Liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads

Việc liên kết một thuộc tính Google Analytics với tài khoản Google Ads có thể giúp bạn phân tích hoạt động của khách hàng trên trang web sau khi họ nhấp vào quảng cáo hoặc sau khi quảng cáo hiển thị. 

Bài viết này trình bày cách liên kết các thuộc tính Analytics với tài khoản Google Ads, cũng như cách chỉnh sửa hoặc xóa các thuộc tính đã liên kết. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc bài viết Giới thiệu về cách liên kết Google Analytics với Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Để liên kết Google Ads và Google Analytics, bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads và "Quyền chỉnh sửa" đối với tài khoản Google Analytics. Để hủy liên kết và chỉnh sửa một đường liên kết hiện có trên Google Ads, bạn chỉ cần có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản Google Ads.

Nếu gặp phải bất cứ vấn đề nào khi liên kết những tài khoản này thì bạn hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố.

Hướng dẫn

Liên kết thuộc tính Google Analytics với tài khoản Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc bên phải phía trên của tài khoản. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 3. Trong "Google Analytics", hãy nhấp vào Chi tiết
 4. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Cột “Trạng thái” cho biết thuộc tính có liên kết với Google Ads hay không. (Nếu bạn không nhìn thấy thuộc tính Analytics ở đây, hãy đảm bảo bạn có quyền "Chỉnh sửa" đối với thuộc tính đó.)
 5. Trong cột "Hành động", nhấp vào nút Liên kết bên cạnh thuộc tính mà bạn muốn liên kết với Google Ads. Bạn có thể liên kết bao nhiêu thuộc tính tùy ý.
 6. Bây giờ, bạn sẽ thấy một trong hai màn hình như mô tả dưới đây:
  • Nếu thuộc tính mà bạn chọn chỉ có một chế độ xem thì bạn sẽ thấy tên của chế độ xem đó. Hãy chọn Nhập chỉ số trang web để có thể thấy dữ liệu Google Analytics trong báo cáo Google Ads.
  • Nếu thuộc tính có nhiều chế độ xem thì bạn sẽ thấy một danh sách các chế độ xem có thể liên kết. Đối với mỗi chế độ xem, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
   • Liên kết: Thao tác này sẽ cho phép bạn xem dữ liệu Google Ads về chi phí và lượt nhấp trong Analytics, đồng thời cho phép bạn nhập dữ liệu mục tiêu và hoạt động giao dịch trên Analytics vào Google Ads. Bạn có thể liên kết bao nhiêu chế độ xem tùy ý. 
   • Nhập chỉ số trang web: (Nên làm) Chọn một chế độ xem mà bạn muốn nhập chỉ số tương tác trang web. Chế độ xem này dùng để thể hiện chỉ số tương tác trang web trong các cột báo cáo Google Analytics thuộc tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần thêm cột Google Analytics vào báo cáo Google Ads. Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống chỉ mất chưa đến một giờ để nhập dữ liệu Google Analytics, nhưng các tài khoản lớn hơn có thể cần nhiều thời gian hơn cho quy trình này. Sau khi nhập dữ liệu, bạn có thể thêm các cột Google Analytics vào báo cáo Google Ads.
 7. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính Analytics đã liên kết

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc phía trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Analytics", hãy nhấp vào Chi tiết
 5. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. 
  • Để thay đổi các chế độ xem đã liên kết hoặc chế độ xem mà từ đó các chỉ số trang web được nhập, bạn hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh dữ liệu trong cột "Chế độ xem". Hãy nhấp vào Lưu sau khi thực hiện các nội dung thay đổi.
  • Để hủy liên kết một thuộc tính khỏi tài khoản Google Ads, bạn hãy nhấp vào Hủy liên kết trong cột "Hành động".
Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, thì hãy liên hệ với chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố