เกี่ยวกับระดับการเข้าถึงในบัญชี Google Ads

ในแต่ละครั้งที่คุณให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads คุณสามารถเลือกว่าผู้ใช้จะใช้ฟีเจอร์ใดได้บ้างด้วยการกำหนดระดับการเข้าถึง

บทความนี้จะอธิบายระดับการเข้าถึงที่คุณกำหนดได้ ตลอดจนคุณลักษณะที่สิทธิ์การเข้าถึงแต่ละระดับใช้ได้

นอกจากนี้ยังดูวิธีให้หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี Google Ads ได้

ระดับการเข้าถึง

ระดับการเข้าถึงบัญชี อีเมลเท่านั้น อ่านอย่างเดียว มาตรฐาน การดูแลระบบ
สามารถรับอีเมลแจ้งเตือนและรายงาน
สามารถลงชื่อเข้าใช้และเรียกใช้รายงาน  
สามารถเรียกดูหน้าแคมเปญ หน้าคำแนะนำ หน้าเครื่องมือ และการตั้งค่าบัญชีได้  
สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะอีเมลเท่านั้น  
สามารถแก้ไขส่วนใดก็ได้ของบัญชีและแคมเปญในบัญชี    
สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี เปลี่ยนแปลงระดับการเข้าถึง และยกเลิกคำเชิญจากผู้ใช้รายอื่นๆ      
สามารถยอมรับและปฏิเสธคำขอเชื่อมโยงบัญชีผู้จัดการ      
สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีผู้จัดการ      
สามารถตรวจสอบวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละรายและเวลาเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด      

สิทธิ์การเข้าถึงของบัญชีดูแลจัดการ

หากคุณยอมรับคำเชิญในการเชื่อมโยงกับบัญชีผู้จัดการ ผู้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีผู้จัดการสามารถรับอีเมลแจ้งเตือน และจัดการส่วนต่างๆ ของบัญชีและแคมเปญในบัญชีของคุณได้ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าถึงของผู้อื่น และในบางกรณียังสามารถยกเลิกระดับการเข้าถึงของบุคคลบางคนได้อีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงของบัญชีดูแลจัดการ

การเข้าถึงการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

คุณสามารถจัดการว่าจะให้ผู้ใช้รายใดทำงานต่างๆ เช่น จัดการการชำระเงิน เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน หรือรับใบแจ้งหนี้ได้โดยการเพิ่มหรือนำผู้ใช้ออกจากโปรไฟล์การชำระเงินด้วยบริการของ Google ในศูนย์การชำระเงินของ Google 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว