Ρύθμιση νομίσματος και ζώνης ώρας

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν τύπο νομίσματος και τη ζώνη ώρας που θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας μία φορά. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αλλάξετε ποτέ το νόμισμα που έχετε επιλέξει για το λογαριασμό σας. Επομένως, επιλέξτε προσεκτικά αυτές τις ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τρόπου χρέωσής σας.

Επιλογή νομίσματος

Θα πρέπει να επιλέξετε το νόμισμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την πληρωμή του κόστους διαφήμισης. Λάβετε υπόψη ότι το νόμισμα του λογαριασμού σας ορίζεται κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και δεν μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα.

Έχετε υπόψη τα εξής

Οι επιλογές νομίσματος ενδέχεται να αλλάζουν, ανάλογα με τη χώρα στην οποία καταχωρίσατε το λογαριασμό σας. Σε ορισμένες χώρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συγκεκριμένα νομίσματα. Για παράδειγμα, στη Ρωσία μπορούν να γίνουν πληρωμές μόνο σε ρωσικό ρούβλι (RUB) και όχι σε άλλα νομίσματα όπως δολάριο ΗΠΑ (USD) ή ευρώ (EUR).

Επιπρόσθετα, η επιλογή νομίσματος ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές για την πληρωμή των λογαριασμών σας, όπως τα μέσα πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να αποπληρώσετε το υπόλοιπό σας. Αν θέλετε να πληρώσετε με άλλο νόμισμα, πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Google Ads και να επιλέξετε το νόμισμα που επιθυμείτε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.

 

Επιλογή ζώνης ώρας για τον λογαριασμό σας

Οι αναφορές και τα στατιστικά στοιχεία σας επηρεάζονται από τη ζώνη ώρας που επιλέγετε. Για παράδειγμα, οι αναφορές που τμηματοποιείτε με βάση τον χρόνο θα δημιουργούν αποτελέσματα σύμφωνα με τη ζώνη ώρας του λογαριασμού σας. Δεδομένου ότι διατίθενται περισσότερες από 200 ζώνες ώρας από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, ένας λογαριασμός Google Ads μπορεί να οριστεί για τις περισσότερες από τις βασικές διεθνείς ζώνες ώρας.

Όλες οι ζώνες ώρας πρέπει να περιλαμβάνουν προσαυξήσεις ολόκληρης ή μισής ώρας, βάσει της Μέσης Ώρας Γκρίνουιτς (GMT). Εάν η τοπική σας ζώνη ώρας είναι μία από εκείνες τις λίγες ζώνες ώρας που μετατοπίζονται κατά ένα τέταρτο της ώρας από την ώρα GMT, το σύστημα του Google Ads δεν μπορεί να την υποστηρίξει. Επιλέξτε διαφορετική ζώνη ώρας για τον λογαριασμό σας.

Αν έχετε ήδη ρυθμίσει τη ζώνη ώρας και θέλετε να την αλλάξετε, μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας.

Σημείωση

  • Αν και μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη ώρας του λογαριασμού σας, όλα τα στοιχεία στις σελίδες χρέωσης εμφανίζονται μόνο σε Ώρα Ειρηνικού (PT).

  • Έχετε υπόψη ότι η επιλογή ζώνης ώρας επηρεάζει μόνο τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Η επιλογή σας δεν επηρεάζει τις τοποθεσίες όπου μπορεί να εμφανίζεται η διαφήμισή σας.

 

 

Επόμενα βήματα

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας