Liên kết tài khoản Google Analytics và tài khoản Google Ads

Liên kết thuộc tính Google Analytics với tài khoản Google Ads của bạn có thể giúp bạn phân tích hoạt động của khách hàng trên trang web của mình sau lần hiển thị hoặc nhấp vào quảng cáo. 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách liên kết các thuộc tính Analytics với tài khoản Google Ads cũng như cách chỉnh sửa và xóa thuộc tính được liên kết. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc Giới thiệu về cách liên kết Google Analytics và Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Để liên kết Google Ads và Google Analytics, bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads và "Quyền chỉnh sửa" tài khoản Google Analytics. Để hủy liên kết và chỉnh sửa liên kết hiện tại từ Google Ads, bạn chỉ cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi liên kết những tài khoản này, hãy sử dụng Trình khắc phục sự cố.

Hướng dẫn

Hãy chọn trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm

Cách liên kết thuộc tính Google Analytics với tài khoản AdWords


 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào menu bánh răng (), sau đó chọn Tài khoản đã liên kết.
 3. Trong "Google Analytics", nhấp vào Xem chi tiết. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. (Nếu bạn không nhìn thấy thuộc tính Analytics ở đây, hãy đảm bảo bạn có quyền "Chỉnh sửa" đối với thuộc tính đó.)
 4. Nhấp vào Thiết lập liên kết bên cạnh thuộc tính bạn muốn liên kết với AdWords. Chọn thuộc tính cho doanh nghiệp mà bạn quảng cáo bằng AdWords. (Bạn có thể liên kết nhiều thuộc tính.) Nếu đã liên kết một thuộc tính, bạn sẽ thấy "Chỉnh sửa" thay vì "Thiết lập liên kết".
 5. Bây giờ, bạn sẽ thấy một trong hai màn hình được mô tả dưới đây:
  • Nếu thuộc tính bạn đã chọn chỉ có một chế độ xem, bạn sẽ thấy tên của chế độ xem đó. Chọn Nhập chỉ số trang web để có thể xem dữ liệu Google Analytics trong báo cáo AdWords. (Để thêm dữ liệu này vào báo cáo của bạn, bạn cũng cần làm theo các hướng dẫn để thêm cột Google Analytics vào báo cáo AdWords của bạn.)
  • Nếu thuộc tính có nhiều chế độ xem, bạn sẽ thấy danh sách chế độ xem từ thuộc tính này mà bạn có thể liên kết. Có hai cài đặt:
   • Liên kết: Liên kết nhiều chế độ xem mà bạn muốn. Thao tác này sẽ hiển thị dữ liệu chi phí và lần nhấp trên AdWords trong Analytics và mục tiêu cũng như giao dịch trên Analytics có sẵn để nhập vào AdWords.
   • Nhập chỉ số trang web: (Được đề xuất) Chọn một chế độ xem mà bạn sẽ nhập chỉ số mức độ tương tác trang web từ đó. Mặc dù điều này là tùy chọn nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chọn một chế độ xem sẽ được sử dụng để hiển thị chỉ số mức độ tương tác trang web trong cột báo cáo Google Analytics thuộc tài khoản của bạn.
  Nếu tài khoản AdWords của bạn được quản lý bởi tài khoản người quản lý AdWords được liên kết với thuộc tính này, bạn cũng sẽ thấy một cột hiển thị các lượt xem được liên kết với tài khoản người quản lý đó.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể lặp lại quy trình này cho bất kỳ thuộc tính bổ sung nào bạn muốn liên kết.

Cách chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính Analytics đã liên kết

Sau khi bạn đã tạo liên kết đến một thuộc tính Analytics, bạn có thể thêm hoặc xóa chế độ xem, chỉnh sửa cài đặt hoặc hủy liên kết thuộc tính hoàn toàn. Bạn phải có quyền “Chỉnh sửa” của Analytics hoặc quyền truy cập quản trị của AdWords để chỉnh sửa hoặc xóa liên kết.

 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào menu bánh răng (), sau đó chọn Tài khoản đã liên kết.
 3. Trong "Google Analytics", nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa hoặc hủy liên kết.
  • Để chỉnh sửa: Tắt liên kết đến bất kỳ chế độ xem nào bạn muốn hủy liên kết hoặc thay đổi chế độ xem nào sẽ sử dụng cho chỉ số mức độ tương tác trang web.
  •  Để hủy liên kết: Nhấp vào Xóa liên kết.
 5. Nhấp vào Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?