčné číslo:

 1. Skontrolujte, či bola suma prevodu odpísaná z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, obráťte sa na svoju banku.
 2. V banke si overte, či boli peňažné prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť presne také isté ako číslo uvedené v pôvodných platobných pokynoch – vo vytlačiteľnom formulári, ktorý ste generovali pri uskutočnení peňažného prevodu a ktorý zahŕňa aj referenčné číslo.
 3. Skontaktujte sa s nami prostredníctvom tohto formulára. Nezabudnite poskytnúť aj potvrdenie o platbe, ktoré neumožňuje dodatočnú úpravu.

Trvanie spracovania: vašu platbu môžeme skontrolovať až po jej prijatí. Ak ste si všimli, že ste zabudli uviesť referenčné číslo, počkajte 10 dní a až potom kontaktujte zákaznícku podporu. Spracovanie peňažného prevodu bez referenčného čísla môže trvať až 30 dní. Po identifikácii platby ju priradíme k vášmu účtu a skontaktujeme sa s vami. Ak chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali, kým budete čakať, môžete skúsiť uskutočniť platbu kreditnou kartou.

Peňažný prevod

Pre nové účty v tejto krajine už peňažný prevod nie je k dispozícii. Ak sa táto možnosť nezobrazuje vo vašom účte, zvoľte si iný spôsob platby.
Nastavenie

Ak chcete nastaviť alebo uskutočniť platbu prostredníctvom peňažného prevodu, postupujte takto:

Na spracovanie vašej platby je potrebné zahrnúť jedinečné referenčné číslo do formulára bankového prevodu. Referenčné číslo je údaj, ktorý používame na priradenie vašej platby peňažným prevodom k vášmu účtu Google Ads. Je to niečo ako odtlačok prsta, ktorý nám pomáha identifikovať vašu platbu.

Ak sa celé číslo nezmestí do poľa Poznámky ani do poľa Referenčné číslo vo formulári, zadajte ho do poľa Meno pred svoje meno, prípadne namiesto neho. (Referenčné číslo nájdete vo formulári s informáciami o prevode, ktorý ste vygenerovali vo svojom účte Google Ads. Toto číslo sa líši od vášho čísla zákazníka služby Google Ads.) Pre každú uskutočnenú platbu bude potrebné generovať nové referenčné číslo, pretože ak opakovane použijete svoje referenčné čísla, nebudeme môcť spracovať vašu platbu.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Poznámka: Ak sa ako jedna z možností nezobrazuje peňažný prevod, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby a potom vyberte položku Peňažný prevod.
 4. Ak chcete uskutočniť platbu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť na svoj účet Google Ads. Nezabúdajte, že pre vašu oblasť a menu by mohla byť nastavená minimálna suma. Kliknite na tlačidlo Pokračovať na kontrolu.
 6. Po overení správnosti platobných údajov kliknutím na tlačidlo Potvrdiť platbu vygenerujte formulár s informáciami o prevode. Tento formulár obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na uskutočnenie peňažného prevodu vrátane jedinečného referenčného čísla, ak sa požaduje pre vašu oblasť.
 7. Formulár si vytlačte alebo si príslušné informácie zapíšte.
 8. Peňažný prevod uskutočnite podľa pokynov vo formulári. Tento proces je v každej banke iný, preto svoju banku požiadajte o poskytnutie konkrétnych pokynov.
Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e-mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli pozastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, reklamy ostanú v prevádzke.

Trvanie spracovania: dva až päť pracovných dní (v závislosti od vašej oblasti). Je to spôsobené tým, že peňažný prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky.

Tipy

 • Referenčné číslo nie je totožné s identifikačným číslom zákazníka.
 • Môžete vygenerovať až päť referenčných čísel bez toho, aby ste uskutočnili platbu. Ak potom budete chcieť vygenerovať nové referenčné číslo, budete najprv musieť použiť niektoré z existujúcich referenčných čísiel.
 • Dajte pozor, aby ste referenčné čísla nepoužívali opakovane. Ak ich použijete opakovane, nebudeme môcť vašu platbu spracovať.
 • Pred uskutočnením peňažného prevodu kontaktujte svoju banku. Zistite, aký postup používa a či si účtuje nejaké poplatky (Google nerefunduje vaše bankové poplatky).
 • Pri prevode vždy uvádzajte aj svoje referenčné číslo, ktoré funguje ako odtlačok prsta, na identifikáciu vašej platby a na jej priradenie k vášmu účtu.
 • Ak formulár bankového prevodu neobsahuje pole na zadanie referenčného čísla, zadajte toto číslo pred svoje meno alebo namiesto neho.
 • Je možné, že spoločnosť Google nebude uvedená v názve banky, do ktorej posielate svoju platbu. Pri spracovaní platieb spolupracujeme so spoločnosťou Arvato Finance Services (AFS), ktorá môže byť uvedená ako majiteľ účtu. 
 • Ak vo svojom účte používate manuálne platby, po vyčerpaní zostatku sa vaše reklamy prestanú zobrazovať. Preto pravidelne kontrolujte svoj zostatok. Keď váš zostatok klesne pod určitú hranicu alebo keď ho vyčerpáte, pošleme vám e-mail.
Oneskorenia

Ak máte obavy, že peňažný prevod trvá príliš dlho, k dispozícii je niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od vykonania prevodu uplynuli už dva týždne a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie.

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov začiernite vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, a to najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.
Ak zabudnete uviesť referenčné číslo pri uskutočnení platby

To sa stáva, takže si nerobte starosti. Tu je postup, ako nám môžete pomôcť priradiť vašu platbu, ak ste zabudli zahrnúť referenčné číslo:

 1. Skontrolujte, či bola suma prevodu odpísaná z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, obráťte sa na svoju banku.
 2. V banke si overte, či boli peňažné prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť presne také isté ako číslo uvedené v pôvodných platobných pokynoch – vo vytlačiteľnom formulári, ktorý ste generovali pri uskutočnení peňažného prevodu a ktorý zahŕňa aj referenčné číslo.
 3. Skontaktujte sa s nami prostredníctvom tohto formulára. Nezabudnite poskytnúť aj potvrdenie o platbe, ktoré neumožňuje dodatočnú úpravu.

Trvanie spracovania: vašu platbu môžeme skontrolovať až po jej prijatí. Ak ste si všimli, že ste zabudli uviesť referenčné číslo, počkajte 10 dní a až potom kontaktujte zákaznícku podporu. Spracovanie peňažného prevodu bez referenčného čísla môže trvať až 30 dní. Po identifikácii platby ju priradíme k vášmu účtu a skontaktujeme sa s vami. Ak chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali, kým budete čakať, môžete skúsiť uskutočniť platbu kreditnou kartou.

Peňažný prevod

Nastavenie

Ak chcete nastaviť alebo uskutočniť platbu prostredníctvom peňažného prevodu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Poznámka: Ak sa ako jedna z možností nezobrazuje peňažný prevod, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby a potom vyberte položku Peňažný prevod.
 4. Ak chcete uskutočniť platbu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť na svoj účet Google Ads. Nezabúdajte, že pre vašu oblasť a menu by mohla byť nastavená minimálna suma. Kliknite na tlačidlo Pokračovať na kontrolu.
 6. Po overení správnosti platobných údajov kliknutím na tlačidlo Potvrdiť platbu vygenerujte formulár s informáciami o prevode. Tento formulár obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete na uskutočnenie peňažného prevodu vrátane jedinečného referenčného čísla, ak sa požaduje pre vašu oblasť.
 7. Formulár si vytlačte alebo si príslušné informácie zapíšte.
 8. Peňažný prevod uskutočnite podľa pokynov vo formulári. Tento proces je v každej banke iný, preto svoju banku požiadajte o poskytnutie konkrétnych pokynov.

Poznámka

Je dôležité, aby ste všetky platby bankovým prevodom uskutočnili na účet príjemcu uvedený na stránke Nastavenia fakturácie. Ak tak neurobíte, môže sa stať, že nebudeme môcť vašu platbu prijať alebo sa nebude dať priradiť k vášmu účtu Google Ads. Ak chcete nájsť číslo účtu príjemcu, kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom na možnosť Fakturácia a platby. Kliknite na položku Nastavenia fakturácie a vyhľadajte pole Číslo účtu príjemcu.

Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e-mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli pozastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, reklamy ostanú v prevádzke.

Trvanie spracovania: dva až päť pracovných dní (v závislosti od vašej oblasti). Je to spôsobené tým, že peňažný prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky.

Tipy

 • Pred uskutočnením peňažného prevodu kontaktujte svoju banku. Zistite, aký postup používa a či si účtuje nejaké poplatky (Google nerefunduje vaše bankové poplatky).
 • Je možné, že spoločnosť Google nebude uvedená v názve banky, do ktorej posielate svoju platbu. Pri spracovaní platieb spolupracujeme so spoločnosťou Arvato Finance Services (AFS), ktorá môže byť uvedená ako majiteľ účtu.
 • Ak vo svojom účte používate manuálne platby, po vyčerpaní zostatku sa vaše reklamy prestanú zobrazovať. Preto pravidelne kontrolujte svoj zostatok. Keď váš zostatok klesne pod určitú hranicu alebo keď ho vyčerpáte, pošleme vám e-mail.
Oneskorenia

Ak máte obavy, že peňažný prevod trvá príliš dlho, k dispozícii je niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od vykonania prevodu uplynuli už dva týždne a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie.

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov začiernite vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, a to najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.

Peňažný prevod

Peňažný prevod predstavuje spôsob, ako pridať peniaze do vášho účtu Google Ads prevedením peňazí z vášho bankového účtu. Nižšie nájdete pokyny, ako si nastaviť a uskutočniť peňažný prevod. Dozviete sa tiež, čo pri prevode môžete očakávať a čo môžete urobiť, ak jeho spracovanie trvá príliš dlho.

Nastavenie

Ak chcete nastaviť alebo uskutočniť platbu prostredníctvom peňažného prevodu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 4. Ubezpečte sa, že je vybratá možnosť Bankový prevod, a potom kliknite na tlačidlo Skontrolovať platbu.
 5. Zobrazí sa názov banky, jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu a príjemca. Ak chcete vykonať elektronický bankový prevod, vytlačte si informácie na tejto stránke a vezmite ich so sebou do banky.

Ak si želáte, elektronický bankový prevod môžete uskutočniť aj online tak, že prejdete na web svojej banky a prevediete prostriedky na jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu.

Poznámka

Je dôležité, aby ste všetky platby bankovým prevodom uskutočnili prostredníctvom jedinečného čísla virtuálneho bankového účtu uvedeného na stránke Nastavenia fakturácie. Ak tak neurobíte, môže sa stať, že nebudeme môcť vašu platbu prijať alebo sa nebude dať priradiť k vášmu účtu Google Ads. Ak chcete zistiť svoje jedinečné virtuálne číslo bankového účtu, kliknite na ikonu ozubeného kolieska , vyberte možnosť Fakturácia a platby, kliknite na možnosť Nastavenia fakturácie a vyhľadajte pole Virtuálne číslo účtu.

Tipy

 • Pred uskutočnením peňažného prevodu kontaktujte svoju banku. Zistite, aký postup používa a či si účtuje nejaké poplatky (Google nerefunduje vaše bankové poplatky).
 • Je možné, že spoločnosť Google nebude uvedená v názve banky, do ktorej posielate svoju platbu. Pri spracovaní platieb spolupracujeme so spoločnosťou Arvato Finance Services (AFS), ktorá môže byť uvedená ako majiteľ účtu.
 • Keď sa vyčerpajú prostriedky na vašom účte, vaše reklamy sa prestanú zobrazovať. Preto pravidelne kontrolujte svoj zostatok. Keď váš zostatok klesne pod určitú hranicu alebo keď ho vyčerpáte, pošleme vám e-mail.
Čo môžete očakávať

V závislosti od banky trvá spracovanie prevodu zvyčajne dva až päť pracovných dní. Uschovajte si všetky záznamy o platbe, až kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e-mail. V tom okamihu sa zvyčajne spustí prevádzka vašich reklám (ak sa dovtedy ešte nezobrazovali).

Oneskorenia

Ak od uskutočnenia prevodu uplynul viac než jeden týždeň a platba sa vo vašom účte stále nezobrazuje, skontaktujte sa s nami a my vám radi pomôžeme. Požiadame vás o poskytnutie nasledujúcich informácií:

 • dokladu o uskutočnení platby, ktorý obdržíte od svojej banky, alebo kópie výpisu z bankového účtu zobrazujúcu peňažný prevod;
 • 26-miestneho čísla bankového účtu Googlu, ktoré sa zobrazuje na stránke uskutočnenia platieb v účte Google Ads;
 • e-mailovej adresy vášho účtu Google Ads a čísla zákazníka, ktoré sa zobrazuje v hornej časti účtu Google Ads.

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej),
  • sumu a menu platby,
  • názov príjemcu prostriedkov,
  • názov banky, ktorej služby ste použili.

Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom bankovom výpise všetky citlivé informácie, najmä číslo bankového účtu.

Bankový prevod prostredníctvom služby Giropay

Pri bankovom prevode prostredníctvom služby GiroPay uskutočníte platbu na webe svojej banky a zostatok na vašom účte Google Ads sa zvyčajne aktualizuje do niekoľkých hodín.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať bankový účet, ktorý je súčasťou siete GiroPay. Budete tiež potrebovať účet Google Ads s obchodnou adresou v Nemecku a ako menu účtu musíte vybrať euro (EUR).

Nastavenie

Platbu na účet Google Ads prostredníctvom služby GiroPay uskutočníte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte položku Bankový prevod prostredníctvom služby GiroPay. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Ak chcete uskutočniť platbu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 6. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť na svoj účet Google Ads. Minimálna suma platby je 10 €.
 7. Kliknite na tlačidlo Pokračovať na kontrolu.
 8. Skontrolujte sumu a potvrďte ju kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 9. Systém vás presmeruje na web nášho finančného partnera, spoločnosti GlobalCollect. Na tomto webe môžete dokončiť svoju platbu prostredníctvom zabezpečeného rozhrania siete GiroPay.
Čo môžete očakávať

Prostriedky sa na váš účet Google Ads pripíšu zvyčajne do dvoch hodín, niekedy to však môže trvať aj dlhšie. Nezabudnite si uschovať všetky záznamy a doklady o platbe, kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Trvanie spracovania: zvyčajne dve hodiny. Prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov vašej banky.

Oneskorenia

Ak máte obavy, že vaša platba trvá príliš dlho, máte k dispozícii niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od vykonania prevodu uplynuli už tri dni a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.

Bankový prevod prostredníctvom služby iDEAL

Pri bankovom prevode prostredníctvom služby iDEAL uskutočníte platbu na webe svojej banky a zostatok na vašom účte Google Ads sa zvyčajne aktualizuje do dvoch hodín.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, musíte splniť nasledujúce požiadavky:

 • adresa vašej firmy v účte Google Ads sa nachádza v Holandsku,
 • menou vášho účtu Google Ads je euro,
 • máte účet v banke, ktorá je súčasťou siete iDEAL.
Nastavenie

Platbu na účet Google Ads prostredníctvom služby iDEAL uskutočníte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 4. Vyberte položku Bankový prevod prostredníctvom služby iDEAL. Ak sa služba iDEAL nezobrazuje medzi dostupnými možnosťami, zobrazte ju kliknutím na odkaz Pridať nový spôsob platby.
 5. Ak chcete uskutočniť platbu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 6. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť na svoj účet Google Ads. Minimálna suma platby je desať eur (EUR). Kliknite na tlačidlo Pokračovať na kontrolu.
 7. Skontrolujte sumu a potvrďte ju kliknutím na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 8. Systém vás presmeruje na web nášho finančného partnera, spoločnosti GlobalCollect. Na tomto webe môžete dokončiť platbu prostredníctvom zabezpečeného rozhrania siete iDEAL.
Čo môžete očakávať

Prostriedky sa na váš účet Google Ads pripíšu zvyčajne do dvoch hodín, niekedy to však môže trvať aj dlhšie. Nezabudnite si uschovať všetky záznamy a doklady o platbe, kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Oneskorenia

Ak máte obavy, že vaša platba trvá príliš dlho, máte k dispozícii niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od vykonania prevodu uplynuli už tri dni a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.
Problémy s pripojením a platby

Ak svoju platbu neuvidíte pripísanú na váš účet do dvoch alebo troch hodín, je možné, že došlo k prerušeniu online pripojenia medzi vašou bankou a spoločnosťou GlobalCollect. To sa občas bohužiaľ stáva. Ak k tomu došlo, ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na uvedený odkaz:

Ďalšie informácie o prerušených pripojeniach

V závislosti od typu prerušenia pripojenia môžete očakávať nasledujúce situácie:

 • Dočasné prerušenie: GlobalCollect dostane oznámenie o platbe od vašej banky, ale pripojenie ku Googlu by mohlo byť prerušené. Nezobrazí sa vám žiadne chybové hlásenie, no platba sa po spracovaní priradí k vášmu účtu Google Ads. Môže to trvať až päť dní.
 • Trvalé prerušenie: Dostanete chybové hlásenie o neúspešnej platbe. Ak chcete, môžete v prospech spoločnosti GlobalCollect uskutočniť iný bankový prevod, než je bankový prevod v reálnom čase. V takom prípade môže trvať päť až desať pracovných dní, kým dôjde k pripísaniu prevedenej sumy na váš účet.

BPAY

BPAY je spôsob platby, ktorý môžete použiť pri nastavení manuálnych platieb. BPAY vám umožňuje uskutočňovať platby online alebo prostredníctvom telefónu, pričom platby sa zvyčajne pripíšu na váš účet Google Ads do dvoch až troch pracovných dní.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať bankový účet, ktorý je súčasťou siete BPAY. Budete tiež potrebovať účet Google Ads s obchodnou adresou v Austrálii a ako menu účtu musíte vybrať austrálsky dolár (AUD).

Uskutočnenie platby
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na položku Uskutočniť platby.
 4. Vyberte možnosť BPAY. Ak sa možnosť BPAY nezobrazuje, kliknite na znamienko + vedľa položky Pridať nový spôsob platby. Potom vyberte možnosť BPAY.
 5. Poznačte si zobrazený kód fakturanta a referenčné číslo.
 6. Prihláste sa na web svojej banky alebo zavolajte na číslo telefonickej bankovej služby.
 7. Vyberte možnosť BPAY alebo možnosť pre službu platby účtov a postupujte podľa pokynov na uskutočnenie platby. Môžete uskutočniť platbu ľubovoľnej sumy, ktorá je vyššia ako 10 AUD.
 8. Po skončení si poznačte číslo príjmového dokladu. Uložte si ho, kým sa prostriedky neprevedú na váš účet Google Ads, čo zvyčajne trvá dva až tri pracovné dni.
Čo môžete očakávať

Manuálna platba by sa mala pripísať vo vašom účte Google Ads do dvoch až troch pracovných dní. Ak k tomu nedošlo ani po uplynutí troch pracovných dní, prečítajte si tipy na riešenie problémov v sekcii nižšie.

Oneskorenia

Ak máte obavy, že vaša platba trvá príliš dlho, máte k dispozícii niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynuli viac než dva pracovné dni a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov začiernite vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, a to najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.

Boleto bancário

Pomocou služby boleto bancário môžete uskutočniť manuálne platby za službu Google Ads.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať účet Google Ads s obchodnou adresou v Brazílii a v účte musíte mať zvolenú menu brazílsky real (BRL).

Nastavenie

Ak chcete uskutočniť platbu na účet Google Ads prostredníctvom služby boleto bancário, po vytvorení účtu postupujte podľa uvedených pokynov.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 40 BRL.
 4. Vyberte možnosť Boleto bancário. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Vyberte možnosť Boleto. V sekcii Zadajte sumu platby potom uveďte sumu, v akej by ste chceli uskutočniť platbu.
 6. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť boleto. Vytvorí sa boleto, ktoré môžete vytlačiť alebo odoslať e-mailom.
Čo môžete očakávať

Boleto možno zaplatiť v deň jeho vygenerovania, prípadne môžete platbu naplánovať na dátum, ktorý vám bude viac vyhovovať. Nezabúdajte pritom na osemdňové obdobie platnosti. Ak platbu nestihnete uskutočniť v tomto období, môžete vygenerovať nové boleto a staré skartovať.

Po tom, ako boleto predložíte v banke alebo ho odošlete cez internetovú stránku vašej banky pre platby boleto, by asi do troch pracovných dní malo dôjsť k spracovaniu vašej platby. Ak je to vaša prvá platba alebo ak na vašom účte nie sú žiadne prostriedky, v tejto fáze sa zvyčajne začnú zobrazovať vaše reklamy. V budúcnosti ďalej uskutočňujte platby podľa potreby. Doklady boleto môžete vystavovať a platiť v ľubovoľnej sume nad 40,00 BRL.

Faktúry a príjmové doklady

 • Faktúry: Budete dostávať mesačné faktúry zahŕňajúce poplatky, ktoré sa vo vašom účte nahromadili počas jednotlivých kalendárnych mesiacov. Vzhľadom na to, že vám účtujeme iba kliknutia na reklamy, ku ktorým došlo v danom mesiaci, suma na faktúre môže byť nižšia než suma, ktorú ste zaplatili prostredníctvom systému boleto. Zostávajúce prostriedky na účte môžete využiť v nasledujúcich mesiacoch.
 • Príjmové doklady: Príjmový doklad sa vystavuje v posledný deň mesiaca a odosiela sa na kontaktný e-mail účtu Google Ads medzi piatym a desiatym pracovným dňom nasledujúceho mesiaca.

Dostanete e-mail s informáciami o vystavení príjmového dokladu a o jeho dostupnosti na webe mestskej samosprávy. V liste sa uvádza odkaz na tento doklad, register podnikových platcov dane (CNPJ) daného poskytovateľa služieb, číslo príjmového dokladu a overovací kód na prístup k nemu. Ak sa chcete vyhnúť problémom s doručovaním pošty, je dôležité udržiavať registračné údaje v aktuálnom stave.

Získanie kupónu

Príjmové doklady sa vzťahujú na služby poskytnuté v danom mesiaci a nie na platbu konkrétneho dokladu boleto. Každý príjmový doklad sa vystavuje na účely výberu príslušných daní za poskytnuté služby.

Táto suma sa preto môže líšiť od sumy zaplatenej prostredníctvom dokladu boleto. Upozorňujeme však, že všetky prostriedky, ktoré zostávajú v účte, možno použiť počas nasledujúcich mesiacov a zahrnú sa do príjmových dokladov vzťahujúcich sa na dátum, keď boli služby poskytnuté.

Ak chcete získať kupón s celkovou sumou zaplatenou na základe dokladu, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. V ponuke vľavo kliknite na odkaz História transakcií. (Ak chcete zobraziť súhrn fakturácie týkajúci sa určitého obdobia, v rozbaľovacej ponuke v hornej časti stránky vyberte príslušné mesiace a roky a kliknite na tlačidlo OK.)
 4. Pri každej riadkovej položke, ktorá vám bola v účte zaúčtovaná, kliknite na možnosť Prijatá platba.
 5. V ponuke prehliadača vyberte možnosti SúborTlačiť.
 6. Kliknite na položku Tlačiť.
Oneskorenia

Všetky zaplatené doklady boleto sa spracúvajú do troch pracovných dní. Ak sa váš zostatok po troch dňoch neaktualizuje, skontaktujte sa s nami a v prílohe nám pošlite elektronické kópie dokladu o platbe spolu s príslušným dokladom boleto. Dokument musí byť čitateľný a musí obsahovať vaše číslo zákazníka a meno. Po prijatí dokladu o platbe daný problém prešetríme.

Na čo treba pamätať
 • Pravidelne kontrolujte predplatený zostatok na účte, aby ste sa vyhli vyčerpaniu finančných prostriedkov. Ak je to potrebné, uskutočnite ďalšie platby. V prípade, že vaše predplatené prostriedky v účte Google Ads klesnú na nízku úroveň, pošleme vám e-mail s výzvou na uskutočnenie ďalšej platby.
 • Možno budete môcť platby uskutočniť v miestnej banke alebo online. Niektoré banky prijímajú platby boleto prostredníctvom webov na základe príslušného referenčného čísla. Ak chcete zistiť možnosti platby pomocou systému boleto, skontaktujte sa so svojou bankou.
 • Banka by vám nemala účtovať poplatok za spracovanie. Ak vám banka z nejakého dôvodu účtuje poplatok alebo ak nie je schopná uskutočniť transakciu, výhodnejšie podmienky vám možno poskytne iná miestna banka.

Peňažný prevod

Peňažný prevod vám umožňuje uskutočniť manuálnu platbu pomocou bankomatu alebo vo vašej banke. Platba sa na váš účet pripíše zvyčajne do troch pracovných dní.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať účet Google Ads s obchodnou adresou v Japonsku a ako menu účtu musíte vybrať japonský jen (JPY).

Nastavenie

Platbu na účet Google Ads prostredníctvom peňažného prevodu uskutočníte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte možnosť Peňažný prevod. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Pomocou zadaných informácií o banke uskutočnite platbu prostredníctvom bankomatu alebo prostredníctvom peňažného prevodu, čo môžete vykonať osobne alebo na webe svojej banky.

Platby bankovým prevodom sa na váš účet zvyčajne pripíšu v priebehu troch pracovných dní. Na rýchlejšie spracovanie sme vášmu účtu Google Ads pridelili jedinečné číslo bankového účtu. Na toto jedinečné číslo bankového účtu musíte odoslať svoju platbu pri každom iniciovaní bankového prevodu alebo platby prostredníctvom bankomatu. Informácie o tomto bankovom účte môžete nájsť na stránke Nastavenia fakturácie vo svojom účte Google Ads, a to v poliach s označením Číslo účtu príjemcu a Kód pobočky.

Čo môžete očakávať

Prostriedky sa na váš účet Google Ads zvyčajne pripíšu v priebehu troch pracovných dní, niekedy to však môže trvať dlhšie. Nezabudnite si uschovať všetky záznamy a doklady o platbe, kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Trvanie spracovania: zvyčajne tri pracovné dni, ale môže to trvať aj dlhšie. Je to spôsobené tým, že prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov vašej banky.

Oneskorenia

Ak máte obavy, že vaša platba trvá príliš dlho, máte k dispozícii niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynulo viac než päť pracovných dní a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov začiernite vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, a to najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.

Obchodný reťazec alebo služba Pay Easy

Táto možnosť vám umožňuje uskutočniť manuálnu platbu v mnohých obchodných reťazcoch, v bankomatoch so službou Pay Easy alebo prostredníctvom online bankového prevodu – to všetko vám ponúka spoločnosť Wellnet, náš dôveryhodný finančný partner. Vo vašom účte pripíšeme platbu zvyčajne do troch pracovných dní.

Požiadavky

Ak chcete používať tento spôsob platby, budete potrebovať účet Google Ads s obchodnou adresou v Japonsku a ako menu účtu musíte vybrať japonský jen (JPY).

Uskutočnenie platby

Ak chcete uskutočniť platbu na svoj účet Google Ads, po kliknutí na uvedené odkazy môžete zobraziť postupy pre jednotlivé spôsoby:

Obchodné reťazce: Lawson a Family Mart
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte možnosť Obchodný reťazec alebo Pay Easy. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na položku Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte možnosť Lawson and Family Mart.
 7. Zapíšte si alebo vytlačte 11-miestne číslo, ktoré sa zobrazuje v poli Pay ID (ID platby). Toto číslo treba použiť pri realizácii platby, aby sme mohli prostriedky priradiť k vášmu účtu Google Ads.
 8. Navštívte predajňu reťazca Lawson s terminálom Loppi alebo predajňu reťazca Family Mart s terminálom Famiport. Podľa pokynov na termináli si vytlačte registračnú kartu. Do poľa Customer number (Číslo zákazníka) musíte zadať 11-miestne ID platby, ktoré ste si poznačili.
 9. Vezmite si registračnú kartu k pokladni a zaplaťte do 30 minút. Nezabudnite si odložiť doklad o platbe.
Obchodné reťazce: Circle K Sunkus, Daily Yamazaki a Yamazaki Daily Store
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte možnosť Obchodný reťazec alebo Pay Easy. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na položku Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte možnosť Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Zapíšte si alebo vytlačte 11-miestne číslo, ktoré sa zobrazuje v poli Pay ID (ID platby). Toto číslo treba použiť pri realizácii platby, aby sme mohli prostriedky priradiť k vášmu účtu Google Ads.
 8. Navštívte predajňu reťazca Circle K Sunkus, Ministop, Daily Yamazaki alebo Yamazaki Daily Store a povedzte pokladníkovi, že chcete uskutočniť platbu.
 9. V predajni reťazca Circle K Sunkus zadajte do poľa Keitai Kessai Number ID platby. V predajni reťazca Daily Yamazaki alebo Yamazaki Daily Store bude mať toto pole štítok Online Kessai Number.
 10. Overte správnosť zobrazených informácií a uskutočnite platbu. Nezabudnite si odložiť doklad o platbe.
Rakuten Bank/Japan Net Bank
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte možnosť Obchodný reťazec alebo Pay Easy. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na položku Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte možnosť Rakuten Bank/Japan Net Bank.
 7. Vyberte banku Rakuten Bank alebo banku Japan Net Bank podľa toho, kde máte účet.
 8. Prihláste sa do svojho účtu na webe svojej banky a postupujte podľa pokynov na dokončenie platby.
Bankomat so službou Pay Easy
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte možnosť Obchodný reťazec alebo Pay Easy. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na položku Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte možnosť ATM (Bankomat).
 7. Vytlačte si zobrazené pokyny.
 8. Navštívte bankomat označený logom Pay Easy ľubovoľnej z nasledujúcich bánk: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank alebo Postal Saving. Zadajte informácie z vytlačenej stránky a zaplaťte v hotovosti alebo pomocou bankovej karty. Nezabudnite si odložiť doklad o platbe.
Bankový prevod prostredníctvom služby Pay Easy
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Minimálna suma platby je 1 000 JPY.
 4. Vyberte možnosť Obchodný reťazec alebo Pay Easy. Ak túto možnosť nevidíte, kliknite na odkaz Pridať nový spôsob platby, aby sa zobrazila.
 5. Zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť, a kliknite na položku Prejsť.
 6. Otvorí sa okno, ktoré vás nasmeruje na zabezpečený web nášho finančného partnera. Vyberte položku Internet banking.
 7. Vyberte banku, v ktorej máte účet. Táto banka musí byť podporovaná systémom Pay Easy.
 8. Prihláste sa do svojho účtu a podľa pokynov dokončite platbu.

Sumy platieb

Pri používaní spôsobov platby uvedených vyššie nezabúdajte, že platia nasledujúce pravidlá:

 • Minimálna suma manuálnej platby je 1 000 JPY.
 • Bankomaty so systémom Pay Easy neakceptujú platby v hotovosti presahujúce sumu 100 000 JPY.
 • Maximálna suma platby v obchodnom reťazci je 300 000 JPY.
Čo môžete očakávať

Platba sa na účet pripíše zvyčajne do troch pracovných dní. Uschovajte si všetky záznamy o platbe, kým sa platba nepripíše na váš účet Google Ads.

Oneskorenia

Ak od uskutočnenia prevodu uplynul viac než jeden pracovný deň a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.

NetBanking

NetBanking je spôsob platby, ktorý môžete použiť na uskutočňovanie manuálnych platieb. NetBanking vám umožňuje uskutočniť platbu bankovým prevodom ešte pred uvedením vašich reklám do prevádzky. Tento druh platby podporuje náš dôveryhodný finančný partner, spoločnosť TimesofMoney.

Požiadavky a zabezpečenie

Net banking môžete použiť na uskutočnenie manuálnej platby, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • Máte fakturačnú adresu a bankový účet v Indii.
 • Vybrali ste si indickú rupiu (INR) ako menu svojho účtu Google Ads.
 • Vaša banka je podporovaná naším finančným partnerom, spoločnosťou TimesofMoney.
Zoznam bánk podporovaných spoločnosťou TimesofMoney
Názov banky Podporovaný typ účtu
Kotak Bank Sporiaci
Bank of Bahrain and Kuwait Sporiaci
Bank of India Podnikateľský a sporiaci
Citi Bank Podnikateľský a sporiaci
Corporation Bank Sporiaci
Deutsche Bank Podnikateľský a sporiaci
Development Credit Bank Sporiaci
Federal Bank Podnikateľský a sporiaci
HDFC Bank Podnikateľský a sporiaci
ICICI Bank Sporiaci
Indian Overseas Bank Sporiaci
Jammu & Kashmir Bank Podnikateľský a sporiaci
Karnataka Bank Ltd Sporiaci
Karur Vysya Bank Podnikateľský a sporiaci
Laxmi Vilas Bank - Corporate Net Banking Sporiaci
State Bank of Hyderabad Sporiaci
State Bank of India Podnikateľský a sporiaci
State Bank of Bikaner & Jaipur Sporiaci
State Bank of Mysore Sporiaci
South Indian Bank Sporiaci
Union Bank of India Podnikateľský a sporiaci
United Bank of India Podnikateľský a sporiaci
Vijaya Bank Podnikateľský a sporiaci
Industrial Development Bank of India Sporiaci

Online bankový prevod je zabezpečený dvomi spôsobmi:

 • Do svojho online bankového účtu sa prihlasujete pomocou používateľského mena a hesla.
 • Váš príkaz sa spracováva cez zabezpečený server, ktorý poskytuje spoločnosť TimesofMoney.

Ak uskutočňujete platbu prostredníctvom banky HDFC a IDBI, povoľte zabezpečený prístup. Ak zabezpečený prístup nie je povolený, dôjde k zlyhaniu transakcie. Navštívte web banky HDFC a zistite, ako môžete povoliť zabezpečený prístup.

Uskutočnenie platby

Platbu môžete uskutočniť kedykoľvek. Stačí skontrolovať, či ste pridali službu NetBanking do svojho účtu ako jeden zo spôsobov platby. Urobíte to tak, že sa prihlásite do účtu Google Ads, kliknete na ikonu ozubeného kolieska , vyberiete položku Fakturácia a platby a potom kliknete na tlačidlo Uskutočniť platbu. Platbu uskutočníte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com/select/.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu.
 4. Do dostupného poľa zadajte sumu, ktorú chcete zaplatiť. Minimálna suma manuálnej platby je 500 INR.
 5. Kliknite na tlačidlo Prejsť.
 6. Zobrazí sa kontextové okno, ktoré vás nasmeruje na web spoločnosti TimesofMoney. Vyberte v rozbaľovacej ponuke názov banky a kliknite na tlačidlo Odoslať.
 7. To vás presmeruje na web vašej banky a bude potrebné, aby ste postupovali podľa pokynov na uskutočnenie platby na webe svojej banky.

Nezabudnite uskutočniť ďalšiu platbu skôr, než sa vyčerpajú prostriedky pridané v rámci predchádzajúcej manuálnej platby. Keď budete mať k dispozícii už iba 30 % zo sumy vašich finančných prostriedkov, pošleme vám e-mail, aby sme vám pomohli zaistiť nepretržitú prevádzku vašich reklám.

Čo môžete očakávať

Zostatok účtu sa zvyčajne aktualizuje do 24 hodín od uskutočnenia platby. Od tohto okamihu sa zvyčajne spustí prevádzka vašich reklám (ak sa reklamy ešte nezobrazovali).

Oneskorenia

Ak máte obavy, že vaša platba trvá príliš dlho, máte k dispozícii niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynulo viac než päť pracovných dní a platbu stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie:

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov začiernite vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, a to najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.

Šek a banková zmenka

Šek a banková zmenka sú spôsoby platby, ktoré sa používajú pri manuálnej platbe. Tieto spôsoby platby sú podporované naším dôveryhodným platobným partnerom Citigroup.

Tento spôsob platby vám umožňuje doručiť šek alebo bankovú zmenku do niektorej z pobočiek spoločnosti Citigroup, či už prostredníctvom kuriéra alebo fyzickej návštevy. Zoznam týchto pobočiek môžete nájsť vo svojom účte alebo po kliknutí na odkaz nižšie:

Adresy, na ktoré môžete poslať šek alebo bankovú zmenku
Výber inkasa
Citigroup Global Services Ltd
Nirlon Knowledge Park
2nd Floor, Building B3, Nirlon Complex
Goregaon (East)
Mumbai – 400063
Pre Naí Dillí:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
124, Cannaught Circus,
4th Floor, Jeevan Bharti,
New Delhi – 110001
Pre Kalkatu:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
Kanak Building,
1st Floor,
41, Chowringhee Road,
Kolkata – 700071
Pre Čennai:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
ICG customer lobby
Ground Floor, 163, Anna Salai,
Chennai – 600002
Pre Bangalúr:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
506, Prestige meridian II,
No 30, MG Road,
Bangalore – 560001
Pre Hajdarábad:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
1st Floor, Queens Plaza
S.P.Road, Begumpet
Secunderabad – 500003
Pre Ahmadábad:
Citibank N.A.
1st Floor, Kalapurnam Building,
Near Municipal Market, C.G. Road,
Ahmedabad – 380 009
Pre Aurangábad:
Citibank N.A.
1st Floor, Cts No.4798
Saraswati Sankul,
Nirala Bazar,Opp. S.B. College,
Aurangapura,
Aurangabad – 431 001.
Pre Barodu:
Citibank N.A.
Pelican, 1st Floor, Opp. Race Course Towers,
Gotri Road,
Baroda 390007
Pre Bhopál:
Citibank N.A.
Mezzanine Floor, Kay Kay Business Centre,
133, Zone-1, M.P.Nagar,
Bhopal 462011.
Pre Bhubanešvár:
Citibank N.A. 98,
Janpath, 1st Floor Unit III,
Bhubaneswar 751001
Pre Čandígarh:
Citibank N.A.First Floor,
Sco 132-34,Sector 9 C,
Madhya Marg.
Chandigarh-160017
Pre Kočin:
Citibank N.A. 1st Floor,
38/1581 Ravis Arcade, Padma Junction,
M G Road, Emakulam,
Kochi 682035.
Pre Kimbátur (Coimbatore):
Citibank N.A .1st Floor,
Tristar Towers, 657
Avinashi Road,
Coimbatore 641 037
Pre Gurgaon:
Citibank N.A.5th Floor,
DLF Square, M Block, Jacaranda Marg,
DLF City, Phase II,
Gurgaon – 122002
Pre Indaur:
Citibank N.A.UG 101,
Apollo Square 7/2 Race Course Road, Opp. Narayan Kothi,
Sawarkar Prathima Chouraha,
Indore, M.P. – 452 007
Pre Džajpúr:
Citibank N.A.2nd Floor,
Bhagwati Bhawan, Govt. Hostel Crossing, M.I Road,
Jaipur – 302001
Pre Džalandhár:
Citibank N.A.1st Floor,
36, Gobind Niwas, G T Road,
Jalandhar 144 001
Pre Laknau (Lucknow):
Citibank N.A. 17/1
Ashok Marg,
Lucknow 226 001
Pre Ludhianu:
Citibank N.A.Ground Floor,
Ludhiana Stock Exchange Building,
Feroz Gandhi Market,
Ludhiana 141 001
Pre Nasik:
Citibank N.A.ICG Dept.,
Mezzanine Floor, Plot No 52 & 53,
Rushiraj Presidency, D' Souza Colony,
Opp. Bhosla Military School, College Road,
Nasik – 422 005.
Pre Puttučéri:
Citibank N.A.No. 22,
Rue Bussy Street, (Lal Bahadur Shastri Street)
Pondicherry 605 001
Pre Punu:
Citibank N.A.1st Floor,
Onyx Tower, Near Westin Hotel,
North Main Road, Koregaon Park,
Pune 411 001
Pre Surát:
Citibank N.A.1st Floor, 14, Adarsh Society,
Opp. Kakadia Complex,
Ghod Dod Road,
Surat 395008
Pre Vapi:
Citibank N.A.First Floor,
Emperor Building,Vapi - Daman Road,Chala,
Vapi – 396191.
Pre Nanded:
Citibank N.A.GUT No 120,
Malegaon Road, Taroda (Khurd),
Nanded – 431605
Pre Akolu:
Citibank N.A.Yamuna Tarang Complex,
Plot No-2, N.H.-6,
Akola – 444004
Pre Nandyal:
Citibank N.A.Door No-25-427/3,
Railway Station Road,
Nandyal – 518501
   
Požiadavky

Tento spôsob platby môžete používať, ak máte fakturačnú adresu a bankový účet v Indii a ak máte v účte Google Ads zvolenú menu indickú rupiu (INR).

Nastavenie a uskutočňovanie platieb

Ak chcete zobraziť príslušné postupy, kliknite na odkazy nižšie:

Nastavenie platby šekom alebo bankovou zmenkou pre účet
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na položku Predvoľby fakturácie.
 4. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť India.
 5. Vyplňte druhú stranu a kliknite na položku Pokračovať.
 6. Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas. Kliknite na položku Pokračovať.
 7. Vyplňte povinné polia.
 8. Kliknite na položku Uložiť a aktivovať.

Vaše reklamy sa spustia po uskutočnení prvej platby. Po ich spustení nezabudnite pravidelne kontrolovať svoj zostatok na účte. Keď zostatok poklesne na nízku hodnotu (približne na 30 % zo zaplatenej sumy), pošleme vám e-mail s pripomenutím, že máte uskutočniť ďalšiu platbu.

Uskutočnenie platby prostredníctvom šeku alebo bankovej zmenky

Bez 10-miestneho referenčného čísla nemôžeme priradiť vaše platby k vášmu účtu a vaše reklamy sa môžu prestať zobrazovať. Toto číslo nájdete tak, že kliknete na ikonu ozubeného kolieska , potom na položku Fakturácia a platby a následne na odkaz Nastavenia fakturácie vľavo. V tejto sekcii nájdite svoj šek. Vedľa poľa Šek vystavte v prospech uvidíte 10-miestne číslo.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na položku Uskutočniť platby.
 4. Vypíšte šek alebo bankovú zmenku na sumu, ktorú chcete pridať do svojho účtu Google Ads. Minimálna suma manuálnej platby je 500 INR.
 5. Šek alebo bankovú zmenku vypíšte na meno uvedené v poli Príjemca platby. Nezabudnite zahrnúť 10-miestne referenčné číslo (označuje sa ako číslo VAN) za označenie Google India Pvt Ltd.
 6. Svoj šek alebo svoju bankovú zmenku doručte (prostredníctvom kuriéra alebo osobne) na ľubovoľnú z adries uvedených nižšie alebo na stránke Uskutočniť platby. Nezabudnite priložiť aj svoj výtlačok.
 7. Po prijatí spoločnosťou Citibank sa váš šek spracuje a priradí k vášmu účtu Google Ads. Zostatok účtu sa bude aktualizovať ihneď po priradení platby, a keď k tomu dôjde, dostanete e-mail.

Vyhľadanie referenčného čísla (VAN)
Ak potrebujete zistiť svoje referenčné číslo v službe Google Ads, kliknite na odkaz nižšie:

Vyhľadanie referenčného čísla (VAN)
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Na bočnom navigačnom paneli kliknite na položku Nastavenia fakturácie.
 4. Vyhľadajte pole PLATBA. Referenčné číslo je 10-miestne číslo za označením Google India Pvt Ltd.

Pri každej platbe šekom alebo bankovou zmenkou nezabudnite pridať svoje referenčné číslo k označeniu Google India Pvt Ltd. Ak to neurobíte, nemusí sa nám podariť priradiť vašu platbu k vášmu účtu Google Ads. K platbe nezabudnite priložiť aj svoj výtlačok.

Čo môžete očakávať

Spracovanie šeku po jeho prijatí nám zaberie približne 10 až 15 pracovných dní. Po spracovaní aktualizujeme zostatok účtu tak, aby sa do neho premietla vaša platba. Od tohto okamihu sa zvyčajne spustí prevádzka vašich reklám (ak sa reklamy ešte nezobrazovali).

Pri odosielaní šeku alebo bankovej zmenky nezabudnite zahrnúť jedinečné referenčné číslo (označuje sa aj ako číslo VAN).

Uskutočnenie platby peňažným prevodom
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Fakturácia a platby.
 3. Kliknite na tlačidlo Uskutočniť platbu. Ubezpečte sa, že je vybraná možnosť Peňažný prevod a potom kliknite na možnosť Uskutočniť platbu.
 4. K dispozícii budete mať dva odlišné typy peňažných prevodov: platba prostredníctvom bankomatu alebo online bankovým prevodom a platba offline bankovým prevodom.
 5. V prípade online bankového prevodu alebo bankomatu použite jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu a kód banky v pokynoch k prvej možnosti. Pri platbe prostredníctvom bankomatu platí obmedzenie 30 000 NTD na deň alebo na transakciu (v závislosti od bankomatu).
 6. Pri offline bankovom prevode (na základe osobnej návštevy pobočky banky) použite meno zákazníka, jedinečné číslo virtuálneho bankového účtu, meno príjemcu a názov jeho banky a príslušnej pobočky v pokynoch k 2. možnosti.

Je dôležité, aby ste pri všetkých platbách prostredníctvom bankového prevodu použili presné informácie uvedené v pokynoch. Ak tak neurobíte, môže sa stať, že nebudeme môcť vašu platbu prijať alebo sa nebude dať priradiť k vášmu účtu Google Ads.

Čo môžete očakávať

Po prijatí peňažného prevodu vám pošleme e-mail. Vaše reklamy sa potom zvyčajne začnú zobrazovať (ak boli pozastavené alebo ide o vašu prvú platbu). Ak svoj zostatok obnovujete, reklamy ostanú v prevádzke.

Trvanie spracovania: 2 až 5 pracovných dní v závislosti od oblasti. V niektorých prípadoch to môže trvať až 30 dní. Je to spôsobené tým, že peňažný prevod závisí od viacerých faktorov vrátane postupov miestnej banky. Kým neuvidíte, že platba bola pripísaná na váš účet Google Ads, uchovajte si všetky záznamy o platbe.

Oneskorenia

Ak máte obavy, že peňažný prevod trvá príliš dlho, k dispozícii je niekoľko spôsobov, ako môžete overiť, či je všetko v poriadku:

 • Skontrolujte, či boli prostriedky odpísané z vášho bankového účtu. Ak sa tak nestalo, kontaktujte svoju banku.
 • V banke overte, či boli prostriedky prevedené na správny účet. Číslo účtu by malo byť rovnaké ako číslo uvedené v našich platobných pokynoch (generovaných pri uskutočnení platby peňažným prevodom v účte Google Ads).

Ak od uskutočnenia prevodu uplynul viac než jeden týždeň a platbu na svojom účte stále nevidíte, môžete nás kontaktovať. K tomuto kontaktnému formuláru bude potrebné priložiť platný doklad o platbe (kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor). Ak chcete získať ďalšie informácie o platnom doklade o platbe, kliknite na odkaz nižšie.

Priloženie platného dokladu o platbe

Platný doklad o platbe spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Môže to byť naskenovaná kópia príjmového dokladu alebo snímka obrazovky online výpisu z vášho bankového účtu.
 • Musí byť vo formáte, ktorý nie je možné upravovať, ako je napríklad formát .jpg, .gif alebo .png.
 • Musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • dátum uskutočnenia prevodu (ak je to možné, mali by byť na ňom uvedené všetky transakcie uskutočnené päť dní pred platbou a päť dní po nej);
  • sumu a menu platby;
  • príjemcu prostriedkov (t. j. Google Ads);
  • názov odosielajúcej banky.
 • Z bezpečnostných dôvodov zakryte vo svojom výpise z bankového účtu alebo kreditnej karty všetky citlivé informácie, najmä celé číslo bankového účtu alebo osem prostredných číslic v čísle vašej kreditnej karty.

Poznámka

Ľutujeme. Nepodarilo sa nám určiť vašu krajinu fakturácie.

Ak chcete získať informácie o peňažnom prevode pre svoju krajinu, v rozbaľovacej ponuke vyššie vyberte svoju krajinu. Pomocou tejto ponuky môžete získať aj informácie o možnostiach peňažného prevodu v iných krajinách.

 
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory