Řešení problému s peněžním převodem

 

Jednou z metod, jak do vašeho účtu Google Ads dodat prostředky, je bezhotovostní převod peněžních prostředků společnosti Google. V následující části najdete pokyny, jak peněžní převod nastavit a provést, co lze očekávat a jak postupovat, pokud zpracování převodu trvá příliš dlouho.

 

Pokud používáte nové prostředí Google Ads, neuvidíte v účtu ikonu ozubeného kola . V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče . Položku Fakturace a platby najdete pod nadpisem Nastavení.

 

Peněžní převod

Nastavení

Pokud chcete nastavit peněžní převod nebo provést platbu převodem, postupujte podle těchto pokynů:

Abychom mohli platbu zpracovat, je nutné na bankovním formuláři pro převod prostředků zadat jedinečné referenční číslo převodu (na formulářích banky někdy označované jako tzv. variabilní symbol). Pomocí referenčního čísla přiřadíme převod k příslušnému účtu Google Ads. Referenční číslo nám tedy pomáhá identifikovat platbu.

Není-li ve formuláři v poli Poznámky nebo Variabilní symbol dost místa na celé číslo, zadejte ho do pole Jméno před své jméno nebo místo něj. (Referenční číslo najdete na formuláři s údaji o převodu, který jste vygenerovali v účtu Google Ads. Číslo se liší od čísla zákazníka Google Ads.) Pro každou platbu je nutné vygenerovat nové referenční číslo. Pokud byste stejné referenční číslo použili u další platby, nedokázali bychom ji zpracovat.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Poznámka: Pokud mezi zobrazenými možnostmi peněžní převod chybí, klikněte na odkaz Přidat novou platební metodu a vyberte možnost Peněžní převod.
 4. Klikněte na Přejít k platbě.
 5. Zadejte částku, kterou chcete na účet Google Ads převést. Upozorňujeme, že v některých zemích a u některých měn je stanovena minimální částka. Klikněte na možnost Přejít ke kontrole.
 6. Po kontrole správnosti platebních údajů klikněte na tlačítko Potvrdit platbu. Vygeneruje se formulář s údaji o převodu. Formulář obsahuje veškeré informace, které k převodu potřebujete, včetně jedinečného referenčního čísla (je-li ve vaší lokalitě potřeba).
 7. Formulář vytiskněte nebo si zapište v něm uvedené údaje.
 8. Podle pokynů ve formuláři proveďte převod. Proces převodu se u jednotlivých bank liší. Vyžádejte si proto konkrétní pokyny přímo u své banky.
Co bude následovat

Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud byly reklamy pozastaveny nebo se jedná o vaši první platbu, začnou se obvykle po přijetí platby vaše reklamy zobrazovat. Jestliže svůj zůstatek jen obnovujete, budou se reklamy zobrazovat nepřetržitě.

Doba zpracování je dva až pět pracovních dnů, záleží na lokalitě. Peněžní převod totiž závisí na více faktorech včetně postupů na straně místní banky.

Tipy

 • Referenční číslo není totéž, co identifikační číslo zákazníka.
 • Můžete vygenerovat až pět referenčních čísel, aniž odešlete platbu. Poté je však nutné jedno ze stávajících referenčních čísel použít. Do té doby nelze vygenerovat nové číslo.
 • Stejné referenční číslo nepoužívejte opakovaně. Příslušnou platbu bychom nedokázali zpracovat.
 • Než převod provedete, kontaktujte banku. Zjistěte, jak převod realizuje, a zda účtuje poplatky. (Společnost Google bankovní poplatky neproplácí.)
 • Při převodu prostředků vždy uveďte referenční číslo, podle kterého můžeme platbu identifikovat a správně ji přiřadit k účtu.
 • Pokud bankovní formulář pro převod prostředků neobsahuje pole pro uvedení referenčního čísla, zadejte je do pole před své jméno nebo místo něj.
 • V názvu bankovního účtu, na který zasíláte platbu, nemusí být společnost Google uvedena. Při zpracování plateb spolupracujeme se společností Arvato Finance Services (AFS), která může být uvedena jako majitel účtu. 
 • Pokud v účtu využíváte manuální platby, reklamy se po vyčerpání finančních prostředků z plateb přestanou zobrazovat. Zůstatek pravidelně kontrolujte. Pokud zůstatek klesne nízko, zašleme vám e-mail. Další e-mail vám zašleme, když zůstatek klesne na nulu.
Prodlevy

Pokud se vám zdá, že peněžní převod trvá příliš dlouho, můžete platbu několika způsoby zkontrolovat:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání příkazu k úhradě uplynuly již dva týdny a platba se stále nezobrazuje, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Další informace o platných dokladech o provedení platby získáte kliknutím na následující odkaz.

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.
Co když jsem v platbě zapomněl(a) referenční číslo uvést?

Stává se to, takže nemějte obavy. Pokud jste referenční číslo zapomněli uvést, pomůžete nám platbu nalézt následovně:

 1. Zkontrolujte, zda byla částka převodu odepsána z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 2. Ověřte v bance, zda byly finanční prostředky připsány na správný účet. Číslo účtu musí naprosto přesně odpovídat číslu, které je uvedené v pokynech k původní platbě (což je formulář vygenerovaný při peněžním převodu – obsahuje referenční číslo a lze ho vytisknout).
 3. Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře. Bude nutné předložit neupravitelný doklad o platbě.

Doba zpracování: Platbu můžeme prověřit, až když ji obdržíme. Pokud zjistíte, že jste zapomněli uvést referenční číslo, počkejte 10 dní a poté kontaktujte podporu. Zpracování peněžního převodu bez referenčního čísla může trvat až 30 dní. Až platbu identifikujeme, přiřadíme ji k vašemu účtu a budeme vás kontaktovat. Pokud chcete, aby se během tohoto procesu vaše reklamy i nadále zobrazovaly, můžete provést platbu prostřednictvím platební karty.

Peněžní převod

Převod peněz již není v této zemi pro nové účty k dispozici. Pokud tuto možnost ve svém účtu nevidíte, zvolte jinou platební metodu.
Nastavení

Pokud chcete nastavit peněžní převod nebo provést platbu převodem, postupujte podle těchto pokynů:

Abychom mohli platbu zpracovat, je nutné na bankovním formuláři pro převod prostředků zadat jedinečné referenční číslo převodu (na formulářích banky někdy označované jako tzv. variabilní symbol). Pomocí referenčního čísla přiřadíme převod k příslušnému účtu Google Ads. Referenční číslo nám tedy pomáhá identifikovat platbu.

Není-li ve formuláři v poli Poznámky nebo Variabilní symbol dost místa na celé číslo, zadejte ho do pole Jméno před své jméno nebo místo něj. (Referenční číslo najdete na formuláři s údaji o převodu, který jste vygenerovali v účtu Google Ads. Číslo se liší od čísla zákazníka Google Ads.) Pro každou platbu je nutné vygenerovat nové referenční číslo. Pokud byste stejné referenční číslo použili u další platby, nedokázali bychom ji zpracovat.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Poznámka: Pokud mezi zobrazenými možnostmi peněžní převod chybí, klikněte na odkaz Přidat novou platební metodu a vyberte možnost Peněžní převod.
 4. Klikněte na Přejít k platbě.
 5. Zadejte částku, kterou chcete na účet Google Ads převést. Upozorňujeme, že v některých zemích a u některých měn je stanovena minimální částka. Klikněte na možnost Přejít ke kontrole.
 6. Po kontrole správnosti platebních údajů klikněte na tlačítko Potvrdit platbu. Vygeneruje se formulář s údaji o převodu. Formulář obsahuje veškeré informace, které k převodu potřebujete, včetně jedinečného referenčního čísla (je-li ve vaší lokalitě potřeba).
 7. Formulář vytiskněte nebo si zapište v něm uvedené údaje.
 8. Podle pokynů ve formuláři proveďte převod. Proces převodu se u jednotlivých bank liší. Vyžádejte si proto konkrétní pokyny přímo u své banky.
Co bude následovat

Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud byly reklamy pozastaveny nebo se jedná o vaši první platbu, začnou se obvykle po přijetí platby vaše reklamy zobrazovat. Jestliže svůj zůstatek jen obnovujete, budou se reklamy zobrazovat nepřetržitě.

Doba zpracování je dva až pět pracovních dnů, záleží na lokalitě. Peněžní převod totiž závisí na více faktorech včetně postupů na straně místní banky.

Tipy

 • Referenční číslo není totéž, co identifikační číslo zákazníka.
 • Můžete vygenerovat až pět referenčních čísel, aniž odešlete platbu. Poté je však nutné jedno ze stávajících referenčních čísel použít. Do té doby nelze vygenerovat nové číslo.
 • Stejné referenční číslo nepoužívejte opakovaně. Příslušnou platbu bychom nedokázali zpracovat.
 • Než převod provedete, kontaktujte banku. Zjistěte, jak převod realizuje, a zda účtuje poplatky. (Společnost Google bankovní poplatky neproplácí.)
 • Při převodu prostředků vždy uveďte referenční číslo, podle kterého můžeme platbu identifikovat a správně ji přiřadit k účtu.
 • Pokud bankovní formulář pro převod prostředků neobsahuje pole pro uvedení referenčního čísla, zadejte je do pole před své jméno nebo místo něj.
 • V názvu bankovního účtu, na který zasíláte platbu, nemusí být společnost Google uvedena. Při zpracování plateb spolupracujeme se společností Arvato Finance Services (AFS), která může být uvedena jako majitel účtu. 
 • Pokud v účtu využíváte manuální platby, reklamy se po vyčerpání finančních prostředků z plateb přestanou zobrazovat. Zůstatek pravidelně kontrolujte. Pokud zůstatek klesne nízko, zašleme vám e-mail. Další e-mail vám zašleme, když zůstatek klesne na nulu.
Prodlevy

Pokud se vám zdá, že peněžní převod trvá příliš dlouho, můžete platbu několika způsoby zkontrolovat:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání příkazu k úhradě uplynuly již dva týdny a platba se stále nezobrazuje, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Další informace o platných dokladech o provedení platby získáte kliknutím na následující odkaz.

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.
Co když jsem v platbě zapomněl(a) referenční číslo uvést?

Stává se to, takže nemějte obavy. Pokud jste referenční číslo zapomněli uvést, pomůžete nám platbu nalézt následovně:

 1. Zkontrolujte, zda byla částka převodu odepsána z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 2. Ověřte v bance, zda byly finanční prostředky připsány na správný účet. Číslo účtu musí naprosto přesně odpovídat číslu, které je uvedené v pokynech k původní platbě (což je formulář vygenerovaný při peněžním převodu – obsahuje referenční číslo a lze ho vytisknout).
 3. Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře. Bude nutné předložit neupravitelný doklad o platbě.

Doba zpracování: Platbu můžeme prověřit, až když ji obdržíme. Pokud zjistíte, že jste zapomněli uvést referenční číslo, počkejte 10 dní a poté kontaktujte podporu. Zpracování peněžního převodu bez referenčního čísla může trvat až 30 dní. Až platbu identifikujeme, přiřadíme ji k vašemu účtu a budeme vás kontaktovat. Pokud chcete, aby se během tohoto procesu vaše reklamy i nadále zobrazovaly, můžete provést platbu prostřednictvím platební karty.

Peněžní převod

Nastavení

Pokud chcete nastavit peněžní převod nebo provést platbu převodem, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Poznámka: Pokud mezi zobrazenými možnostmi peněžní převod chybí, klikněte na odkaz Přidat novou platební metodu a vyberte možnost Peněžní převod.
 4. Klikněte na Přejít k platbě.
 5. Zadejte částku, kterou chcete na účet Google Ads převést. Upozorňujeme, že v některých zemích a u některých měn je stanovena minimální částka. Klikněte na možnost Přejít ke kontrole.
 6. Po kontrole správnosti platebních údajů klikněte na tlačítko Potvrdit platbu. Vygeneruje se formulář s údaji o převodu. Formulář obsahuje veškeré informace, které k převodu potřebujete, včetně jedinečného referenčního čísla (je-li ve vaší lokalitě potřeba).
 7. Formulář vytiskněte nebo si zapište v něm uvedené údaje.
 8. Podle pokynů ve formuláři proveďte převod. Proces převodu se u jednotlivých bank liší. Vyžádejte si proto konkrétní pokyny přímo u své banky.

Poznámka

Je důležité, abyste všechny platby bankovním převodem odesílali na účet příjemce uvedený na stránce Nastavení fakturace. Pokud uděláte chybu, může se stát, že platbu neobdržíme nebo nebudeme schopni platbu přiřadit k vašemu účtu Google Ads. Chcete-li zjistit číslo účtu příjemce, klikněte na ikonu ozubeného kola , a pak na položku Fakturace a platby. Klikněte na Nastavení fakturace a vyhledejte pole s označením Číslo účtu příjemce.

Co bude následovat

Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud byly reklamy pozastaveny nebo se jedná o vaši první platbu, začnou se obvykle po přijetí platby vaše reklamy zobrazovat. Jestliže svůj zůstatek jen obnovujete, budou se reklamy zobrazovat nepřetržitě.

Doba zpracování je dva až pět pracovních dnů, záleží na lokalitě. Peněžní převod totiž závisí na více faktorech včetně postupů na straně místní banky.

Tipy

 • Než převod provedete, kontaktujte banku. Zjistěte, jak převod realizuje, a zda účtuje poplatky. (Společnost Google bankovní poplatky neproplácí.)
 • V názvu bankovního účtu, na který zasíláte platbu, nemusí být společnost Google uvedena. Při zpracování plateb spolupracujeme se společností Arvato Finance Services (AFS), která může být uvedena jako majitel účtu.
 • Pokud v účtu využíváte manuální platby, reklamy se po vyčerpání finančních prostředků z plateb přestanou zobrazovat. Zůstatek pravidelně kontrolujte. Pokud zůstatek klesne nízko, zašleme vám e-mail. Další e-mail vám zašleme, když zůstatek klesne na nulu.
Prodlevy

Pokud se vám zdá, že peněžní převod trvá příliš dlouho, můžete platbu několika způsoby zkontrolovat:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání příkazu k úhradě uplynuly již dva týdny a platba se stále nezobrazuje, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Další informace o platných dokladech o provedení platby získáte kliknutím na následující odkaz.

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

Peněžní převod

Jednou z metod, jak přidat prostředky do vašeho účtu Google Ads, je peněžní převod z vašeho bankovního účtu. V následující části najdete pokyny, jak peněžní převod nastavit a provést, co lze očekávat a jak postupovat, pokud zpracování převodu trvá příliš dlouho.

Nastavení

Pokud chcete nastavit peněžní převod nebo provést platbu převodem, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 4. Vyberte metodu Bankovní převod a klikněte na Zkontrolovat platbu.
 5. Zobrazí se název banky, unikátní číslo virtuálního bankovního účtu a jméno příjemce. Vytiskněte informace uvedené na této stránce a vezměte je s sebou do své banky, kde bankovní převod provedete.

Chcete-li, můžete bankovní převod dokončit online tím, že přejdete na webové stránky banky a převedete finanční prostředky na unikátní číslo virtuálního bankovního účtu.

Poznámka

Je důležité, abyste všechny platby bankovním převodem odesílali na unikátní číslo virtuálního bankovního účtu uvedeného na stránce Nastavení fakturace. Pokud uděláte chybu, může se stát, že platbu neobdržíme nebo nebudeme schopni platbu přiřadit k vašemu účtu Google Ads. Chcete-li vyhledat jedinečné číslo virtuálního bankovního účtu, klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a platby, poté klikněte na položku Nastavení fakturace a vyhledejte pole označené Číslo virtuálního účtu.

Tipy

 • Než převod provedete, kontaktujte banku. Zjistěte, jak převod realizuje a zda účtuje poplatky. (Společnost Google bankovní poplatky nevrací).
 • V názvu bankovního účtu, na který zasíláte platbu, nemusí být společnost Google uvedena. Při zpracování plateb spolupracujeme se společností Arvato Finance Services (AFS), která může být uvedena jako majitel účtu.
 • Reklamy se po vyčerpání finančních prostředků z plateb přestanou zobrazovat. Zůstatek pravidelně kontrolujte. Pokud zůstatek klesne nízko, zašleme vám e-mail. Další e-mail vám zašleme, když zůstatek klesne na nulu.
Co bude následovat

Zpracování převodu trvá v závislosti na bance obvykle dva až pět pracovních dní. Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se platba neobjeví na účtu Google Ads.

Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud se reklamy nezobrazovaly, začnou se obvykle zobrazovat v tomto okamžiku.

Prodlevy

Pokud již od provedení převodu uplynul více než týden a platba se v účtu stále nezobrazuje, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme. Požádáme vás při tom o následující informace:

 • doklad o provedení platby, který obdržíte od banky, nebo kopie výpisu z bankovního účtu dokládající převod prostředků,
 • 26místné číslo bankovního účtu Google, které se zobrazí na stránce Provést platby v účtu Google Ads,
 • přihlašovací e-mail k účtu Google Ads a číslo zákazníka, které je uvedeno v horní části stránek účtu Google Ads.

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Musí uvádět následující informace:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, zachyťte na dokladu všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby
  • Příjemce finančních prostředků
  • Název banky, jejíž služby jste využili

Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu začerněte všechny citlivé údaje, zejména číslo bankovního účtu.

Bankovní převod prostřednictvím služby GiroPay

Při bankovním převodu prostřednictvím služby GiroPay provedete platbu na webových stránkách své banky a zůstatek účtu Google Ads je obvykle aktualizován během několika hodin.

Požadavky

Chcete-li používat tuto platební metodu, budete potřebovat bankovní účet, který je součástí sítě GiroPay. Je také nutné mít účet Google Ads s firemní adresou v Německu a jako měnu účtu používat euro (EUR).

Nastavení

Níže uvádíme postup, jak provést platbu na účet Google Ads pomocí služby GiroPay:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 4. Zvolte možnost Bankovní převod prostřednictvím služby GiroPay. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Klikněte na Přejít k platbě.
 6. Zadejte částku, kterou chcete na účet Google Ads převést. Minimální částka platby je 10 €.
 7. Klikněte na možnost Přejít ke kontrole.
 8. Zkontrolujte částku a potvrďte ji kliknutím na tlačítko Provést platbu.
 9. Budete přesměrováni na webové stránky našeho partnera pro zpracování plateb, společnosti GlobalCollect. Zde platbu dokončíte prostřednictvím zabezpečeného rozhraní sítě GiroPay.
Co bude následovat

Prostředky budou na účet Google Ads připsány obvykle do dvou hodin, někdy to však může trvat déle. Veškeré záznamy o platbách a stvrzenky si uschovejte, dokud se platba neobjeví v účtu Google Ads.

Doba zpracování: Obvykle dvě hodiny. Převod prostředků závisí na celé řadě faktorů, včetně procesů používaných bankou.

Prodlevy

Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Proveďte tyto kroky:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud již od zadání příkazu k úhradě uplynuly tři dny a platba se stále nezobrazuje, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další informace o platných platebních dokladech:

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na bankovním výpisu nebo výpisu z platební karty začerněte všechny citlivé údaje, zejména celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.

Bankovní převod prostřednictvím služby iDEAL

Při bankovním převodu prostřednictvím služby iDEAL provedete platbu na webových stránkách své banky. Zůstatek účtu Google Ads je obvykle aktualizován během dvou hodin.

Požadavky

Chcete-li používat tuto platební metodu, musíte splňovat následující podmínky:

 • Firemní adresa vašeho účtu Google Ads musí být v Nizozemsku.
 • Měnou účtu Google Ads musí být euro.
 • Banka, u níž máte založen účet, musí být součástí sítě iDEAL.
Nastavení

Níže uvádíme postup, jak uskutečnit platbu na účet Google Ads pomocí služby iDEAL:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 4. Zvolte možnost Bankovní převod prostřednictvím služby iDEAL. Pokud mezi nabízenými možnostmi iDEAL chybí, klikněte na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Klikněte na Přejít k platbě.
 6. Zadejte částku, kterou chcete na účet Google Ads převést. Minimální částka je 10 eur. Klikněte na možnost Přejít ke kontrole.
 7. Zkontrolujte částku a potvrďte ji kliknutím na tlačítko Provést platbu.
 8. Budete přesměrováni na webové stránky našeho partnera pro zpracování plateb, společnosti GlobalCollect. Zde platbu dokončíte prostřednictvím zabezpečeného rozhraní sítě iDEAL.
Co bude následovat

Prostředky budou na účet Google Ads připsány obvykle do dvou hodin, někdy to však může trvat déle. Veškeré záznamy o platbách a stvrzenky si uschovejte, dokud se platba neobjeví v účtu Google Ads.

Prodlevy

Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Proveďte tyto kroky:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud již od zadání příkazu k úhradě uplynuly tři dny a platba se stále nezobrazuje, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další informace o platných platebních dokladech:

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na bankovním výpisu nebo výpisu z platební karty začerněte všechny citlivé údaje, zejména celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.
Problémy s připojením a platby

Pokud není platba připsána na účet Google Ads během dvou až tří hodin, mohlo dojít k přerušení online spojení mezi bankou a společností GlobalCollect. Takové věci se bohužel občas stanou. V takovém případě klikněte na níže uvedený odkaz a přečtěte si další informace.

Další informace o přerušení spojení

V závislosti na typu přerušení spojení můžete očekávat některou z následujících situací:

 • Dočasné přerušení: Společnost GlobalCollect obdrží od banky oznámení o platbě, ale mohlo dojít k výpadku spojení se společností Google. Nezobrazí se žádná chybová zpráva, ale platba bude připsána na účet Google Ads až po zpracování. To může trvat až pět dní.
 • Trvalé přerušení: Zobrazí se vám chybová zpráva o neúspěšné platbě. Pokud chcete, můžete poslat peníze společnosti GlobalCollect klasickým bankovním převodem (ne v reálném čase). Připsání peněz na váš účet může v takovém případě trvat až 10 pracovních dnů.

Služba BPAY

BPAY je platební metoda, kterou lze používat při nastavení účtu na manuální platby. Prostřednictvím služby BPAY můžete provést platbu online nebo telefonicky a platba bude na účet Google Ads připsána obvykle do dvou až tří pracovních dnů.

Požadavky

Abyste mohli tuto platební metodu používat, musíte mít bankovní účet, který je součástí sítě BPAY. Je také nutné mít účet Google Ads s firemní adresou v Austrálii a jako měnu používat australský dolar (AUD).

Provedení platby
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na Provést platbu.
 4. Zvolte BPAY. Pokud možnost BPAY není zobrazena, klikněte na tlačítko + vedle možnosti Nebo přidat novou platební metodu. Pak vyberte možnost BPAY.
 5. Poznamenejte si účtovací kód a referenční číslo, které se zobrazí.
 6. Přihlaste na webu své banky nebo zavolejte službu telefonického bankovnictví.
 7. Zvolte službu BPAY nebo možnost platby účtů a proveďte platbu podle pokynů. Můžete zaplatit libovolnou částku vyšší než 10 AU.
 8. Po dokončení platby si poznamenejte číslo transakce. Toto číslo uschovejte do doby, než budou finanční prostředky připsány na účet Google Ads, což obvykle trvá dva až tři pracovní dny.
Co bude následovat

Manuální platba by měla být na účet Google Ads připsána během dvou až tří pracovních dnů. Pokud nedojde k připsání platby do tří pracovních dnů, přečtěte si v následující části tipy na odstraňování problémů.

Prodlevy

Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Proveďte tyto kroky:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání převodu uplynou více než dva pracovní dny a platba se v účtu stále neobjeví, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další informace o platných platebních dokladech:

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

Boleto bancário

Při použití platební metody boleto bancário můžete náklady na službu Google Ads uhradit manuální platbou.

Požadavky

Abyste mohli tuto platební metodu používat, musíte mít účet Google Ads s firemní adresou v Brazílii a měna účtu musí být brazilský reál (BRL).

Nastavení

Chcete-li platbu na účet Google Ads provést metodou boleto bancário, postupujte po vytvoření účtu podle těchto pokynů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Minimální částka platby je 40 reálů.
 4. Vyberte možnost Boleto bancário. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Vyberte možnost Boleto. V části Zadání výše platby pak zadejte částku, kterou chcete uhradit.
 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit Boleto. Vygeneruje se příkaz boleto, který si můžete vytisknout nebo odeslat e-mailem.
Co bude následovat

Příkaz boleto můžete zaplatit v den, kdy byl vygenerován, případně můžete platbu nastavit na vhodnější datum. Nezapomeňte přitom na osmidenní dobu platnosti. Po uplynutí této lhůty je třeba vygenerovat nový příkaz boleto a ten původní zahodit.

Po podání příkazu boleto na pobočce vaší banky nebo na její stránce pro platby příkazem boleto online by platba měla být zpracována během tří pracovních dnů. Jde-li o vaši první platbu nebo nemáte na účtu potřebné finanční prostředky, začnou se reklamy obvykle zobrazovat v tomto okamžiku. V budoucnu provádějte platby podle potřeby. Příkazy boleto lze vystavovat a hradit s nimi libovolné částky větší než 40 reálů.

Faktury a potvrzení

 • Faktury: Budete dostávat měsíční faktury, které budou zahrnovat poplatky vzniklé na vašem účtu vždy v daném kalendářním měsíci. Protože jsou vám účtována pouze kliknutí, která byla zaznamenána u reklam za daný měsíc, fakturovaná částka může být nižší než částka, kterou jste uhradili pomocí příkazu boleto. Zbývající prostředky lze využít v následujících měsících.
 • Doklady: Doklad bude vystaven poslední den v měsíci a zaslán na kontaktní e-mail účtu Google Ads v období mezi 5. a 10. pracovním dnem následujícího měsíce.

E-mailem vám sdělíme, že potvrzení bylo vystaveno a je k dispozici na webu městského zastupitelstva. Zpráva obsahuje odkaz, daňové identifikační číslo (CNJP) poskytovatele služby, číslo potvrzení a ověřovací kód pro přístup k potvrzení. Registrační údaje je třeba udržovat v aktuálním stavu, aby nedocházelo k problémům s doručováním e-mailů.

Získání poukazu

Potvrzení se týkají služeb poskytnutých v průběhu daného měsíce, nikoli platby konkrétním příkazem boleto. Potvrzení se vystavují pro účely výběru příslušných daní z poskytnutých služeb.

Proto se tato částka může lišit od částky vložené prostřednictvím příkazu boleto. Všechny zbývající prostředky na účtu můžete využít v následujících měsících. V takovém případě budou zahrnuty v potvrzeních vztahujících se k datu, kdy byla daná služba poskytnuta.

Chcete-li získat poukaz ve výši celkové částky zaplacené fakturou, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. V nabídce vlevo klikněte na odkaz Historie transakcí. (Pokud si přejete zobrazit stránku s přehledem fakturace za konkrétní období, vyberte příslušné měsíce a roky z rozbalovací nabídky v horní části stránky a klikněte na OK.)
 4. Klikněte na položku Platba přijata u řádkové položky s platbou na vrub vašeho účtu.
 5. V nabídce prohlížeče vyberte položky SouborTisk.
 6. Klikněte na Tisk.
Prodlevy

Všechny platby příkazem boleto jsou zpracovávány do tří pracovních dnů. Pokud nebude zůstatek aktualizován do tří dnů, kontaktujte nás a přiložte digitální kopie potvrzení o platbě a příslušném příkazu boleto. Dokument musí být čitelný a obsahovat vaše jméno a číslo zákazníka. Jakmile obdržíme potvrzení o platbě, záležitost prošetříme.

Důležité upozornění
 • Zůstatek předplacené částky ve svém účtu pravidelně kontrolujte, aby nedošlo k vyčerpání prostředků. Další platby provádějte podle potřeby. Pokud předplacený zůstatek účtu Google Ads klesne citelně nízko, zašleme vám e-mail s výzvou k provedení další platby.
 • V některých případech je platbu možné provést online nebo v místní bance. Některé banky přijímají platby příkazem boleto prostřednictvím svých webových stránek, kde uvedete referenční číslo příkazu boleto. Možnosti platby příkazem boleto si zjistěte u své banky.
 • Banka by vám neměla účtovat poplatky za zpracování. Pokud však vaše banka z nějakého důvodu účtuje poplatky nebo není schopna transakci provést, zkuste se obrátit na jinou místní banku. Možná bude schopna nabídnout lepší podmínky.

Peněžní převod

Při peněžním převodu můžete provést manuální platbu prostřednictvím bankomatu nebo banky a platba vám bude na účet připsána obvykle do tří pracovních dní.

Požadavky

Abyste mohli tuto platební metodu používat, musíte mít účet Google Ads s firemní adresou v Japonsku a měna účtu musí být japonský jen (JPY).

Nastavení

Chcete-li provést platbu na účet Google Ads pomocí peněžního převodu:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Minimální částka platby je 1 000 ¥.
 4. Vyberte Převod peněz. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Při platbě prostřednictvím bankomatu nebo peněžním převodem, kterou lze provést osobně, resp. prostřednictvím webových stránek banky, použijte poskytnuté bankovní údaje.

Platby bankovním převodem se obvykle připisují na účet Google Ads do tří pracovních dní. Abychom umožnili rychlejší zpracování, přiřadili jsme vašemu účtu Google Ads unikátní číslo bankovního účtu. Platba musí být odeslána na toto unikátní číslo bankovního účtu pokaždé, když iniciujete bankovní převod nebo platbu prostřednictvím bankomatu. Tyto informace o bankovním účtu najdete v účtu Google Ads na stránce Nastavení fakturace v polích Číslo účtu příjemce a Kód pobočky.

Co bude následovat

Prostředky budou na účet Google Ads připsány obvykle do tří pracovních dnů, někdy to však může trvat déle. Veškeré záznamy o platbách a stvrzenky si uschovejte, dokud se platba neobjeví v účtu Google Ads.

Doba zpracování: Obvykle tři pracovní dny, může to však trvat i déle. Převod prostředků totiž závisí na několika faktorech, například na procesech používaných bankou.

Prodlevy

Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Proveďte tyto kroky:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání převodu uplyne více než pět pracovních dnů a platba se v účtu stále neobjeví, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další informace o platných platebních dokladech:

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

Platba prostřednictvím obchodu nebo služby Pay Easy

V rámci této možnosti můžete provést manuální platbu v řadě obchodních řetězců, v bankomatech systému Pay Easy nebo bankovním převodem online – tyto způsoby nabízí společnost Wellnet, náš ověřený partner zajišťující zpracování plateb. Platba bude na váš účet připsána obvykle do tří pracovních dnů.

Požadavky

Abyste mohli tuto platební metodu používat, musíte mít účet Google Ads s firemní adresou v Japonsku a měna účtu musí být japonský jen (JPY).

Provedení platby

Pokud chcete provést platbu na účet Google Ads, klikněte na níže uvedené odkazy a přečtěte si pokyny k jednotlivým metodám.

Obchody Lawson a Family Mart
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Minimální částka platby je 1 000 ¥.
 4. Vyberte možnost Obchod, nebo Pay Easy. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit, a klikněte na Jít.
 6. Otevře se okno, kde budete přesměrováni na zabezpečené webové stránky našeho partnera pro zpracování plateb. Vyberte možnost Lawson a Family Mart.
 7. Zapište si nebo si vytiskněte jedenáctimístné číslo uvedené v poli ID platby. Toto číslo bude nutno použít při každé platbě, abychom mohli finanční prostředky přiřadit k vašemu účtu Google Ads.
 8. Zajděte do obchodu Lawson s terminálem Loppi nebo do obchodu Family Mart s terminálem Famiport. Podle pokynů na terminálu si vytiskněte registrační kartu. Do pole Číslo zákazníka budete muset zadat jedenáctimístné číslo platby, které jste si předtím zapsali.
 9. Pak máte 30 minut na to, abyste došli s registrační kartou k pokladně a zaplatili. Stvrzenku si uschovejte.
Obchody Circle K Sunkus, Daily Yamazaki a Yamazaki Daily Store
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Minimální částka platby je 1 000 ¥.
 4. Vyberte možnost Obchod, nebo Pay Easy. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit, a klikněte na Jít.
 6. Otevře se okno, kde budete přesměrováni na zabezpečené webové stránky našeho partnera pro zpracování plateb. Vyberte možnost Circle K Sunkus/Daily Yamazaki.
 7. Zapište si nebo si vytiskněte jedenáctimístné číslo uvedené v poli ID platby. Toto číslo bude nutno použít při každé platbě, abychom mohli finanční prostředky přiřadit k vašemu účtu Google Ads.
 8. Navštivte některý z obchodů Circle K Sunkus, Daily Yamazaki nebo Yamazaki Daily Store a u pokladny řekněte, že chcete provést platbu.
 9. Pokud jste v obchodě Circle K Sunkus, zadejte číslo platby do pole Keitai Kessai Number. Pokud jste v obchodě Daily Yamazaki nebo Yamazaki Daily Store, zadejte číslo platby do pole Online Kessai Number.
 10. Zkontrolujte správnost zobrazených informací a pak proveďte platbu. Stvrzenku si uschovejte.
Rakuten Bank / Japan Net Bank
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Minimální částka platby je 1 000 ¥.
 4. Vyberte možnost Obchod, nebo Pay Easy. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit, a klikněte na Jít.
 6. Otevře se okno, kde budete přesměrováni na zabezpečené webové stránky našeho partnera pro zpracování plateb. Vyberte možnost Rakuten Bank / Japan Net Bank.
 7. Vyberte banku Rakuten Bank nebo Japan Net Bank, u které máte účet.
 8. Přihlaste se na stránkách banky ke svému účtu a dokončete platbu podle pokynů.
Bankomat Pay Easy
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Minimální částka platby je 1 000 ¥.
 4. Vyberte možnost Obchod, nebo Pay Easy. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit, a klikněte na Jít.
 6. Otevře se okno, kde budete přesměrováni na zabezpečené webové stránky našeho partnera pro zpracování plateb. Vyberte možnost Bankomat.
 7. Zobrazené pokyny si vytiskněte.
 8. Zajděte k bankomatu s logem Pay Easy některé z těchto bank: Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank, Resona Bank, Saitama Resona Bank nebo Postal Saving. Zadejte informace z vytištěné stránky a zaplaťte v hotovosti nebo bankovní kartou. Stvrzenku si uschovejte.
Bankovní převod Pay Easy
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Minimální částka platby je 1 000 ¥.
 4. Vyberte možnost Obchod, nebo Pay Easy. Pokud tuto možnost nevidíte, zobrazíte ji kliknutím na odkaz Přidat novou platební metodu.
 5. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit, a klikněte na Jít.
 6. Otevře se okno, kde budete přesměrováni na zabezpečené webové stránky našeho partnera pro zpracování plateb. Vyberte možnost Internetové bankovnictví.
 7. Vyberte banku, ve které máte účet. Banka musí být podporována systémem Pay Easy.
 8. Přihlaste se ke svému účtu a proveďte platbu podle pokynů.

Částky plateb

Když používáte výše uvedené platební metody, pamatujte si, že pro platby platí tyto zásady:

 • Minimální částka manuální platby je 1 000 ¥.
 • Bankomaty Pay Easy nepřijímají hotovostní platby vyšší než 100 000 ¥.
 • Maximální výše platby v obchodě je 300 000 ¥.
Co bude následovat

Platba bude na účet připsána obvykle do tří pracovních dní. Veškeré záznamy o platbách si uschovejte, dokud se platba neobjeví v účtu Google Ads.

Prodlevy

Pokud od zadání převodu uplyne více než jeden pracovní den a platba se v účtu stále neobjeví, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další informace o platných platebních dokladech:

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na bankovním výpisu nebo výpisu z platební karty začerněte všechny citlivé údaje, zejména celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.

NetBanking

NetBanking je platební metoda, kterou můžete provádět manuální platby. Platby provádíte bankovním převodem před zobrazováním reklam. Garantem tohoto způsobu platby je společnost TimesofMoney, náš ověřený partner zajišťující zpracování plateb.

Požadavky a zabezpečení

Službu NetBanking můžete pro manuální platby využívat v případě, že splňujete následující požadavky:

 • Fakturační adresu a bankovní účet máte v Indii.
 • Jako měnu účtu Google Ads máte nastavenu indickou rupii (INR).
 • Naše partnerská společnost TimesofMoney spolupracuje s vaší bankou.
Seznam bank, se kterými společnost TimesofMoney spolupracuje:
Název banky Podporované typy účtů
Kotak Bank Spořicí
Bank of Bahrain and Kuwait Spořicí
Bank of India Podnikové a spořicí
Citi Bank Podnikové a spořicí
Corporation Bank Spořicí
Deutsche Bank Podnikové a spořicí
Development Credit Bank Spořicí
Federal Bank Podnikové a spořicí
HDFC Bank Podnikové a spořicí
ICICI Bank Spořicí
Indian Overseas Bank Spořicí
Jammu & Kashmir Bank Podnikové a spořicí
Karnataka Bank Ltd. Spořicí
Karur Vysya Bank Podnikové a spořicí
Laxmi Vilas Bank – Corporate Net Banking Spořicí
State Bank of Hyderabad Spořicí
State Bank of India Podnikové a spořicí
State Bank of Bikaner & Jaipur Spořicí
State Bank of Mysore Spořicí
South Indian Bank Spořicí
Union Bank of India Podnikové a spořicí
United Bank of India Podnikové a spořicí
Vijaya Bank Podnikové a spořicí
Industrial Development Bank of India Spořicí

Zabezpečení online bankovních převodů je zajištěno dvěma způsoby:

 • Do bankovního účtu se v online bankovnictví přihlašujete pomocí uživatelského jména a hesla.
 • Váš příkaz je zpracován zabezpečeným serverem společnosti TimesofMoney.

Pokud zadáváte platbu u banky HDFC nebo IDBI, aktivujte zabezpečený přístup. Nebude-li zabezpečený přístup aktivován, transakce se nezdaří. Informace o způsobu aktivace zabezpečeného přístupu najdete na stránkách banky HDFC.

Provedení platby

Platbu můžete provést kdykoli. Stačí, když si jako jednu z platebních metod do účtu přidáte NetBanking. K tomu postačí, jestliže po přihlášení k vašemu účtu služby Google Ads kliknete na ikonu ozubeného kola , vyberete položku Fakturace a platby, a poté kliknete na tlačítko Provést platbu. Níže uvádíme postup provedení platby:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com/select.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na Provést platbu.
 4. Do příslušného pole zadejte částku, kterou chcete zaplatit. Minimální částka manuální platby je 500 INR.
 5. Klikněte na tlačítko Provést.
 6. Zobrazí se vyskakovací okno, které vás přesměruje na webové stránky společnosti TimesofMoney. Z rozbalovací nabídky vyberte název banky a klikněte na Odeslat.
 7. Budete přesměrováni na webové stránky banky. Proveďte platbu podle pokynů na těchto stránkách.

Nezapomeňte provést další platbu dříve, než vyčerpáte celou částku předchozí manuální platby. Abychom vám pomohli předejít výpadku v zobrazování reklam, upozorníme vás e-mailem, až bude na vašem účtu zbývat jen 30 % prostředků.

Co bude následovat

Zůstatek na účtu je obvykle aktualizován do 24 hodin od provedení platby. Pokud se reklamy nezobrazovaly, začnou se obvykle zobrazovat v tomto okamžiku.

Prodlevy

Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Proveďte tyto kroky:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání převodu uplyne více než pět pracovních dnů a platba se v účtu stále neobjeví, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další informace o platných platebních dokladech:

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

Šek nebo bankovní směnka

Šek nebo bankovní směnka jsou platební metody, které můžete použít k provádění manuálních plateb. Tyto platební metody podporuje společnost Citigroup, náš ověřený partner zajišťující zpracování plateb.

Při této platební metodě odevzdáte šek nebo bankovní směnku do některé pobočky Citigroup nebo je zašlete kurýrem. Seznam poboček je uveden ve vašem účtu nebo na následujícím odkazu:

Adresy poboček, kam lze zaslat šek nebo bankovní směnku
Vkladové schránky
Citigroup Global Services Ltd
Nirlon Knowledge Park
2nd Floor, Building B3, Nirlon Complex
Goregaon (East)
Mumbai – 400063
Pro Nové Dillí:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
124, Cannaught Circus,
4th Floor, Jeevan Bharti,
New Delhi – 110001
Pro Kalkatu:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
Kanak Building,
1st Floor,
41, Chowringhee Road,
Kolkata – 700071
Pro Čennaí:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
ICG customer lobby
Ground Floor, 163, Anna Salai,
Chennai – 600002
Pro Bengalúr:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
506, Prestige meridian II,
No 30, MG Road,
Bangalore – 560001
Pro Hajdarábád:
Citibank NA
DROP BOX COLLECTIONS
1st Floor, Queens Plaza
S. P. Road, Begumpet
Secunderabad – 500003
Pro Ahmadábád:
Citibank N. A.
1st Floor, Kalapurnam Building,
Near Municipal Market, C. G. Road,
Ahmedabad – 380 009
Pro Aurangabád:
Citibank N. A.
1st Floor, Cts No. 4798
Saraswati Sankul,
Nirala Bazar, Opp. S.B. College,
Aurangapura,
Aurangabad – 431 001.
Pro Vadodará:
Citibank N. A.
Pelican, 1st Floor, Opp. Race Course Towers,
Gotri Road,
Baroda 390007
Pro Bhópál:
Citibank N. A.
Mezzanine Floor, Kay Kay Business Centre (mezanin, obchodní centrum Kay Kay),
133, Zone-1, M.P.Nagar,
Bhopal 462011.
Pro Bhuvanéšvar:
Citibank N. A. 98,
Janpath, 1st Floor Unit III,
Bhubaneswar 751001
Pro Čandigár:
Citibank N. A. First Floor,
Sco 132-34,Sector 9 C,
Madhya Marg.
Chandigarh-160017
Pro Kóčin:
Citibank N. A. 1st Floor,
38/1581 Ravis Arcade , Padma Junction,
M G Road, Emakulam,
Kochi 682035.
Pro Koimbatur:
Citibank N. A. 1st Floor,
Tristar Towers, 657
Avinashi Road,
Coimbatore 641 037
Pro Gurgaon:
Citibank N. A. 5th Floor,
DLF Square, M Block, Jacaranda Marg,
DLF City, Phase II,
Gurgaon – 122002
Pro Indur:
Citibank N. A. UG 101,
Apollo Square 7/2 Race Course Road, Opp. Narayan Kothi,
Sawarkar Prathima Chouraha,
Indore, M. P. – 452 007
Pro Džajpur:
Citibank N. A. 2nd Floor,
Bhagwati Bhawan, Govt. Hostel Crossing, M.I Road,
Jaipur – 302001
Pro Džalandhár:
Citibank N. A. 1st Floor,
36, Gobind Niwas, G T Road,
Jalandhar 144 001
Pro Laknaú:
Citibank N. A. 17/1
Ashok Marg,
Lucknow 226 001
Pro Ludhiánu:
Citibank N. A.Ground Floor,
Ludhiana Stock Exchange Building,
Feroz Gandhi Market,
Ludhiana 141 001
Pro Nasik:
Citibank N. A. ICG Dept.,
Mezzanine Floor, Plot No 52 & 53,
Rushiraj Presidency, D' Souza Colony,
Opp. Bhosla Military School, College Road,
Nasik – 422 005.
Pro Puduččéri:
Citibank N.A.No. 22,
Rue Bussy Street, (Lal Bahadur Shastri Street)
Pondicherry 605 001
Pro Puné:
Citibank N. A. 1st Floor,
Onyx Tower, Near Westin Hotel,
North Main Road, Koregaon Park,
Pune 411 001
Pro Surat:
Citibank N. A. 1st Floor, 14, Adarsh Society,
Opp. Kakadia Complex,
Ghod Dod Road,
Surat 395008
Pro Vapi:
Citibank N. A. First Floor,
Emperor Building,Vapi - Daman Road,Chala,
Vapi – 396191.
Pro Nanded:
Citibank N. A. GUT No 120,
Malegaon Road, Taroda (Khurd),
Nanded – 431605
Pro Akolá:
Citibank N. A. Yamuna Tarang Complex,
Plot No-2, N.H.-6,
Akola – 444004
Pro Nandyal:
Citibank N. A. Door No-25-427/3,
Railway Station Road,
Nandyal – 518501
   
Požadavky

Tuto platební metodu můžete použít, pokud máte fakturační adresu a bankovní účet v Indii a pokud jste jako měnu účtu Google Ads vybrali indickou rupii (INR).

Nastavení a provedení platby

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte postup v následujících situacích:

Nastavení šeku nebo bankovní směnky v účtu Google Ads
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na položku Nastavení fakturace.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Indie.
 5. Vyplňte druhou stránku a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 6. Přečtěte si a přijměte smluvní podmínky. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 7. Vyplňte požadovaná pole.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit a aktivovat.

Po provedení první platby se začnou zobrazovat reklamy. Od té chvíle pravidelně kontrolujte zůstatek na účtu. Když zůstatek klesne a na účtu vám zbývá přibližně 30 % prostředků, zašleme vám informační e-mail s připomenutím další platby.

Platba prostřednictvím šeku nebo bankovní směnky

Bez tohoto desetimístného čísla nebude platba přiřazena ke správnému účtu a může dojít k přerušení zobrazování reklam. Číslo najdete, když kliknete na ikonu ozubeného kola , pak na možnost Fakturace a platby. Dále klikněte na odkaz Nastavení fakturace vlevo a vyhledejte svůj šek. Příslušné desetimístné číslo je uvedeno vedle pole „Jako příjemce šeku uveďte“.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na Provést platbu.
 4. Vypište šek nebo bankovní směnku na částku, kterou chcete přidat do účtu Google Ads. Minimální částka manuální platby je 500 INR.
 5. Vypište šek nebo bankovní směnku na jméno, které je uvedeno v poli Příjemce. Nezapomeňte za údaj Google India Pvt Ltd vyplnit desetimístné referenční číslo (tzv. VAN).
 6. Šek nebo bankovní směnku odevzdejte nebo zašlete kurýrem na jednu z adres uvedených níže nebo na stránce Provést platby. Nezapomeňte přiložit vytištěnou kopii.
 7. Jakmile Citibank váš šek přijme, zpracuje jej a přiřadí příslušnému účtu Google Ads. Ihned po připsání platby bude aktualizován zůstatek účtu a zašleme vám e-mail s potvrzením.

Vyhledání referenčního čísla (VAN)
Pokud chcete znát své referenční číslo Google Ads, klikněte na odkaz níže.

Postup vyhledání referenčního čísla (VAN)
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Na postranním navigačním panelu klikněte na možnost Nastavení fakturace.
 4. Vyhledejte pole PLATBA. Desetimístné číslo uvedené za údajem Google India Pvt Ltd je vaše referenční číslo.

Při všech platbách šekem nebo bankovní směnkou uvádějte společně s údajem Google India Pvt Ltd i toto referenční číslo. V případě chybějícího referenčního čísla se nemusí podařit přiřadit platbu ke správnému účtu Google Ads. Nezapomeňte k platbě také přiložit vytištěnou kopii.

Co bude následovat

Zpracování přijatého šeku trvá 10 až 15 pracovních dní. Po zpracování se aktualizuje zůstatek na účtu s ohledem na přijatou platbu. Pokud se reklamy dosud nezobrazovaly, začnou se zobrazovat nyní.

U šeku nebo směnky nezapomeňte uvést jedinečné referenční číslo (tzv. VAN).

Provedení platby peněžním převodem
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola  a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu. Vyberte metodu Peněžní převod a klikněte na Provést platbu.
 4. Zobrazí se možnosti pro dva různé typy peněžního převodu: bankomat nebo bankovní převody online a bankovní převody offline.
 5. Pokud provádíte bankovní převod online nebo pomocí bankomatu, použijte jedinečné číslo virtuálního bankovního účtu a kód banky v pokynech pro první možnost. Pro platby pomocí bankomatu platí limit 30 000 NT$ na den nebo na transakci, záleží na bankomatu.
 6. Pokud provádíte bankovní převod offline (při osobní návštěvě na pobočce banky), použijte jméno zákazníka, jedinečné číslo virtuálního bankovního účtu, jméno příjemce a název banky příjemce a její pobočky v pokynech pro druhou možnost.

Při provádění všech plateb bankovním převodem je důležité používat přesně ty údaje, které jsou uvedeny v pokynech. Pokud uděláte chybu, může se stát, že platbu neobdržíme nebo nebudeme schopni platbu přiřadit k vašemu účtu Google Ads.

Co bude následovat

Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud byly reklamy pozastaveny nebo se jedná o vaši první platbu, začnou se obvykle po přijetí platby vaše reklamy zobrazovat. Pokud platba slouží k obnovení zůstatku, budou se reklamy zobrazovat průběžně.

Doba zpracování je 2 až 5 pracovních dnů, záleží na lokalitě. V některých případech to však může trvat až 30 dní. Peněžní převod totiž závisí na více faktorech včetně postupů na straně místní banky. Uschovejte si veškeré záznamy o úhradě, dokud se platba neobjeví na účtu Google Ads.

Prodlevy

Pokud se vám zdá, že peněžní převod trvá příliš dlouho, můžete platbu několika způsoby zkontrolovat:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od iniciace převodu uplyne déle než týden a platba v účtu stále není, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný platební doklad (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Další informace o platných dokladech o provedení platby získáte kliknutím na následující odkaz.

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v neupravitelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat následující údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, uveďte všechny transakce, ke kterým došlo během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Na výpisu z bankovního účtu nebo z platební karty začerněte z bezpečnostních důvodů veškeré citlivé údaje, zejména celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.

Poznámka

Omlouváme se. Nepodařilo se nám určit vaši fakturační zemi.

Chcete-li získat další informace o peněžním převodu pro svou zemi, vyberte ji z rozbalovací nabídky výše. Pomocí této nabídky si také můžete prohlédnout informace o peněžních převodech v jiných zemích.

 
 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory