O prijenosu novca

 

Prijenos novca način je dodavanja novca na Google Ads račun prijenosom novca Googleu. Pogledajte upute u nastavku da biste postavili i izvršili prijenos novca, saznali što očekivati i što možete učiniti ako prijenos traje predugo.

Prijenos novca

Postavljanje

Ako želite postaviti ili izvršiti uplatu putem prijenosa novca, slijedite ove upute:

Na obrazac za bankovni prijenos morate dodati poziv na broj kako bismo mogli obraditi uplatu. Poziv na broj upotrebljavamo za povezivanje uplate prijenosom novca s vašim Google Ads računom. On je poput otiska prsta pomoću kojeg identificiramo vašu uplatu.

Ako u poljima Napomene ili Poziv na broj u obrascu nema dovoljno prostora za cijeli broj, unesite broj u prethodno polje Ime ili umjesto svojeg imena. (Poziv na broj nalazi se u obrascu s podacima o prijenosu koji ste generirali u Google Ads računu. Razlikuje se od vašeg korisničkog ID-ja za Google Ads.) Trebat ćete generirati novi poziv na broj za svaku izvršenu uplatu – ne možemo je obraditi ako pozive na broj koristite više puta.

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati. Napomena: ako vam se prijenos novca ne prikazuje kao opcija, kliknite vezu Dodaj novi način plaćanja, a zatim odaberite Prijenos novca.
 4. Da biste izvršili plaćanje, kliknite Nastavi.
 5. Unesite novčani iznos koji želite prenijeti na Google Ads račun. Imajte na umu da možda postoji minimalni iznos za vašu lokaciju i valutu. Kliknite Nastavi na pregled.
 6. Kada potvrdite točnost podataka o plaćanju, kliknite gumb Potvrdi plaćanje kako biste generirali obrazac s informacijama o prijenosu. Taj obrazac sadrži sve podatke potrebne za prijenos novca, uključujući jedinstveni poziv na broj, ako je potreban za vašu lokaciju.
 7. Ispišite obrazac ili zabilježite navedene podatke.
 8. Slijedite upute na obrascu da biste započeli prijenos novca. Taj se postupak razlikuje ovisno o banci, pa precizne upute zatražite od svoje banke.
Što možete očekivati

Kad primimo prijenos novca, poslat ćemo vam e-poruku. Oglasi se obično tada počinju prikazivati ako je prikazivanje prekinuto ili ako je to vaša prva uplata. Ako nadoplaćujete saldo, oglasi će se nastaviti prikazivati.

Vrijeme obrade: od dva do pet radnih dana, ovisno o vašoj lokaciji. To je zato što prijenos novca ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući poslovnu praksu lokalne banke.

Savjeti

 • Poziv na broj nije isto što i identifikacijski broj korisnika.
 • Možete generirati do pet brojeva poziva na broj, a da pri tome ne izvršite plaćanje. Nakon toga, da biste mogli generirati novi poziv na broj, morate upotrijebiti neki od postojećih.
 • Provjerite da ne koristite isti poziv na broj više puta. U tom slučaju nećemo moći obraditi uplatu.
 • Prije prijenosa novca obratite se banci. Saznajte koji je njezin postupak i naplaćuje li naknadu (Google vam ne može vratiti novac za bankovnu naknadu).
 • Uz prijenos uvijek navedite i poziv na broj – on je poput otiska prsta pomoću kojeg prepoznajemo uplatu i povezujemo je s vašim računom.
 • Ako obrazac za bankovni prijenos ne sadrži polje za upisivanje poziva na broj, taj broj unesite na početku, u polju gdje pišete svoje ime ili umjesto njega.
 • Google ne smije biti naveden u nazivu banke kojoj šaljete uplatu. Arvato Finance Services (AFS) naš je partner za obradu uplata, stoga biste njihov naziv mogli vidjeti naveden kao naziv vlasnika računa. 
 • Ako je račun na opciji ručnog plaćanja, oglasi će se prestati prikazivati kada se uplate potroše. Redovito provjeravajte saldo. Poslat ćemo vam e-poštu kada saldo bude nizak i kada dosegne nulu.
Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da prijenos novca traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se plaćanje:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranim prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako su prošla dva tjedna od početka prijenosa i još ne vidite svoju uplatu, možete nam se obratiti. Uz kontaktni obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju.

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valutu plaćanja.
  • Primatelja uplate (odnosno, Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke o izvodu banke ili kreditne kartice, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.
Zaboravili ste prilikom plaćanja navesti poziv na broj?

To se događa; ne brinite. Ako zaboravite navesti poziv na broj, slijedite ove korake da bismo pronašli odgovarajuću uplatu:

 1. Provjerite je li odgovarajući iznos povučen s vašeg bankovnog računa. Ako nije, kontaktirajte s bankom.
 2. Neka banka provjeri je li novac prenesen na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u izvornim uputama za plaćanje – obrascu za ispis koji ste generirali prilikom prijenosa novca. Na njemu je naveden poziv na broj.
 3. Kontaktirajte nas pomoću ovog obrasca. Svakako nam pošaljite potvrdu o plaćanju koju nije moguće mijenjati.

Vrijeme obrade: vašu ćemo uplatu pregledati kada je primimo. Ako primijetite da niste naveli poziv na broj, pričekajte 10 dana prije nego što se obratite podršci. Za obradu prijenosa novca bez poziva na broj potrebno je do 30 dana. Kada pronađemo vašu uplatu, povezat ćemo je s vašim računom i stupiti u kontakt s vama. Ako želite da se oglasi nastave prikazivati dok se to ne dogodi, možete izvršiti uplatu kreditnom karticom.

Prijenos novca

Prijenos novca više nije dostupan za nove račune u ovoj zemlji. Ako ovu opciju ne vidite na računu, odaberite drugi način plaćanja.
Postavljanje

Ako želite postaviti ili izvršiti uplatu putem prijenosa novca, slijedite ove upute:

Na obrazac za bankovni prijenos morate dodati poziv na broj kako bismo mogli obraditi uplatu. Poziv na broj upotrebljavamo za povezivanje uplate prijenosom novca s vašim Google Ads računom. On je poput otiska prsta pomoću kojeg identificiramo vašu uplatu.

Ako u poljima Napomene ili Poziv na broj u obrascu nema dovoljno prostora za cijeli broj, unesite broj u prethodno polje Ime ili umjesto svojeg imena. (Poziv na broj nalazi se u obrascu s podacima o prijenosu koji ste generirali u Google Ads računu. Razlikuje se od vašeg korisničkog ID-ja za Google Ads.) Trebat ćete generirati novi poziv na broj za svaku izvršenu uplatu – ne možemo je obraditi ako pozive na broj koristite više puta.

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati. Napomena: ako vam se prijenos novca ne prikazuje kao opcija, kliknite vezu Dodaj novi način plaćanja, a zatim odaberite Prijenos novca.
 4. Da biste izvršili plaćanje, kliknite Nastavi.
 5. Unesite novčani iznos koji želite prenijeti na Google Ads račun. Imajte na umu da možda postoji minimalni iznos za vašu lokaciju i valutu. Kliknite Nastavi na pregled.
 6. Kada potvrdite točnost podataka o plaćanju, kliknite gumb Potvrdi plaćanje kako biste generirali obrazac s informacijama o prijenosu. Taj obrazac sadrži sve podatke potrebne za prijenos novca, uključujući jedinstveni poziv na broj, ako je potreban za vašu lokaciju.
 7. Ispišite obrazac ili zabilježite navedene podatke.
 8. Slijedite upute na obrascu da biste započeli prijenos novca. Taj se postupak razlikuje ovisno o banci, pa precizne upute zatražite od svoje banke.
Što možete očekivati

Kad primimo prijenos novca, poslat ćemo vam e-poruku. Oglasi se obično tada počinju prikazivati ako je prikazivanje prekinuto ili ako je to vaša prva uplata. Ako nadoplaćujete saldo, oglasi će se nastaviti prikazivati.

Vrijeme obrade: od dva do pet radnih dana, ovisno o vašoj lokaciji. To je zato što prijenos novca ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući poslovnu praksu lokalne banke.

Savjeti

 • Poziv na broj nije isto što i identifikacijski broj korisnika.
 • Možete generirati do pet brojeva poziva na broj, a da pri tome ne izvršite plaćanje. Nakon toga, da biste mogli generirati novi poziv na broj, morate upotrijebiti neki od postojećih.
 • Provjerite da ne koristite isti poziv na broj više puta. U tom slučaju nećemo moći obraditi uplatu.
 • Prije prijenosa novca obratite se banci. Saznajte koji je njezin postupak i naplaćuje li naknadu (Google vam ne može vratiti novac za bankovnu naknadu).
 • Uz prijenos uvijek navedite i poziv na broj – on je poput otiska prsta pomoću kojeg prepoznajemo uplatu i povezujemo je s vašim računom.
 • Ako obrazac za bankovni prijenos ne sadrži polje za upisivanje poziva na broj, taj broj unesite na početku, u polju gdje pišete svoje ime ili umjesto njega.
 • Google ne smije biti naveden u nazivu banke kojoj šaljete uplatu. Arvato Finance Services (AFS) naš je partner za obradu uplata, stoga biste njihov naziv mogli vidjeti naveden kao naziv vlasnika računa. 
 • Ako je račun na opciji ručnog plaćanja, oglasi će se prestati prikazivati kada se uplate potroše. Redovito provjeravajte saldo. Poslat ćemo vam e-poštu kada saldo bude nizak i kada dosegne nulu.
Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da prijenos novca traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se plaćanje:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako su prošla dva tjedna od početka prijenosa i još ne vidite svoju uplatu, možete nam se obratiti. Uz kontaktni obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju.

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valutu plaćanja.
  • Primatelja uplate (odnosno, Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke o izvodu banke ili kreditne kartice, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.
Zaboravili ste prilikom plaćanja navesti poziv na broj?

To se događa; ne brinite. Ako zaboravite navesti poziv na broj, slijedite ove korake da bismo pronašli odgovarajuću uplatu:

 1. Provjerite je li odgovarajući iznos povučen s vašeg bankovnog računa. Ako nije, kontaktirajte s bankom.
 2. Neka banka provjeri je li novac prenesen na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u izvornim uputama za plaćanje – obrascu za ispis koji ste generirali prilikom prijenosa novca. Na njemu je naveden poziv na broj.
 3. Kontaktirajte nas pomoću ovog obrasca. Svakako nam pošaljite potvrdu o plaćanju koju nije moguće mijenjati.

Vrijeme obrade: vašu ćemo uplatu pregledati kada je primimo. Ako primijetite da niste naveli poziv na broj, pričekajte 10 dana prije nego što se obratite podršci. Za obradu prijenosa novca bez poziva na broj potrebno je do 30 dana. Kada pronađemo vašu uplatu, povezat ćemo je s vašim računom i stupiti u kontakt s vama. Ako želite da se oglasi nastave prikazivati dok se to ne dogodi, možete izvršiti uplatu kreditnom karticom.

Prijenos novca

Postavljanje

Ako želite postaviti ili izvršiti uplatu putem prijenosa novca, slijedite ove upute:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati. Napomena: ako vam se prijenos novca ne prikazuje kao opcija, kliknite vezu Dodaj novi način plaćanja, a zatim odaberite Prijenos novca.
 4. Da biste izvršili plaćanje, kliknite Nastavi.
 5. Unesite novčani iznos koji želite prenijeti na Google Ads račun. Imajte na umu da možda postoji minimalni iznos za vašu lokaciju i valutu. Kliknite Nastavi na pregled.
 6. Kada potvrdite točnost podataka o plaćanju, kliknite gumb Potvrdi plaćanje kako biste generirali obrazac s informacijama o prijenosu. Taj obrazac sadrži sve podatke potrebne za prijenos novca, uključujući jedinstveni poziv na broj, ako je potreban za vašu lokaciju.
 7. Ispišite obrazac ili zabilježite navedene podatke.
 8. Slijedite upute na obrascu da biste započeli prijenos novca. Taj se postupak razlikuje ovisno o banci, pa precizne upute zatražite od svoje banke.

Napomena

Važno je da sve uplate bankovnim prijenosom izvršite na račun primatelja naveden na stranici Postavke naplate. Ako to ne učinite, možda nećemo primiti plaćanje ili ga nećemo moći povezati s vašim Google Ads računom. Da biste pronašli broj računa primatelja, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Postavke naplate i potražite polje s oznakom Broj računa primatelja.

Što možete očekivati

Kad primimo prijenos novca, poslat ćemo vam e-poruku. Oglasi se obično tada počinju prikazivati ako je prikazivanje prekinuto ili ako je to vaša prva uplata. Ako nadoplaćujete saldo, oglasi će se nastaviti prikazivati.

Vrijeme obrade: od dva do pet radnih dana, ovisno o vašoj lokaciji. To je zato što prijenos novca ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući poslovnu praksu lokalne banke.

Savjeti

 • Prije prijenosa novca obratite se banci. Saznajte koji je njezin postupak i naplaćuje li naknadu (Google vam ne može vratiti novac za bankovnu naknadu).
 • Google ne smije biti naveden u nazivu banke kojoj šaljete uplatu. Arvato Finance Services (AFS) naš je partner za obradu uplata, stoga biste njihov naziv mogli vidjeti naveden kao naziv vlasnika računa.
 • Ako je račun na opciji ručnog plaćanja, oglasi će se prestati prikazivati kada se uplate potroše. Redovito provjeravajte saldo. Poslat ćemo vam e-poštu kada saldo bude nizak i kada dosegne nulu.
Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da prijenos novca traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se plaćanje:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako su prošla dva tjedna od početka prijenosa i još ne vidite svoju uplatu, možete nam se obratiti. Uz kontaktni obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju.

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valutu plaćanja.
  • Primatelja uplate (odnosno, Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke o izvodu banke ili kreditne kartice, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

Prijenos novca

Prijenos novca način je dodavanja novca na Google Ads račun prijenosom novca s bankovnog računa. Pogledajte upute u nastavku da biste postavili i izvršili prijenos novca, saznali što očekivati i što možete učiniti ako prijenos traje predugo.

Postavljanje

Ako želite postaviti ili izvršiti uplatu putem prijenosa novca, slijedite ove upute:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati.
 4. Provjerite je li odabrana opcija Bankovni prijenos, a zatim kliknite Pregled plaćanja.
 5. Prikazat će se naziv banke, jedinstveni broj virtualnog bankovnog računa i primatelj. Ispišite podatke s te stranice i odnesite ih u banku da biste izvršili bankovni prijenos.

Ako želite, bankovni prijenos možete izvršiti i online tako da odete na web-lokaciju svoje banke i prenesete sredstva na jedinstveni broj virtualnog bankovnog računa.

Napomena

Važno je da sve uplate bankovnim prijenosom izvršite na jedinstveni virtualni broj bankovnog računa naveden na stranici Postavke naplate. Ako to ne učinite, možda nećemo primiti plaćanje ili ga nećemo moći povezati s vašim Google Ads računom. Da biste pronašli jedinstveni virtualni broj bankovnog računa, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Postavke naplate i potražite polje s oznakom Virtualni broj računa.

Savjeti

 • Prije prijenosa novca obratite se banci. Saznajte koji je njezin postupak i naplaćuje li naknadu (Google vam ne može vratiti novac za bankovnu naknadu).
 • Google ne smije biti naveden u nazivu banke kojoj šaljete uplatu. Arvato Finance Services (AFS) naš je partner za obradu uplata, stoga biste njihov naziv mogli vidjeti naveden kao naziv vlasnika računa.
 • Vaši će se oglasi prestati prikazivati kada se uplate potroše. Redovito provjeravajte saldo. Poslat ćemo vam e-poštu kada saldo bude nizak i kada dosegne nulu.
Što možete očekivati

Obično je potrebno od dva do pet radnih dana da bi se obradio prijenos, ovisno o vašoj banci. Čuvajte svu evidenciju o plaćanju dok ne vidite da je zabilježeno na Google Ads računu.

Kad primimo prijenos novca, poslat ćemo vam e-poruku. U tom trenutku oglasi će se početi prikazivati, ako već nisu ranije.

Kašnjenja

Ako je prošlo više od tjedan dana otkako ste pokrenuli prijenos, a vaše se plaćanje i dalje ne vidi na korisničkom računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći. Zamolit ćemo vas da navedete sljedeće informacije:

 • potvrdu o plaćanju iz banke ili kopiju bankovnog izvoda koja pokazuje prijenos
 • 26-znamenkasti Googleov broj bankovnog računa prikazan na stranici Plaćanja na Google Ads računu
 • e-adresu za prijavu na vaš Google Ads račun i korisnički ID, prikazane pri vrhu stranice Google Ads računa.

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimak zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer .jpg, .gif ili .png.
 • Treba sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valutu uplate.
  • Primatelja uplate.
  • Naziv banke putem koje ste izvršili plaćanje.

Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu, a posebice broj bankovnog računa.

Bankovni prijenos pomoću Giropaya

Uz bankovni prijenos pomoću usluge GiroPay izvršavate uplatu na web-lokaciji banke, a saldo na Google Ads računu obično se ažurira u roku od nekoliko sati.

Uvjeti

Da biste koristili ovaj način plaćanja, potreban vam je bankovni račun koji čini dio mreže GiroPay. Isto tako, trebate imati Google Ads račun s adresom tvrtke u Njemačkoj na kojem je kao valuta odabran euro (EUR).

Postavljanje

Evo kako izvršiti uplatu na Google Ads račun pomoću Giropaya:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati.
 4. Odaberite Bankovni prijenos pomoću GiroPaya. Ako ga ne vidite u opcijama, kliknite vezu Dodaj novi način plaćanja da biste ga vidjeli.
 5. Da biste izvršili plaćanje, kliknite Nastavi.
 6. Unesite iznos novca koji želite uplatiti na svoj Google Ads račun. Minimalni je iznos plaćanja deset EUR.
 7. Kliknite Nastavi na pregled.
 8. Provjerite iznos i potvrdite ga klikom na gumb Izvrši plaćanje.
 9. Sustav će vas preusmjeriti na web-lokaciju našeg partnera za plaćanje, tvrtke GlobalCollect. Na toj ćete lokaciji dovršiti plaćanje putem sigurnog sučelja mreže GiroPay.
Što možete očekivati

Sredstva se obično pripisuju na Google Ads račun u roku od dva sata, ali to ponekad može potrajati i duže. Čuvajte sve zapise i potvrde o plaćanju dok ne vidite da je uplata doznačena na Google Ads račun.

Vrijeme obrade: obično dva sata. Prijenos ovisi o više čimbenika, uključujući poslovnu praksu vaše banke.

Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranim prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako su prošla tri dana od početka prijenosa i još ne vidite svoju uplatu, možete nas kontaktirati. Uz obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju:

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju slijedi ove smjernice:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valuta plaćanja.
  • Primatelj plaćanja (Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

Bankovni prijenos pomoću iDEAL-a

Uz bankovni prijenos pomoću usluge iDEAL izvršavate uplatu na web-lokaciji banke, a saldo na Google Ads računu obično se ažurira u roku od dva sata.

Zahtjevi

Da biste koristili ovaj način plaćanja, morate zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Poslovna adresa vašeg Google Ads računa nalazi se u Nizozemskoj.
 • Valuta vašeg Google Ads računa jest euro.
 • Imate račun u banci koja je dio mreže iDEAL.
Postavljanje

Evo kako izvršiti uplatu na Google Ads račun pomoću iDEAL-a:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati.
 4. Odaberite Bankovni prijenos korištenjem sustava iDEAL. Ako se iDEAL ne prikazuje kao opcija, kliknite vezu Dodaj novi način plaćanja da bi se prikazao.
 5. Da biste izvršili plaćanje, kliknite Nastavi.
 6. Unesite iznos novca koji želite uplatiti na svoj Google Ads račun. Minimalni je iznos plaćanja deset eura (EUR). Kliknite Nastavi na pregled.
 7. Provjerite iznos i potvrdite ga klikom na gumb Izvrši plaćanje.
 8. Sustav će vas preusmjeriti na web-lokaciju našeg partnera za plaćanje, tvrtke GlobalCollect. Na njoj ćete dovršiti plaćanje putem sigurnog sučelja mreže iDEAL.
Što možete očekivati

Sredstva se obično pripisuju na Google Ads račun u roku od dva sata, ali to ponekad može potrajati i duže. Čuvajte sve zapise i potvrde o plaćanju dok ne vidite da je uplata doznačena na Google Ads račun.

Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranim prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako su prošla tri dana od početka prijenosa i još ne vidite svoju uplatu, možete nas kontaktirati. Uz obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju:

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju slijedi ove smjernice:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valuta plaćanja.
  • Primatelj plaćanja (Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zatamnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.
Problemi s vezom i plaćanja

Ako uplata nije doznačena na vaš račun unutar dva ili tri sata, moguće je da je mrežna veza između vaše banke i tvrtke GlobalCollect prekinuta. Nažalost, ponekad dođe do toga. Ako se to dogodi, kliknite vezu u nastavku da biste vidjeli više podataka:

Više o prekinutim vezama

Evo što možete očekivati ovisno o načinu prekida veze:

 • Privremeni prekid: GlobalCollect će primiti obavijest o plaćanju od vaše banke, ali veza s Googleom možda je prekinuta. Nećete primiti poruku o pogrešci, a vaša će se uplata primijeniti na vaš Google Ads račun nakon obrade. Za to je potrebno najviše pet dana.
 • Trajni prekid: primit ćete poruku pogreške glede neuspješnog plaćanja. Ako želite, možete izvršiti bankovni prijenos u GlobalCollect koji nije u stvarnom vremenu i može proći pet do deset radnih dana prije nego što plaćanje sjedne na račun.

BPAY

BPAY je način plaćanja koji se može koristiti za postavku ručnog plaćanja. Pomoću usluge BPAY možete izvršiti plaćanja putem interneta ili putem telefona, a vaša će se uplata obično doznačiti vašem Google Ads računu u roku od dva do tri radna dana.

Zahtjevi

Da biste koristili ovaj način plaćanja, potreban vam je bankovni račun koji čini dio mreže BPAY. Isto tako, trebate imati Google Ads račun s adresom tvrtke u Australiji na kojem je kao valuta odabran australski dolar (AUD).

Plaćanje
 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite Uplati.
 4. Odaberite BPAY. Ako ne vidite opciju BPAY, kliknite + pored opcije ili dodajte novi način plaćanja. Zatim odaberite BPAY.
 5. Zabilježite šifru plaćanja i poziv na broj koji se pojave.
 6. Prijavite se na web-lokaciju svoje banke ili nazovite uslugu telefonskog bankarstva.
 7. Odaberite BPAY ili opciju plaćanja računa i slijedite upute za plaćanje. Plaćanje možete izvršiti u bilo kojem iznosu većem od deset AUD.
 8. Kad završite, zapišite broj potvrde o plaćanju. Spremite to dok se sredstva ne prenesu na vaš Google Ads račun, što obično traje od dva do tri radna dana.
Što možete očekivati

Ručno bi se plaćanje trebalo pripisati Google Ads računu u roku od dva do tri radna dana. Ako se to nije dogodilo nakon tri radna dana, pročitajte odjeljak u nastavku sa savjetima za rješavanje problema.

Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako su prošla više od dva radna dana otkako ste pokrenuli prijenos i još uvijek ne vidite svoju uplatu, možete nas kontaktirati. Uz obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju:

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju slijedi ove smjernice:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valuta plaćanja.
  • Primatelj plaćanja (Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

Boleto bancário

Boleto bancário omogućuje vam ručno plaćanje Google Ads troškova.

Preduvjeti

Da biste koristili ovaj način plaćanja, potreban vam je Google Ads račun s adresom tvrtke u Brazilu na kojem je kao valuta odabran brazilski real (BRL).

Postavljanje

Ako želite izvršiti uplatu na svoj Google Ads račun koristeći se načinom boleto bancário, slijedite ove korake u nastavku nakon što izradite svoj račun.

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati. Minimalni je iznos plaćanja 40 BRL.
 4. Odaberite Boleto bancário. Ako ne vidite tu opciju, kliknite vezu Dodaj novi način plaćanja da biste je vidjeli.
 5. Odaberite Boleto. Zatim u odjeljku "Odredite iznos uplate" unesite iznos koji želite uplatiti.
 6. Kliknite gumb Izradi Boleto. Boleto će se generirati pa ga možete ispisati ili poslati e-poštom.
Što možete očekivati

Boleto možete platiti na dan generiranja, a uplatu možete i zakazati za datum koji vam više odgovara s time da vodite računa o razdoblju isteka od osam dana. Ako plaćanje ne izvršite u tom razdoblju, možete generirati novi boleto i odbaciti stari.

Nakon što priložite boleto u banci ili na web-stranici banke za plaćanje putem boleta, vaše će se plaćanje obraditi otprilike u roku od tri radna dana. Ako je riječ o prvoj uplati ili ako na vašem računu više nema sredstava, vaši će se oglasi obično tada početi prikazivati. Ubuduće uplaćujte po potrebi. Boleto možete izdati za bilo koji iznos veći od 40,00 reala i njime taj iznos platiti.

Fakture i potvrde o plaćanju

 • Fakture: mjesečno ćete primati fakture s troškovima nastalim na vašem računu za svaki kalendarski mjesec. Budući da vam se naplaćuju samo klikovi koje su u tom mjesecu ostvarili vaši oglasi, iznos na fakturi može biti niži od iznosa koji ste platili putem oblika plaćanja boleto. Ostatak sredstava na svojem računu možete upotrijebiti u narednim mjesecima.
 • Potvrde o plaćanju: potvrda o plaćanju izdaje se za zadnji dan u mjesecu i šalje se na e-adresu za kontakt Google Ads računa između petog i desetog radnog dana u sljedećem mjesecu.

Primit ćete poruku e-pošte s obavijesti da je potvrda izdana i da je dostupna na web-lokaciji City Government. Pismo sadrži vezu, registar poslovnih poreznih obveznika (CNPJ) davatelja usluge, broj potvrde i kontrolni kôd pomoću kojeg možete pristupiti potvrdi. Informacije o registraciji morate redovno ažurirati da biste izbjegli probleme s isporukom pošte.

Preuzimanje vaučera

Potvrde o plaćanju odnose se na usluge koje su pružene tijekom određenog mjeseca, a ne na konkretno plaćanje oblikom plaćanja boleto. Potvrde o plaćanju izdaju se radi naplate poreza koji se primjenjuju na pružene usluge.

Zbog toga se taj iznos može razlikovati od iznosa uplaćenog oblikom plaćanja boleto. Napominjemo da sav preostali iznos na svom računu možete upotrebljavati tijekom narednih mjeseci i bit će uvršten na potvrde koje se odnose na datum pružanja usluge.

Ako želite preuzeti vaučer ukupnog iznosa plaćenog računom, poduzmite sljedeće korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite vezu Povijest transakcija na lijevom izborniku. (Ako želite vidjeti sažetak naplate koji se odnosi na određeno razdoblje, na padajućem izborniku pri vrhu stranice odaberite odgovarajuće mjesece i godine, a zatim kliknite U redu.)
 4. Kliknite Primljeno plaćanje za bilo koju stavku retka koja prikazuje terećenje računa.
 5. Na izborniku preglednika odaberite Datoteka, a potom Ispis.
 6. Kliknite Ispis.
Kašnjenja

Sve uplate izvršene oblikom plaćanja boleto obrađuju se u roku od tri radna dana. Ako se vaš saldo ne ažurira nakon tri dana, kontaktirajte s nama i pošaljite nam digitalne kopije dokaza plaćanja i odgovarajući boleto. Dokument mora biti čitljiv i sadržavati korisnički ID i ime. Nakon što primimo potvrdu o plaćanju, istražit ćemo problem.

Napomena
 • Redovito provjeravajte saldo računa s unaprijed uplaćenim sredstvima kako vam ne bi ponestalo sredstava. Prema potrebi izvršite dodatna plaćanja. Kada se saldo Google Ads računa na koji ste sredstva unaprijed uplatili počne smanjivati, e-poštom ćete primiti podsjetnik za izvršavanje dodatnog plaćanja.
 • Plaćanje ćete možda moći izvršiti u lokalnoj banci ili online. Neke banke prihvaćaju uplate putem oblika plaćanja boleto na svojim web-lokacijama pri čemu upotrebljavaju poziv na broj oblika plaćanja boleto. Od banke zatražite opcije za plaćanje boletoa.
 • Banka vam ne bi smjela naplatiti naknadu za obradu. Ako iz nekog razlog vaša banka naplaćuje naknadu ili ne može izvršiti transakciju, možda neka druga lokalna banka pruža pogodnije mogućnosti.

Prijenos novca

Prijenosom novca možete izvršiti ručno plaćanje na bankomatu ili u banci, a plaćanje se obično doznačuje na vaš račun u roku od tri radna dana.

Preduvjeti

Da biste koristili ovaj način plaćanja, potreban vam je Google Ads račun s poslovnom adresom u Japanu, a japanski jen (JPY) mora biti odabran kao valuta vašeg računa.

Postavljanje

Evo kako izvršiti uplatu na Google Ads račun prijenosom novca:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite gumb Uplati. Minimalni je iznos uplate 1000 JPY.
 4. Odaberite Prijenos novca. Ako ga ne vidite u opcijama, kliknite vezu Dodaj novi način plaćanja da biste ga vidjeli.
 5. Upotrijebite podatke o banci da biste plaćanje izvršili na bankomatu ili prijenosom novca, što možete učiniti osobno ili na web-lokacije svoje banke.

Bankovni se prijenosi obično doznačuju na račun u roku od tri radna dana. Da bismo omogućili bržu obradu, vašem smo Google Ads računu dodijelili jedinstveni broj bankovnog računa. Vaša uplata mora biti poslana na taj jedinstveni broj bankovnog računa svaki put kada pokrenete bankovni prijenos ili plaćate na bankomatu. Te podatke o bankovnom računu možete pronaći na stranici Postavke naplate na Google Ads računu u poljima s oznakama Broj računa primatelja i Kôd podružnice.

Što možete očekivati

Sredstva se obično doznačuju na Google Ads račun u roku od deset radnih dana, ali to ponekad može potrajati i duže. Čuvajte sve zapise i potvrde o plaćanju dok ne vidite da je uplata doznačena na Google Ads račun.

Vrijeme obrade: obično tri radna dana, ali može trajati i dulje. To je zato što prijenos ovisi o više čimbenika, uključujući poslovnu praksu vaše banke.

Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako je prošlo više od pet radnih dana otkako ste pokrenuli prijenos i još uvijek ne vidite uplatu, možete nam se obratiti. Uz obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju:

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju slijedi ove smjernice:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valuta plaćanja.
  • Primatelj plaćanja (Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

NetBanking

NetBanking je način plaćanja koji možete koristiti i za izvršavanje ručnih plaćanja. Pomoću NetBankinga plaćate putem bankovnog prijenosa prije prikazivanja oglasa. Tu vrstu plaćanja podržava naš pouzdani partner za plaćanje, TimesofMoney.

Preduvjeti i sigurnost

Net banking možete upotrebljavati za ručno plaćanje ako se sljedeće odnosi na vas:

 • ako imate adresu za naplatu i bankovni račun u Indiji
 • ako ste odabrali indijsku rupiju (INR) kao Google Ads valutu
 • ako naš partner za plaćanje TimesofMoney podržava vašu banku.
Popis banaka koje podržava TimesofMoney
Naziv banke Podržana vrsta računa
Kotak Bank Štedni
Bank of Bahrain and Kuwait Štedni
Bank of India Poslovni i štedni
Citi Bank Poslovni i štedni
Corporation Bank Štedni
Deutsche Bank Poslovni i štedni
Development Credit Bank Štedni
Federal Bank Poslovni i štedni
HDFC Bank Poslovni i štedni
ICICI Bank Štedni
Indian Overseas Bank Štedni
Jammu & Kashmir Bank Poslovni i štedni
Karnataka Bank Ltd Štedni
Karur Vysya Bank Poslovni i štedni
Laxmi Vilas Bank – poslovni Net Banking Štedni
State Bank of Hyderabad Štedni
State Bank of India Poslovni i štedni
State Bank of Bikaner & Jaipur Štedni
State Bank of Mysore Štedni
South Indian Bank Štedni
Union Bank of India Poslovni i štedni
United Bank of India Poslovni i štedni
Vijaya Bank Poslovni i štedni
Industrial Development Bank of India Štedni

Sigurnost vašeg internetskog bankovnog prijenosa osigurana je na dva načina:

 • Prijavljujete se na bankovni račun na internetu s korisničkim imenom i zaporkom.
 • Vaš nalog obrađuje se putem sigurnog poslužitelja koji je omogućio TimesofMoney.

Ako plaćate putem banke HDFC ili IDBI, omogućite siguran pristup. Ako siguran pristup nije omogućen, transakcija neće uspjeti. Posjetite web-lokaciju banke HDFC da biste saznali kako omogućiti siguran pristup.

Plaćanje

To možete učiniti u bilo kojem trenutku. Provjerite jeste li na račun dodali NetBanking kao jedan od načina plaćanja. Da biste to učinili, prijavite se na Google Ads račun, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate, a zatim kliknite gumb Uplati. U nastavku su navedene upute za plaćanje:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com/select/ .
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate.
 3. Kliknite Uplati.
 4. U dostupno polje unesite iznos koji želite uplatiti. Minimalni je iznos ručnog plaćanja 500 INR.
 5. Kliknite Idi.
 6. Pojavljuje se skočni prozor koji vodi do web-lokacije tvrtke TimesofMoney. S padajućeg izbornika odaberite naziv banke i kliknite Pošalji.
 7. Preusmjerit će vas se na web-lokaciju vaše banke i trebat ćete slijediti upute za dovršenje plaćanja.

Obavezno izvršite drugu uplatu prije nego što se potroši ručno plaćanje. Kada vam preostane još 30% sredstava, poslat ćemo vam e-poštu kako bismo vam pomognemo da osigurate prikazivanje oglasa.

Što možete očekivati

Saldo računa obično se ažurira u roku od 24 sata od uplate. U tom trenutku oglasi će se početi prikazivati, ako već nisu ranije.

Kašnjenja

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako je prošlo više od pet radnih dana otkako ste pokrenuli prijenos i još uvijek ne vidite uplatu, možete nam se obratiti. Uz obrazac trebate priložiti valjani dokaz plaćanja (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju:

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju slijedi ove smjernice:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum prijenosa. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valuta plaćanja.
  • Primatelj plaćanja (Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršeno plaćanje.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

Napomena

Žao nam je. Nismo uspjeli odrediti vašu zemlju adrese za naplatu.

Da biste saznali više o prijenosu novca u vašoj zemlji, odaberite je u prethodno navedenom padajućem izborniku. Pomoću tog izbornika možete saznati i više o prijenosu novca u drugim zemljama.

 
 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem