Administrer forbruk i Google Ads

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan administrere forbruket ditt i Google Ads-kontoen din:

Angi et gjennomsnittlig dagsbudsjett for å administrere forbruket ditt

Dagsbudsjettet er gjennomsnittsbeløpet du er villig til å bruke på hver enkelt annonsekampanje i kontoen din, per dag. Størrelsen på budsjettet velger du selv, og du kan når som helst redigere dette beløpet. Med et gjennomsnittlig dagsbudsjett kan det bli enklere å administrere kampanjekostnadene dine fra dag til dag.

De faktiske kostnadene dine på en gitt dag kan overskride det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt med opptil 200 %. Dette kalles budsjettoverskridelse. Budsjettoverskridelse kan kompensere for dager da trafikken er lav og annonsene dine oppnår begrenset eksponering. Vær oppmerksom på at du ikke blir belastet mer enn den månedlige belastningsgrensen din: det vil si det gjennomsnittlige antallet dager i en måned (30,4) multiplisert med det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt.

Merk: En kreditt ved budsjettoverskridelse tilskrives kontoen din hvis annonsen din blir vist så ofte at den månedlige belastningsgrensen overskrides.

Eksempel

Hvis det gjennomsnittlige dagsbudsjettet for annonsekampanjen din på 100 kr er uendret i en hel måned, belastes du maksimalt 3040 kr for denne kampanjen i denne måneden, altså 100 kr x 30,4 dager (gj.sn. antall dager per måned). På grunn av en budsjettoverskridelse kan kostnaden per dag være høyere eller lavere enn det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt på 100 kr på dager med mye eller lite trafikk. Kostnaden overstiger imidlertid aldri det dobbelte av dagsbudsjettet, altså 200 kr i dette eksemplet.

Se kostnads- og betalingsloggen

I transaksjonsloggen på faktureringssiden i Google Ads-kontoen din kan du enkelt få oversikt over faktureringsinformasjonen din. Se nåværende kostnader, betalingsopplysninger og mye mer. Finn ut hvordan du får tilgang til faktureringsinformasjonen din

Se kostnader fra rapporter

På Transaksjoner-siden din kan du se de månedlige kostnadene som er påløpt i hver kampanje. Hvis du imidlertid vil se de daglige kostnadene knyttet til én eller flere av kampanjene dine – eller til og med kontoen i sin helhet, må du åpne «Fakturert kostnad»-rapporten.

I denne rapporten kan du også se totalkostnaden kontra den fakturerte kostnaden for hver kampanje.

Med totalkostnad menes kostnaden av alle klikkene eller visningene du oppnådde med kampanjen.

Den fakturerte kostnaden er det faktiske pengebeløpet du må betale, etter at det er gjort justeringer i kontoen med tanke på blant annet ugyldig aktivitet og budsjettoverskridelse.

Finn ut mer om Fakturert kostnad-rapporten

Optimaliser forbruket

Bruk strategiene nedenfor for å få mest mulig igjen for pengene.

Få mer innsikt i kvalitetspoengene

Kvalitetspoeng er en beregning av kvaliteten på annonsene, søkeordene og landingssidene dine. Hvis du har annonser av høy kvalitet, kan du få lavere kostnader og bedre annonseplasseringer.
  • Du kan se kvalitetspoengene dine (kvalitetspoengene rapporteres på en skala fra 1 til 10) og de ulike komponentene (forventet klikkfrekvens, annonserelevans og opplevelsen av landingssiden) i «Status»-kolonnen for søkeordene dine.
  • Jo mer relevante annonsene og landingssidene dine er for brukerne, jo mer sannsynlig er det at du oppnår mange kvalitetspoeng.
  • Kvalitetspoengene er et samlet anslag av de generelle resultatene dine i annonseauksjoner, og de brukes ikke på auksjonstidspunktet for å fastsette annonserangering.

Finn ut mer om hvilken innvirkning kvalitet har på CPC-verdier

Grunnleggende funksjoner i Google Ads
Relevans: hvilken innvirkning annonsekvalitet har på kostnader og resultater

Slik kan du velge budstrategi ut fra bestemte mål

Hver gang noen søker på Google, kjører Google Ads en auksjon for å finne ut hvilke annonser som skal vises på søkeresultatsiden, fastslå rangeringen av annonsene på siden og avgjøre om det i det hele tatt skal vises annonser. For å få med annonsene dine i denne auksjonen må du først velge hvilken måte du ønsker å by på. Du kan prøve å velge en automatisk budstrategi på grunnlag av målene dine. Du kan for eksempel fokusere på å få klikk, visninger, konverteringer eller konverteringsverdi. Finn ut mer om anbefalte fremgangsmåter for smart budgivning og om automatisk budgivning.

Ha fokus på konverteringer.

Hvis du ønsker å optimalisere for konverteringer, for eksempel kjøp eller registreringer, kan du bruke budstrategien Maksimer antall konverteringer eller Målkostnad per handling (mål-CPA). Med disse strategiene angis budene dine automatisk for å øke antallet konverteringer, og du kan også angi ønsket målkostnad per handling.

Ha fokus på konverteringsverdi, altså tilfeller der noen foretar en bestemt handling på nettstedet ditt etter å ha klikket på en av annonsene dine.

Hvis du ønsker å optimalisere for konverteringsverdier, for eksempel inntekter eller fortjeneste, kan du bruke mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS). Med denne strategien angis budene dine angis automatisk for å øke konverteringsverdien basert på målet ditt for avkastning på annonsekostnader.

Click on ad Ha fokus på klikk på annonsene dine

Hvis du ønsker å generere mer trafikk til nettstedet ditt, kan du bruke budstrategien Maksimer antall klikk for å fokusere på å øke antallet klikk i kampanjene dine samtidig som utgiftene begrenses til en fastsatt målkostnad.
Several ads

(Bare i Displaynettverket:) Ha fokus på synlige visninger eller antallet ganger annonsen din vises på et synlig sted

Dette kalles kostnad per tusen synlige visninger, eller vCPM-bud. Vi anbefaler vCPM-budgivningsmetoden hvis du ønsker å øke oppmerksomheten rundt merkevaren din. Vær oppmerksom på at vCPM-budgivning bare er tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket. For kampanjer i søkenettverket kan du bruke budstrategien «Mål for visningsandel».

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt