Thiết lập đơn vị tiền tệ và múi giờ

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu chọn cả loại đơn vị tiền tệ và múi giờ. Bạn có thể thay đổi múi giờ một lần, tuy nhiên, bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ mà bạn đã chọn cho tài khoản của mình, vì vậy, hãy chọn các tùy chọn cài đặt này một cách cẩn thận. Các thông tin này được sử dụng để xác định cách bạn được lập hóa đơn.

Chọn tiền tệ của bạn

Bạn nên chọn đơn vị tiền tệ mà bạn muốn sử dụng để thanh toán chi phí quảng cáo của mình.

Lưu ý

Tùy chọn đơn vị tiền tệ của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia mà bạn đã đăng ký tài khoản của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng các đơn vị tiền tệ nhất định ở một số quốc gia. Ví dụ: Ở Nga, bạn chỉ có thể thanh toán bằng đồng RUB, chứ không thể sử dụng các đơn vị tiền tệ khác như USD hoặc EUR.

Ngoài ra, quyết định chọn đơn vị tiền tệ có thể ảnh hưởng đến những sự lựa chọn thanh toán hóa đơn mà bạn có, chẳng hạn như phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng để thanh toán số dư của mình. Nếu muốn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác, bạn phải tạo một tài khoản Google Ads mới và chọn đơn vị tiền tệ mà bạn muốn tại thời điểm tạo tài khoản.

 

Chọn múi giờ cho tài khoản

Múi giờ bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến báo cáo và số liệu thống kê của bạn. Ví dụ: báo cáo mà bạn phân đoạn theo thời gian sẽ tạo kết quả theo múi giờ tài khoản của bạn. Với hơn 200 múi giờ để lựa chọn, bạn có thể đặt tài khoản Google Ads cho hầu hết các múi giờ chuẩn trên thế giới.

Tất cả múi giờ phải gia tăng theo đơn vị là một giờ hoặc nửa giờ so với Giờ chuẩn Greenwich (GMT). Nếu múi giờ địa phương của bạn là một trong số ít múi giờ có thời gian chênh lệch so với giờ GMT là một phần tư giờ, thì hệ thống Google Ads sẽ không thể hỗ trợ múi giờ của bạn. Bạn hãy chọn một múi giờ khác cho tài khoản của mình.

Nếu bạn đã đặt múi giờ và muốn thay đổi, hãy tìm hiểu cách thay đổi múi giờ.

Lưu ý

  • Mặc dù bạn có thể chọn múi giờ tài khoản, nhưng tất cả các mục trên trang thanh toán của bạn chỉ hiển thị theo Giờ Thái Bình Dương (PT).

  • Hãy nhớ rằng việc lựa chọn múi giờ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị tài khoản của bạn. Lựa chọn của bạn không ảnh hưởng đến các vị trí mà quảng cáo của bạn có thể hiển thị.

 

 

Các bước tiếp theo

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố