Liên kết thuộc tính Google Analytics (Universal Analytics) với Google Ads

Bài viết này đề cập đến việc liên kết thuộc tính Universal Analytics với tài khoản Google Ads của bạn. Universal Analytics là phiên bản cũ của Analytics. Đây là loại thuộc tính mặc định cho các trang web trước ngày 14 tháng 10 năm 2020.

Thuộc tính Universal Analytics khác với thuộc tính Google Analytics 4 (trước đây gọi là Thuộc tính web và ứng dụng). Tìm hiểu thêm về cách liên kết thuộc tính Google Analytics 4 với Google Ads.

Nếu bạn có thuộc tính Universal Analytics từ Google Analytics, bạn có thể liên kết thuộc tính này với tài khoản Google Ads. Việc liên kết một thuộc tính Universal Analytics với tài khoản Google Ads có thể giúp bạn phân tích hoạt động của khách hàng trên trang web của bạn sau khi họ nhấp vào quảng cáo hoặc sau khi quảng cáo hiển thị. 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách liên kết thuộc tính Universal Analytics với tài khoản Google Ads, cũng như cách chỉnh sửa hoặc xóa các thuộc tính đã liên kết.

Google Ads Help: Link Google Analytics properties to your Google Ads account

Trước khi bắt đầu

Để liên kết các thuộc tính của Universal Analytics với Google Ads, bạn cần có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản Google Ads và "quyền Chỉnh sửa" đối với thuộc tính Google Analytics. Để hủy liên kết hoặc chỉnh sửa một mối liên kết hiện có trên Google Ads, bạn chỉ cần có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản Google Ads.

Hướng dẫn

Liên kết thuộc tính Google Analytics (Universal Analytics) với Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong "Google Analytics (UA)", hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.
 5. Bạn sẽ thấy danh sách những thuộc tính Universal Analytics mà bạn có quyền truy cập. Cột “Trạng thái” cho biết thuộc tính có liên kết với Google Ads hay không. (Nếu bạn không nhìn thấy thuộc tính, hãy đảm bảo bạn có quyền "Chỉnh sửa" đối với thuộc tính đó.)
 6. Trong cột "Hành động", hãy nhấp vào Liên kết bên cạnh thuộc tính mà bạn muốn liên kết với Google Ads. Bạn có thể liên kết bao nhiêu thuộc tính tùy ý.
 7. Nhập chỉ số trang web hoặc chế độ xem đường liên kết từ Analytics vào Google Ads:
  • Nếu thuộc tính đã chọn có một chế độ xem duy nhất, bạn sẽ chỉ thấy tên của chế độ xem đó. Hãy chọn Nhập chỉ số trang web để xem dữ liệu Analytics trong báo cáo Google Ads.
  • Nếu thuộc tính có nhiều chế độ xem, bạn sẽ thấy một danh sách các chế độ xem mà bạn có thể liên kết. Đối với mỗi chế độ xem, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
   • Liên kết: Thao tác này sẽ cho phép bạn xem dữ liệu lượt nhấp và chi phí Google Ads trong Analytics, đồng thời cho phép bạn nhập mục tiêu và giao dịch trên Analytics vào Google Ads. Bạn có thể liên kết bao nhiêu chế độ xem tùy ý. 
   • Nhập chỉ số trang web: (Được đề xuất) Chọn một chế độ xem mà bạn muốn nhập chỉ số tương tác trên trang web. Chế độ xem này dùng để thể hiện chỉ số tương tác trên trang web trong các cột báo cáo Google Analytics thuộc tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng bạn cần phải thêm cột Analytics vào báo cáo Google Ads của mình. Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống chỉ mất chưa đến 1 giờ để nhập dữ liệu Analytics, nhưng các tài khoản lớn hơn có thể cần nhiều thời gian hơn cho quy trình này. Sau khi dữ liệu được nhập, bạn có thể thêm các cột Analytics vào báo cáo Google Ads.
 8. Nhấp vào Lưu.

Hủy liên kết một thuộc tính Google Analytics (Universal Analytics) khỏi Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 4. Trong "Google Analytics (UA)", hãy nhấp vào Thông tin chi tiết
 5. Bạn sẽ thấy danh sách những thuộc tính Analytics mà bạn có quyền truy cập. 
  • Để thay đổi các chế độ xem đã liên kết hoặc chế độ xem mà từ đó các chỉ số trang web được nhập, bạn hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh dữ liệu trong cột "Chế độ xem". Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Lưu.
  • Để hủy liên kết một thuộc tính khỏi tài khoản Google Ads, bạn hãy nhấp vào Hủy liên kết trong cột "Hành động".

Sau khi bạn hủy liên kết một thuộc tính Analytics:

 • Dữ liệu phiên của Google Ads (như lượt nhấp, lượt hiển thị, CPC và các dữ liệu khác) sẽ vẫn có trong báo cáo Google Ads, nhưng dữ liệu trong các phiên mới tạo ra từ lượt nhấp trong tài khoản Google Ads sau khi bạn xóa thuộc tính sẽ hiển thị trong báo cáo là "(not set)". 
 • Những danh sách tiếp thị lại dựa trên mối liên kết sẽ bị đóng.
 • Hệ thống sẽ không còn nhập mục tiêu hoặc giao dịch từ Analytics vào Google Ads nữa.

Bạn gặp sự cố?

Khắc phục sự cố khi liên kết

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false