Se dina transaktioner

På sidan Transaktioner kan du

Obs! Om betalningen inte syns på sidan Transaktioner kan du läsa mer om attvänta på att saldot ska uppdateras efter en betalning. Den senaste statusen visas på sidan Översikt under Fakturering.

Hitta sidan Transaktioner

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på kugghjulsikonen Inställningar. Under Inställningar och fakturering väljer du sedan Sammanfattning under kolumnen Fakturering.
 3. Välj Transaktioner på menyn till vänster.

Innehåll på sidan Transaktioner

Alla dina transaktioner är ordnade efter månad och visas från senaste till äldsta, med månadens startsaldo längst ned och slutsaldo högst upp. Tänk på att transaktionerna alltid visas i Stillahavstid (PST) även om ditt konto är inställt på en annan tidszon.

Detta är vad som visas för varje transaktion:

  Kolumnen Datum Kolumnen Beskrivning Kolumnen Belopp
Kostnader

Datumintervallet visar hela månaden oavsett när annonserna visades.

Kampanjnamnet och det totala antalet klick, exponeringar eller visningar som motsvarar kostnaden Ett positivt tal som visar kostnaderna som kampanjen samlade på sig under månaden
Betalningar Datumet då betalningen behandlades Betalningstyp (automatisk eller manuell) och betalningsmetod som användes för betalningen Ett negativt tal som visar betalningsbeloppet
Justeringar

Datumintervall visar hela månaden oavsett när den specifika justeringen tillämpades.

Justeringstyp (till exempel Kreditering för överleverans eller Ogiltig åtgärd) Ett negativt tal som visar beloppet som har satts in på kontot för en justeringstyp under den aktuella månaden
Kampanjer Datum då erbjudandet började användas Kampanjens namn eller typ

Procentandelen (%) av ditt tillgodohavande som spenderades under denna faktureringsperiod. Du hittar hela kampanjbeloppet på sidan Kampanjer.

När kampanjen är aktiv (det vill säga när utgiftskraven för kampanjen uppfylls) förbrukas hela beloppet i erbjudandet innan vi börjar utnyttja ditt befintliga saldo eller debitera dig enligt din angivna betalningsmetod. Tillgodohavanden som inte spenderas förs över till nästa faktureringsperiod tills hela beloppet har förbrukats.

Skatter, om tillämpligt Första dagen i månaden Momstyp, momssats och totalt momsbelopp Ett positivt eller negativt tal som visar moms kopplat till kostnader eller justeringar
Landsspecifika avgifter, om tillämpligt För länder där avgifter tillämpas visar datumintervallet hela månaden oavsett när annonserna visas. Landsspecifik avgiftstyp, sats och totalt belopp Ett positivt eller negativt tal som visar landsspecifika avgifter i samband med kostnader eller justeringar
Du kan se dagliga kostnader på kampanj- och kontonivå genom att klicka på kampanjnamnet i kolumnen Beskrivning. Då visas rapporten över fakturerad kostnad, där du ser dagliga kostnader för kampanjen under en viss tidsperiod samt för hela kontot. Läs mer om hur du visar dagliga kostnader på kampanjnivå och kontonivå

Beroende på betalningsinställningen kanske det också finns andra betalningsrelaterade objekt på sidan Transaktioner.

Transaktioner för automatiska betalningar

 • Planerad automatisk betalning: En automatisk inbetalning via bankkonto sker inom några dagar. Denna status visas för konton med automatiska betalningar där ett bankkonto har angetts som primär betalningsmetod. När betalningen har utförts visas den som Automatisk betalning.
 • Betalningen behandlas eller Vilande automatisk betalning: En betalning behandlas för närvarande. När betalningen har utförts visas den som Betalning eller Automatisk betalning.
 • Avvisad automatisk betalning: Det gick inte att genomföra en automatisk betalning, till exempel om den avvisades av banken. Detta visas endast vid avvisade kreditkort. Avvisade direktdebiteringar visas som Annullerad automatisk betalning.
 • Annullerad automatisk betalning: En direktdebitering som initierades av Google annullerades av banken. Du kan se en motsvarande automatisk betalning där Google först sätter in pengarna på ditt konto (beloppet visas som ett negativt tal). Med posten Annullerad automatisk betalning debiterar Google ditt konto med samma belopp som ursprungligen krediterades kontot (beloppet visas som ett positivt tal).
 • Misslyckad automatisk betalning: Detta inträffar mycket sällan och innebär att en betalning från Google inte kunde genomföras. När detta händer gör vi ett nytt betalningsförsök.

Transaktioner för manuella betalningar

 • Betalning: en inbetalning från till på ditt konto
 • Avvisad betalning: En inbetalning från dig genomfördes inte på grund av att banken avvisade betalningen.
 • Misslyckad betalning: Detta inträffar mycket sällan och innebär att betalningen som du initierade inte genomfördes av Google. Försök igen. Om betalningen misslyckas upprepade gånger ber vi dig kontakta vår support.
 • Återbetalning: En betalning som du initierade har återbetalats till ditt kreditkort eller bankkonto. Det återbetalade beloppet visas som ett negativt tal.

Anpassa sidan Transaktioner

Som standard visar denna sida alla transaktioner under de senaste tre månaderna. Högst upp på sidan finns filter för att anpassa vyn.

Detaljerad transaktionsvy eller Översiktsvy

Du kan växla mellan dessa vyer med hjälp av rullgardinsmenyn längst till vänster.

 • Den detaljerade transaktionsvyn används som standard och visar följande:

  • totala kostnader för varje kampanj under en månad
  • alla betalningar som har gjorts till/från kontot under månaden
  • alla justeringar som har gjorts för kontot under månaden
 • I översiktsvyn kan du se totala månadsbelopp per transaktionstyp (till exempel sammanräkningar av kostnader, betalningar och justeringar per månad).
Du kan se dagliga kostnader på kampanj- och kontonivå genom att klicka på kampanjnamnet i kolumnen Beskrivning. Då visas rapporten över fakturerad kostnad, där du ser dagliga kostnader för kampanjen under en viss tidsperiod samt för hela kontot. Läs mer om hur du visar dagliga kostnader på kampanjnivå och kontonivå

Transaktionstyp

Med rullgardinsmenyn i mitten kan du filtrera informationen för att se alla transaktioner eller endast kostnader, betalningar, justeringar, kampanjer eller moms.

Datumintervall

Filtrera efter månad med rullgardinsmenyn längst till höger.

Om du vill se kostnader för ett visst datumintervall kan du anpassa datumintervallet på sidan Kampanjer eller i rapporten Fakturerad kostnad.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt