Biết các tùy chọn thanh toán của bạn

 

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán là cách bạn thanh toán và tùy chọn cài đặt thanh toán là thời điểm bạn thanh toán.

Nói chung, quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn sẽ xác định phương thức thanh toán và tùy chọn cài đặt thanh toán nào có thể sử dụng cho tài khoản của bạn. Nhưng có thể có những trường hợp khi phương thức thanh toán hoặc tùy chọn cài đặt thường có thể sử dụng cho quốc gia hoặc đơn vị tiền tệ của bạn nhưng tạm thời không thể sử dụng cho tài khoản của bạn.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn được sử dụng hết, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
  Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

  Quốc gia
  • Bắc Mỹ
   • Canada
   • Hoa Kỳ
  • Nam Mỹ
   • Chile
  • Châu Phi
   • Nam Phi
  • Châu Âu
   • Áo
   • Bỉ
   • Séc
   • Đan Mạch
   • Phần Lan
   • Pháp
   • Đức
   • Hy Lạp
   • Ireland
   • Ý
   • Luxembourg
   • Hà Lan
   • Na Uy
   • Bồ Đào Nha
   • Ba Lan
   • Tây Ban Nha
   • Thụy Điển
   • Thụy Sĩ
   • Vương quốc Anh
  • Trung Đông
   • Israel
   • Ả Rập Xê Út
   • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  • Châu Á – Thái Bình Dương
   • Úc
   • Hong Kong
   • Nhật Bản
   • Malaysia
   • New Zealand
   • Singapore
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng phương thức hạn mức tín dụng của Google nếu họ đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (nghĩa là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp của bạn) và đơn vị tiền tệ bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.  

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán 

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn được sử dụng hết, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
  Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

  Quốc gia
  • Bắc Mỹ
   • Canada
   • Hoa Kỳ
  • Nam Mỹ
   • Chile
  • Châu Phi
   • Nam Phi
  • Châu Âu
   • Áo
   • Bỉ
   • Séc
   • Đan Mạch
   • Phần Lan
   • Pháp
   • Đức
   • Hy Lạp
   • Ireland
   • Ý
   • Luxembourg
   • Hà Lan
   • Na Uy
   • Bồ Đào Nha
   • Ba Lan
   • Tây Ban Nha
   • Thụy Điển
   • Thụy Sĩ
   • Vương quốc Anh
  • Trung Đông
   • Israel
   • Ả Rập Xê Út
   • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  • Châu Á – Thái Bình Dương
   • Úc
   • Hong Kong
   • Nhật Bản
   • Malaysia
   • New Zealand
   • Singapore
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (nghĩa là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp của bạn) và đơn vị tiền tệ bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.

Thông tin thuế của bạn

Thuế được áp dụng cho tài khoản của bạn tùy thuộc vào quốc gia của địa chỉ thanh toán, cũng như đơn vị tiền tệ mà bạn sử dụng trong tài khoản của mình. Để xem các loại thuế nào áp dụng cho vị trí của bạn, hãy truy cập vào phần thuế trong Trung tâm trợ giúp.

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:
 

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn đã cạn, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
  Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

  Quốc gia
  • Bắc Mỹ
   • Canada
   • Hoa Kỳ
  • Nam Mỹ
   • Chile
  • Châu Phi
   • Nam Phi
  • Châu Âu
   • Áo
   • Bỉ
   • Séc
   • Đan Mạch
   • Phần Lan
   • Pháp
   • Đức
   • Hy Lạp
   • Ireland
   • Ý
   • Luxembourg
   • Hà Lan
   • Na Uy
   • Bồ Đào Nha
   • Ba Lan
   • Tây Ban Nha
   • Thụy Điển
   • Thụy Sĩ
   • Vương quốc Anh
  • Trung Đông
   • Israel
   • Ả Rập Xê Út
   • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  • Châu Á – Thái Bình Dương
   • Úc
   • Hong Kong
   • Nhật Bản
   • Malaysia
   • New Zealand
   • Singapore
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (nghĩa là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp của bạn) và đơn vị tiền tệ bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.  

Thông tin VAT của bạn

Tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp Liên minh Châu Âu (EU) chịu Thuế giá trị gia tăng (VAT). Sau đây là một vài điều bạn cần phải biết nhưng hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương để biết thêm thông tin:

 • VAT sẽ không được tính vào tài khoản Google Ads của bạn. Nhưng bạn vẫn chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp VAT theo thuế suất địa phương của Quốc gia thành viên EU.
 • Nếu địa chỉ doanh nghiệp của bạn nằm ở Ireland, thì bạn sẽ bị tính thuế VAT theo thuế suất hiện tại của Ireland.

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Ở quốc gia của bạn, chúng tôi hiện cung cấp các cài đặt thanh toán sau:
 

 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn đã cạn, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng nạp tiền vào tài khoản của mình. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (tức là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp) và đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.  

Thông tin VAT của bạn

Tất cả nhà quảng cáo của Google có địa chỉ thanh toán ở Nga đều bị tính 20% Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho mỗi khoản thanh toán, không có ngoại lệ.

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán 

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:
 

 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn đã cạn, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của mình hoặc thanh toán hóa đơn. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (tức là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp) và đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.  

Thông tin VAT của bạn

Theo chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải, Quảng cáo của Google (Thượng Hải) bắt buộc phải tính 6% VAT đối với tất cả khách hàng, ngay cả khi họ không có trụ sở ở Thượng Hải. Không có ngoại lệ.

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn được sử dụng hết, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các lựa chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (tức là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp) và đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.

Thông tin VAT của bạn

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 5% thuế tính trên hàng hóa và dịch vụ được trả cho cơ quan thuế của Đài Loan. Google sẽ phát hành cho bạn GUI (Hóa đơn thống nhất của chính phủ) mỗi khi bạn thực hiện thanh toán nếu bạn đang sử dụng cài đặt thanh toán thủ công hoặc mỗi khi bạn nhận hóa đơn hàng tháng với số tiền phải chịu thuế đến hạn nếu bạn có hạn mức tín dụng. Ngoại lệ là nếu phương thức thanh toán của bạn là thẻ tín dụng (trên cài đặt thanh toán tự động hoặc cài đặt thanh toán thủ công), thì bạn sẽ không bị tính phí VAT và Google sẽ không phát hành GUI cho bạn.

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn được sử dụng hết, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định.Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các lựa chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (tức là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp) và đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.

Thông tin thuế của bạn

Thuế áp dụng cho tài khoản của bạn tùy thuộc vào quốc gia của địa chỉ thanh toán, đơn vị tiền tệ mà bạn sử dụng trong tài khoản và phương thức thanh toán và cài đặt của bạn. Xem thuế nào áp dụng cho vị trí của bạn.

Các bài viết có liên quan

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn được sử dụng hết, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
  Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

  Quốc gia
  • Bắc Mỹ
   • Canada
   • Hoa Kỳ
  • Nam Mỹ
   • Chile
  • Châu Phi
   • Nam Phi
  • Châu Âu
   • Áo
   • Bỉ
   • Séc
   • Đan Mạch
   • Phần Lan
   • Pháp
   • Đức
   • Hy Lạp
   • Ireland
   • Ý
   • Luxembourg
   • Hà Lan
   • Na Uy
   • Bồ Đào Nha
   • Ba Lan
   • Tây Ban Nha
   • Thụy Điển
   • Thụy Sĩ
   • Vương quốc Anh
  • Trung Đông
   • Israel
   • Ả Rập Xê Út
   • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  • Châu Á – Thái Bình Dương
   • Úc
   • Hong Kong
   • Nhật Bản
   • Malaysia
   • New Zealand
   • Singapore
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (nghĩa là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp của bạn) và đơn vị tiền tệ bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.  

 

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn được sử dụng hết, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
  Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

  Quốc gia
  • Bắc Mỹ
   • Canada
   • Hoa Kỳ
  • Nam Mỹ
   • Chile
  • Châu Phi
   • Nam Phi
  • Châu Âu
   • Áo
   • Bỉ
   • Séc
   • Đan Mạch
   • Phần Lan
   • Pháp
   • Đức
   • Hy Lạp
   • Ireland
   • Ý
   • Luxembourg
   • Hà Lan
   • Na Uy
   • Bồ Đào Nha
   • Ba Lan
   • Tây Ban Nha
   • Thụy Điển
   • Thụy Sĩ
   • Vương quốc Anh
  • Trung Đông
   • Israel
   • Ả Rập Xê Út
   • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  • Châu Á – Thái Bình Dương
   • Úc
   • Hong Kong
   • Nhật Bản
   • Malaysia
   • New Zealand
   • Singapore

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (nghĩa là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp của bạn) và đơn vị tiền tệ bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.  

Tài liệu và thông tin thanh toán của bạn

Bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, bạn có thể xem lịch sử giao dịch, các tùy chọn cài đặt, phương thức thanh toán và thông tin hồ sơ thanh toán của mình.

Khi thiết lập thông tin thanh toán cho Google Ads, có 2 điều bạn cần lưu ý: Tùy chọn cài đặt thanh toán và phương thức thanh toán.

Tùy chọn cài đặt thanh toán: cách bạn thanh toán

Đây là cách bạn thực hiện thanh toán. Các tùy chọn dành cho bạn là:

 • Thanh toán tự động: Bạn bị tính phí tự động sau khi quảng cáo của bạn chạy, 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc khi bạn đạt đến số tiền định trước (còn gọi là ngưỡng), tùy điều kiện nào đến trước. Bạn cũng có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào để kiểm soát chi phí của mình. Lưu ý: Google không còn chấp nhận thẻ trả trước cho phương thức thanh toán tự động.
 • Thanh toán thủ công: Thanh toán khi bạn muốn cho chi phí trong tương lai. Với cài đặt này, bạn thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo của mình chạy. Sau đó, khi quảng cáo của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí, tín dụng từ thanh toán của bạn sẽ giảm. Khi thanh toán của bạn được sử dụng hết, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.
  Bạn không thể sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán thủ công cho các tài khoản mới ở các quốc gia trong danh sách bên dưới. Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi đăng ký, hãy tiếp tục với tùy chọn thanh toán tự động để hoàn tất việc tạo tài khoản của bạn. Bạn không thể chuyển sang sử dụng tùy chọn thanh toán thủ công cho tài khoản của mình ở các quốc gia này.

  Quốc gia
  • Bắc Mỹ
   • Canada
   • Hoa Kỳ
  • Nam Mỹ
   • Chile
  • Châu Phi
   • Nam Phi
  • Châu Âu
   • Áo
   • Bỉ
   • Séc
   • Đan Mạch
   • Phần Lan
   • Pháp
   • Đức
   • Hy Lạp
   • Ireland
   • Ý
   • Luxembourg
   • Hà Lan
   • Na Uy
   • Bồ Đào Nha
   • Ba Lan
   • Tây Ban Nha
   • Thụy Điển
   • Thụy Sĩ
   • Vương quốc Anh
  • Trung Đông
   • Israel
   • Ả Rập Xê Út
   • Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  • Châu Á – Thái Bình Dương
   • Úc
   • Hong Kong
   • Nhật Bản
   • Malaysia
   • New Zealand
   • Singapore
 • Lập hóa đơn hàng tháng (hạn mức tín dụng): Một số doanh nghiệp đủ điều kiện cho hạn mức tín dụng Google nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định. Với cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí, sau đó nhận hóa đơn hàng tháng. Bạn thanh toán cho các chi phí này bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Bạn phải thực hiện thanh toán trong khung thời gian mà bạn đã đồng ý với Google, theo các điều khoản và điều kiện. Hãy liên hệ với chuyên gia trực tuyến của Google Ads để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tìm hiểu thêm về tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng .

Phương thức thanh toán: hình thức thanh toán

Đây là phương thức bạn sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Các tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào quốc gia của bạn (nghĩa là quốc gia trong địa chỉ doanh nghiệp của bạn) và đơn vị tiền tệ bạn đã chọn cho tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem các tùy chọn thanh toán của bạn.  

Lưu ý

Rất tiếc. Chúng tôi không thể xác định quốc gia thanh toán của bạn.

Để xem các tùy chọn thanh toán cho quốc gia của bạn, vui lòng chọn quốc gia của bạn từ trình đơn thả xuống ở trên. Bạn cũng có thể sử dụng menu này để tìm hiểu về các tùy chọn thanh toán tại các quốc gia khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố