Kiểm tra vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google

Chúng tôi sẽ loại bỏ vị trí trung bình (V.trí tr.bình) vào tháng 9 năm 2019. Tỷ lệ phần trăm hiển thị ở vị trí hàng đầu và ở vị trí đầu tiên cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về nơi quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các chỉ số mới này để tối ưu hóa vị trí quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm.

Sau khi đã tạo và chạy quảng cáo, có thể bạn sẽ muốn biết chính xác vị trí quảng cáo đó xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google — nói cách khác là vị trí quảng cáo của bạn.

  • Sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo để xem vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang cho một yêu cầu tìm kiếm cụ thể. Đây là cách dễ dàng để kiểm tra vị trí của một quảng cáo và công cụ này cung cấp kết quả chính xác như khi tìm kiếm trên Google mà không tích lũy bất kỳ lượt hiển thị nào.

Mẹo


Chúng tôi biết điều đó là thích hợp, nhưng tốt nhất bạn nên kiềm chế ý muốn tìm kiếm trên Google.com.vn để kiểm tra vị trí của mình. Bằng cách thực hiện các lần tìm kiếm kích hoạt quảng cáo, bạn sẽ tích lũy số lượt hiển thị không có lượt nhấp. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ nhấp của bạn và ngăn quảng cáo xuất hiện với tần suất bình thường. Ngoài ra, nếu bạn liên tục tìm kiếm quảng cáo của chính mình bằng cách sử dụng tìm kiếm của Google nhưng không bao giờ nhấp vào quảng cáo đó, bạn có thể hoàn toàn không còn nhìn thấy quảng cáo nữa. Đó là vì hệ thống của Google ngừng hiển thị cho bạn quảng cáo mà hệ thống cho rằng bạn không quan tâm đến.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố