Xem các giao dịch của bạn

Trên trang “Giao dịch”, bạn có thể làm những việc sau đây:

 • Xem lại tất cả các giao dịch của tài khoản (chi phí tích lũy của từng chiến dịch, cũng như các khoản thanh toán, mức điều chỉnh và thông tin thuế của tài khoản)
 • In hoặc tải hóa đơn xuống
Lưu ý: Nếu khoản thanh toán của bạn chưa xuất hiện trên trang Giao dịch, hãy tìm hiểu thêm về việc chờ số dư của bạn cập nhật sau khi thanh toán. Trạng thái của lần thanh toán gần đây nhất hiển thị trên trang Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".

Cách tìm trang giao dịch của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".

 3. Từ trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào Giao dịch.

Trang Giao dịch của bạn có gì

Tất cả các giao dịch của bạn được sắp xếp theo tháng và hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất, với số dư đầu kỳ của tháng ở dưới cùng và số dư cuối kỳ ở trên cùng. Xin lưu ý rằng các giao dịch luôn hiển thị theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST), ngay cả khi tài khoản của bạn được đặt theo múi giờ khác.

Dưới đây là những nội dung bạn sẽ thấy cho các giao dịch.

  Cột "Ngày" Cột "Mô tả" Cột "Số tiền"
Chi phí Phạm vi ngày trong đó một chiến dịch hiển thị quảng cáo và tích lũy chi phí. Ví dụ: vào tháng 5, nếu ngày đầu tiên chiến dịch của bạn bắt đầu tích lũy chi phí là ngày 5 tháng 5 và ngày cuối cùng là ngày 27 tháng 5, bạn sẽ thấy phạm vi ngày là 5-27 tháng 5 năm 2018. Tên chiến dịch và số lượt nhấp, số lượt hiển thị hoặc lượt xem tích lũy tương ứng với chi phí Một số dương cho biết chi phí tích lũy của chiến dịch trong tháng đó
Thanh toán Ngày thanh toán được xử lý Hình thức thanh toán (tự động so với thủ công) và phương thức dùng để thanh toán Một số âm cho thấy số tiền cần thanh toán
Mức điều chỉnh Phạm vi ngày mà một loại điều chỉnh cụ thể được thực hiện trong tài khoản. Ví dụ: nếu bạn nhận được 3 khoản ghi nợ vì đã phân phối quá mức vào ngày 4, 12 và 31 tháng 5, phạm vi ngày sẽ hiển thị là ngày 4-31 tháng 5 năm 2018. Loại mức điều chỉnh (ví dụ: “Khoản ghi nợ cho phân phối quá” hoặc “Hoạt động không hợp lệ”) Một số âm cho thấy số tiền mà tài khoản nhận được cho loại mức điều chỉnh trong tháng đó
Khuyến mại Ngày kích hoạt khuyến mại Tên hoặc loại khuyến mại

Tỷ lệ phần trăm (%) tín dụng của bạn đã được chi tiêu trong chu kỳ thanh toán này. Bạn có thể xem toàn bộ số tiền khuyến mại trong trang Khuyến mại.

Sau khi bạn kích hoạt khuyến mại (nghĩa là sau khi bạn đáp ứng các yêu cầu về mức chi tiêu của khuyến mại), bạn sẽ dùng hết tín dụng khuyến mại, rồi mới dùng đến số dư hiện có hoặc bị tính phí cho phương thức thanh toán trong hồ sơ của bạn. Mọi khoản tín dụng chưa chi tiêu sẽ chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo (cho đến khi bạn dùng hết).

Các khoản thuế
(nếu có)
Phạm vi ngày mà tài khoản bị tính thuế Loại thuế, thuế suất và tổng số tiền thuế Số dương hoặc số âm cho biết số tiền thuế có liên quan đến chi phí hoặc mức điều chỉnh
Phí theo quốc gia cụ thể (nếu có) Phạm vi ngày mà trong đó một chiến dịch hiển thị quảng cáo và tích lũy chi phí ở một quốc gia có áp dụng phí. Loại phí, thuế suất và tổng số tiền theo quốc gia cụ thể Số dương hoặc số âm cho biết phí theo quốc gia cụ thể có liên quan đến chi phí hoặc mức điều chỉnh
Để xem chi phí hằng ngày ở cấp chiến dịch và cấp tài khoản, hãy nhấp vào tên của chiến dịch trong cột “Mô tả”. Thao tác này sẽ đưa bạn đến báo cáo chi phí đã lập hóa đơn để xem chi phí hàng ngày cho chiến dịch trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như chi phí hàng ngày cho toàn bộ tài khoản. Tìm hiểu thêm về cách xem chi phí hàng ngày.

Ngoài ra, tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt thanh toán, bạn có thể thấy các mục hàng khác liên quan đến thanh toán trên trang “Giao dịch”.

Mục hàng giao dịch cho thanh toán tự động

 • Thanh toán tự động được lập biểu: Thanh toán tự động bằng tài khoản ngân hàng sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Trạng thái này chỉ hiển thị cho tài khoản sử dụng tính năng thanh toán tự động có tài khoản ngân hàng được liệt kê làm phương thức thanh toán chính. Sau khi hoàn tất, khoản thanh toán đó sẽ hiển thị là Thanh toán tự động.
 • Thanh toán đang chờ xử lý hoặc thanh toán tự động đang chờ xử lý: Khoản thanh toán đang được tiến hành. Sau khi hoàn tất, khoản thanh toán đó sẽ hiển thị là Thanh toán hoặc Thanh toán tự động.
 • Thanh toán tự động bị từ chối: Khoản thanh toán tự động mà chúng tôi cố gắng thực hiện không thành công – chẳng hạn như vì lý do ngân hàng của bạn từ chối thanh toán. Thông báo này sẽ chỉ hiển thị khi thẻ tín dụng bị từ chối. Đối với vấn đề từ chối ghi nợ trực tiếp, bạn sẽ thấy thông báo Thanh toán tự động bị hủy.
 • Khoản thanh toán tự động bị hủy: Ngân hàng của bạn đã hủy một khoản thanh toán ghi nợ trực tiếp do Google thực hiện. Bạn sẽ thấy mục riêng tương ứng về Khoản thanh toán tự động tại vị trí mà Google ghi có số tiền vào tài khoản của bạn lần đầu tiên (số tiền sẽ hiển thị dưới dạng số âm). Với mục riêng Thanh toán tự động bị hủy, Google sẽ ghi nợ tài khoản của bạn để cân bằng khoản thanh toán ban đầu được ghi có vào tài khoản (số tiền sẽ hiển thị dưới dạng số dương).
 • Thanh toán tự động không thành công: Điều này rất hiếm khi xảy ra và có nghĩa là Google không thể thực hiện được một khoản thanh toán. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện lại thanh toán.

Mục hàng giao dịch cho thanh toán thủ công

 • Thanh toán: Thanh toán mà bạn thực hiện đã được áp dụng cho tài khoản của bạn.
 • Thanh toán bị từ chối: Thanh toán mà bạn cố gắng thực hiện không thành công vì ngân hàng từ chối thanh toán.
 • Thanh toán không thành công: Điều này rất hiếm khi xảy ra và có nghĩa là Google không thể xử lý được khoản thanh toán mà bạn đã thực hiện. Vui lòng thử lại. Nếu thanh toán của bạn vẫn không thành công, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ.
 • Thanh toán được hoàn lại: Thanh toán do bạn thực hiện đã được hoàn lại vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn. Số tiền hoàn lại sẽ hiển thị dưới dạng số âm.

Cách tùy chỉnh trang Giao dịch

Theo mặc định, trang này sẽ hiển thị tất cả các giao dịch trong 3 tháng gần nhất. Ở đầu trang là các bộ lọc để bạn tùy chỉnh chế độ xem.

“Chế độ xem giao dịch chi tiết” hoặc “Chế độ xem tóm tắt”

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem này bằng trình đơn thả xuống ngoài cùng bên trái.

 • Trong chế độ xem “Giao dịch chi tiết” mặc định, bạn có thể xem các thông tin dưới đây:

  • Tổng chi phí tích lũy của từng chiến dịch trong một tháng.
  • Mọi khoản thanh toán mà tài khoản đã thực hiện trong tháng đó
  • Mọi nội dung điều chỉnh được thực hiện đối với tài khoản trong tháng đó
 • Trong chế độ xem "Tóm lược thanh toán", bạn có thể xem nhanh tổng số tiền hàng tháng theo loại giao dịch (ví dụ: tổng hàng tháng cho chi phí, thanh toán và mức điều chỉnh).
Để xem chi phí hằng ngày ở cấp chiến dịch và cấp tài khoản, hãy nhấp vào tên của chiến dịch trong cột “Mô tả”. Thao tác này sẽ đưa bạn đến báo cáo chi phí đã lập hóa đơn để xem chi phí hàng ngày cho chiến dịch trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như chi phí hàng ngày cho toàn bộ tài khoản. Tìm hiểu thêm về cách xem chi phí hằng ngày.

Loại giao dịch

Lọc để xem tất cả các giao dịch, hoặc chỉ xem các khoản chi phí, thanh toán, điều chỉnh, khuyến mại hoặc thuế, bằng trình đơn thả xuống ở giữa.

Phạm vi ngày

Lọc theo tháng bằng trình đơn thả xuống ở ngoài cùng bên phải.

Nếu muốn xem chi phí cho một phạm vi ngày cụ thể, bạn có thể tùy chỉnh phạm vi ngày cho trang Chiến dịch hoặc cho báo cáo Chi phí đã lập hóa đơn bất cứ lúc nào.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố